Petőfi Népe, 2011. augusztus (66. évfolyam, 178-203. szám)

2011-08-09 / 185. szám

6 2011. AUGUSZTUS 9., KEDD A BUX index 2011. augusztus 8-án 09.00 11.00 13.00 15.00 17.00 FORRÁS: BÉT NYERTESEK 2011.08.05. Részvény Utolsó ár (Ft) Változás (%) Millió Ft Egis 17 790 1,07 131 PannErgy 719 0,00 60 VESZTESEK FORRÁS: BÉT Részvény Utolsó ár (R) Változás (%) Millió Ft ORC 1755-11,13 6 CIG Pannónia 720-7,09 27 Fotex 336-6,92 6 Émász 17 030-5,91 1 Synergon 230-5,73 6 TVK 2 500-5,66 2 E-Star 8 500-5,55 293 Rába 625-5,44 40 A BUX index az elmúlt napokban 22200 21800 21618 21 400 ^21133 21000 20600 208»S10527 20200....................^V20067 19800 ......................rS^.. 19 400_____________19733 !/ 07.28 08.01 08.02 08.03 08.04 08.05 ™ FORRÁS: BÉT BÉT-áruszekció (forint/tonna, 08.05.) Új elszámolási ár MALMI BÚZA 2011. szeptember 50500 TAKARMANYBUZA 2011. szeptember 47 500 TAKARMÁNYKUKORICA 2011. szeptember 63 800 OLAJNAPRAFORGO 2011. Oktober 105000 MNB-árfolyamok Hivatalos devizaárfolyam 2011. augusztus 8-án 1€ 1$ 1CHF f i f 274,68 Ft 191,60 Ft 252,14 +0,98 Ft-1,88 Ft +0,64 Ft Euró-valutaárfolyamok (forint/euró, 08.08.) Vételi Eladási Budapest Bank 266,17 282,63 CIB Bank 263,95 285,95 Citibank 263,67 285,65 Erste Bank 267,48 282,90 FHB Bank 266,88 282,82 K&H Bank 265,77 281,09 MKB Bank 266,06 279,70 OTP Bank 268,37 282,13 Raiffeisen Bank 267,59 279,63 All még a végső védvonal kötvénypiacok Sikerült tompítani a pánikot - átmeneti hatással A piacok lenyugvása az Európai Központi Bank erőteljes fellépésének volt köszönhető Csatát nyert tegnap az euróövezet az adósságvál­sággal szemben: az EKB- nak köszönhetően lénye­gesen enyhült az olasz és spanyol államra nehezedő piaci nyomás. A háborút azonban csak akkor nyer­heti meg, ha az alapprob­lémát is sikerül orvosol­nia - ez egyelőre még messze van. Herman Bernadett - Wéber Balázs Jelentős mértékben csökkentek tegnap az olasz és spanyol állam- kötvények hozamai azt köve­tően, hogy világossá vált: az Európai Központi Bank (EKB) je­lentős intervencióba kezd a két ország államkötvénypiacain az euróövezeti adósságválság to­vábbterjedésének megakadályo­zása érdekében. Az ötéves olasz kötvények hozama 60-70 bázis­ponttal, 4,8, a hasonló futamide­jű spanyol papíroké 4,7 száza­lékra süllyedt múlt péntekhez képest, míg a tízéves kötvények mutatója hasonló mértékben 5,4, illetve 5,3 százalékra esett kora délutánra. Utóbbiak eseté­ben tehát sikerült jóval a kriti­kusnak tartott 6 százalék alá szorítani a hozamokat - ha azok tartósan e szint felett maradnak, az államadósság finanszírozása hosszabb távon fenntarthatat­lanná válhat, ami a csődhelyzet­tel lenne egyenlő. Az EKB vezetése még vasár­nap éjjel, többórás válságtanács­kozás után - konkrét országne­vek említése nélkül - jelezte: kész arra, hogy megvalósítsa még a múlt héten bejelentett köt­vényvásárlási programját. Teg­nap reggel Francois Báróin vég­képp kitisztította a képet: az olasz és a spanyol kormány taka­rékossági csomagja meggyőzte az EKB-t, hogy segítenie kell a két országnak - nyilatkozta a francia pénzügyminiszter a Europe 1 rádiónak. (Műit héten hivatalosan még csak azt közöl­te a jegybank, hogy ismét ír és portugál kötvényeket fog vásá­rolni.) Bár hétvégén a G7 és a G20 is telefonos „válságülést’’ tartott, Nicolas Sarkozy francia elnök és Angela Merkel német kancellár pedig közös nyilatkozatban üzent a piacoknak, azok időle­ges lenyugvása végül a jegybank erőteljes fellépésének volt kö­szönhető. Egyes elemzők szerint a tőke­piaci spekulánsok azért éppen augusztus elején aktivizálódtak ismét, mert azt próbálták ki­használni, hogy a döntéshelyzet­ben lévő európai politikai elit nagy része ebben az időszakban A tőzsdék megremegtek több mint 20 százalékot esett a tőzsde legutóbbi, áprilisi csúcsa óta, vagyis itt a medve piac. Ahogy az várható volt, a világ tőzsdéi tegnap eséssel re­agáltak az Egyesült Államok leminősítésének hírére, így a múlt heti - 2008 ősze óta nem látott mélyrepülés után - to­vább csökkentek a részvényin­dexek. KELET-EURÓPÁT ütötte meg leg­keményebben a pánik: a leg­nagyobb mínuszba tegnap a bukaresti, a kijevi, a moszk­tölti éves szabadságát. Igaz, sze­rencsére egyikük sem ment túl messze: Jósé Manuel Barroso, az Európai Bizottság (EB) elnöke hazájában, Portugáliában, Olli Rehn, az EB pénzügyi biztosa finnországi szülőhelyén, Mik- keliben lazított, Angela Merkel német kancellár Dél-Tirolban tú- rázgatott, Wolfgang Schäuble pénzügyminiszter a németor­szági Sylt szigetén napfürdőzött, vai, az isztambuli és a prágai parkett került, ezeknek a tőzs­déknek a fő részvényindexei 7-9 százalékot zuhantak. Bu­dapesten ekkora esés nem volt, 3,23 százalékos mínusz­ban, 19112 ponton zárt a BUX, vagyis csaknem 22 szá­zalékos már az esés az áprilisi csúcs óta, miközben csaknem kétéves mélyponton járunk. a forint az euróval szemben eddig jól bírta a válságot, igaz, tegnap kismértékben alulteljesített a régiós devi­amikor válságosra fordult a hely­zet a piacokon. Ennek hatására végül - legalább egy-egy közös nyilatkozat erejéig - többségük megszakította a szabadságát. Merkel és Sarkozy például kö­zölte: a lehető leggyorsabban át fogják ültetni a gyakorlatba a jú­liusi euróövezeti csúcs döntéseit, és remélik, hogy azokra szep­tember végéig rábólintanak a nemzeti parlamentek. zákhoz képest, így 274 forint­ra emelkedett a közös valuta ára. A hazai devizahitelese­ket viszont nem ez aggasztja, hanem a svájci frank megál­líthatatlannak tűnő erősödé­se. Tegnap egy rövid ideig tartó átmeneti gyengülés után ismét erősödött az alpe­sifizetőeszköz: 255,78 forin­tot is elérte a svájci frank ára. A jen is erősödött teg­nap a dollárral szemben, is­mét 78 jen alá csúszott a zöldhasú egységének ára. Oroszország feloldotta a zöldség beviteli tilalmát Mai hatállyal feloldotta Oroszor­szág a friss zöldség bevitelére vo­natkozó tilalmat - jelentette be a moszkvai tiszti főorvos hivatala. A Németországban 50 áldozatot követelő hasmenéses járvány miatt elrendelt korlátozást augusztus 9-től az unió tagálla­mai számára megszüntették, és feloldották azt a kötelezettséget is, hogy a szállítmányokhoz a la­borvizsgálatokról szóló kísérő iratokat kell mellékelni. Gennagyij Onyiscsenko tiszti főorvos hozzátette: a döntés a hi­vatala és az Európai Bizottság között június 22-én létrejött megállapodás alapján született. Akkor a felek abban maradtak, hogy a tilalmak és az egyéb elő­írások a járvány megszűnte után még tíz napig - a maximális in­kubációs időtartamra - marad­nak érvényben. Ez most telt le, mivel a május elején kitört jár­vány utolsó új megbetegedését az EU területén július 27-én re­gisztrálták. Oroszország június végén a Spanyol- és Németországból ér­kező zöldségek behozatalát til­totta be a hasmenéses járvány miatt, majd a tilalmat július 2-án kiterjesztette az EU minden tag­államára. Az export újraindítá­sához feltételként azt szabta, hogy minden szállítmányt lássa­nak el a szállító országok bizton­sági garanciákkal, egyebek kö­zött laboratóriumi vizsgálati lele­tekkel, és adják meg az orosz fél­nek az e célra illetékesnek tekin­tett laborok listáját. ■ Az Európai Bizottság 210 millió eurós kártérítést ajánlott fel. Az engedélyt elsőként a leg­nagyobb európai szállítónak szá­mító Hollandia és Belgium kap­ta meg, június 28-án. Magyaror­szág a tagállamok közül kilen­cedikként, július 22-én 25-i ha­tállyal kapta meg a zöldségex-, port felújítására vonatkozó en­gedélyt. Időközben kiderült, hogy az első feltételezésekkel el­lentétben nem a spanyolországi uborka okozta a megbetegedése­ket. A május-júniusi időszak­ban a termények iránti kereslet 80 százalékkal esett vissza Euró­pában. A milliárd euróbán mért károk enyhítésére az Európai Bi­zottság 210 millió eurós kártérí­tést ajánlott fel a gazdáknak. ■ Pang a fogyasztási hitelek piaca, apadnak az állományok visszaesés Alig érik el a húszmilliárdos nagyságrendet a havi új kihelyezések ­A folyószámlahitel-állomány nőtt Csaknem 20 százalékkal keve­sebb fogyasztási hitelt helyeztek ki a pénzügyi szolgáltatók az el­ső fél évben, mint az előző hat hónapban - derül ki a Magyar Nemzeti Bank adataiból. A havi kihelyezés - folyószámlahitelek nélkül számítva - hónapok óta húszmilliárd forint környékén stagnál, és a júniusi, 22,7 milli­árdos mennyiség 29 százalékkal elmarad az egy évvel korábbitól. Apadnak a háztartásoknál lé­vő állományok is. A fogyasztási hitelek csaknem kétharmadát adó szabad felhasználású jelzá­logkölcsönök állománya annak ellenére csökkent egy év alatt 2,6 százalékkal, hogy az ezeknél a kölcsönöknél domináns svájci frank árfolyama a június végéig tartó egy év alatt 12 százalékkal erősödött a forinttal szemben. A legnagyobb visszaesés az áruvásárlási hiteleknél követke­zett be, amelyek mennyisége majdnem 23 százalékkal, 62 milliárd forintra olvadt. A sze­mélyi kölcsönök állománya egy év alatt 12, a gépjárműhiteleké 14 százalékkal csökkent. Az egyetlen kivételt a negatív tendencia alól a folyószámlahite­lek jelentik: a háztartásoknál lé­vő mennyiség a júniusig tartó egy évben is csaknem 13 száza­lékkal növekedett, így már meg­közelíti a 490 milliárdot. Az ügy­Fogyasztási hitelek (HÁZTARTÁSOKNÁL, ÁLLOMÁNYI ADATOK, MILLIÁRD FORINT) 2010. június 2011. június Változás (százalék) Személyi kölcsön 582,5 512,6-12,0 Gépjárműhitel 317,1 272,9-13,9 Áruhitel 80,4 62,0 '-22,8 Jelzáloghitel* 2508,5 2443,2-2,6 Folyószámlahitel 455,4 487,7 7,1 Összesen 3943,9 3778,4-4,2 • SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ. A legnagyobb visszaesés az áruvásárlási hiteleknél következett be felek ugyanis rendszeres havi jö­vedelemmel könnyedén hozzá­juthatnak, és a háztartások egy­re nagyobb mértékben fedezik napi kiadásaikat a hitelszámlá­juk terhére. A fogyasztási hitelek felfutá­sára az idén még lehet számíta­ni: a makrogazdasági környezet változatlanul nem kedvez a la­kossági fogyasztás bővülésé­nek, illetve a meglévő hitelek törlesztése is elég terhet jelent a frank erősödése miatt. A java­részt svájci frank alapú gépjár­mű- és szabad felhasználású jel- záloghitelek állománya a követ­kező hónapokban erőteljesen növekszik majd az árfolyamha­tás miatt. ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom