Petőfi Népe, 2005. november (60. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-02 / 256. szám

Reál Belvárosi ABC PATYI-HÚS Kft. fikció: Rövid karaj: 900 Ft/kg Hosszú karaj: 840 Ft/kg Sertéscomb: 789 Ft/kg Malachús: 640 R/kg Zsírszalonna: 250 Ft/kg Hasa-Toka szalonna: 300 Ft/kg A készlet erejéig! KCCSKCfVICT, DOBÓ KRT. «9-11. Tel.i 76/482-118 MA: AUTO & MOTOR NÁLUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN JÁRNAK etőfi Népe WW «0© Vegyes vágott 720 ml: 99 Ft Panírozott csirkemell szelet 1 kg: 599 Ft KECSKEMET 2005. november 2., szerda Ára: 79 Ft, előfizetve: 66 Ft IX, 256. szám Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás Tif»l Válaszúton a tüzek földje Egy évvel azután, hogy Ukrajnában győzött a narancsszínű békés forrada­lom, Bakuban félnek annak a gyü­mölcsnek a színétől, amely pedig meg­terem a déli köztársaságban. ► 7. OLDAL. Ingyen kapjuk az első képesítést novembertől A munka világában boldogulni aka­róknak kedvező hír, hogy november elsejétől megváltozott a felnőttképzés­ről szóló törvény normatív támogatá­sának rendszere is. így ezentúl a fel­nőttképzésben résztvevők teljesen in­gyenesen szerezhetik meg első, az ál­lam által elismert képesítésüket. ► 8. OLDAL IDŐJÁRÁS Felhős idő lesz eső nélkül. Dél­utánra 13 fok várható. Enyhe nyugati szél. ► 16. OLDAL TARTALOM im MEGYEI KÖRKÉP 2-3 VÁROSI OLDALAK 4-5 HAZAI TÜKÖR 6 VILÁGTÜKÖR 7 GAZDASÁG 8 ÉLET & STÍLUS i 9 SPORT ÍO-11 KÉK TÜKÖR 14 TV-MŰSOR 15 LAPSZEL Tiszántúli kisváros, szombat este hat óra. Az ügyeletes gyógyszertár zárva, ajtaján kiírás: sürgős esetben mobil- telefonon elérhető a gyógyszerész. Hí­vom. Mondom, antibiotikumot válta­nék.- Ellátták a beteget az ügyeletén? - kérdezi a patikus.- Igen! - válaszolom.- Akkor nem ér rá reggelig a gyógy­szer?- Nem - mondom. - De ha ellátták, akkor minden rendben - emeli fel a hangját a patikus. Nincs semmi rendben, különben nem mentünk volna orvoshoz. Nem fa- gyoskodnék itt.- Szóval nem ér rá?- Nem. A hívástól 30 perc után kezemben volt a gyógyszer. Még jó, hogy nem kellett sorba állnom. B. Zs. E LAPSZÁMUNK VEZETŐ SZERKESZTŐJE Ökrös Csaba. A Petőfi Népe honlapja: 9770133 235037 0 5 2 5 6 Oj u H ui o cc >o lö 'll Ui 2 U UJ Sí Az e-ügyintézés még a jövő megyei önkormányzat Csak papíron érvényes a dokumentum Legkorábban jövő tavasszal térhet át a megye ez elektroni­kus ügyintézésre. Addig csak akkor dokumentum a doku­mentum, ha papíron íródott. A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Hivatalá­ban legkorábban jövőre vezetik be az elektroni­kus ügyintézést. November 1-től a hatóságok kötelesek az ügyfelek elektro­nikus úton tett kezdeménye­zéseit (beadvány, levél, stb.) is hivatalosnak tekinteni, ha­csak ezt az ügy speciális jelle­gére tekintettel törvény vagy kormányrendelet eleve meg nem tiltja. A közigazgatási hatósági el­járás új szabályairól szóló tör­vény az önkormányzatoknak annyi engedményt ad, hogy a képviselő-testületek vagy a megyei közgyűlés - amennyi­ben nem érzik saját hivatalu­kat felkészültnek az elektro­nikus ügykezelésre - rende­lettel határozva indoklás nél­kül maguk is kizárhatják az ügyek intézésének ezt a for­máját. A Bács-Kiskun megyei önkormányzat az elmúlt pén­teken úgy döntött, hogy a köz­gyűlés, valamint a megyei fő­jegyző hatáskörébe tartozó el­járás során az ügyek elektro­nikus úton (egyelőre) nem in­tézhetők. Dr. Balogh László (MSZP) megyei közgyűlési elnöknek a kizárásra tett javaslata per­sze indoklást is tartalmazott, miszerint egyelőre hiányoz­nak azok az „infrastrukturális feltételek”, amelyek lehetővé tennék az elektronikus ügyin­tézést, mint ahogyan hiányoz­nak „azok megteremtéséhez szükséges jelentős anyagi for­rások” is. A vita során dr. Ferenczi István főjegyző is megerősí­tette Molnár Judit (Fidesz- MPP) képviselőnek azt a megközelítését, miszerint a megyei önkormányzat nem kizárja az elektronikus ügy­intézést, hanem „dolgozik mi­előbbi bevezetésén”, azonban a rendeletet a szigorúbb - és kínosabb - formában kellett megfogalmazni. Hogy mikor­ra várható az elektronikus ügyintézés bevezetése? Jövő év tavaszára, nyarára - hang­zott el. ■ Bálái F. István MA életbe lép az új közigazgatási eljárásról szóló törvény. Ezentúl a hivataloknak kell beszerezniük a szükséges do­kumentumokat, amelyek egy másik hivatalnál vannak. Az állami, önkormányzati szervek ezt elkérik egymástól, így nem kell majd egyik helyről a másikra rohangálnia az ügyfélnek. Újdonság lesz az is, hogy a hivatalból indí­tott eljárásoknál is kötelesek lesznek értesíteni valameny- nyi érintettet. ■ «•. nézőpont 2. oldal Világrekordot sütöttek a magyar szakácsok GASZTRONÓMIA Egy első, egy harmadik helyezést és egy különdíjat gyűjtött be a halasi Egyesített Szociális Intézmény két szakácsa a siófo­ki nemzetközi tojás­fesztiválon a közel­múltban. Sós Dezső egy sikeres Guin- ness-rekord kísérlet­ben is részt vett: 7500 tojásból készítettek reggelit. Az Egyesített Szociális Intéz­mény két szakácsa nem először vett részt sikerrel gasztronómiai versenyen. Ta­vasszal a Köz- étkeztetők Or- szágos Sza- © kácsverse- nyén például a második helyet szerezték meg főztjükkel. A parlamenten múlik, kifizetik-e, ami jár 13. HAVI Körülbelül 15-20 ezer ember juthat hozzá ahhoz a pénzhez, amelyet nem kapott meg a 13. havi fizetést szabá­lyozó jogszabályok módosulá­sa miatt. A vonatkozó javaslat a parlament előtt fekszik. Kidolgozta a kormány az új szabályozást, amelynek alap­ján megkaphatják az elmaradt tizenharmadik havi fizetést azok a közszférában dolgozók, akik a nulladik havi bér heve­Miért vásárolna máshol? Nincs érdeklődő a gokartpálya megvételére Kecskemét Másodszor is si­kertelen volt a kecskeméti gokartpálya eladására kiírt pályázat. A határidő lejártáig ugyanis nem érkezett egyet­len ajánlat sem. A pálya sorsa így ismét a város képviselő­testülete elé kerül. A város­atyák dönthetnek arról is, hogy enyhébb kötöttségekkel kínálják eladásra a kar- tringet. Korábban az a lehető­ség is felmerült, hogy gazda­sági társaságot hoz létre a vá­ros a pálya működtetésére. Elkészült akard másolata BŰNÜGY Elkészült az az orvos szakértői vélemény, amire ed­dig a nyomozók vártak, hogy lezárhassák Patai Józsi leszú- rása miatt májusban indult nyomozást. Mint ismert, a ro­ma fiút a Mortimer becenéven ismertté vált Gy. Mihály (17) szúrta át egy karddal, még május 8-án. Patai Józsi életéért napokig küzdöttek az orvo­sok. Végül a fiú felépült, ám családja szerint még mindig olyan állapotban van, hogy egy évet ki kellett hagynia az iskolából. Mortimer elfogásá­val szertefoszlott az a nézet, miszerint rasszista támadás történt. Ő ugyanis romának vallotta magát, és ezt mindvé­gig következetesen fenn is tar­totta. A jogszabályok szerint mindenkit olyan kisebbség­hez tartozónak kell tekinteni, amelyik kisebbséghez tartozó­nak vallja magát. ► 14. oldal zetése miatt idén elestek a já­randóságtól. Idén januárban ugyanis csak azoknak járt a 13. havi fizetést felváltó nulla­dik havi bér, akik 2005. janu­ár 1-jén munkaviszonyban áll­tak. Ezt a döntést a közelmúlt­ban megsemmisítette az Alkot­mánybíróság, emiatt új jogsza­bályt kellett kidolgoznia a kormánynak, amit azonban a parlamentnek is el kell fogad­nia. ► FIZETNÉK ... 8. OLDAL Bölcsődei férőhelyek és bölcsődébe beíratott gyerekek száma* Bács-Kiskunban | férőhely gyerek 2000 2002 2004 ' .ADOTT ÉV MÁJUS 31-IG FORRÁS: KSH Verhetetlen árak i Griesbacher hosszanfriss tej, 1 ), 1,5% ...további árcsökkenés!* Margarinkrém 40% zsírtartalommal 500 g, 198,-/1 kg 195, /db 99,-/db • • VötszáIX Minden 10000 Ft vásárlás után 500Ft'ot kap ajándékba*

Next

/
Oldalképek
Tartalom