Petőfi Népe, 2004. június (59. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-01 / 126. szám

Velux árnyékolók rendkívüli áron! 5. OLDAL Ma: Sportvilág 2004. június 1., kedd • Ára: 79 Ft, előfizetve: 61 Ft • LIX., 126. szám • Bács-Kiskun és Dél-Pest megyei kiadás NÁLUNK AZ ÁRAK A FÖLDÖN IÁRNAK Liszt, 2 kg: 149 Ft I Auchan I kecskémet!] 9770133 235013 0 4 12 6 Veszélybe került a homokhátsági harmónia? Megyeháza, Kecskemét Ismét terítékre került az elsi- vatagosodással veszélyezte­tett Homokhátság ügye a pén­teki megyegyűlésen, ám ezút­tal nem a pártpolitikán felül­emelkedő összefogás harmó­niája volt az úr a közgyűlési teremben, hanem a pártosko­dás diszharmóniája. Történt ugyanis, hogy Ivanics István (Fidesz) napirend előtti felszólalásában azt vetette dr. Ba logh Lászlónak, a megyei köz­gyűlés elnökének (MSZP) a sze­mére, hogy pártpolitikai szem­pontok miatt vakvágányra futott a homokhátsági célprogram. A képviselő szerint a program ürü­gyén nem másról van szó, mint pénzt osztogatni a szocialista párti klientúrának. Ivanics ugyanis úgy tudja, hogy a jobbol­dali polgármester vezette telepü­lések - leszámítva Tiszakécskét - hasztalan próbálnak csatlakozni a homokhátsági önkormányzati együttműködéshez (aminek célja a fejlesztési elképzelések össze­hangolása és a megye anyagi se­gítségével külső források megpá­lyázása, Id: Petőfi Népe 2004. áp­rilis 29., 1. o.j, jelentkezésüket még csak válaszra sem méltatták. Mitöbb, egy - amúgy sikeres - MSZP-s polgármester szájából még az a kijelentés is elhangzott valahol, hogy tudomásul kell ven­nie a másik oldalnak: most a szo­cialisták kormányoznak, jelenleg tehát ő az, aki pénzt tud szerezni a településének. Dr. Balogh László kemény hangon reagált az elhangzottak­ra. Megjegyezte: közte és Ivanics István közt az a különbség, hogy neki sikerült központi támogatást szereznie a Homokhátság víz­háztartási problémáinak kezelé­sére, képviselőtársa viszont évek óta csak beszél a dologról. (Mint ismert, a megyei önkormányzat megközelítőleg 400 millió forintot kapott a kormánytól, és ebből jó­részt a homokhátsági együttmű­ködésben résztvevő önkormány­zatok uniós pályázatainak önere­jét finanszírozzák majd.) Az el­nök szerint Ivanics felszólalása aláássa azt a példaértékű összefo­gást, amit sikerült tető alá hozni a pártokkal a Homokhátság ügyé­ben. Magyarán: rontja a megye pénzszerzési esélyeit akkor, ami­kor országos szinten kétszer any- nyi az önkormányzatok igénye, mint a rendelkezésre álló uniós fejlesztési forrás. A megyegyűlésen történtekre még visszatérünk. ___ __■ GYERMEKNAPI KOSARAZÁS. A gyermeknapon negyedik alka­lommal rendeztek utcai kosárlabda-fesztivált Kecskemét főterén. A nyár egyik legnagyobb dobásán több korosztályban női, férfi és ve­gyes csapatok számára nyílott lehetőség arra, hogy a négy felállított alkalmi pályán összemérjék tudásukat. A főtéri sportrendezvényen 35 csapat 110 játékosa küzdött a pontokért. fotó, b. r. PÜNKÖSD VITÉZI JÁTÉKKAL. Gazdag programmal várták az érdeklődőket a Solti Pünkösdi Napok szervezői. A háromnapos rendezvény- sorozatot a többi között díjugratóverseny, huszárbemutató, népzenei programok színesítették. A legizgalmasabb talán a végvári vitézek pa- rádéja, valamint Kassai Lajos lovasíjász bemutatója volt. Képünk az előbbi bemutató egy izgalmas pillanatát örökítette meg. ______fotó! b. b. Kirabolta szállásadóit a Őrizetbe vették azt a 41 éves hajléktalan nőt, aki a gyanú szerint elkábította, majd kirabolta a szállásadóit pénteken Baján. A Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitány­ság sajtószolgálatának jelentése szerint a hajléktalan nő kábító hatású gyógyszert kevert a háziak kávéjába. ' _________Baja____________________ A bajai kórház főorvosa tett bejelentést a rendőrségre pénteken délután egy hajlék­talan nő ellen. A rendőrség első adatai sze­rint - így szól a jelentés - még pénteken Baja ötös körzetében egy tanyán egy haj­léktalan nő nyugtató hatású gyógyszert kevert egy 63 éves bajai férfi és 42 éves élettársa kávéjába. Ettől mindketten rosz- szul lettek, a férfit beszállították a kórház­ba. Mint később kiderült, az elkábított há­ziak lakásából eltűnt mintegy százne­gyvenezer forint A nyomozók természetesen először ar­ra voltak kíváncsiak, hogyan került a ház­ba a hajléktalan nő. A sértett házaspár be­számolója szerint nemrégiben megszán­hajléktalan ták és befogadták. Csakhogy a lakó meg­tudta, hogy a napokban pénz állt a ház­hoz, mert jótevői nagyobb mennyiségű terményt adtak el. A pénzt úgy szerezte meg, hogy elkábította a tulajdonosokat, majd „meglépett”. Az ügyben a rendőrség szombaton elfo­gatóparancsot bocsátott ki a rablással gya­núsítható 41 éves nő ellen, mely tegnap je­lent meg a Petőfi Népe Vasárnap Reggel ha­sábjain. Szerencsére a nő még szombaton rendőrkézre is került. OH ■■ Bíróság előtt a feleséggázoló Kecskemét - Kiskunfélegyháza Ma kezdődik a Kecskeméti Városi Bí­róságon az a büntetőper, amelyben a feleségét halálra gázoló kiskunfélegy­házi vállalkozó a vádlott. A férfi a nyo­mozás során nem ismerte el a felelős­ségét, az ügyészség viszont halált oko­zó, ittas járművezetés miatt kezdemé­nyezte a felelősségre vonását. A családi tragédia még 2002 októberé­ben történt. A Kecskeméti Városi Ügyészség szerint a balesetért a férj a fe­lelős. A vádiratban utalnak az előzmé­nyekre is: az 50 esztendős dr. S. F. 2002. október 4-én este ittasan érkezett Wesse­lényi utcai lakásához egy terepjáróval. A vádlott felesége kinyitotta a kertkaput, hogy be tudjon állni a kocsival a férfi. Az ügyészség szerint a sofőr az ittasságából eredő figyelmetlensége miatt elütötte az asszonyt, majd a jármű előtt lévő sértet­ten áthaladva a kertvéget határoló tégla- kerítésnek ütközött. Olyan erővel, hogy áttörte a falat és csak ezt követően állt meg a jármű. A baleset következtében az asszony olyan súlyosan megsérült, hogy a kórház­ba szállítását követően elhunyt. A férfi há­rom napra őrizetbe került, a vezetői enge­délyét elvették, jelenleg pedig szabadlábon védekezik. Az ügyészség szerint közvetlen összefüggés van az ittasság, a baleset és az asszony halála között. Ennek ellenére a nyomozás, majd az ügyészségi meghallga­tás során a sofőr nem ismerte el a felelős­ségét. A ma kezdődő büntetőperben ter­mészetesen ismét meghallgatják, így ki- fejtheti az álláspontját a történtekről. ___■ Parádés gála Bugacon Falunap A vasárnapi falu­napon, a helyi művelődési ház- j ban gálaműsor J keretében mutat­ták be azt a ti­zenkét kalocsai hímzésű ruhát és párnát, ame- J lyet a helybeli lá- I nyok, asszonyok I készítettek a bu­gaci Árvalányhaj J Néptánccsoport (felvételünkön) tagjainak. Az ön- kormányzat 200 ezer forinttal támogatta a kezde­ményezést. A műsorban fellépett a Bugaci Gitár­együttes, valamint a Kálmán Lajos Népdalkor és Citerazenekar is. fotó: sz. a. Míg mások csak beszélnek! f Az MSZP dolgozik! politikai hirdetés %us T 3 ÚJ** NlSZP • 50%-os béremelés a pedagógusoknak, ápolónőknek, szociális munkásoknak, orvosoknak# Adómentes minimálbér# 53. és 54. heti nyugdíj • 30%-os családi pótlék emelés • 3,2 millió lakástámogatás a háromgyermekeseknek • 220 milliárd Ft hitel a gazdák uniós felkészülésére # 2006-ig 420 kilométer új autópálya • A SIKERES EURÓPAI MAGYARORSZÁGÉRT Á

Next

/
Oldalképek
Tartalom