Petőfi Népe, 1992. április (47. évfolyam, 78-102. szám)

1992-04-29 / 101. szám

MIND FONTOSABBÁ VÁLIK A szél és a Nap energiájának felhasználása • Európa legnagyobb szél- és napenergia-gyűjtő parkja Németországban, az Észa­ki-tenger partján található. Évente mintegy 20 millió kilowatt áramot termel. (IN­Press-fotó). Mind nagyobb lesz a jelentő­sége a szél- és a napenergia hasznosításának. Evégett már évek óta támogatja a német szö­vetségi kormány az ilyen irányú kutató- és fejlesztőmunkát. Az eddigi kísérleti eredmények re­mélni engedik, hogy viszonylag hamar felhasználhatóvá válik a két energiafajta, elsősorban a harmadik világ viszonyai között. A szövetségi kutatási miniszté­rium megtéríti a programban részt vevő intézményeknek a német be­rendezések beruházási költségei­nek legfeljebb 70 százalékát. To­vábbá fedezi a minisztérium a szál­lítási költségeket is az említett mér­tékig a szélerőműveket, az ivóvíz- ellátáshoz szükséges szivattyú­rendszereket és az akkumulátor­töltő berendezéseket illetően. A többi rendszerrel ellentétben a napenergiát csak korlátozottan használják fel akkumulálásra. Pél­dául 30-50 család lakta kis falvak olcsó energiával való ellátására. Ennek megvan az az előnye, hogy a szegény népcsoportok számára is elérhető. Hasonlóképpen reményt kelte­nek a szélenergia-berendezések, ha egy területen több kisebb hálóza­tot összekapcsolnak. Ezek képesek villamos energiával ellátni kis, il­letve középnagyságú városokat vagy üzemeket. A költségek kö­zéptávon körülbelül egy hagyomá­nyos erőműével egyenlőek. (IN-Press) Fordította: Gál Zoltán ANYAKÖNYVI HÍREK BAJA Születtek (április 17—21. között anya- könyvezettek): Madácsi Vivien (anyja neve: Dobák Erika) Baja, Molnár Tibor (Fekete Gyöngyi) Dávod, Szűcs Szabolcs (Beregszá­szi Rózsa) Baja, Rekettye Brigitta (Bischof Ibolya) Dávod, Novok-Rostás Barbara (Pohl Ildikó) Baja, Hengerics János (Mel­cher Erzsébet) Nemesnádudvar, Béda Péter (Facskó Éva Zsuzsanna) Érsekcsanád, Szie- bert András (Nyári Gyöngyi) Baja. Kárpáti Erik (Bogdán Ildikó) Sükösd. Polyákovics Georgina (Jordán Éva) Kunbaja. Raile Ni­kolett (Turáni Mária Zita) Baja, Csordás Tamara (Bagóczki Erzsébet) Mélykút, Mihó Róbert (Kenyeres Melinda) Érsekcsanád, Rózsa Dorottya (Vidák Judit) Baja, Tóth László (Szűcs Ildikó) Baja. Házasságot kötöttek április 18-án: Hova- nyecz József és Vicsik Ilona, Varga Mihály és Barabás Enikő, Eichhorn Günter és Né­meth Erika. Meghaltak (április 16—21. között anya- könyvezettek): Bognár Kálmánná Kovács Lidia (Baja), Hársch Jánosné Szilágyi Mária (Vaskút), Faragó János (Bátmonostor), Pál­Számítógépes ismeretekkel rendelkező, üzleti érzékkel megáldott, tárgyalóképes, főállású főkönyvelőt keresünk, aki velünk töltené napja egy részét. Bérezés: megegyezés szerint. Felvételi követelmények: • Felsőfokú szakirányú iskolai vég­zettség, • kereskedelmi jártasság, • erkölcsi bizonyítvány, • maximum 40 éves életkor, • saját gépjármű, • nyelvtudás előny. Érdeklődni lehet: 10—12-ig a 77/31-781-es telefonon Kiskunmajsa, Pt. 37. 1291 fia Antalné Heller Borbála (Csávoly), Har- ezos Tamás Ottó (Baja), Pintér Ferencné Schafhauser Éva (Gara), Karagits Antalné Kubatov Matild (Gara), Hideg Józsefné Gi- lány Terézia (Bátmonostor), Gólity József (Madaras), Rubus Jánosné Varga Katalin (Baja), Bobár István (Baja), Fábián Ferenc (Rém), Schmidt Bálintné Ottó Katalin (Bácsalmás), Horváth László (Baja), Kovács Mártonné Rácz Mária (Baja), Grün József (Baja), Rozman András (Baja), Veverka Já­nos (Bácsalmás), Laboréi Gyula (Baja), Doszkots Ferenc (Tataháza), Bujdosó Já­nosné Mellár Gizella (Baja). KISKUNHALAS Születtek (április 19. és április 24. között anyakönyvezettek): Kovács Zsófia (Hiz Magdolna Ilona), Taskovics Gergő (Lencse Erzsébet Éva), Gyetvai Zalán (Virág Kata­lin), Horváth Betti (Dudás Anna Mária), Körmöczi Gábor (Marosa Zsuzsanna), Kris- kó Péter (Valter Mária), Szem Szabolcs (Ko­vács Irén), Malustyik Norbert (Csapi Ani­kó), Tájok Krisztina (Szidorenkova Tatyja- na Genrihovna), Peták Zsófia (Dörme Erzsé­bet), Wels Ágopston (Lajtai Anita), Dani Máté (Soós Erika), Horváth Péter (Danis Mónika). Házasságot kötöttek (április 24-én): Bor­bély Borisz Benő és Manga Erika; (április 25-én): Dávid Benő és Felhő Tünde. Meghaltak (április 22. és április 27. között anyakönyvezettek): Vékony Benjáminná Ta- podi Julianna (Kiskunmajsa), Bolvári Ignác (Jánoshalma), Pagács Györgyné Rohoska Erzsébet (Kiskőrös), Bata Dezső (Kisszál­lás), Berta Jánosné Benedeczki Terézia (Im- rehegy), Ferenczi Ferencné Lőrincz Mária (Kömpöc), Jakab Károly Vilmos (Kiskun­halas), Szemankó Gézáné Moravszki Zsófia (Kiskunhalas), Miklós Gyula (Kiskunhalas), Rózsa Lajosné Bori Julianna (Kecel), Szap­panos Lajos Károlyné Dudás Zsófia (Kis­kunhalas), Szabó Lászlóné Vigh Erzsébet (Kiskunhalas), Peteki Ferencné Jassenovits Mária (Kiskunhalas), Hegyes Alajos (Kis­kunhalas), Bodicsi István (kiskunhalas), Martin Jánosné Hirsch Éva (Soltvadkert), Miskei Sándor (Soltvadkert), Stachó Ká­rolyné Mikár Gabriella Anna (Kiskunhalas), Tóth Pál (Kiskunhalas), Posgay Kázmér Sándor (Kiskunhalas), Kiss Lajosné Stángl Erzsébet (Kiskunhalas), Kis Andrásné Oláh Terézia (Kiskunhalas), Szatmári Ferencné Orbán Judit (Kiskunhalas). Újra indul az EZÜSTKALÁSZOS FIGYELEM! GAZDATANFOLYAM! A FILANTRÓP VÁLLALAT Szerezzen korszerű ismereteket vállalja panelházakban vasárnaponként hideg- és melegvíz-órák a TV 2 műsorában! felszerelését, komplett Konzultáció gyakorlati vizvezetékrend szerek szakemberek vezetésével megépítését rövid határidővel, a Kocsis Pál Szakközépiskolában. anyagbiztosítással és Kecskemét, Szent Imre u. 9. garanciával. Telefon: 29-255. Érdeklődni JELENTKEZZEN! a 76/27-099-es telefonszámon. 99433 ^ 99434 Ajándékozzon hozzátartozóinak EGY REPÜLÉST! Légi személy- és teherszállítás, határszemle, légi fotózás, pilótaképzés a kiskunfélegyházi repülőtérről. Kedvező árak, gyorsaság, pontosság, biztonság! Információ személyesen vagy a 76/62-601 és a 62-057-es telefonon. Már a május elsejét is nálunk töltheti! Várjuk! 21316 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Közületek, magánszemélyek! Minden típusú nyugati (japán is), továbbá szocialista autó' alkatrészei, megrendelhetők és kaphatók az AUTOGÉN KFT. autósboltjában. Kecel, Avar tér 18., Huszár Telefon/fax: 78/21-804-es szám hívható, nonstop. Viszonteladókat is kiszolgálunk! 624 ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Petőfi Népe a hét hat napján Önért BAJAI FÉMIPARI VÁLLALAT 1992. január 1-jével szétválással alakult önálló állami vállalattá, amely munkatársakat keres az alábbi munkakörökre. VÁLLALATFEJ­LESZTÉSI IGAZGATÓ TERMELÉSI IGAZGATÓ VÁLLALKOZÁSI MENEDZSER Gépészmérnöki vagy üzemmérnöki végzettség és 10 éves szakmai gyakrolat szükséges. Idegen nyelv ismerete előnyt jelent. Gépészmérnöki vagy üzemmérnöki végzettség és 10 éves szakmai gyakorlat szükséges. Termelésirányítás területén szerzett szakmai gyakorlat előnyt jelent. Felsőfokú kereskedelmi vagy pénzügyi főiskolai végzettség szükséges. Idegen nyelv tárgyalóképes ismerete előnyt jelent. Valamint — minőségfelügyelet-vezető, — gyártásbiztosítási osztályvezető, — koordinációs vezető, — üzemvezető, — gyártmányfejlesztési csoportvezető. Szakirányú mérnöki vagy üzemmérnöki végzettséget kérünk. 15 éves szakmai gyakorlat esetén középfokú végzett­séget is elfogadunk. — Kereskedelmi vezető, — gyártmányfejlesztő marketingmenedzser. Szakirányú felsőfokú végzettség vagy külkereskedelmi munkakörben eltöltött legalább öt év szakmai gyakorlat, s angol vagy német nyelv tudása elvárható. — Humánközpont-vezető. Főiskolai végzettség vagy a bér-, munkaügyi és sze­mélyzeti munkában szerzett legalább 15 éves gyakorlat szükséges. A pályázatok benyújtási határideje: 1992. május 11. Elbírálási határidő: 1992. május 15. Bérezés megegyezés szerint. A munkakörök a pályázat elnyerése esetén 1992. május 18. napjától betölthetök. A pályázatokat az alábbi címre kérjük: Bajai Fémipari Vállalat igazgatója. 6500 Baja, Szegedi u. 121. A pályázatokkal kapcsolatos részletes felvilágosítást a vállalat igazgatója ad. Tel.: 79/26-811,fax: 79/24-608 1289 Jól akar keresni? Érez ambíciót áruértékesítéshez? Jó kapcsolatai vannak? Rendelkezik saját gépjárművel? Akkor Ön a ml emberünk! Szívesen alkalmaznánk a HARKAI Nagykereskedelmi Kft.-nél üzletkötőnek. Érdeklődni lehel: 8—10-ig a 77/31-781-es telefonszámon, Kiskunmajsa Pt. 37. NE FELEDJ El Nekünk érdekünk, hogy Ún jól keressenl ;290 XXXXX „1 EURO-,PROFIL x triu * í X X X tt tt tt tt tt tt n 5 tt 8 u S I 8 tt tt tt tt 3 tt tt tt tt tt tt tt tt tt tt § tt tt tt tt r VERSENYTÁRGYALÁSI fi FELHÍVÁS! S Az Ingatlankezelő és Távfűtő Vállalat árverésen értékesíti a Kecskemét, Széchenyi tér É-i térfal üzletházában lévő XII. számú, 2 szintes (fszt. + I. emelet), 100 m2 alapterületű üzletet. Induló ár: 9 M Ft (áfával, 95% készültségi fokon). Árverés helye: helyszínen. Ideje: 1992. május 6., •' szerdá iróra:''1"" rila TÍ3Vl3t 37VS3I0IU037 á 1 ... tt tt tt tt « tt tt tt tt tt tt » tt tt tt tt tt » tt tt 8 8 tt f 8 tt 3|313ij^lHj4XFÍI^ I * szaküzlet és szerviz Kecskemét, Csongrádi út 6. * Tel./fax: 76/29-146 Rendkívüli lehetőség! Az Ifabo kiállítási áréin vásárolhat: — fénymásoló gépet, — menedzserkalkulátort, — színes festékkazettát, — Siemens telefont. NE HAGYJA KI! 37/4 w xaööoio: Külföldi I állásajánlatok, nyári munkák a PAMIX GMK-nál. Kérje díjtalan tájékoztatónkat felbélyegzett válaszborítékkal. Postacím: PAMIX GMK 2101 Gödöllő, Pf. 212. Síé w X x x x X X x x X x * x A Kőbányai Sörgyár Kecskeméti Kereskedelmi Kft.-je X o * a Q Már csak 2 napot kell aludnod, és újra nyit a Két Oroszlán étterem Étterem — panzió — bár. Nyitva tartás: nonstop. Szállás már 300 Ft/fötöl. Kecskemét-Hetényegyháza, Kossuth utca 85. Tel: 76/28-502 DISZKÓ Minden pénteken, .... szombaton 2 0-tól 6 óráig műsoros diszkó-show o * N O) D. J.: Galgóczy Zsolt Két Oroszlán, Hetényegyháza, Kossuth utca 85. Tel.: 76/28-502 DISZKÓ SZIGMA TAXI Telelány taxiszolgálat, — Ha 4 lány a Két Oroszlán diszkóba tart, — * a Szigma Taxi 100 Ft-ért (25 Ft/fö) < H a helyszínre viszi. Ne feledd: május 1-jén, 2-án, 3-án a 2E ö diszkó díjtalan! Tel.: 76/29-630 O N SZIGMA TAXI n </> </> ügyvezető igazgatói HIRDESSEN LAPUNKBAN! munkakoi X X X x X X X X w 7K 45 év alatti életkor, szakirányú felsőfokú végzettség, kereskedelemben szerzett 3 éves gyakorlat. Vezetői gyakorlat előnyt jelent. Feladata: egy sör-nagykereskedelemmel foglalko­zó kft. irányítása olyan vevőcentrikus módszerekkel, mely a piaci részarány nö­velését eredményezi. A munkakör 1992. június 1-jétől tölthető be. A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az 1779-363-as telefonszámon, Késő Pálné főosztályvezetőnél. A pályázatokat a Kőbányai Sörgyár (Bp., Pf. 43. 1487) személyügyi főosztályára kérjük benyújtani. A pályázatok benyújtásának határideje: 1992. május 20. X 7K X X X X X X akécskei , Tlsza-parti Termálfürdő 1992. május 1-jétől fedett és szabadtéri • hideg-meleg vizes medencéi­vel • szaunával • egyéb szolgáltatásokkal (fodrász, masszázs, pedikür stb.) smét szeretettel várja gyógyulni és pihenni vágyó vendégeit. A strand területén: hideg-meleg ételek — büféáruk, különféle italok — fagylaltkülönlegességek. A fürdőhöz csatlakozó területen 200 fő részére kempingezési lehetőség biztosított. Szabó István vállalkozó, telefon: 76/41-363

Next

/
Oldalképek
Tartalom