Petőfi Népe, 2004. június (59. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-01 / 126. szám

2. OLDAL VILÁG TÜKÖR Hírek Soros-támogatás „A világ leghatalmasabb orszá­gának kormánya szélsőségesek kezére került” - idézi Soros Györgyöt a The New York Times. A lap hétfői számában közölt cikket a jótékonykodó üzletemberről, akinek az a leg­főbb célja, hogy elősegítse George Bush amerikai elnök el­távolítását a hatalomból, mivel úgy véli, hogy az Egyesült Álla­mok veszélyes irányba tart. mti Pünkösdi imádság A béke ügyéről, a keresztények ezzel kapcsolatos feladatairól beszélt pünkösdvasárnap II. Já­nos Pál pápa a vatikáni Szent Péter téren, mti Kitüntetés Itáliai állami kitüntetésben ré­szesült Szabó Tibor magyar professzor, Ciampi olasz állam­fő a Szolidaritási Csillag érdem­rend lovagi fokozatát adomá­nyozta a szegedi főiskolai ta­nárnak. MTI Emlékmű A volt munkaszolgálatos kato­nák emlékművét avatták fel a székelyföldi Csíkszereda köz­pontjában. Bálint Lajos nyugal­mazott gyulafehérvári érsek és a kíséretében levő papok meg­áldották és felszentelték az em­lékművet, Nagy Ödön képző­művész alkotását, mti Kertész Varsóban Nem bocsánatkérésre, hanem önvizsgálatra van szüksége a magyar társadalomnak a hatvan évvel ezelőtt lezajlott magyar holokauszt kapcsán - hangsú­lyozta Kertész Imre a lengyel fővárosban. Az irodalmi Nobel- díjas magyar író a Stúdió Szín­házban találkdzott-olvasőköf i j zönségével. mti Leköszönt A csalási vádak közepette megválasztott munkácsi pol­gármester, Nuszer Ernő beje­lentette lemondását, ami egy­előre kivonta Leonyid Kucsma elnök csapatát az ellenzéki tűz alól. Az ellenzék szerint az áp­rilis 18-i voksolást meghamisí­tották. MTI Ady-központ Felavatták a nagyváradi Ady Endre Kulturális Központot, amelyet magyarországi támoga­tással hoztak létre. A modern stílusú létesítményt hatalmas zöld-fehér szalaggal kötötték át az ünnepség tiszteletére, mti Bush-vizit Rómában rendkívüli biztonsági intézkedések előzik meg George Bush amerikai elnök csütörtök-pénteki látogatását, illetve a szerdai köztársaság na­pi ünnepségeket. Az olasz bel­ügyminisztérium közel nyolc­van muszlim kiutasítását fon­tolgatja. MTI Dekrétumok Václav Klaus cseh államfő hatá­rozottan elutasította Edmund Stoiber bajor kormányfő köve­telését, hogy Csehország nyilvá­nítsa semmissé a Benes-dekré- tumokat, mert különben nem hajlandó látogatást tenni Prágá­ban. MTI Eredménytelenül Nem hozott eredményt a NATO parlamenti közgyűlésének vitá­ja arról, hogy szükség van-e önálló európai hadsereg felállí­tására. Elképzelések szerint hatvanezer főből állna az önálló európai hadsereg, s ennek ré­sze lenne egy gyorsreagálású hadtest is. mti Postássztrájk Országos postássztrájk fenye­get Németországban, ha nem sikerül megállapodni a dolgo­zók béréről, mti 2004. Június 1., kedd Folytatódik az öldöklés Irakban Bagdad Legkevesebb ketten életüket vesztették, és huszonegyen megsebesültek egy gépkocsi­ba rejtett pokolgép felrobba­nása következtében az iraki fővárosban. Egyelőre tisztázatlan, hogy mi volt az úgynevezett zöld zóna kö­zelében elkövetett támadás cél­pontja. Az al-Arabíja arab nyelvű hírtelevízió értesülése szerint a merénylet az iraki kormányzóta­nács egyik tagja, Muvafak ar- Rabii ellen irányult. A detonáció következtében mély kráter kelet­kezett az úttest közepén, és több gépkocsi kigyulladt. Számos mentőautó és két tűzoltóautó ér­kezett a helyszínre, amelyet az amerikai katonák lezártak, és a levegőbe leadott lövésekkel igye­keztek szétoszlatni az időközben összegyűlt, koalícióellenes jelsza­vakat skandáló tömeget. Hazamennek Prága várhatóan 2005 elején ha­zarendeli katonáit Irakból. A cse­hek rendőröket képeznek ki az új iraki rendszer számára. A katonai rendőrök megbízatása az év vé­gén lejár, de mint mondta, a vég­ső döntés a politikusok kezében van. Az új cseh katonai doktrína szerint Csehországnak egyszer­re csak két külföldi akcióban kel­lene részt vennie, míg most a csehek három helyen tevékeny­kednek, ezért az egyik akciót meg kellene szüntetni. Hajsza a túszejtők után A szaúdi hatóságok a 22 halálos áldozatot kö­vetelő hobari mészárlás és túszejtő akció há­rom menekülő elkövetőjét üldözve körbevet­tek egy épületet Dammán városában. Hobar A terrortámadást az al-Kaida terrorszervezet négy tagja hajtotta végre. A biztonsági erők még vasárnap elfogták vezetőjüket, a túszsza- badítás közben megsebesült Nimr al-Bakmit. A másik három terrorista több túszt emberi pajzsként használva gépkocsin menekült el Dammán városába, ahol elraboltak egy gép­kocsit. Szultán al-Otejbi, a gépkocsi tulajdonosa a rablásról értesítette a rendőrséget, és miután a rendőrök kiérkeztek a helyszínre, lövések vol­tak hallhatók. Egy iszlámista internetes hon­lap szerint a bűnözők ezután elsáncolták ma­gukat egy lakóházban, amelyet a biztonsági erők később körbevettek, és közép-európai idő szerint hajnali fél öt órakor megrohamoz­tak. A ház lakói szerint azonban a három ter­rorista akkor már nem tartózkodott az épü­letben. ■ Kórházban ápolják a sérülteket fotó: europress/epa Megérkezett a taszári katonai bázisra a Magyar Honvédség Szállító Zászlóalj második váltása FOTÓ: SOMOGYI HÍRLAP/LANG RÓBERT ÁLLÁSPONT BARTA ZSOLT Kié a brindza Európában Három év múlva Románia szeretne belépni az Európai Unió­ba. Ezt Ion Iliescu államelnök többször is hangsúlyozta azon a múlt heti konferencián, amelyre 16 államfőt hívott meg a fe­kete-tengeri Mamaia üdülőhelyre. Mádl Ferenc köztársasági elnök támogatásáról biztosította Románia, és a szintén belé­pésre készülő Bulgária első emberét. Megjegyezte, hogy ha­zánk átadja az Unióval folytatott tárgyalások évtizedes ta­pasztalatait. A két ország belépéséig hosszú felkészülési út vezet, kel­lenek is a tapasztalatok. Nem árt még az elején egy-két dolgot tisztázni, nehogy meglepetés érje a frissen csatlakozókat. így például azt, hogy milyen nemzetiségű a brindza, azaz a juh­túró. Nemrég ugyanis hideg zuhany érte a románokat s mel­lettük a bolgárokat is, amikor a szlovákok bejelentették, hogy a brindzát, mint nemzeti ételt levédetik. Mitől szlovák nemze­ti étel a brindza? - kérdezhetik keleti szomszédaink. Hiszen amióta az eszüket tudják, mindig is így hívták a román pász­torok által készített túrót. (Egyébként a brindza szóról azt ír­ja az Idegen szavak és kifejezések szótára, hogy román juhtú­ró.) A meglepetések sorozata még tavaly kezdődött. A régóta pálinkát főző erdélyi polgár ekkor hallotta meg, hogy pálinka néven csak a Magyarországon és Ausztria egy-két tartomá­nyában gyümölcsből készített szeszes italt lehet forgalomba hozni az Európai Unióban. A mamaiai találkozón az újság­írók között felröppent a hír, hogy a bolgárok ugyancsak levé­detnének egy italt, a Balkánon közkedvelt rakiát. Emiatt is idegesek a szomszédok, mivel náluk szintén jócskán fogy a régóta kedvelt rakia. Hogy kié a pálinka, a brindza, a rakia - az nemzeti presz­tízs kérdése. Ennél azonban fontosabb az a következtetés, amely a viták során most tudatosodik: a térség népeit jóval több közös szál köti össze, mint amennyi elválasztja őket egymástól. Ettől a felismeréstől is függ, miként alakul majd a múlt heti tanácskozás résztvevőinek jövője. EGYETÉRTEK: 06-90-330-303 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90-330-304 MÉSZÁROS B. ENDRE A kultúra fővárosa A kormány pályázat útján kívánja eldönteni, melyik ma­gyar város lehet 2010-ben Európa Kulturális Fővárosa - jelen­tette be Hiller István kulturális miniszter. A versenyművek a tárca ajánlásával kerülnek a végső döntést hozó plénum elé. Hazánkból eddig Budapest, Debrecen és Pécs jelezte indulási szándékát. Mit nyerhet vagy veszíthet így egy város? A hivatalos megfogalmazás szerint a kezdeményezés bizonyí­tottan pozitív hatással jár az adott városok kulturális és idegen- forgalmi fejlődésére, erősíti a helyi és a regionális szintű öntu­datot. Utóbbira Budapesten bizonyosan óriási szükség van, nem úgy, mint bármely más városban, elvégre minden feltétel­lel rendelkezik, ami egy ilyen pályázathoz szükségeltetik, mi­közben ugyanez korántsem mondható el a vidéki fellegvárak­ról. Pécs például évtizedek óta lobbizik egy hangversenyte­remért, s bár a Pannon Filharmonikusok a fővárosban is nép­szerű zenekar, „otthon” düledező mozikban, egyetemi aulák­ban kénytelen játszani. Erőn felül színház- és filmfesztivált szerveznek a városban, miközben kuncsorogni kell minden millióért, amit a világörökség értékeinek feltárására szánnak. A helyzet sajátossága, hogy egy pécsi, egy debreceni feszti­válsorozatra érkező külföldi bizonyosan ellátogatna a fővá­rosba is, ugyanakkor ez fordítva egyáltalán nem működik. Vízfejű országunkban tehát ismét töltenek egy pohárral a keljfeljancsi súlyponti részébe - ha úgy tetszik Péccsel, vagy akár Debrecennel szemben. Mert azt nem kell nagyon bi­zonygatni, hogy a kétmilliós szavazótábor megnyerése a 150 ezressel szemben milyen esélyekkel jár. Igaz, a dinamikusan fejlődő, soha nem látott változásokat megélő „kis” Lipcse is elvérzett az olyan mamutokkal szemben, mint Madrid, Moszkva, London, Párizs és New York. EGYETÉRTEK: 06-90-330422 MÁS A VÉLEMÉNYEM: 06-90330423 TELEFONÁLJON! Ha egyetért az itt közölt jegyzetek mondanivalójával és akkor is, ha nem. A véleményét meg is indokolhatja. Másokét pedig a 06-90-330-430-as telefonszámon meghallgathatja. A hívás díja: 18Ó Ft + áfa/perc + kapcsolási díj A telefonszám nem hívható rádiótelefonról, külföldről, nyilvános készülékről. Lengyelország egyezkedne Vita a kivonulásról Marek Belka kompromisszumot javasolt az Európai Unió alkotmányának elfogadása érdekében. Interjújában a lengyel kormányfő elmondta: országa elvben elfogadja a kettős több­ség elvét. Varsó Számos ország szorgalmazza a kettős többség elvét, amely bizto­sítja az Európai Unió hatékony működését. Az aggá- lyoskodók ugyanakkor féltik a szolidaritás elvé­nek érvényesülését, sze­rintük ennek érdekében a mindenkori kisebbség­nek lehetőséget kell kap­nia arra, hogy „úgyneve­zett vétót” emelhessen. A kettős többség lénye­ge, hogy az EU miniszteri tanácsi ülésein egy döntés akkor minősül­ne elfogadottnak, ha a többséget alkotó országok az EU lakosságá­nak is a többségét képviselik, az eddig leggyakrabban hangoztatott elképzelés szerint az EU-lakosság minimum 60 százalékát. Belka ki­fejtette, hogy a döntéshozatalkor kisebbségben maradó, s az EU- lakosság legalább 20 szá­zalékát képviselő orszá­goknak alkalomadtán le­hetőséget kell kapniuk a többség döntésének megvétózására. Belka fejtegetése szerint ezt nem blokkolási politika­ként kell felfogni, ha­nem újabb konzultációs forduló szorgalmazásaként. Az Európai Unió tagországai június közepén esedékes csúcsértekezle­tükön ismét megpróbálják tető alá hozni az európai alkotmányt, amelynek elfogadása december­ben főleg Lengyelország és Spa­nyolország ellenállásán bukott meg. A két ország ugyanis ragasz­kodott a francia EU-elnökség ide­jén Nizzában kidolgozott szavaza­ti súlyozáshoz, amely például Lengyelországnak csaknem annyi szavazatot biztosít, mint a kétszer népesebb Németországnak. A Frankfurter Allgemeine Sonntag- szeitungnak Belka azt is kijelen­tette, hogy a léngyelek reagálást várnak kompromisszumosnak minősített javaslatukra, pozitív fo­gadtatás hiányában azonban nagy valószínűséggel ismét kénytele­nek lesznek nemet mondani. Irakról szólva Belka úgy véle­kedett, az ország jövendő kormá­nyának biztosítani kell a jogot, hogy beleszólhasson az ország­ban állomásozó amerikai-brit ve­zetésű csapatok katonai akcióiba. ■ Jeruzsálem Az izraeli kormányfő nem tudta gázai kivonulási terve mellé állítani minisztereinek többségét a több mint hétórás kormányülésen. Ariel Sáron azzal a szándékkal terjesztette a kabinet elé a tervet, hogy még ezen a hétvégi ülésen döntésre viszi a dolgot. A Gázai övezetben lévő 21, valamint a Ciszjordániában lévő 4 zsidó te­lepülés felszámolásának tervét csupán 11 miniszter támogatta, 12 viszont ellene foglalt állást. Hírek szerint kemény szócsata volt Sáron és a tervet ellenzők tá­borának szószólója, Benjamin Netanjahu pénzügyminiszter között. A kormányfő két miniszteré­nek leváltását is kilátásba helyez­te, de számára kedvező döntést így sem sikerült kicsikarnia, s a szavazást elhalasztotta. Joszéf Tomi Lapid igazságügyi miniszter azt a kompromisszu­mos javaslatát terjesztette elő, hogy először csak három gázai te­lepülés kiürítéséről szavazzanak, de utaljanak a miniszterelnök tel­jes kivonulási tervére is. Lapid egyébként úgy vélekedett, hogy az eredeti terv támogatói és ellen­zői között nem túlságosan nagy a szakadék. Az izraeli közvéle­mény a felmérések szerint támo­gatja a kivonulást a Gázai övezet­ből és Ciszjordánia egy részéből. Ariel Sáron eredetileg azt ter­vezte, hogy hétfőn beszédet mond az izraeli parlamentben, amelyet szavazás követett volna, ám nyolc nappal elhalasztotta felszólalását. A kormányfő állító­lag attól tartva kért halasztást, hogy tervével kisebbségben ma- rad koalícióján belül. _________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom