Petőfi Népe, 2011. december (66. évfolyam, 281-306. szám)

2011-12-20 / 297. szám

PETŐFI NÉPE - 2011. DECEMBER 20., KEDD 5 KULTÚRA Hozzájárultak a Láthatatlan Szellemi Múzeumhoz Kocsis Tibi: „A szívemet adtam" LAjosMizsE Az X-Faktor győztese a karácsonyt már családi körben tölti magyar örökség címmel ismer­ték el a kecskeméti rajzfilmstú­diót! A rangos elismerést decem­ber 17-én, a Magyar Tudomá­nyos Akadémia dísztermében vehette át az alkotóközösség ne­vében Mikulás Ferenc, az idén alapításának 40. évfordulóját ünneplő stúdió vezetője. ■ A Magyar Örökség dijat Farkas Balázs, Fekete György és Makovecz Im­re javaslatára a Ma­gyarországért Alapít­vány kuratóriuma hozta létre 1995-ben. A díjat azok a magyar intéz­mények, csoportok kaphatják meg, akik tevékenységükkel hozzájárultak a magyar kultúra, gazdaság, sport, tudomány, azaz a magyar társadalom erkölcsi, szellemi felemeléséhez. Ezek együttesen alkotják a magyar­ság „Láthatatlan Szellemi Múze­umát". ■ R. J. Mikulás Ferenc a díjjal Sikerült! Kocsis Tibor meg­nyerte az X-Faktort! A lajosmizsei énekest a dön­tő másnapján kérdeztük az izgalmas versenyről, a folytatásról és a Helyi Te­véről. Rákász Judit- Mit gondolsz, mivel tudtad megnyerni a nézők szívét?- Mindig az volt a célom, hogy megnyíljak a színpadon, és ön­magamat adjam. Ezért dolgoz­tunk Malek Miklóssal hónapo­kon át, és akik követték a fordu­lókat, felfedezhették a fejlődést. Azt hiszem, a végére sikerült ki­tárulkoznom és a szívemet ad­nom.- Milyen intelmekkel bocsá­tott útra Malek Miklós?- Nem búcsúztunk el, hiszen továbbra is tartjuk a kapcsola­tot. Nagyon büszke rám, és bol­dog a közös sikerünk miatt. Kez­dettől fogva hittünk abban, hogy győzhetünk, de természetesen még az eredményhirdetés előtti utolsó percekben sem lehettünk teljesen bizonyosak. Tudom, hogy Miklósra a jövőben is szá­míthatok, és ez nagyon fontos számomra.- Lesz közös munkátok?- Egyelőre nem tudom, hiszen Miklós Los Angelesben él. Kará­csony után már utazik is vissza. A győzelem pillanata: Tibó mindent vitt, amiről addig csak álmodni mert merák nélkül. Most még nagy a pörgés, hiszen készülünk az Aréna koncertre, amit szintén nagyon várok. De a szenteste már csak a családé.- Hogyan fogsz pihenni, lazí­tani?- Az első helyezéssel nyer­tem egy gyönyörű utazást. Igaz, egyelőre nem tudom, mikor lesz rá időm, hogy felkereked­jek. Pihenést jelent számomra, ha egy picit egyedül lehetek, hi­szen ez mostanában ritkaság­nak számított. A Corvin sétá­nyon kollégiumi hangulat ural­kodott, de ezt is nagyon élvez­tem, és egy életre szóló emléket jelent. Szeretnék minél több időt tölteni a családommal, és egy kicsit karácsonyozni azok­kal a barátaimmal, akik már az X-Faktor előtt is mellettem áll­tak, és akikre az elmúlt hóna­pokban kevés időm jutott.- Repülőrajtot vett az énekesi karriered: a döntőt több mint 2 millió 300 ezren nézték. Ho­gyan tovább? Van már csapa­tod? írják már a dalaidat?- Most formálódik minden, hi­szen a műsor alatt nem terheltek bennünket ilyesmivel. Optimista vagyok, és ígérem, hogy min­dent megteszek azért, hogy sok szép pillanatot szerezzek a kö­zönségemnek.- Mikor koncertezel Kecske­méten? A vasárnap esti döntőben többször is színpadra lépett- Pontos dátumot egyelőre nem tudok mondani, de azt re­mélem, hogy hamarosan. Na­gyon hálás vagyok azért a ren­geteg szeretetért, biztatásért és támogatásért, amit a Bács-Kis- kun megyei közönségtől kap­tam. Hihetelenül sok erőt adott! Köszönöm mindenkinek!- Hol töltőd a karácsonyt?- Otthon, családi körben. Jó lesz végre megölelni az ottho­niakat, és eltölteni együtt né­hány nyugodt órát, immár ka­- Végül a mindannyiunkat fe­szítő kérdés: hogyan került a lajosmizsei szurkolók közé a Helyi Teve? Találkoztál már vele személyesen?- Sajnos még nem. A szomba­ti adás alatt láttam először, és ahogy belebambult a kamerá­ba, az szerintem médiatörténe­ti pillanat volt. Annyit tudok a Helyi Tevéről, hogy a lajosmi­zsei élő betlehem oszlopos tag­ja. Ha lesz rá alkalmam, min­denképpen szeretnék megis­merkedni vele... • HIRDETÉS Látogasson el a www.hovany.hu-ra, és mi levesszük a terhi Kívánsága szerint, bármilyen felépí Hisszük, hogy a legjobb megoldást mi kír Győződjön meg róla Ön is személyesen. Ha haszongépjármű, akkor is irány Hovány! Kecskemét, Szent László krt. 79. Tel.: 76/487-300 *A20. születésnapját ünneplő Hovány Csoport jubileumi akciója, amely a December 1-20. között bármelyik kecskeméti Hovány Autószalonban vásárolt új autóra vonatkozik. \

Next

/
Oldalképek
Tartalom