Petőfi Népe, 2008. március (63. évfolyam, 52-75. szám)

2008-03-01 / 52. szám

o iáot NÁLUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN JÁRNAK W«É^ Előhűtött grillcsirke: 599 Ft/kg Jägermaister, 0,7 I (3570 Ft/i): 2499 R E»35393 KECSKEMÉT-KATONATELEPEN KÉT UTCÁBAN 386 EMBERHEZ NEM JUTOTT EL A SZAVAZÁSI ÉRTESÍTŐ r r HETSZAZMILLO EURÓBA KERÜL AZ ÚJ GÁZVEZETÉK ÉS -TÁROLÓ ► 7. OLDAL IGAZI TANULÁS A MAGOLÁS ifc HELYETT X EGY PERCBEN * * * Törvény védi majd a pálinkát Önálló törvény védi majd a jövőben a hungarikumnak számító pálinkát. A jogszabály meghatározza, hogy csak hazai gyümölcsből és szőlőből, itthon előállított párlat viselheti a pálinka ne­vet. ► 6. OLDAL Csak türelem, ha nő a sor Mától nem lehet többé fizetni az egy-és kétforintos érmékkel. A mai naptól az ötforin­tos a legkisebb pénznem, hozzá kell szokni a nul­lára és az ötre vég­ződő számlákhoz. ► 7. OLDAL % % % IDŐJÁRÁS Ma sok csapa­dékra lehet szá­mítani. A hőmér­séklet csúcsér­téke Kecskemé­ten 11, Baján 12 fok körül alakul. ► 16. OLDAL MEGYEI MEGYEI KÖRKÉP 2-4 KECSKEMET 5 GAZDASÁG __6-7 KÖZÉLET 8 É LETMÓD_______9 MŰStm 10 SZOLGÁLTATÁS 11 SPORT__________15 MO ZAIK 16 Tüntettek a kórházért Elszabadultak az indulatok Egerben, miközben döntött a Heves megyei közgyűlés: a pályá­zók közül a Hosplnvest veheti át a Markhot Ferenc kórház mű­ködtetését. ► 8. OLDAL Elvált szülők bosszúja Az egykor örök hűséget fogadott pá­rok gyakran vérre menő csatákat vív­nak a bíróságokon - és azokon kívül - a gyerekért, a pénzért, az örökségért. ► 9. OLDAL LAPSZÉL A bácsi az egyik kecskeméti nagyáru­ház előtt ült a vizes betonon. Az már messziről látszott, hogy kicsit felön­tött a garatra. Az eső órák óta sze­merkélt, ő meg éppen egy tócsa köze­pébe huppant bele. Nem duhajko­dott, nem káromkodott, csak éppen nem sikerült felállnia. Kísérletei a térdberogyás miatt sorra kudarcba fulladtak A járókelők centiméterekre haladtak el mellette, de tudomást sem vettek róla. Mintha láthatatlan lenne. Megsajnáltam. Felsegítettem, és átültettem a három méterre lévő padra. Négyszer köszönte meg a se­gítséget. - emma ­E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE: Mihályka Gyula A Petőfi Népe honlapja: www.DetofineDe.hu Információs és szórakoztató portál: www.baon.hu Iskolákat vonnak össze oktatás Egy humán és egy műszaki szakképző intézmény lesz Szakmai képzés a Gáspárban. Júliustól ez az intézmény is a Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium része lesz. Két közös igazgatású in­tézménnyé alakulnak július 1-től Kecskemét szakképző' iskolái. Egyik humán, a másik pedig a műszaki szolgáltatások területén oktat majd. Takács Valentina Ismeretes, hogy a közoktatási intézmények átszervezése még tavaly kezdődött Kecske­méten. Akkor a szakképző in­tézményeket első ütemben gazdaságilag vonták össze. A szakmai átszervezésről a leg­utóbbi képviselő-testületi ülé­sen döntöttek. Ennek értelmé­ben július 1-től a Kecskeméti Humán Középiskola, Szakisko­la és Kollégiumhoz tartozik majd a Kada Elek, a Széchenyi A KÉPVISELŐK legutóbb dön­töttek az Agára programról is, amelynek lényege, hogy az Erdei Ferenc Kulturális és Konferencia Központ tevé­kenységét és épületét úgy bő­vítik majd, hogy az a legma­gasabb szintű, integráltan működő multifunkcionális szolgáltatásokra is alkalmas legyen. Ez valójában egyfo­István, a Szent-Györgyi Albert, a Kocsis Pál és a Németh Lász- ló-iskola. A másik egység a Kecskeméti Műszaki Szakkép­lyamat, amelynek részeként 2009. január 1-től az Erdei­be integrálják a Kecskeméti Ifjúsági Otthont, a Planetári­umot és a Helpi ifjúsági iro­dát. Ezzel lényegében véget ér a kecskeméti intézmények összevonása. Az Agára prog­ramról szóló előterjesztést egyhangúlag szavazta meg a testület. ző Iskola és Kollégium lesz, amely a Gáspár András és a Kandó Kálmán-iskolát, a Köz­ponti Képzőhelyet, valamint a Kocsis Pál speciális szakisko­lai részét tömöríti majd. Az egyes intézményegységek új névet is kapnak, ezek lesznek a mostani iskolák jogutódjai. Az előterjesztésből kiderül: az integrációra egyrészt a jog­szabályi változások és a szű­külő források miatt volt szük­ség, hiszen a támogatásokat csak ebben a formában, és ta­nulói létszámhoz kötötten le­het majd megkapni. Másrészt szakmailag, a hatékonyság mi­att is indokolt az összevonás. ► FOLYTATÁS A 3. OLDALON. 2009. január 1-től beolvadnak az Erdeibe HIRDETÉS I NISSAN N AVAR A 5 R-BLACK 1 SPECIÁLIS SZÉRIA NISSAN NAVARA f-URÖPA LeGNÉ^SZERŰBS i PiCKUPJA* :gyedi, fekete-vörös bőr kárpit, gazdag felszereltség OUU.UUU Ft+Áfa-tól (Bruttó: 6.600,000 Ft-tól) 3 tonna maximális vonóerő 30.000 km-es szerviz intervallum __ 5 teljes értékű ülés ­2,5 dCi, 171 lőerő DOUBLE CAB SS - HOVÁNY Kecskemét, Szt. László krt. 20. Tel.: 76/501 -640 www.nissanhovany.hu , «m \ ■oz ■ 7* Mi Felépült a Széktó Park második társasháza A kecskeméti OTP Ingatlan Zrt. generálkivitelezésében be­fejeződött a kecskeméti Széktó Park második társasháza, a most elkészült ötvenhat lakás­sal együtt immár százhét csa­lád élvezheti a zöld övezetben felépült igényes kialakítású la­kópark nyújtotta kényelmet és komfortot. A társasházak építésével foglalkozó társaság a tavasz vé­gén kezd neki a harmadik tár­sasház építésének, így várha­tóan egy év múlva újabb negyvennégy család költözhet be a Szabadidőközponttal szemben lévő lakóparkba. ► FOLYTATÁS A 5. OLDALON. Kecskeméten hárommilliárdos számlagyárra bukkantak? Hárommilliárd forintos „szám­lagyár” gyanúja miatt kezde­ményezte a pénzügyőrség csü­törtökön a kecskeméti kom­mandós akciót - tudtuk meg félhivatalos forrásból. Ráadá­sul a Csongrádi utcai elfogás csak a nyitánya volt a nyílt büntetőeljárásnak, amelyben immár négyen vannak őrizet­ben. (Lapinformációk szerint a kecskeméti H. Csaba fiktív számlákat állított ki építőipari cégeknek - a szerk.) Csütörtökön három, pénte­ken pedig egy újabb személyt fogtak el a Vám- és Pénzügyőr­ség nyomozói. A fiktív számlá­kat kiállító vállalkozáslánc központja Bács-Kiskun megyé­ben volt. Ugyanakkor Kecske­méten kívül házkutatásokat folytattak - mondta el Sipos Je­nő, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnokságának szóvivője - Pest, Komárom- Esztergom, valamint Tolna és Fejér megyékben is. Az akcióban részt vevő pénz­ügyőrök több zsáknyi doku­mentumot is lefoglaltak az őri­zetbe vett személyeknél. ■ Noszlopy Költségvetés: szegény megye sok pénzzel Nagyvonalú fejlesztésekről és szigorú költségtakarékosság­ról döntött a megyei közgyű­lés. A Bács-Kiskun megyei ön- kormányzat idei költségveté­sének tárgyalásán tegnap Kecskeméten az váltotta ki a legnagyobb vitát, hogy melyik megállapítás az igaz: szegé­nyek vagytuik-e, vagy bővében vagyunk a pénznek? ■ A hajósi érseki kas­télyt felújítják, múze­umot alakítanak ki benne. Az elfogadott költségvetés nagyvonalú fejlesztéseket is tartalmaz, ugyanakkor intéz­mények megszüntetésével és szigorú költségtakarékosság­gal is számol. Megszűnik a pe­dagógiai intézet (a tevékenysé­gét magáncég veszi át), keve­sebb pénzből lesz kénytelen gazdálkodni a zománcművé­szeti alkotóműhely és a Forrás Kiadó. Emellett csaknem százmil­lió forint saját erőt tervez fordí­tani a közgyűlés a hajósi érse­ki kastély felújítására múzeu­mi célra, s az állami támogatá­son felül ugyancsak százmilli­ókat igényel a kórház fejleszté­se. ► FOLYTATÁS A 3. OLDALON

Next

/
Oldalképek
Tartalom