Petőfi Népe, 2008. október (63. évfolyam, 230-255. szám)

2008-10-01 / 230. szám

Nincs tovább: tegnap feloszlott a bácsalmási képviselő-testület Feloszlott tegnap a bácsalmá­si képviselő-testület. Már a szeptember 18-ai ülésen is ezt javasolta kilenc városatya, de akkor a polgármester megvé­tózta a döntést. Akkor a város vezetője hangsúlyozta: élvezi a választók bizalmát, nem mond le. Előzőleg ugyanis er­re is felszólította néhány kép­viselő. Kilencen a feloszlatás mellett, öten ellene szavaztak. Ám a polgármester élt vétójo­gával, a döntést szeptember utolsó napjára halasztotta. ■ Kötvényekkel fedeznék a helyi választási költségeket. A keddi ülésen e napirendi pont tárgyalásánál két képvi­selő hiányzott a tizennégy fős testületből. A név szerinti sza­vazásnál nyolcán igennel, né­gyen pedig nemmel szavaz­tak, amikor feltették a kér­dést: Ön egyetért azzal, hogy a bácsalmási képviselő-testü­let feloszlassa magát? A vok­solást követően Zalántai End­re polgármester bejelentette, hogy szeptember 30-án a kép­viselő-testület feloszlott. Időközi választást kell tar­tani a kisvárosban. Költsége jelen információk szerint mintegy hétmillió forintra te­hető. ló néhány képviselő so­kallja az összeget, ezért dr. Keresztury Monika jegyzőtől írásos szakvéleményt kér­nek. Ugyancsak név szerinti szavazás során, kétharmados többséggel határoztak arról, hogy az új helyi választás költségeit a kötvénykibocsá­tásból fedezik. ■ Juhász Jenő Pánik volt a pénzpiacokon Nem szavazta meg az amerikai képvi­selőház a Bush-kormány által a hitel­válság megoldására kidolgozott pénz­ügyi mentőcsomagot. A piacon pánik tört ki, az elemzők ugyanakkor derű­látóbbak és úgy vélik: Amerika nem engedheti meg magának, hogy bedől­jön a bankrendszere. ► 6. OLDAL Maradna polgármester Nem mond le Püspökladány polgármestere, Arnóth Sándor a városvezetői posztról. Pedig sokak szerint a „Lógni fogsz!” be­kiabálásával szé­gyent hozott a vá­rosra. ► 8. OLDAL MEGYEI KÖRKÉP 2-3 KUNPESZÉR 4 GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT 14-15 MOZAIK 16 IDŐJÁRÁS Ma még enyhe, de már változó­an felhős idő lesz. Sok esőre nem kell számí­tani, Kecskemé­ten 19, Baján 21, Kalocsán 20 fok várható. ► 11. OLDAL Golfparadicsom a Balatonnál Új értékkel gazda­godott a Balaton­part. Balaton- udvari-Örvényes között befejező­dött a legújabb, 18 lyukas hazai golf­pálya építése. Ma­gyarországon mindössze négy ilyen nagyságú pálya működik. ► 9. OLDAL LAPSZEL Már messziről látni és hallani lehetett, hogy valamin nagyon összekapott a fi­atal pár. Félő volt, vérre megy majd a vita. „Úgyis találok nálad sokkal job­bat!" - ordította a lány. A fiú erre tel­jes erőből nekilökte a kirakatnak, és elpályázott. A lány pityeregve dőlt neki a portálnak, melyen nagybetűkkel vi­lágított: Társkereső Iroda. Bé.zs. A Honda motor hajtotta csónakot és az utánfutót, amivel szállítják, kecskeméti vállalkozók készítették. Kecskeméti tervezésű és gyártású csónakok gaz­dagítják tegnap óta a katasztrófavédelem ar­zenálját. Bajáki Zsanett Tűzoltók és katasztrófavédel­misek tekintetétől kísérve bo­csátották vízre Kecskemét dé­li részén azokat a csónakokat, melyek az ország több pont­ján is életmentő feladatot lát­nak majd el. A tegnap bemu­tatott árvízvédelmi rohamcsó­nakokat (és szállító utánfutó­ikat) tűzoltók tanácsait is ki­kérve alkották meg helyi vál­lalkozók. Négy hajó készült, kettőt tekinthettek meg a Bács-Kiskun Me­gyei Tűzoltó Sport Club hor­gásztavának partján össze­gyűltek.- Sok homokzsák szállítá­sára, emberek mentésére és a gyors helyszínelésre is kiváló­ak ezek a vízi járművek - ér­tékelte dr. Nagy Lajos, a Kor­mányzati Koordinációs Bizott­ság tanácsadója a csónakokat. A szakértőktől megtudtuk, Mély víz vagy sekély, az új csónakok szá­mára mindegy. hogy sekély vízben is könnye­dén közlekednek a K-MAXXI- S elnevezésű rocsók. Felsze­reltségük eléri a nyugat-euró­pai színvonalat. Győr térségé­ben is használják majd a kecskemé­ti hajókat. A győri Hullá­mos László tűzoltó alezredes a hajójuk átvételekor elmond­ta, hogy az eddig rendelke­zésre álló gumicsónakok kor­szerűtlenségük miatt már ke­véssé voltak alkalmasak ér­demi mentőmunkára. Ezeket az új járműveket azonban ha­tékonyan tudják majd hasz­nálni. Erre garancia az, hogy tűzoltók iránymutatásával tervezték őket. Bagyó Sándor, a Vízimen­tők Magyarországi Szakszol­gálatának elnöke büszke ar­ra, hogy eredeti magyar alko­tás segíti az életmentést. A szakszolgálat nevében min­den csónak mellé három vízi- mentő-képzést ajánlott fel a tűzoltóságok számára. Győr-Moson-Sopron me­gye, a Nyírség és a főváros környékének vizein szolgál majd a tegnap átadott rocsó- konvoj. E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Ökrös Csaba A Petőfi Népe honlapja: www.Detofinepe.hu Információs és szórakoztató portál: www.baon.hu Ideges volt, le is bukott a heroinnal csempész Két kilogramm drogot próbált meg behozni az országba Húszmillió forint értékű drog- szállítmányt csempészett az autója pótkerekében egy oszt­rák férfi Röszkénél - tudtuk meg Sipos Jenőtől, a VPOP szó­vivőjétől. Belépésre jelentke­zett hétfőn egy osztrák állam­polgár Ford Mondeójával, aki a pénzügyőrök kérdésére azt mondta, hogy bejelenteni való árut nem visz magával. A fi­náncok felfigyeltek a férfi ide­ges viselkedésére és tételes vizsgálat mellett döntöttek. A pótkerekében szigetelőszalag­gal rögzített csomagokat talál­tak. A négy pakk két kilo­gramm heroint rejtett. A húsz­millió forint értékű kábítószert lefoglalták. Az ideges férfit őri­zetbe vették. Kábítószercsempészet miatt a vámőrség dél-alföldi nyomo­zóhivatala folytat eljárást. ■ gzs Színész focisták is pályára lépnek Kecskeméten Az izgalmasnak ígérkező él­vonalbeli KTE-Ereco-Vasas labdarúgó-mérkőzés előtt a magyar színészválogatott a KTE szeniorválogatottjával játszik. ► 15. OLDAL HIRDETÉS Fejlesszen Ön is! Vidékfejlesztési pályázatok november 30-ig. www. u mvp.eu Cu*p.. m****** a,*p. .^ * ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉS PflOGRAM 2007-2013 NÁLUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN JÁRNAK "»«fi" Lecsópaprika, 1 kg: 139 R Deko melegszendvics- krémek, 300 g (730,-/kg): 219 R 2008. OKTOBER 1., SZERDA LXIII. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM, ARA: 105 FT, ELŐFIZETVE: 85 FT TISZA KÖZE NAPILAPJA SZEGYENUSTA KÉSZÜLHET A SPORT- ÉS TÖMEGRENDEZVÉNYEK RENDJÉT MEGZAVARÓ GARÁZDÁKRÓL / / ► 8. OLDAL NINCSTELENEK VÁSÁROLTÁK MEG A BEDŐLT CÉGEKET? KARCSÚSÍT, MEGSZÉPÍT n n > 3. OLDAL A SZÓLÓ ► 11. OLDAL EGY PERCBEN Árvízi rocsó tavi próbája : mentés Tűzoltók tanácsai alapján tervezték a hajótestet

Next

/
Oldalképek
Tartalom