Balatonvidék, 1906 (10. évfolyam, 26-52. szám)

1906-07-29 / 30. szám

38. BALATONVIDÉK 1906. juliu a 1 . Piaci gabonaárak 1906 julius 27 Búza . . Rozs . Árpa . Zab . . Kukorica Krumpi 14 K 12 K. — K. 15 60 fii. 80 fii. - fii. K. — fii. K. — fii. K. — fii. Fürdővendégek részére 2 kert­re nyiló bútorozott szoba kiadó. Gyönyörű kilátás, szép udvar és kert. Bővebb felvilágosítás nyer­hető lapunk kiadóhiv.-ban. Molnár-tanonc felvétetik a helybeli felsőmalomba. A.kác-méz legfinomabb perge­tett, kapható Nemesszeghy Kál­mán méhészetében Keszthely-Pol­gárváros. Lampionok és nagy választékban kaphatók ^ f Sujangzkij József CLlSSSiL^! könyv-és papirkereskedésében = Keszthelyen. = ¥' • yrv arU' m Oh jaj! Megfojt ez az átkozott köhögés! Köhögés, rekedtsóg és elnyálkásodás ellen gyors és biztos hatásnak. Egger mellpasztillái, az étvágyat nem rontják és kitiinö izüek. Doboza 1 kor. és 2 kor. — Pró-< badoboz 50 fill. FŐ és szétkül­dési raktár: „NÁDOR" gyógyszertár Budapest, VI., Váci-körut 17. Éljen ! Egger mellpasztilla csakhamar meggyógyított Kapható Keszthelyen : Cséby I>ajos, Dr. Simon Ernő, Alsó-Lendván Fuss Nándor gyógyszertárában. R ÁBAI LAJOS mű,- cim- és szobafestő Keszthely, Georgicon-u. 4. == Regensperger«réle ház. = Slüállalok mindennemű festészeti szakba rágó munkállaíok gpors és pontos elkészítését előnyös áradért,, u. m. : Szoba,= clisz= és éttermei^ l^ávéljáza^, templomod stb. sfillszerü festését a szerübb tyvifelfől a művé­szies kivitelig. Eredeti magyar stilü szobák. Olaj vagy j<réta képeket bár­milyen fénykép után. Családi címerek, emléklapok, dísztár­gyak stb. Továbbá mindennemű mázo­lási munl^állaíol^af, cimfáb= lál^ festését és aranyozását üvegre vagy fára sfb. jfi^- Kívánatra tervekkel kész­séggel szolgálok. A n. é. közönség szi- tisztelettel vss pártfogását kéri Hát 3,1 LctJOS festő. Valódi Fischer Emil féle I,2és3 K-ás Legújabb magyar gyártmányú „Tulipán" jelvények „Tulipán" 1^ 5 kaphatók STJ JÁNSZKY JÓZSEF kö ny vkereskedésóbe n Keszthelyen. MIT IGYUN K? m Ql a i — Igyunk mohai hogy egészségünket megóvjuk, mert csakis , , h a természetes szénsavas ásványvíz erre a "" legbiztosabb óvószer kW* mohai forrást, ha gyomor, bél ^s Iégcsöhnruitdl szabadulni akarunk, forrást, ha a vesebait gyógyítani akarjuk, forrást, ha Étvágyhiány és em'sztesi zavarok állanak be. forrást, ha májbajoktól es sárgaságtól szabadulni akarunk. A mohai Ágnes-l'orrás, mint természetes szénsavdus ásványvíz, föltétlenül tiszta, kellemes és olcsó savanyúvíz; dus szénsavtartabi ánál fogva nencsa* GHÍE3 biztos óvszer fertőző elemek ellen, hamm a benne foglalt gyógysóknál fogva kitűnő szere a legkülönfélébb gyomor-, légcső- és húgyszervi betegségeknek. 26 év óta bebizonyosodott, hogy még ragályos betegségektől Is, mint typhus, cholera, megkíméltettek azok, akik közönséges ivóvíz helyett a bakteriuir.­mentes mohai Agnes-vizzel élte 1'.. Legjeiesebh orvosi Síaktekintélyek által ajánlva. Számos elismerő nyilatkozat a forrás ismertető füzetében olvasható. Ház­tartások számára másfélliteres üvegeknél valam vei nagyobb üvegekben minden kétes értékű mesterségesen szénsavval telitett víznél, sőt a szódaviznél ís olcsöbb ; hofjy az Agnes-forras vizet a legszegényebb ember is könnyen megszerezhesse, nagyobb vidéki városokban lerakatok szerveztettek, ugyanott a forrás leírásának ismertető füzete ingyen kapható. A forráskezelöség. — Kap- —— — - — ­ható minden füszeriizletben és elsőrangú vendéglőben. jS^^F I5L©dli/"eTlOX*VI 7 \ Főraktár Hofímahil Jakab urnái Keszthelyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom