Petőfi Népe, 2008. július (53. évfolyam, 152-178. szám)

2008-07-01 / 152. szám

PETŐFI NÉPE - 2008. JÚLIUS 1., KEDD 3 MEGYEI KORKÉP • VELEMENY Pénteken újra ki kell mondani az Oszoljl-t Ballószögön Nem érvényes a ballószögi kép­viselő-testület önfeloszlató hatá­rozata. Pénteken közöltük lapunkban a községi képviselő-testület tag­jaitól kapott információra ala­pozva, hogy a ballószögi szená­tus hét szavazattal feloszlatta ön­magát. Akkor még így tudták ezt a képviselők. Másnap értesültek a polgármesteri hivataltól, hogy a feloszlatás érvénytelen, mert nem név szerinti szavazással ha­tároztak róla, ahogy azt ilyen helyzetekre előírja a jogszabály. ■ Börönte: „Arra megy az egész időhúzás, hogy ki­fáradjunk.” Börönte József, aki a jelenlegi szenátus megszüntetését csütör­tökön kezdeményezte, lapunk­nak elmondta: tegnap délelőtt fél tízkor újabb indítványt nyújtot­tak be a jegyzőnek egy délután 4 órakor kezdődő, rendkívüli tes­tületi tanácskozás összehívásá­ra. Az ülés azonban meghiúsult, mert Katona Imre polgármester jiem intézkedett róla.- Hétfőn szabályosan szeret­tük volna lebonyolítani a testület feloszlatását. Mivel halasztást nem tűrő ügyről van szó, a szer­vezeti és működési szabályzat értelmében a polgármesternek déli 12 óráig intézkednie kellett volna az összehívásról. Ahogy értesültünk: háromnegyed egy­kor elfoglaltságra hivatkozott, és pénteken reggel 8 órára tűzte ki a nyilvános rendkívüli ülést. Er­ről fél három táján kaptuk meg az írásos értesítést. Szerintünk a polgármester törvénysértően járt el. Arra megy az egész idő­húzás, hogy kifáradjunk. Péntek odább van, nem tudható, addig mi történik, s ha véletlenül nincs meg a többségünk, megint fuccs- ba megy minden erőfeszítésünk - így Börönte József. ■ Miklay Jenő Hömpölygő járműtenger közlekedés Hogy belül jobb legyen, kívül sok utat kell építeni A kiskörút a kapacitásának határán van, ám ahhoz, hogy ott mérséklődjön a forgalom, a nagykörútnak teljes egészében kétszer kétsávosnak kell lennie. Először Kecskemét külső részein kell új utakat épí­teni, csak akkor szaba­dulhat meg a belváros a hatalmas forgalomtól. Ez is kiderül a közlekedési modell legújabb részered­ményeiből. Takács Valentina Készíti Kecskemét közlekedési koncepcióját a Közlekedéstudo­mányi Intézet (KTI). Ennek rész- eredményeivel folyamatosan ta­lálkozik a város képviselő-testü- lete. A legutóbbi közgyűlésen is egy ilyen anyag került a város­atyák elé. Megtudhattuk: idén tavasszal két alkalommal vég­zett forgalomszámlálást az inté­zet tizenegy, úgynevezett kor­donpontban. Ezenkívül sok kecskemétit telefonon is kikér­deztek útvonal-választási szoká­sairól. Mindebből azt a követ­keztetést vonhatták le, hogy a városban lakók csak 12-1Ó szá­zalékban részesednek a forga­lomból. A kecskeméti térségből a városba áramló forgalom ugyanakkor már 43-46 száza­lék, és alig valami­vel kisebb a tranzit- forgalom aránya. Ez utóbbit pedig csak akkor lehet csök­kenteni, ha jól ösz- szehangolják az elkerülőutak fejlesztését. A kis­körút a kapacitásának határán van, és két év múlva a nagykör­út sem bírja majd a forgalmat. Ez ellen pedig sürgősen tenni kell valamit. A KTI megtette legfontosabb Két év múlva már a nagykör­út sem lesz ké­pes megbirkózni a forgalommal. közútfejlesztési javaslatait. Az elkerülőkhöz kapcsolódva ki kell építeni a harmadik körutat, vagyis meg kell csinálni azok hi­ányzó szakaszait. Ez érinti a Mikszáth, a Csabay Géza és a Mindszenti körutat egyaránt. Ez kell hogy legyen az első lépés, csak ezt köve­tően képzelhetőek el olyan in­tézkedések, melyek csökkentik a belváros íörgalmát. A kiskörúti forgalom mérséklésének ugyan­akkor feltétele, hogy a nagykör­út teljes egészében kétszer két­sávos legyen. Semmit sem lehet kiragadni minőén mindennel összefügg, ezért nem lehet egyes elemeket kiragadni és külön kezelni a város forgalmában - hívja fel a f igyelmet a Közlekedéstudo­mányi Intézet. Javasolja azt is, hogy a fejlesztéssel érintett te­rületekre rendeljenek el változ­tatási tilalmat mindaddig, amíg a közlekedési nagymo- dell eredményeit be nem építik a rendezési tervbe. Ki kell építeni a Budai utca és a Nyíri út között a Károly Róbert körutat, majd a nyugati elkerü- lőt a Hetényegyházi út és az Izsá­ki út között. Hetény térségében ugyanakkor létre kell hozni az autópálya-kapcsolatot, hiszen az Izsáki út túlterhelt. A javaslat­ban az is szerepel, hogy a belvá­rosban meg kell szüntetni az egyirányúsításokat. Külön fejezetet szentel a Köz­lekedéstudományi Intézet az Izsáki útnak. Számolni kell ugyanis azzal, hogy Felsőszéktó és Alsószéktó területén ötszáz hektárnyi lakóterület jön létre, ami tovább növeli a forgalmat. Ráadásul számtalan kereskedel­mi nagyberuházás is folyamat­ban van, így nem kérdéses, hogy az Izsáki utat teljes hosszában négysávúsítani kell. Egyes ke­reszteződésekben kétsávos, úgy­nevezett spirális körforgalmat kell kialakítani, ahol azonban csak háromágú a kapcsolat, ott más megoldás - például a jelző­lámpa - is megteszi. Börönte József Ki hol szolgálja az egyházat s a híveket? § Mint arról a Petőfi Népe is beszá- lázs kalocsa-kecskehiéti érsek, gyösi Balázs Tiszakécskén, Ka- sán, Sebők Norbert Kiskunhalas- j jl molt, az elmúlt szombaton hat új Az újmisés papok valamennyien pás Mihály Lajosmizsén, Kiss Alsóvárosban, Szakács Tibor pe- áldozópapot szentelt a főegy- kápláni kinevezést kaptak au- Zoltán a kiskunfélegyházi Óplé- dig a kecskeméti főplébánián lát- házmegye szolgálatára Bábel Ba- gusztus elsejei hatállyal. Gyön- bánián, Retkes Zsolt Kiskunmaj- ja majd el szolgálatát. ■ bfi TTT'ITT BARTA ZSOLT Eltüzelt milliárdok ha rajtam mülna, akkor né­hány éven belül megszüntet­ném a hazai gázártámogatás rendszerét. Tudják, miért? Azért, mert sokba kerül, és mégis egyre több család érzi úgy, hogy évről évre nehe­zebben tudja kifizetni a fű­tésszámláját. Ráadásul az igénylők ellenőrzésére külön apparátust kell fenntartani. Ezek fizetése újabb százmil­liókat visz el. Ha valaki eset­leg rosszul számítja ki csa­ládja jövedelmét, és kiderül, hogy nem jogosult anyagi segítségre, akkor komoly büntetésre számíthat azon­kívül, hogy vissza kell fizet­nie a támogatást. Ez a rend­szer valójában nem jó a csa­ládoknak, nem jó az ország­nak, egyedül az importőrök dörzsölik a tenyerüket, mi­vel hatalmas hasznot rak­nak zsebre. évente 82 milliárd forintot költünk gázártámogatásra. Azért úgy írom, hogy köl­tünk, mert ez nem a kor­mány pénze, ez a miénk. Ezt a polgárok által befize­tett adóból különítik el. Az­az: valójában mi, adózók fi­nanszírozzuk a légnemű energiahordozó világpiaci árát. Ám azzal, hogy elkölt- jük a fent leírt óriási össze­get, a problémát nem oldot­tuk meg, viszont minden év­ben elő kell teremtenünk a pénzt. Sőt akár többet is, mert a gáz világpiaci ára hó­napról hónapra felfelé kú­szik. mit tehetünk? Jobb lenne a pénz egyre nagyobb részét minden évben fűtés-korsze­rűsítésre elkülöníteni. Ebből ki lehetne cserélni rengeteg ócska kazánt, régi nyílászá­rót, körbe lehetne szigetelni még több paneltömböt, illet­ve régebbi építésű családi házat. így jelentősen csök­kenteni lehetne egy-egy csa­lád gázfogyasztását. persze, ma is lehet pályázni korszerűsítésre, ám az erre szánt pénz csak töredéke a támogatás összegének. BÁCSVÍZ KÖZLEMÉNY Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy 2008. július 1-jétől az alábbiak szerint változik a BÁCSVÍZ Zrt. kecskeméti ügyfél­szolgálatának nyitva tartása: Hétfő: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: 7.30- 16.00 7.30- 13.00 7.30- 16.00 7.30- 18.00 7.30- 13.00 Bácsvíz Zrt. bacsjob.hu ÁLLÁSAJÁNLATOK Értékesítési munkatárs (45284) Feladatok: partnercégekkel való kapcsolattartás, ügyfélkör bővítése, ajánlatok készítése, elemzések, statisztikák készítése, rendezvényeken való részvétel. Elvárások: felsőfokú végzettség, értékesítési tapasztalat, jogosítvány, angol vagy német nyelvismeret. Lakatosipari előkészítő (45251) Feladatok: árajánlat készítése, tárgyalás lefolytatása, szerződéskötések előkészítése, lakatosüzem vezetőjének helyettesítése. Elvárások: szakirányú felsőfokú szakképesítése, MS Office felhasználói szintű ismerete, jogosítvány. Könyvelő (42235) Elvárások: mérlegképes könyvelői végzettség, aktív angol nyelvtudás, 3 év szakmai tapasztalat. Telemarketing munkatárs (45345) Feladatok: kapcsolattartás a cég meglévő ügyfeleivel, adatbázis frissítés és bővítés, piackutatás, Elvárások: kommunikációs készség, felhasználói szintű számítógép ismeret, teljesítmény orientáltság, középfokú végzettség. További információ és megyei állásajánlatok a www.bacsjobjiu weboldalon. TANULÁS = TUDÁS, SIKER, LEHETŐSÉG _________________________Képzési ajánlatok, hírek a portálon!_________________________ Ak ció a Szil-Coop NiÄLi összes üzletében 2008. július 2-8. Sertés hosszú karaj 1069, Sertés rövid karaj 1169, Sertéscomb 1169, Halász kötözött sonka 1299, Sült császárszalonna 1169, Tyúk mell nélkül 379, Újburgonya 79, Lelovits portoguiser és Lelovits rosé bor, 0,75 I 952, Kalászos vekni kenyér csomagolt, 0,75 kg 109,' Farm Eidami sajt 999, Minna UHT tej, 1 I, 1,5% 149, Hole cukrozott habspray, 250 ml 189,' Sana kocka margarin, 250 gr 85,' Medve Junior dobozos sajt, 100 gr 99,' Bonux foly. mosószer, 3,96 I 1449, Paloma kéztörlő, 2 rétegű, 2 tekercses 259, Kelly frissentartó fólia, 30 m 99,' Férfi, Női póló 999,' Akció a készlet erejéig érvényes! ■Ft/kg ■Ft/kg ■Ft/kg ■Ft/kg ■Ft/kg ■Ft/kg ■Ft/kg ■Ft/db ■Ft/db ■Ft/kg Ft/db Ft/db •Ft/db •Ft/db •Ft/db •Ft/db ■Ft/db ■Ft/db Találkozzunk mindennap! ^eéíT

Next

/
Oldalképek
Tartalom