Petőfi Népe, 2003. június (58. évfolyam, 127-150. szám)

2003-06-24 / 145. szám

8. OLDAL G A Z D A S Á G TÜKÖR 2003. Június 24., kedd ||| Komáromban a Foxconn Megérkezett a Nokia beszállítója A komáromi ipari parkban megtelepedett cégek VG-CRAF1KA Forrás: komáromi ipari park Mintegy tízmilliárd forintos beruházást indít a komáromi ipari parkban Tajvan legnagyobb elektronikai beszállítója, a Hon Hai Precision Industry Co. A Foxconn márkanevű termé­kek gyártója egyik fő megrendelője, a Nokia leányvállalata is ebben a parkban működik. A gyárnak már jövő márciusban termelnie kell, a 30 fős indulólétszám a teljes kapacitás mel­lett 1600 főre bővül. Tatabánya Mintegy tízmilliárd forintos precí­ziós műanyagipari és elektronikai beruházást indít a komáromi ipa­ri parkban a Foxconn Kft. társa­ság. Az ehhez szükséges, öthek­táros földterület megvásárlásáról szóló megállapodást ma írják alá. A beruházás részleteiről a gazda­sági és közlekedési minisztérium részéről Réthy Imre államtitkár, valamint a tajvani cég megtelepe­désénél bábáskodó 1TD Hungary befektetési igazgatója, Kilián Csa­ba és Zatykó János komáromi polgármester ad a helyszínen tá­jékoztatást. A Hon Hai Precision Industry Co. főként számítástechnikai cé­gek és telefongyártók beszállítója. Megrendelői közé tartozik a Dell, a Motorola, a Hewlett-Packard, a Sony (amelynek PlayStation nevű játékában is ott vannak a termé­kei) és a Nokia. Utóbbi magyaror­szági leányvállalata is a komáro­mi parkban működik, éppen ez volt a város kiválasztásának egyik oka. Térségünkben ugyanakkor már korábban megjelent, a cseh­országi Pardubicében is van gyára. A most induló beruházásnak a jövő év március elejére már olyan állapotba kell kerülnie, hogy 30 fővel megkezdődhessen a terme­lés. A végső létszám a teljes gyár­tási kapacitás elérésekor 1600 fő lesz, de elképzelhető, hogy továb­bi beszállítási igények esetén a társaság újabb beruházásokat in­dít Komárom térségében. A tajvani cég uralja az elektro­nikus alkatrészgyártás világpiacá­nak mintegy tizedét. A listavezető a Magyarországon (Tabon, Nyír­egyházán és Sárváron is üzem­mel rendelkező) szingapúri Flext­ronics, utána pedig a budapesti egységet is működtető amerikai Solectron. A Hon Hai tavaly 7,1 milliárd dolláros forgalmat ért el, világszerte 50 ezer főt foglalkoz­tatva. Ötmilliárdos fejlesztés Zánkán Forrás-jegyzés A Forrás Rt. részvényeit június 30. és július 20. között lehet kár­pótlási jegy ellenében jegyezni. A cserearány egy-egy. A nyil­vános forgalomba hozatalt követően a társaság papírjait bevezetik a tőzsdére. Az „A” sorozatú papírral szavazati jog, a „B” sorozatúval osztalékel­sőbbség jár. Ötmilliárd forintos fejlesztést ter­vez a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Kht. A cél elsősorban a kapacitásbővítés, a korszerűsítés, illetve az infrastruktúra fejleszté­se. A beruházást nagyrészt uniós forrásokból kívánják finanszíroz­ni. A második ütemben további 1,3 milliárdos beruházásra ké­szülnek, s számítanak befekte­tők jelentkezésére. A következő években 5,4 milliárd forint értékű beruházás megvalósítását tervezi a Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centurm Kht., hogy az ifjúsági és sportcélokat szolgáló létesítmé­nyeket jobban ki tudják használ­ni. Az ifjúsági üdültetés piacán vezető helyen álló közhasznú tár­saság célja a versenyképesség megtartása érdekében a szolgál­tatások körének szélesítése, a mi­nőségjavítás. LÁZÁR ILDIKÓ Kinek érne meg 400.000 forintot, hogy Ön zöld utat kapjon? Hát nekünk! Környezetszennyező autókkal az Európai Unióba behajtani tilos! - hirdeti a tábla. Vajon ez Önre is vonatkozik? Ha személyautója vagy haszonjárművé nem felel meg az uniós elvárásoknak, jövőre már nehezen tudja levizsgáztatni. Nekünk azonban megér akár 400.000 forintot is az Ön nyugalma! Pontosan ennyit adunk ugyanis működőképes, az Ön tulajdonában lévő használt autójáért, ha KIA K2500 platós vagy Pregio zárt haszongépjárművet vásárol. Gondoljon a jövőjére és gondoljon a környezetre. Ajánlott kenőanyag: Engedje, hogy a KIA törődjön Önnel - és pénztárcájával! Az akció részleteiről érdeklődjön a KIA márkakereskedőknél! Információs telefonszám: 06-40-KIA-KIA (06-40-542-542) www.kiamotors.hu (kT£> KIA MOTORS Törődik Önnel A NAP SZÁMAI Érték Változás BUX tőzsdeindex 7843,72 pont + 1,44% DJ Stoxx 50 2449,32 pont-2,62% Forint a sávban-5,78% +43 bp Euró forintban 260,12 Ft-1,19 Ft Euró dollárban 115,40 cent-0,68 cent Dollár forintban 225,40 Ft +0,27 Ft Referenciahozam, 1 éves 8,29%-10 bp Megroppant a növekedési kilátásokba vetett bizalom a főbb nemzet­közi piacokon, valamennyi jelentős tőzsde számottevő eséssel kezd­te a hetet: az FTSE 100 1,74, a CAC-40 2,2, a DAX 1,61 százalékos mí­nuszban állt lapzártákkor a múlt hét végi záráshoz képest. Az ame­rikai piacok a kereskedés első harmadában 1,5-2,2 százalék közötti mínuszban álltak. Erősödött viszont hétfőtől a BÉT, a feltűnően ala­csony, 4,3 milliárd forint alatti részvényforgalom mellett a BUX 1,44 százalékot emelkedett. GABONAÁRAK Szállítási Elszámolóár (Ft/t) határidő minimum maximum új előző TAKARMÁNYKUKORICA 2003. július 21 700 28000 27 800 27 900 2003. november 22 600 28300 27 800 27 540 2003. december 23100 28600 28 480 28070 2004. március 23300 29470 29 400 29470 TAKARMANYBUZA 2003. augusztus 20700 27 000 26 200 26 200 2003. szeptember 20700 24 300 26 300 26 300 2003. december 22 500 23 600 27 200 27 200 2004. március 24100 24100 27600 27600 BÚZA 2003. augusztus 22 250 29600 29 500 29 500 2003. szeptember 22450 29900 29750 29 760 2003. december 23950 31 200 30700 31 090 2004. március 24 200 32 000 31 900 31 900 Forrás: Budapesti Árutőzsde NAGYBANI AKCIÓ Az idén több mint egymilliárd forintot költ beruházásra a Nagybani Piac Rt. - mondta lapunknak Dobos Ferenc Ist­ván, a cég vezérigazgató-helyettese. Még júniusban átadják a 300 millió fo­rintért épített hűtőkamrás kamionter­minált, októberig pedig tető alá hoznak egy nagy raktárcsarnokot. Ezt a Metro Holding Rt. legalább tíz évre bérbe veszi. Gazdaság ÉS TÁRSADALOM LEKERÜLTÜNK A FIGYELŐLISTÁRÓL A párizsi székhelyű Pénzmo­sással Foglalkozó Pénzügyi Akciócsoport (FATF) levette Magyarországot a pénzmosás szempontjából „megfigyelt” országok listájáról is - tette közzé a pénzügyi felügyelet (PSZÁF). Az FATF még tavaly június közepén vette ki hazán­kat az úgynevezett „nem együttműködő országok” lajst­romából, azaz a pénzmosással gyanúsítható államok tényle­ges feketelistájáról. Utóbbira 2001-ben került fel Magyaror­szág, elsősorban azért, mert nem konkrét időpontban, ha­nem csak az európai uniós csatlakozást követően kívánta megszüntetni az anonim bank­betétek rendszerét. A nemzetközi szervezet mos­tani lépése egy folyamat lezárá­sát jelenti: a továbbiakban ha­zánkat semmilyen formában nem különböztetik meg a pénz­mosás szempontjából tökélete­sen megbízható államoktól. A hét végi berlini ülésen született döntés szerint országunk „meg­felelően kezelte a korábban megnevezett hiányosságok mindegyikét”, ezért nincs továb­bi szükség különleges figyelő­mechanizmusra. Az FATF-jelentés indoklásá­ban kiemelte a magyar pénz­mosás elleni politika jelentős fejlődését, s kedvezőnek nevezi az e tárgyban hozott törvény kiterjesztését a nem pénzügyi szakmákra. A jelentés elismerő­en írt arról: a tavaly januári 450 milliárd forintnyi hazai névte­len betétállomány bő 90 száza­lékát, 403 milliárd forintot már nevesítettek 2003 februárjáig. VÁLLALATOK ÉS PIACOK TÖBBET UGYANANNYIÉRT A Pannon GSM minden szám­lás tarifacsomagjának előfizető­je havidíja legalább felének megfelelő forgalmi kedvez­ményben részesül - immár ne­gyedéve. A havonta akár több ezer forint megtakarítás azon­ban a Pannon GSM-nél érvény­ben levő egyéb kedvezmények­kel, és a másodperc alapú számlázással kiegészülve jelen­tősen növelhető. Költségcsök­kentő szolgáltatás például a ha­vi húsz ingyenes SMS, a három leggyakrabban hívott telefon­számhoz kötődő, 25%-os ked­vezményt nyújtó Top3, vagy éppen a Pannon Team, amely az azonos ügyfélszámhoz tarto­zó előfizetőknek hálózaton be­lüli hívások esetén 75%-os percdíj-megtakarítást kínál. A Balance tarifacsomagban csúcsidőn kívül továbbra is 35 forintért hívható Magyarország összes telefonszáma, az Opti­mum csomag előfizetői a havi forgalmukkal együtt növekvő, sávos kedvezményeket élvez­hetik, a Minimum tarifacsomag pedig 15 helyett 20 díjmentesen lebeszélhető percet tartalmaz - hívta fel a figyelmet a cég kom­munikációs vezetője. A POSTABANK ÁRA A Postabank ára különböző cég­értékelési módszerek eredmé­nyeképpen 40 és 65 milliárd fo­rint közé tehető. Az így megha­tározható összeget módosíthatja az ajánlattevő saját üzleti straté­giája: milyen bevételnöveke­dést, illetve költségcsökkenést vár az akvizíciótól. S nem elha­nyagolható szempont a pénzin­tézet megszerzéséért folyó ver­seny sem. Az oldal a VILAGGAZDASAG alapján készült. www.vg.hu A VEZETŐ ÜZLETI NAPILAP

Next

/
Oldalképek
Tartalom