Petőfi Népe, 2005. november (60. évfolyam, 256-280. szám)

2005-11-02 / 256. szám

2 PETŐFI NÉPE - 2005. NOVEMBER 2., SZERDA MEGYEI KÖRKÉP - V ÉLEMÉN Y E K Evolúciós edzőterem aktákkal ökrös csaba És már el is voltunk bo­csátva, mehettünk egy másik sort vé­gigülni. Ma életbe lép az úgy közigazgatási eljárás- ról szóló törvény. Ezentúl a hivataloknak kell beszerezniük a szükséges dokumentu­mokat, amelyek egy másik hivatalnál van­nak. Az állami, önkormányzati szervek ezt elkérik egymás­tól, így nem kell majd egyik helyről a másikra rohangálnia az ügyfélnek. Újdonság lesz az is, hogy a hivatalból indított eljárásoknál is kötelesek lesznek értesíteni valamennyi érin­tettet. Ma új világra ébredünk. Bizonyos tekintetben megszűnhet az állampolgár bürokratikus csuklóztatása. Nem leszünk kitéve annak, hogy a hosszú várakozás után elért ügyintézőablak­ból egy csodálkozó arcban pislogó szempár meredjen ránk, és az attól délre elhelyezkedő száj megkérdje: miért nem vit­tük, amiről csak ők tudják, hogy vinnünk kellett volna, és amúgy is megvan az államnak. És már el is voltunk bocsát­va, mehettünk egy másik sort végigállni. Egy délelőttnyi iz- zadás, tipródás, türelmetlenkedés után természetesen nem voltunk esélytelenek, hogy a második ablaknál is érdeklődje­nek arról, hol van, ami oda kell. Ma már azzal a nyugalommal léphetünk be az ügyféltérbe, hogy néhány másik sorállás terhétől megszabadulunk. Egy hivatalban töltött nap az emberi idegrendszert egy heti ko­pásnak teszi ki. Amolyan evolúciós edzőterem az ügyintézés. Nem tudni, hány napot nyerünk, de ha csak ötévi egyet, már az is jó. Persze, nincs kétségem afelől, hogy ezentúl is sápadtan me­sél a szomszéd - miként mi is a szomszédnak - milyen nap­ja volt, mert ezt vagy azt a hivatalos ügyet el kellett intézni. De a világ már csak ilyen. Az evolúció nem készített fel ben­nünket eléggé arra, hogy ne érezzük akadálynak az aktahal­mok átugrálását. Hogyan lehetnék nagykövet? pályaválasztás Komoly kérdés, komoly döntés az ifjúság számára Pályaválasztásai napot tartottak a Magyarországi Németek ÁMK-jában. Né­metország munkaügyi hi­vatala és a német nagykö­vetség is képviseltette magát. Baja A tizenegyedik és tizenkettedik osztályos tanulóknak dr. Knáb Erzsébet főigazgató vázolta a cé­lokat. A Németországi Munka­ügyi Hivatal képviselője részle­tes információkat adott a né­metországi képzési lehetősé­gekről. A budapesti német nagykövetség két képviselővel is jelen volt. Ismertették a dip­lomáciai pályára való jelentke­zés feltételeit, kezdve a helyi munkatársaktól a diplomatá­kig. Az Audi cég győri képvise­lője elmondta, hogy számos szakmában nyújtanak munka- lehetőséget, egyben szakmai to­vábbfejlődési távlatot üzemeik­ben. A szakmai nap szervezője, Jörg Feldmann elmondta, a nagy érdeklődés alapot ad arra, hogy minden esztendőben ha­sonló munkaügyi és továbbta­nulási tanácsadást tartsanak az intézmény tanulói számára. A felnőttkor küszöbén már nem az a kérdés, mi leszek, ha nagy leszek. Csak az: mi leszek. ............ j ----------w u pr íma nyeremények! Most havi 150 000 Ft konyhapénzt nyerhet! A palackcsere most jól hozhat a konyhára! Cserélje le gázpalackját október 17. és november 20. között nálunk vagy rendelje meg a PrímaCázfutár házhozszállításával a 06-40/630-430-as számon és nyerjen! Ha beküldi címünkre a vásárláskor kapott szelvényt. Öné lehet az alábbi nyeremények egyikei 3x l.díj: 12 hónapon át havi ISO 000 Ft 33x2. díj: 50 000 Ft értékű vásárlási utalvány 333x3. díj: ingyenes palackcsere www.primagaz.hu A PETŐFI NÉPE HETI REJTVÉNYÉNEK NYERTESEI (OKTÓBER 224G) Jäger Józsefné, Szabadszállás; Szabó Frigyesné, Kecskemét; Bíró László, Soltvadkert; Szabó Tibomé, Kiskőrös; Horváth Lászlóné, Szabadszállás. A GYEREKREJTVÉNYT HELYESEN MEGFEJTŐK KÖZÜL A KÖVETKEZŐKNEK KEDVEZETT A SZERENCSE (OK­TÓBER 22-iG): Palaics Amarillisz, Soltvadkert; Orbán Dominik, Kecskemét; Kálmán Róbert Tiszaalpár; Bolyki Laura, Ágasegyháza; Fekete Dávid, Orgovány. (fl\prJmagáz) Mindenhol otthon. Gimnáziumi osztály Alapítványi gimnázium indul jövő ősztől. A gim- 1 názium számára átmene­tileg a Petőfi Sándor Gé­pészeti Szakközépiskola biztosít tantermeket. osztály a már meglévő iskolák diáklétszámát csökkenti. Tancsa János kijelentette: nem lenne jó, ha a tantermek átadása a befogadó Petőfi Sán­dor Gépészeti Szakközépiskola kárára lenne. FUszárKároly vi­szont úgy vélte, az a fontos, Borsos áron sózták tavaly télen az utakat Sokkal többe került ta­valy télen Kecskeméten a hó- és síkosságmentesí­tés, mint amennyire szá­mítottak a büdzsé ter­vezésekor. Ezért a költ­ségvetést módosítani kel­lett, ám állítólag ez is csak fél évvel később tör­tént. Kérdés, miért. Interpelláció Az ügyben Hetényi István ön­kormányzati képviselő inter­pellált a legutóbbi képviselő- testületi ülésen. Mint kiderült, az elmúlt télre a város 84 millió forintot tervezett be hó- és síkosságmentesítésre, de a többletmunkálatok miatt továb­bi 61 millió forintra volt szük­ség. Az összeget kifizették, ám az ennek megfelelő költségveté­si módosítás csak a közelmúlt­ban, szeptember végén történt meg. Hetényi István most arra volt HETÉNYI ISTVÁN DR. PEREDI KATALIN kíváncsi, hogy ki rendelte meg a fedezet nélküli többletmun­kát, ki engedélyezte a fedezet nélküli számlák kifizetését, mi­ért csak fél évvel később történt meg a költségvetés módosítása, és mindezek miatt sérült-e vala­milyen jogszabály. Dr. Peredí Katalin, a megyei jogú város jegyzője válaszában leírta,' hogy az ügy tisztázása érdekében belső ellenőrzést rendelt el, és a vizsgálat ered­ményéről később számol be. ■ Takács Valentina Kiskunfélegyháza A gimnáziumi képzés beindítá­sát az Euroszféra Alapítvány kezdeményezte. A képviselő-testület csütör­töki ülésén tárgyalta az alapít­vány kérelmét. A vitában Kapus Krisztián felvetette, hogy a középiskolás korú fiatalok száma előrelátha­tóan nem fog nőni, félő, hogy az új 25-30 fős új gimnáziumi 7% 100% Tisztán Kecskemét, Petőfi S. u. 1. Tel.: (76) 570-020 H-P 8-17 www.citibank.hu u _ ~ I, EBKM: 7,00% CÍtlU3nk A 3 hónapos futamidejű. 3utotnaii*iü53n megújuló, legalább 200 OGÖ forintot elérő összegű betétlekötés eseten, a kBszftbös kamatozás szériái a teljes betétösszegre érvényes kamatláb 700% (EBKM: 7.00%). feltéve, hogy a így lekötni szándékozón ősszeg a Bankon kívüli forrásból származik. A betét kamata csak az automatikusan megújuió lekötés első - 3 (három) hónapos - periódusára érvényes, A betéti szerződés részletes leírását a Citibank Rt. lakosság: Banki Szolgáltatásainak Általános üzleti Feltételei, továbbá a mindenkor érvényes kamat- és Díjfeltételek tartalmazzák. Jelen hirdetés nem minősül különleges ajánlatnak, hanem olyan szfenderd ajánlat, amellyel kapcsolatban e bank • a bel- és külföldi pénzpiaci felíéléfektőí függően - a kondíciók egy­oldalú módosítási jogát fenntartja. A Citibank Rt.-a Citigroup és a magyarországi Citibank csoport tagja. hogy minél több gyerek, fiatal tanuljon Kiskunfélegyházán. A képviselő-testület végül is azzal a feltétellel járult hozzá a magángimnáziumi osztály be­indításához, hogy az alapít­vány mielőbb keressen megfe­lelő helyet oktatási intézmé­nyei (főiskola, gimnázium) szá­mára. Addig is a Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskola tantermeit térítés ellenében használhatja. Kecskeméti székhelyű Polar-Stúdió Kft. Erősáramú Fővállalkozás felvételre keres gyakorlattal rendelkező erősáramú technikust előkészítő, illetve művezetői beosztásba Követelmény:- szakirányú végzettség- számítógép felhasználói szintű kezelése- "B" kategóriás gépjármű-vezetői jogosítvány- erkölcsi feddhetetlenség- minimum 3 éves szakmai gyakorlat továbbá keresünk erősáramú és gyengeáramú szakon végzett villamosmérnököket fővállalkozói szinten történő szerelési munkák szervezésére és irányítására Követelmény:- szakirányú főiskolai vagy egyetemi végzettség- "B" kategóriás gépkocsi-vezetői jogosítvány- erkölcsi feddhetetlenség- minimum 2 éves szakmai gyakorlat Egyéb: a munkához gépkocsit és mobiltelefont biztosítunk. Fizetés: megállapodás szerint. Jelentkezés:. írásban, fényképpel ellátott önéletrajzzal 6000 Kmét, Csongrádi út 56. címre. ~

Next

/
Oldalképek
Tartalom