Petőfi Népe, 2009. január (64. évfolyam, 1-26. szám)

2009-01-15 / 12. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP PETŐFI NÉPE - 2009. JANUÁR 15., CSÜTÖRTÖK Elítélték a hetényi cigarettatolvajt, de még nem kell börtönbe vonulnia Gyorsított eljárásban ítéltek 2 évre felfüggesztett 10 hónap bör­tönbüntetésre egy kecskeméti férfit, aki két társával december 29-én éjjel betört a hetényegy- házi benzinkút üzlethelyiségé­be. Összesen 651 doboz cigaret­tát pakoltak össze. A bűncselekmény elkövetése után nem sokkal elfogott, majd a napokban gyorsított eljárásban bíróság elé állított 33 éves B. Bé­lának nem ez volt az első össze­ütközése a törvénnyel. Korábban hét esetben állt már bíróság előtt és egyebek között lopások, vala­mint garázdaság miatt is elítél­ték. December 28-án azután ko­ra délutántól kezdve két román férfival sorra járta a kecskeméti kocsmákat és italoztak. Végül nem sokkal éjfél előtt beültek a felesége autójába, majd az egyik román által vezetett járművel Hetényegyházára indultak. Út­közben megálltak a település szélén lévő, akkor már zárva le­vő benzinkútnál. B. Béla kesz­tyűt, a fejére pedig símaszkot hú­zott, majd berúgta az ajtót. A he­lyiségben összepakolták a do­hányárut és elmenekültek. Egy kecskeméti rendőrjárőr azonban észlelte a bűncselek­ményt, és a kocsi után eredtek. Kecskemét lakott területén kí­vül, az úgynevezett Zana közön utolérték a Volkswagen Golfot. A menekülők egy erdőnél kiug­rottak az autóból, majd elfutot­tak a helyszínről. B. Bélát azon­ban elfogták a rendőrök, és a 337 ezer forintot érő árut is megtalál­ták. Társainak sikerült eltűnni. B. Béla belenyugodott az íté­letbe, ami így jogerős. A két ro­mánt még keresik. ■ Noszlopy Huszonegyedik századi csoda: villany a tanyákon Az önkormányzat 20 millió fo­rintos anyagi hozzájárulásával, idén tizenhárom olyan tanyára vezetik be az áramszolgáltatást, ahol eddig petróleumlámpával világítottak - közölte Kustár Ta­más, Nagykőrös alpolgármeste­re. A városhoz tartozó 600-700 tanya közül háromszázban nincs áram, az ott lakók nehéz anyagi körülmények között élnek. ■ A kecskeméti menhelyen műtétre várakoznak a házikedvencek. A beavatkozás után újra láthatják majd a világot a kutyák. KÉPGALÉRIA: BAON.HU Szemlencse a kutyusoknak hályogműtét Az árva ebek látásáért gyűlnek az adományok Négy árva és jelenleg szinte vak­nak mondható kutya kaphatja vissza részben a látását nagylel­kű adományozóknak köszönhe­tően. A kecskeméti Mentsvár menhelyen élő állatok szemén ugyanis csak beültetett lencsé­vel lehet olyan korrekciót végre­hajtani, ami után „halványan" látnak majd. A hályogműtéteket és a szemlencse-beültetést Do­bos András szentesi állatorvos vállalta. A beültetéshez, a műtét­hez szükséges eszközöket, anya­gokat, valamint néhány szem­lencsét pedig a budapesti Vitreus Orvostechnikai Kft. adja. Az adományok egy részét Máté Tibor, a cég ügyvezetője adta át a Mentsvár telephelyén. A többi szemlencsét, valamint a műté­tek utáni utókezelésekhez szük­séges eszközöket pedig a men- hely, a kecskeméti rendőrkapi­tányság, valamint a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársainak adományaiból fedezik. ■ Noszlopy A jég Baján legyőzte a menetrendet ónos eső A Jelky-szobor majdnem megállította a csuklós járatot ► Folytatás az 1. oldalról Késtek a diákok és a munkába igyekvők is tegnap reggel Baján, ha buszozni akartak. Alig egy­két járat indult el és ért célba. Csányiné Faragó Zsuzsa, a Bács Volán Zrt. személyforgalmi üzletágvezetője röviden össze­foglalta a szerda reggeli esemé­nyeket: „katasztrófahelyzet van”. - Hajnali négy órakor kez­dett esni, ötre jégpáncél borítot­ta az utakat. Az első távolsági já­ratok még elindultak, de vissza már nem jöttek. Helyben is pró­bálkoztunk, az iskolába és mun­kába igyekvők miatt a 7.15-ös el­indult. Jókora késéssel, de célba ért. Közben a csuklós busz majd­nem elvitte a Jelky-szobrot. Utá­na 10.15-kor újra beindítottuk a helyi közlekedést. A mellékutak messze nem tökéletesek, de ki­sebb késésekkel helyre állt a rend. Viszont a távolsági járatok Dunántúlra egyáltalán nem in­dultak. Gondunk volt a közeli fal­kiskunmajsán egy kistehergép- kocsi megcsúszott és elsodort egy kerékpárost, akit súlyos sé­rülésekkel vittek kórházba. Kecskeméten, a Jókai utcában egy idős asszonyt ütött el egy vakban is, Gara és Szeremle dél­előtt megközelíthetetlennek bi­zonyult. A többi település belte­rületi útjai is nehezen járhatók, ezért a polgármestereket kértük, sózzák az utakat. Délután már jártak a helyközi buszok - nyi­latkozta Csányiné. autó, a nő medencesérüléseket szenvedett. Tázlár és Bodoglár között öt román állampolgár utazott abban az autóban, amely árokba csúszott. Az egyik utas súlyosan megsérült. Kisebb balestek is történtek az utakon. - Sükösdön egy te­herautó csúszott az árokba, Érsekcsanádon pedig két sze­mélygépkocsi ütközött. A ked­vezőtlen időjárás várhatóan ma folytatódik. Mindenkitől azt kérjük, ha lehet, ne használja autóját. A gyalogosok is legye­nek tekintettel a megváltozott útviszonyokra, a járművek fék- távolsága'jelentősen megnő. Kérnénk továbbá az intézmé­nyeket és a házak tulajdonosa­it, hogy az épületeik előtti járda jégmentesítésével segítsék a biztonságos közlekedést - mondta el Putnik Zoltán rend­őrségi sajtóreferens. Öt emberrel szaladt árokba egy személygépkocsi Baja GAZEMBEREK Gázóra leol­vasónak adták ki magukat isme­retlenek, akik egy 86 éves néni­hez kopogtattak be. Az idős asz- szony figyelmét elterelték és ellop­ták 300 ezer forintját. (T. K.) Harkakötöny park Elkészült a község első uniós pályázata. A te­lepülésen játszótér és park létre­hozását tervezik a Leader- program segítésével. Közel 13 millió forintot remélnek a falu- megújításra. Az új központi park­ban rendeznék a jövőben a közsé­gi ünnepségeket, az idén 60 éves községben. (H. A.) Jánoshalma színház Tóth sán dor, a Petőfi Népe nyugállományú fotóriporterének színházi felvételei­ből nyílik kiállítás január 22-én, 17 órakor a helyi kulturális központ­ban. Az 1960 és 1985 között ké­szült felvételeket Komáromi Attila, egykori kecskeméti színházigazga­tó, a Katona József Társaság elnö­ke ajánlja a közönségnek. (T. K.) Kecskemét bajtársak A Repü­lők és Rendvédelmiek Bajtársi Egyesülete beszámoló közgyűlést tart holnap délután három órai kezdettel a Lechner Ödön utcai tiszti klubban. Az elmúlt évben végzett munkát Csóka Tamás nyugállományú ezredes, az egye­sület elnöke értékeli, a résztve­vők meghallgatják a pénzügyi el­lenőrző bizottság beszámolóját és megbeszélik az idei munka­tervet. (G. S.) Kiskunfélegyháza találkozó Koltay Gábor filmrendezővel és Koltay Gergely zeneszerzővel, a Kormorán együttes vezetőjével találkozhatnak az érdeklődők ja­nuár 19-én, délután 5 órakor a Petőfi Sándor Városi Könyvtár­ban. (Sz. A.) Kunszállás TESTMOZGÁS Január 19. és 23. között sporthetet ren­deznek a Petőfi Faluházban. Az érdeklődők számára, szakembe­rek vezetésével mindennap más­más ingyenes mozgáslehetőséget biztosítanak. Hétfőn hastánc, ked­den táncház, szerdán aerobik, csütörtökön jégkorcsolya, pénte­ken pedig jóga. (Sz. A.) Tompa VÉDELEM A vagyon elleni bűncselekmények növekedése miatt sokan szeretnék, ha a riasz­tásokra helyben lévő vagyonőrök vonulnának a helyszínekre. A he­lyi vagyonvédelmi rendszer kibőví­téséről lesz szó azon a mai fóru­mon is, amely 16 órakor kezdődik a művelődési házban. (K. Z.) Év eleji különleges akció! i.c.c. - Dr. Pohl-féle komplex szakorvosi szűrővizsgálat Uniós támogatással szépülhet a határváros Év eleje miatt különleges ked­vezményt nyújtunk január 17- én Kecskeméten az ICC-Dr. Pohl Kft. komplex szakorvosi szűrő- vizsgálatán. Úgy adódott, hogy 10 főnek tudunk még helyet biz­tosítani erre a napra. Ha ön a komplex szűrővizsgá­latot és a teljes körű tumor- marker vizsgálatot is megveszi, • 20 000 Ft/fő kedvezményt adunk. Jelzem, hogy a tumor- marker a komplex kivizsgálás mellett, vérből a legkülönbözőbb daganatos betegségek korai di­agnosztikáját teszi lehetővé. Ezen különleges akcióra való bejelentkezés határideje 2009. ja­nuár 15., azaz ma délután 15 óra. Érdeklődés, orvosi kérdések: Dr. Pohl Tibor 06-30/288-1111; 06-20/961-1111. Bejelentkezés: 06-30/62-90- 382; 06-20/42^2-092; 06­30/69-56-379; 06-85/360-870 e-mail: info@icc.hu; Web: www.icc.hu Jelezzük, hogy ezen akció ki­zárólag 2009. január 17-re érvé­nyes és 2009. februártól 20% ár­emelés várható! Természetesen az ICC szűrővizsgálatok idén is folytatódnak, csak szervezési dolgok miatt tudjuk erre a nap­ra adni a kedvezményt! Hazánkban évente 30 000 em­ber hal meg rákban, 70 000 in­farktusban. Ennek oka részint az, hogy a rák és az infarktus ese­tében a szervezetünk jelzőrend­szere hibás, a fájdalom későn je­lentkezik. A másik oka, hogy ál­lampolgári jogon sem joga, sem lehetősége nincs az embernek panaszmentes állapotban részt venni egy egyidőben lezajló rák és szív-érrendszeri betegségek irányában is átfogó komplex szakorvosi szűrővizsgálaton. Ezt tesszük lehetővé Önnek Kecskeméten, 2009. január 17- én, szombaton AKCIÓSÁN, de természetesen az év során havonta legalább egy alkalommal lehetőséget nyújtunk az I.C.C.-Dr. Pohl Kft. komplex szakorvosi szű­rővizsgálatra Kecskeméten, illetve országosan Is. Ne féljen, ne várjon, kérjen időpontot! ▲ A halasi kistérségben elsőként Tompa nyert uniós támogatást városközpontja megszépítésére. A 49 millió forint felhasználásá­val mintegy 64 milliós fejlesztés indul el a Szabadság téren. Dísz- burkolatot kap a hiva­tal felőli járda, az elektromos vezetéke­ket pedig a föld alá rejtik. Padok, kerék­pártárolók is lesznek, és díszki­világítást kap az egész tér. A köz­ponti park teljes faállományát ki­cserélik. Sétányokat hoznak lét­re, csobogót és emlékművet épí­tenek. Sőt, a játszótér eszközeit is lecserélik. A fejlesztési prog­ramnak része parkolók építése és a csapadékvíz-elvezető háló­zat rekonstrukciója is. A város hamarosan aláírja a támogatói szerződést. - Szeretnénk még idén befejezni a tér felújítását - mondta lapunknak Belágyi Mi­hály polgármester. Az elnyert tá­mogatásból nem jut pénz a hivatal épületének felújí­tására, a művelő­dési ház kupolájá­nak rézlemez fedését viszont el­végzik majd. A kistérségben Kiskunhalas adott még be pályázatot város- központja megújítására. Az első körben több milliárdosra terve­zett programot azonban már le­faragták, de így is néhány 100 millió forintot remélnek. ■ A pénzes postás időben csenget a nyugdíjakkal A csúszós utak ellenére min­den nyugdíjashoz a megszokott napon csenget be a pénzes pos­tás. Tóth Tímea, a kecskeméti posta vezetője elmondta: az el­múlt év végén minden érintett megkapta az ez évre vonatkozó nyugdíj kifizetési naptárt. Eb­ben aláhúzással jelölik, hogy az adott hónapban mikor érke­zik a pénz. A megye egyes településein leesett ónos eső a kézbesítés­ben egyelőre nem jelent komo­lyabb akadályt. A postások tud­ják tartani az időpontokat. Ter­mészetesen lassabban jutnak el a címzettekhez, de ez legfel­jebb csak pár órás késést je­lent. ■ G. S. ■ Tompán hama­rosan 64 milliós fejlesztés indul.

Next

/
Oldalképek
Tartalom