Petőfi Népe, 1988. július (43. évfolyam, 156-181. szám)

1988-07-20 / 172. szám

„A RENDÍTHETETLEN ÓLOMKATONA TÜNDÖKLÉSE ÉS BUKÁSA’ ÉVFORDULÓ Százhetven éve született Lauka Gusztáv (1818— 1902) író, költő és humorista. Bölcsészeti és jogi tanulmányait Pesten, illetve Máramar osszige - ten végezte; 1838- tól Erdődön, Vál- lajon, majd Mágocson volt gazdatiszt, uradalmi írnok. 1841-ben Pestre került, s Kovacsóczy Mihály mellett a Közle­mények segédszerkesztője, utána pedig a Magyar Tudományos Akadémia írno­ka lett. Ekkor már rendszeresen jelentek meg lapokban írásai, s 1843-ban egyik műyével elnyerte a Kisfaludy Társaság pályadíját. Az ellenzéki politikát támo­gatta; 1847-ben a pozsonyi országgyű­lési ellenzék, 1848-ban a Honvédelmi Bizottmány jegyzője, 1849-ben pedig belügyminiszteri titkár Debrecenben. 1848-ban megindította és szerkesztette az első magyar élclapot, a konzervatív politikát gúnyoló Charivarit. A világosi fegyverletétel után egy ideig bujdosni kényszerült; 1850-ben Szaniszlón tele­pedett le, majd 1854-ben Szatmáron, később pedig Nagyváradon. Az 1860-as évektől újból Pesten élt, mint a Helytar­tótanács alkalmazottja; 1863-tól egy ideig a sajtóosztályt is vezette; állása lehetővé tette, hogy az abszolutizmus idején támogassa az üldözött írókat. 0 A Petőfi Társaság 1876-ban, megala­kulásakor tagjává választotta. A múlt század közepének és második felének népszerű humoristája volt. Fordulatos meséi, könnyed, ékelődő stílusa nagy népszerűséget szereztek neki. Július 20-án, szerdán MOZI KECSKEMÉT Városi mozi: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor: RÁZÓS FUTAM. Sz., mb., új- zélandi kalandfilm. 14 éven felülieknek. Árpád mozi: háromnegyed 6 és 8 órakor: RÖVIDZÁRLAT. Sz., mb., amerikai sci-fi. Otthon mozi: délelőtt 10 órakor: ASTE- RIX BRITANNIÁBAN. Sz., mb., francia rajzfilm. Fél 6 és fél 8 órakor: HÁTSÓ AB­LAK. Sz., mb., amerikai krimi. 14 éven felü­lieknek. Stúdiómozi: 8 órakor: TELIHOLDAS ÉJ­SZAKÁK. Sz., mb., francia film. 14 éven _ felülieknek. KALOCSA Otthon mozi: 4,6 és 8 órakor: ALADDIN. Sz., mb., olasz kalandfilm. KISKÖRÖS Stúdiómozi: 6 és 8 órakor: LOLA. Sz., NSZK-film. 14 éven felülieknek. KISKUNFÉLEGYHÁZA Petőfi mozi: 6 és 8 órakor: RITZ FÜRDŐ­HÁZ. Sz., mb., angol film. 16 éven felüliek­nek. Videomozi: fél 9 órakor: DRAKULA GRÓFNŐ. Sz., angol kalandfilm. TISZAKÉCSKE Az Arany János Művelődési Központban: 8 órakor. A CÁPA. Sz., amerikai fim. 16 éven felülieknek. KECEL Autósmozi: este 10 órakor: DOKTOR ZSIVÁGÓ. Sz., kétrészes amerikai film. 14 éven felülieknek. HÍREK • HÍREK nHHH Katonák — korhű jelmezekben. Kóchuszárok és legók Időről időre felvetődik a kérdés, hogy adjunk-e a legkisebbek kezébe erőszakot jelképező játékfegyvert: kardot, pisztolyt, puskát? *A kérdés többnyire költői marad, mert aligha van olyan gyerek, aki ne rendel­keznék effélékkel. Hogy a „harci eszközök” mellett katonája legyen-e, az nem is kérdéses. A játékkatona — mint kóchuszár vagy mint lego- emberke —, ki ne tudná, régóta „nélkülözhetetlen” s alighanem a legtöbbet foglalkoztatott darabja minden fiúgyermek játéktárának. Szinte függetlenül attól, hogy filléres, trafikban kapható, ízléstelen bóvli vagy több ezer forintos, kiváló alapanyagú és konstrukció­jú importkészlet darabjáról van-e szó. Ha tud egy mozdulatot, ismer egy állandó arckifejezést, már bő­ven el is tudja látni a dolgát. Nem föltétlenül szüksé­ges rendelkeznie kedves, kellemes részletekkel, hisz — ellentétben a (többségükben) személyiséget hordo­zó mackókkal, babákkal és más, az érzelmek előcsalo­• Magyar katona az I. világháborúból. gatását is feladatuknak „érző” figurákkal — többnyi­re csak szabályok szerint felhasználható eszközök egy komplex cél szolgálatában. S bár a gyerekszobában nem számítanak igazi „lénynek”, azért nem is egészen csak tárgyak. A kecskeméti Szórakaténusz Játékmúzeum leg­újabb időszaki kiállításán a zárt vitrinekben azonban kizárólag tárgyként sorakoznak. Nem változtat ezen a tényen a tárlat címe — „A rendíthetetlen ólomkato­na tündöklése és bukása — sem, mely Andersen egyé­ni történettel, sorssal életre keltett, immár saját gye­rekkorunk emlékeit is hordozó figuráját juttatja eszünkbe. A Fábián Dénes gyűjteményéből összeállí­tott anyag több nemzet játékgyártását is reprezentál­ja. A korszakokra, nemzetekre tagolt sorozatok a század elejétől napjainkig mutatják be a főszereplő játékkatonákat. A tárlat szeptember 29-éig látogatható. K. J. SZENZÁCIÓS ÁLLATTENYÉSZTÉSI EREDMÉNY Almaecet a takarmányban Egy új takarmányozási eljárás nyomán rendkívüli állattenyésztési eredmények születtek a Bicsérdi Aranymező Tsz-ben. Külföldi pél­dák nyomán kísérletet kezdtek az almaecet takarmányadalékként va­ló alkalmazására a tehenészetben. Az almaecet sokféle ásványi elemet tartalmaz, ennek tulajdonítható a kedvező egészségügyi-élettani és termelési hatása. Erre nézve a gaz­daság megbízásából az Állatorvos­tudományi Egyetem munkatársai szakmai vizsgálatot folytattak, és a tudományos elemzés minden kétsé­get kizáróan igazolta a takarmá­nyozási módszer előnyeit, ezért az eljárást a bicsérdiek szabadalmaz­tatásra bejelentették. Az Aranymező Tsz-ben három év alatt 2000 literrel emelkedett a tehenenkénti tejhozam, ami az idén — hatszáz tehén átlagában — eléri a 7200 litert. Javult a tej minősége is: 96 százaléka első osztályú. Az almaecet hatására kedvezőbben ér­tékesül a takarmány, amiből így 15 százalékkal kevesebbet kell etetni, s ez számottevően mérsékli a terme­lési költségeket. Állategészségügyi hatása is kiváló: csökkent a tehenek meddősége, nőtt a borjak vitalitása, egyes betegségek gyakorlatilag megszűntek. Az almaecet többlet- költsége pusztán a tej jobb minősé­ge és a kevesebb gyógyszer által megtérült. A bicsérdi termelőszövetkezet vállalkozott az új eljárás megismer­tetésére és elterjesztésére más agrár­üzemben is. Már húsz gazdasággal kötött megállapodást, ami szerint átadja a komplex technológiát és ellátja a szükséges mennyiségű al­maecettel a partnereket. Nem cso­daszerről van szó — hangoztatják a szakemberek. Csakis jól gondo­zott állománynál képes kifejteni egészségjavító és termelésnövelő hatását. Bicsérden időközben meg­kezdték az almaecet takarmány­adalékként való alkalmazását a ser­téseknél is. Rövid időn belül jelent­kezett a kedvező egészségügyi-élet­tani hatása, továbbá javult a takar­mányhasznosítás és meggyorsult a súlygyarapodás. VIDÉKIEKNEK KOLLÉGIUM Szakma két év alatt Eddig nem ismert képzési formát kí­nál érettségizetteknek a Kecskeméti Egészségügyi Szakközépiskola és Szak­iskola: nappali tagozaton két esztendő alatt csecsemő- és gyermekápolói okle­velet szrezhetnek. Az oktatás az idén szeptemberben kezdődik, elméleti és gyakorlati részből áll. (A gyakorlati órákat a Hollós Jó­zsef kórház gyermekosztályán töltik majd el.) Az előzetes felmérések szerint szá­mos, két évnél nem régebben érettségi­zett érdeklődik a szakmaszerzés ilyen lehetősége iránt. Annál is inkább, mert vidékieknek kollégiumi elhelyezést, az arra rászorulóknak ösztöndíjat is tud­nak adni. A jelentkezőknek pályaalkalmassági beszélgetésen kell részt venniük, mielőtt tanulmányaikat megkezdik, majd két év múlva minősítővizsgán sikerrel szere­pelni, hogy oklevelüket megkapják! 1988. augusztus 25-éig fogadják el a jelentkezéseket a következő címen: Egészségügyi Szakközépiskola és Szak­iskola, 6000 Kecskemét, Nyíri út 73. NAPTÁR 1988. július 20., szerda Névnap: ülés Napkelte: 5 óra 07 perc Napnyugta: 20 óra 34 perc Holdkelte: 11 óra 46 perc Holdnyugta: 23 óra 03 perc Időjárás A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszer­vatórium és a Bajai Meteorológiai Főállomás jelenti: Július 18-án Kecskeméten a középhőmér­séklet 19,9 (az 50 éves átlag 22,1), a legmaga­sabb hőmérséklet 25,6 fok volt. A nap 7,2 órán keresztül sütött. Tegnap reggel 8 órakor 18,3, 14 órakor 18,3 fokot mértek. A legalacso­nyabb hőmérséklet 16,4 Celsius-fok, a tenger- szintre átszámított légnyomás 1016,3 millibar •— emelkedő — volt. Július 18-án Baján a középhőmérséklet 19,7 (az 50 éves átlag 21,8), a legmagasabb hőmérséklet 26,3 fok volt. A nap 11,1 órán keresztül sütött. Tegnap reggel 8 órakor 19,1, 14 órakor 21,1 fokot mértek. A legalacso­nyabb hőmérséklet 15,0 Celsius-fok, a tenger- szintre átszámított légnyomás 1016,8 millibar — emelkedő — volt. Csapadék nem hullott. FORTUNA-LOTTÓ A Sportfogadási és Lotto Igazgató­ság tájékoztatása szerint a Veszprém­ben megtartott Fortuna-lottósorsolás nyerőszámai a következők: 9, 23, 33, 45, 88. Távcsöves bemutató Derült idő esetén július 21-én és 25- én 21 órakor a Kecskeméti Planetá­rium távcsöves bemutatót tart a műve­lődési központ előtti téren. Július 22- én, 23-án és 24-én szintén bemutató lesz 20 órától a planetáriumban. — HONISMERETI FÜZET. Meg­jelent a Bács-Kiskun Megyei Honisme­reti Közlemények 9. füzete, a megyei népfrontbizottság és a megyei könyv­tár közös kiadványa. Közli egyebek között Henkey Gyula A Duna és a Tisza menti őslakosok embertani vizs­gálata, Matics Pál Petőfi és március 15. Szalkszentmárton hagyományában, Fekete Paula Az 1848-as választások Félegyházán, valamint Csorba Tibor A kovácsmesterség rejtelmeiből című tanulmányát. Elhunyt Szentkuthy Miklós Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Szentkuthy Miklós Kossuth-díjas író életének 81. évében elhunyt. Temetésé­ről később intézkedünk. Művelődési Minisztérium, a Magyar írók Szövetsége, az MNK Művészeti Alapja — SOMOGYI LÁSZLÓ az USA- ba utazott. Somogyi László építésügyi és városfejlesztési miniszter kedden az Amerikai Egyesült Államokba utazott. Kíséretében van Czina Sándor, az Üvegipari Müvek vezérigazgatója. A miniszter részt vesz az eddigi legna­gyobb magyar—amerikai közös vállal­kozás, a síküveggyártó Hunguard Kft. vegyes vállalat alapító okmányának aláírásán, és tárgyalásokat folytat az amerikai Guardian cég vezetőivel. FILMMÚZEUM-KEDVEZ­MÉNY. A kecskeméti Erdei Ferenc Művelődési Központ kedvezményt nyújt a filmmúzeum előadásait látoga­tó bérlettulajdonosoknak s azoknak is, akik ezután váltanak bérletet. Belépő­jük mindkét sorozat valamennyi filmjé­re érvényes. OKISZ-vezetők Bács-Kiskunban Tegnap megyénkbe látogatott Kö- veskuti Lajos, az MSZMP KB tagja, az OKISZ elnöke és dr. Lendvai István, az OKISZ főtitkára. Nusser Elemér, a KISZÖV elnöke tájékoztatta az OKISZ vezetőit a megye ipari szövet­kezeteinek eredményeiről, terveiről s az érdekképviselet szervezeti korszerűsíté­séről. Ezt követően kibővített elnök­séggel kerekasztal-beszélgetésen átle- I kintették az időszerű megyei szövetke­zetpolitikai és gazdaságpolitikai kérdé­seket. Holnapi lapszámunkból N CSALHATATLAN JEL Az egyik halászhajó kapitá­nyát megkérdezi az újságíró, hogy mikor tér vissza a ten­gerről. — Tudja, van egy csalha­tatlan jelem. A hajónkon irtó csúnya szakácsnő teljesít szol­gálatot. Amikor tetszeni kezd és már meg is csókolnám, ak­kor kiadom a jelszót: irány haza! A negyedik oldalon közöljük szokásos kulturális ajánlatun­kat, amelyben a többi között a Rövidzárlat című amerikai sci-fi filmről olvashatunk. Ugyancsak itt található egy írás, amelyben a szerző arra keres választ, le- het-e a kultúra helyi érdekű? Egy másik cikk a finn for­matervező művészetről szól. Az ötödik oldalon látható képripor­tunk a kecskeméti tejüzemben készült. K ccskeméten, a Lestár tér 1. szám alatti műemlék épületben kialakított üzletsoron megnyílt a megyeszékhely legújabb üzlete, a Bajatex márkaboltja. A gyár termékeit — méterárut, fonalat, takarót — kínálják itt, a határ menti árucsere-forgalomban beszerzett konfekciótermékek mellett. A több mint 100 négyzetméter alapterületű üzlet külön érde­kessége, hogy szellemes ötlettel kívánják vá­sárlókká tenni a férfiakat is: eszpresszót ala­kítottak ki, ahol kávét, üdítőt fogyaszthatnak, míg a szépnem tagjai vásárolnak. A Lestár téri boltegyüttes — a népművésze­ti bolt a Zsolnay-márkabolt, a Gerbéra virág­bolt, és most a Bajatex-mintabolt — várható­an népszerű lesz a várossal ismerkedő turisták körében is. —sei— Magyar turisták tragédiája Uj márkabolt Kecskeméten Jugoszláviában A RENDŐRSÉGRŐL JELENTJÜK Kerékpáros, gyalogos balesete Bácsbokodon, a Toibuhin utca és a Hunyadi út kereszteződésében július 18-án Fekete Sándor 49 éves helyi lakos (Petőfi Sándor u. 53.) személygépkocsival elütötte a védett útvonalon kerékpározó Stabl Vilmosné 45 éves bácsbokodi lakost (Petőfi Sándor u. 95.). Stablné súlyos sérülést szenvedett. Ugyancsak 18-án Baján, a Szegedi út 46. számú ház előtt özvegy Rádi Mihályné 56 éves helybeli lakos (Szegedi út 50.) egy, már féktávolságon belül lévő személyautó elé lépett, amely elütötte. Rádi- né súlyosan megsérült. Átússzák a magyar tengert A már hagyományosnak tekinthető Balaton-átúszó versenyt az idén is megrendezik: szombaton és — ha a résztvevők nagy száma megkívánja — vasárnap szállhatnak vízbe a vállalkozó kedvűek. A Révfülöp és Bog- lárlelle közötti 5200 méteres táv vár rájuk, és háromórás szintidőn belül kell célba érkezniük. A próbázók a boglárlellei Platán strandon jelentkez­hetnek szombaton reggel 7 órától, indításuk 10—30 tagú csoportokban folyamatosan történik. A szervezők kérik, hogy minden résztvevő hozza magával az úszni tudásáról szóló igazolást, mert rajtengedélyt csak így adnak. Sátorozási lehetőséget a balatonlellei Napfény strandon biztosí­tottak. A Multitours utazási iroda a rendezvényre Budapestről különbu- szokat indít, érdeklődni a 310-211-es telefonszámon lehet. Három halott, tizenöt súlyos sérült Magyar turistákat szállító autó­buszt ért súlyos baleset kedden Jugoszláviában, az E75-ös út To­polya és Kishegyes közötti szaka­szán, tehát nem sokkal a magyar határ átlépését követően. A turis­tacsoport Gödöllőről indult útnak, a végcéljuk Isztambul volt. Az ed­digijelentések szerint a Szeged Vo­lán autóbuszának három utasa a helyszínen meghalt, tizenöten sú­lyos, köztük többen életveszélyes sérülésekkel kerültek kórházba. A buszon harminchármán utaztak, csaknem valamennyien szenvedtek kisebb-nagyobb sérüléseket. A vizsgálat* eddigi megállapítá­sai szerint a busz nagy sebességgel letért az útról, fának ütközött és felborult. A jugoszláv mentőszolgálat a sé­rültek legtöbbjét a szabadkai kór­házba szállította, két sebesült pe­dig az újvidéki kórházba került. A jugoszláv rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit. Megyénk az országos sajtóban Népszabadság, 1988. júl. 19.: Czippán György: Ismeretbővítés — üdülés közben. (Mándics Mihály csávolyi iskolaigazgató tevé­kenységéről is szól.) — D. J.: Forognak-e a pántlikázott váltók? (A cikk megyénket is említi). — Bővítik a kalocsai múzeumot. (Beszélgetés a Kalocsára hazalátogató Nicolas Schöfferrel, a világ­hírű szobrásszal). Szabad Föld, 1988.30. szám. Tihanyi: A tanács meg a pénztárcá­ja. (Berkecz László, Soltvadkert tanácselnöke a településfejlesztés­ről). — Pólyák Ferenc fafaragó művész Szent István királyról készít szobrot. (Winkler Csaba fotója). — Majoros Tibor: Fehér­tói vadászat. Puma nyomán — farkasnyomon. (Kunfehértón löt-, ték le a pumának vélt farkast). — „Kiskacsagyár” a tejüzem helyén. Olvasói levél a kiskunhalasi tejüzem átalakításáról. A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun Megyei Bizottságának napilapja Főszerkesztő: dr. Gál Sándor Kiadja: a Bács-Kiskun Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Preiszinger András igazgató Készült a Petőfi Nyomdában, Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001 Felelős vezető: Birkás Béla vezérigazgató Telefon: 28-777 1988. VII. 20-án, megrendelés sorszáma: 830005 Szerkesztőség és kiadóhivatal címe: 6000 Kecskemét, Szabadság tér l/'A 6001 Telefon: 27-611 Telexszám: 26-216 bmlv h. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: egy hónapra: 43,— Ft, negyedévre: 129,— Ft, félévre: 258,— Ft, egy évre: 516,— Ft. HU ISSN 0133 -235x

Next

/
Oldalképek
Tartalom