Petőfi Népe, 1976. augusztus (31. évfolyam, 181-205. szám)

1976-08-04 / 183. szám

1976. augusztus 4. • PETŐFI NÉPE 1 MA: LABDARÚGÁS Bács-Kiskun megye ifj. válo­gatott—KSC; Széktói pálya, 11 óra. KSC II.—Honvéd Mezőfi SE, Széktói pálya 17 óra. Szolnoki MÁV—KTE, Szolnok, MÁV- pá­lya 16.30. SAKK Holtverseny Baja városbajnokságán! Népes mezőny, húsz fő gyűlt össze Baja város 1975 76. évi egyéni bajnok­ságán. A versenyt a rendező városi szövetség 11 fordulós svájci rendszer­ben bonyolította le. Az élen holtver­seny alakult ki Fekete Károly és Hor­váth Ferenc között, melyet a bajnoki cím eldöntése céljából 4 fordulós pá­rosmérkőzésen tisztáznak. Az élme­zőny további sorrendje: szemző La­jos. Matkovics János. Sztrikinácz La­jos és György István stb. A bajnok­ság végig igen fegyelmezett, sport­szerű légkörben zajlott le. * A svájci Bielben a 16. fordulóval folytatódott a sakkvilágbajnok-jelöl- tek zónaközi döntője. A két magyar közül Portisch Lajos világossal ját­szott és kellemetlen meglepetésként vereséget szenvedett a svájci Andre Lombardtól. Csont István játszmája — sötéttel — függőben maradt a kubai Carlos Diazzal. Az élcsoport: 1. Hübner 10.5 pont, 2. Larsen 10 p. (1). 3. Tál 10 p.. 4; Szmiszlov 9.5 p. .lő, 5. Petroszjan 9.5 p„ 6—7. Portisch és Andersson 9—9 p.. Csőm István 6.5 ponttal (1), a 17. helyen áll. Egy játszma a versenyről: Mihail Tál Csőm István «Szovjetunió) (Magyarország) Biel, 1976. SZICÍLIAI VEDELEM 1. e4 c5 2. Hf3 d6 3. d4 cd: 4. Hd4: Hf6 5. Hc3 Hc6 6. Fg5 e6 7. Vd2 a6 8. 0—0—0 h6 9. Fe3 Fd7 10. fv b5 11. g4 V<:7 12. h4 Hd4 13. Fd4: b4 14. He2 e5 15. Fe3 Fe6 16. Fh3 Va5 17. a3 Bb8 18. g5 hg: 19. Fe6: fe: 20. hg: Bhl: 21. Bhl: IId7 22. Bh8 d5 23. ed: ed: 24. a4 Be« 25. b3 ül 26. HÜ4: cd: 27. Fd4: Vf5 28. Fg7: Kf7 29. Ff8: Hf8: 30. Bh6 Hg6 31. Bh7f Kg8 32. Bd7 Bc,r. 33. pd8+ Hf8 34r f4 ,«,.35. Kbl Kf7 36. Ve2 Kg7 37. VH2 Eg8 38. Vd2 Kf7 39. Ve2 Kg7 40. Vh2 Kg8J és döntetlen (0.5:0.5). Megyénk egyik tehetséges mester­jelöltje, a bajai Kormányos Zoltán jelenieg katonaidejét tölti és a Me- reszjev HSE OB. I.-es csapatának ver­senyzője. Az alábbiakban a nemrég hazaköltözött Lilienthal nemzetközi nagymester elleni szimultán-játszmá­ját mutatjuk be: Lilienthal Andor Kormányos Z. SPORT* SPORT .SPOR I CSAPATAINK A BAJNOKSÁG ELŐTT Űj edzővel, jó helyezés reményében készül a KTE • Fcjelögyakorlat Szőczcy Lajos segédedző közreműködésével. Bánáti: „Lajoskám, akkor csi­náljátok a fejelést, ötvenszer. Szőczey: „öt...!?” A követ­kező pillanatban, mielőtt még be­fejezte volna a kérdést, bólintott: „ötvenszer”. Berki Zoltán szakosztályvezető állt a pálya szélén. Figyelte a fej­leményeket. Bánáti Rezső szemé­lyében új edző irányította a csa­patot, amely a végzett munka mennyisége és minősége által a továbbfejlődés folyamatát éli a bajnokság előtti napokban. — Megy a munka? — kérdezte tőle ah egyik érkező szurkoló. Berki elmosolyodott és csak annyit mondott: „Szakadásig...” — Csak kemény munkával le­het eredményt elérni — mondta Bánáti Rezső, a 30-as évek élvo­nalbeli labdarúgója, a Kecskeméti TE új edzője. — Én a pályán ke­gyetlen edző vagyok, azon kívül — ember. A követelményekben nincs, nem lehet megalkuvás! Ezt megtanultam immár harminc­éves edzői pályafutásom alatt. — Hol kezdődött edzői tevé­kenysége ? — Három évtizeddel ezelőtt a Dé.lbudai Spartacusban kezdtem, majd Nagytétény, a Magyar Ká­bel. az Oroszlányi Bányász, a Bu­dafok, a Ferencváros, a Ganz- MAVAG, a Borsodi Bányász és legutóbb a Szarvasi Főiskola Spartacus csapatánál edzősküd- tem. — Apropó, Szarvas... Miért nem jutottak fel az NB II-be? — Nem azzal a céllal kezdtük a bajnokságot, hogy nyerni nkn­9 Bánáti Rezső, a KTE új édzője. runk. Az utolsó néhány forduló­ban úgy alakult, hogy esélyesek lettünk. Hogy miért nem jutot­tunk végülis az NB II-be az egyrészt szakmai kérdés, amely óhatatlanul összefügg azzal is, hogy nem voltak meg a maga­sabb osztályban való szereplés teltételei. — Miért váll meg a szarvasi csapatiül ? — Négy évig edzősküdtom Szarvason. Megszoktuk egymást a játékosokkal, már sok újat nem tudtam volna nekik mondani. Márpedig a játékosnak kell az új! Szükségük van más módsze­rekre. új hangra, szóra, mert el- fásul. Ennek a bekövetkezését nem akartam megvárni. Egyéb­ként nagyon jó barátságban vál­tunk el a szarvasi vezetőktől. — Hány éves szerződést kötött Kecskeméten ? — Még nem kötöttük nu'g, de egy évre szerződök. Mindig csak egy évre kötelezem el magam. Ehhez ragaszkodom. Tapasztalat­ból tudom, hogy így jó. Egy rö­vid időre szóló szerződést bár­mikor könnyebb meghosszabbíta­ni, mint a hosszú időtartamút felbontani ... — Mi a véleménye a kecske­méti lábdifrúgókról? — Elhamarkodott dolog lenne bármit is mondani. Most ismer­kedem velük. Lelkiismeretesen, becsületesen végzik a gyakorla­tokat. Ha a folytatás is ilyen lesz, akkor örömet fognak szerez­ni a szurkolóknak, önmaguknak, meg nekem is. — Milyen edzésmódszert kö­vet ? — A labda a futballista esz­köze, amely az edzésen is hoz­zátartozik a gyakorlatához. Ennek megfelelően én a kombinált, lab- dás gyakorlatokat szorgalmazom. Szeretem sokoldalúan felkészí­teni a játékosaimat, hogy minden várható és 1 várat lain ljeladatot meg tudjanak oldani. — Hogyan értékeli a csapat esélyeit a bajnokságban? — Azt hiszem, mind a hazai, mind az idegenbeli mérkőzések­nek egyformán nagy jelentősé­gük lesz. Az első fordulótól az utolsóig nagy küzdelem lesz a tíz közé jutásért. A szakosztály célkitűzése a bentmaradás. Én személy szerint/ a tízen belül egy jó helyezésben bízok, ősszel leg­alább 2»—30 pontot össze kell szedni, hogy nyugodtan vághas­sunk neki a tavaszi fordulóknak. Bánáti hírnevéhez méltón erős kezű edzőként mutatkozott bp már az első napokbm. A Bánhí- di Jóskai csoportjában, a kapura- lövést gyakorlók közül több já­tékossal is isméteHetett 'beszélge­tés közben. A ,kaye.teln31ény egv- rételmű volt: a gyakorlás a tech­nikai elemek elsajátítását, tuda­tosítását szolgálta. — Igyekszünk úgy megvetni az ágyat — mondta Bánáti Rezső — hogy aludni is lehessen ben­ne... Banczik István Ajka. 1976. VI. 28. 1. el c5 2. Hf3 <16 3. Ü4 rrt: 4. II<14: Hf6 5. Hc3 a6 6. f4 Vc7 7. VI3 b5 8. Hdb5: ab: 9. Fb5:+ Hbd7 10. 0—0 e6 II. k4 <15 12. ed: Fc5+ 13. Fe3 Vn7 14. Fc5: Ve5:+ 15. Bf2 Fb7 16. Fc6 Fc6: 17. de: Hb6 18. k5 Hfd5 19. He4 Vc6: 20. b3 Bd8 21. f5 ef: 22. Vf5: 0—0 23. c4 He7 24. VI3 Vr6 25. Bk2 HfS 26. Vf2 Bd4 27. Bfl Be4: 28. Vf5: V<’6 29. B<12 R6 30. Vf6 Bg4+ 31. Kf2 Be2+ 32. Kel Ve4+ 33. Kdl Vbl+ és matt. (0:1). Gímes György Ismét go-kart verseny lesz Kecskeméten A Kecskeméti Spartacus SK go-kart szakosztálya a májusi verseny példás lebonyolítása elismerése- képen ismét megkapta azt a jogot, hogy versenyt rendezzen, vasárnap, augusztus 8-án. A versenyt a kecskeméti Rákóczi úton bonyolít­ják le ismét, s a go-kartosok négy kategóriában mérik össze erejüket, s több mint száz versenyző bizonyítja, mennyire ura gépének és a versenysza­bályoknak. A versennyel kapcsolatban a rendező­ség kéri a Rákóczi úton lakók megértését és türel­mét, a közönségtől pedig ugyanazt a fegyelmezett magatartást, amelyet májusban tanúsítottak. A ver­seny és a felkészülés reggel 6 órától 14 óráig tart, a Rákóczi út teljes hosszában. Ismételten szeret­nénk felhívni a figyelmet, hogy mint minden tech­nikai verseny, a go-kart is veszélyes, ezért a néző­ket a rendezők arra kérik, hogy a kötélen belül ne tartózkodjanak, ne üljenek a járdára, tartsák be a rendezők utasításait, csökkentve ezzel a baleseti veszélyt. A sportszakosztály arra kéri az autótulajdo­nosokat, akik a kecskeméti Városi mozi előtt, illetőleg a Rákóczi úton várakoznak járműveikkel, vasárnap reggel álljanak biztonságosabb helyre, ezzel jármű­veiket megkímélve az esetleges veszélyektől. A Rákóczi utat vasárnap reggel 5.30 órától 14 óráig lezárják, és az esetleg ott található, járműve­ket autómentővel elszállítják. A 9-es számú Volán Vállalat értesíti az utazóközönséget, hogy augusztus 8-án reggel 5.30 órától délután 14 óráig az 1-es, a 8-as és a 8 y jelzésű autóbuszok a Rákóczi út he­lyett a tanácsházától a MÁV-állomás irányába a Bem utca—Bethlen körúton, vissza a Nagykőrösi utcán—Szabadság téren közlekednek. A go-kart verseny délelőtt 10 órakor kezdődik, s a rendezők tanulva a májusi versenyből, két fo­rintért valamennyi versenyző nevét és rajtszámát tartalmazó füzetet árusítanak. TENISZ Tóth második lett Szolnokon A MEZŐGÉP Vállalat nyerte a pontversenyt Vasárnap a kecskeméti városi pályán rendezték meg a munka­helyi dolgozók spartakiádjának városi döntőit. A vetélkedőn ti­zenöt vállalat, üzem és intéz­mény mintegy kétszázötven dol­gozója vett részt. Eredmények: FÉRFIAK: 100 m: 1. Ács István (MEZŐGÉP), 2. Bakos Tamás (BOV), 3. Mé­száros László (Alföld Áruház). 400 m: 1. Németh Zoltán (BOV), 2. Kardos Sándor (Alföld Áruház), 3. Kiss János (Szék- és Kárpitos­ipari V.). 800 m: Szeli Imre (ME­ZŐGÉP), 2. Szénási Antal (Al­föld Áruház), 3. Mészáros László. 1500 m: 1. Simsi Géza (MEZŐ­GÉP), 2. Herczeg Béla (Posta), 3. Fehér István (Sütőipar). Spar- takiád váltó: 1. MEZŐGÉP Vál­lalat. Magasugrás: 1. Ács Ist­ván, 2. Rácz László (Alföld Áru­ház), 3. Bakos Tamás. Távolugrás: 1. Ács István, 2. Ócskái László (ME. ZŐGÉP), 3. Gugonyi József ?Ter- vező V.). Súlylökés: 1. Dakó Já­nos (Posta), 2. Kaszab Balázs (SZIM), 3. Ács István. Gránát- dobás: 1. Nagy József (Ép. Ip. Szöv.), 2. Fekete Sándor (Ép. Ip. Szöv.), 3. Ács István. Kispályás labdarúgás: 1. Lampart ZIM, 2. DÉGÁZ, 3. Alföld Áruház. Láb­tenisz: 1. Seres—Kovács (Kom. Költs. Üzem), 2. Bakos—Generál (BOV). NŐK: 100 m: 1. Lesenhal Ju­dit (Ép. Ip. Szöv.), 2. Nagy Er­zsébet (Tervező V.), 3. Jasznik Ibolya (Habselyem). 400 m: 1. Jasznik Ibolya, 2. Csábi Miklós- né (Alföld Áruház), 3. Kátai Éva (Alföld Áruház). Spartakiád vál­tó: 1. Posta. Magasugrás: 1. Do­mokos Ildikó (Vízmű Vállalat), 2. Fehér Zsuzsanna (Tervező V.), 3. Jasznik Ibolya. Távolugrás: 1. Jasznik Ibolya, 2. Fehér Zsuzsan­na. 3. Nagy Erzsébet. Súlylökés: 1. Gerőcs Júlia (Tervező V.), 2. Domokos Ildikó, 3. Szebellédi Fe. rencné (Vízmű Vállalat). Gránát­hajítás: 1. Jasznik Ibolya, 2. Bé­na Karolyné (BRG), 3. Domokos Ildikó. Tollaslabda: 1. Bakó Ka­talin (Alföld Áruház), 2. Enhof- fer Erzsébet (Alföld Áruház), 3. Kátai Éva. Kézilabda: 1. Vízmű Vállalat, 2. Posta. A pontverseny végeredménye: 1. MEZŐGÉP Vállalat, 2. Posta, 3. Tervező Vállalat. A Kecske­méti SC tenisz szakosztályá­nak versenyzői az elmúlt na­pokban Szolno­kon vettek részt a hagyo­mányos MTE Kupa országos teniszverse­nyen. A mint­egy 100 fős, igen nagy és színvonalas mezőnyben a KSC verseny, zői jól szere­peltek. Tóth Mihály n II. o. férfi egyesben a döntőig jutott és a második hc4yet szerezte meg. Az I. o. férfi párosban a Tóth Mihály, Kiss László kecskeméti páros harmadik lett. Teniszben egyébként a hét végén már elkezdődik a csapat- bajnokság. Augusztus 7-én, szom. baton a KSC női csapata játszik itthon a KPM együttesével. A férfi csapat egy héttel később, augusztus 15-én mérkőzik Nyír­egyházán, majd ezt követően ked­den. augusztus 17-én kerül sor a Bp. VM KÖZÉRT—Kecskeméti SC OB I B. osztályú mérkőzés­re. HÉT KETTŐS RANGADÓ A NÉPSTADIONBAN Az NB I. őszi sorsolása A labdarúgó NB I-ben augusz­tus 20-án, pénteken indul az őszi forduló és december 4-ig tart. Érdekesség, hogy már a máso­dik fordulóban sor kerül az FTC—Honvéd és a Vasas—MTK- VM rangadókra. A Népstadion­ban egyébként hét alkalommal rendeznek kettős mérkőzést. Augusztus 20. (péntek) Rába ETO—Ferencváros, Duna­újváros—Kaposvár, Dorog— ZTE, Vasas—Tatabánya, Diós­győr—Videoton, SZEOL—MTK- VM, Csepel—Haladás. Ú. Dó­zsa—SBTC, Bp. , Honvéd—Békés­csaba. Augusztus 25. (szerda) Csepel—Rába ETO, Videoton— Dunaújváros, ZTE—Diósgyőr, Haladás—SZEOL, Kaposvár— Békéscsaba, Tatabánya—SBTC, Ü. Dózsa—Dorog. A Népstadion­ban FTC—Bp. Honvéd, Vasas— MTK-VM, Augusztus 28. (szombat) Dorog—FTC, Diósgyőr—Ü. Dó­zsa, Dunaújváros—Csepel. Ka­posvár—-Tatabánya. Vasas—Vi­deoton, SBTC—ZTE. Rába ETO— Haladás, SZEOL—Bp. Honvéd, MTK-VM—Békéscsaba. Szeptember 1. (szerda) Haladás—Tatabánya, Békéscsa­ba—Videoton, ZTE—Rába ETO, Dorog—Dunaújváros, SBTC— DVTK, Bp. Honvéd—Kaposvár, Ü. Dózsa—SZEOL. — A Népsta­dionban Csepel—Vasas, FTC— MTK-VM. Szeptember 4. (szombat) Rába ETO—Dorog. Dunaújvá­ros—Bp Honvéd, Diósgyőr—Ta­tabánya, Videoton—SZEOL. ZTE —Csepel. Haladás—Békéscsaba, SBTC—Kaposvár. A Népstadion­ban MTK-VM—Ü. Dózsa. FTC— Vasas. Szeptember 11 (szombat) FTC—SZEOL, Csepel—Békéscsa­ba, Tatabánya—ZTE, Dunaújvá­ros—MTK-VM, SBTC—Rába ETO, Vasas—Diósgyőr. Kapos­vár—Haladás, Dorog—Bp. Hon­véd, Ú. Dózsa—Videoton. Szeptember 18. (szombat) Rába ETO—Videoton. Dunaújvá­ros—SBTC, Diósgyőr—Dorog. Va­sas—Kaposvár. MTK-VM—Ha­ladás. SZEOL—ZTE, Békéscsa­ba—Tatabánya. A Népstadion­ban Ü. Dózsa—Bp Honvéd. Cse­pel—FTC. Szeptember 25. (szombat) Békéscsaba—FTC, Dorog—SBTC, Haladás—Diósgyőr. Kába ETO— Dunaújváros. /.TE—MTK-VM, Videoton.—'Tatabánva. SZEOL— Kaposvár. A Népstadionban Bp. Honvéd—Csepel, Vasas—1). Dó­zsa. Október 2. (szombat) Tatabánya—Dunaú ivaros, Cse­pel—Kaposvár. ZTE—Vasas. Bé­késcsaba—SBTC. Haladás—Vi­deoton. Rába ETO—Diósgyőr, Dorog—SZEOL. A Népstadion­ban MTK-VM—Bp. Honvéd, ÍJ. Dózsa—FTC. Október 1(>. (szombat) Tatabánva—SZEOL. Diósgyőr— FTC. MTk -VM—Rába ETo! Bé­késcsalja—Dorog. Haladás—Du­naújváros. ZTE—Kaposvár, Vi­deoton—SBTC. A Népstadionban Csepel—ÍJ. Dózsa, Bp. Honvéd­Vasas. Október 23. (szombat) Haladás—Dorog. Tatabanya— FTC. Vasas—Rába ETO. MTK- VM—Kaposvár, Csepel—Diós­győr. SZEOL—SBTC. Békéscsa­ba—Dunaújváros. ZTE—Ü. Dó­zsa, Bp. Honvéd—Videoton. Október 30. (szombat) SZEOL—Rába ETO. Diósgyőr— Dunaújváros, Tatabánya—Dorog, Vasas—Békéscsaba, Kaposvár— Ü Dózsa, Csepel—Videoton, FTC—ZTE. SBTC—MTK-VM, Bp. Honvéd—Haladás. November 6. (szombat) SZEOL—Csepel, Kaposvár—Do­rog, SBTC—Vasas, Haladás—FTC, Rába ETO—Békéscsaba, Video­ton—ZTE. Tatabánya—MTK-VM, Bp. Honvéd—Diósgyőr, Ú. Dó­zsa—Dunaújváros. November 13. (szombat) Tatabánya—Csepel, Vasas—Do­rog, Dunaújváros—SZEOL, FTC— SBTC, Haladás—Ü. Dózsa, Ka­posvár—Rába ETO, Dósgyőr— Békéscsaba, Videoton—MTK- VM, ZTE—Bp. Honvéd. November 20. (szombat) FTC—Kaposvár, Dunaújváros— Vasas. SBTC—Bp. Honvéd. MTK- VM—Csepel, Diósgyőr—SZEOL. Rába ETO—Tatabánya, Video­ton—Dorog. ZTE—Haladás, Ü. Dózsa—Békéscsaba. November 27. (szombat) Dorog—Csepel, SBTC—Haladás, FTC—Dunaújváros, Rába ETO— Ü. Dózsa. Békéscsaba—ZTE. Ta­tabánya—Bp. Honvéd, MTK- VM—Diósgyőr, SZEOL—Vasas, Videoton—Kaposvár. December 4. (szombat) Dorog—MTK-VM. Dunaújváros— ZTE, Videoton—FTC. SBTC— Csepel, Vasas—Haladás. Kapos­vár—DVTK, Békéscsaba—SZE­OL, Bp. Honvéd—Rába ETO, Ü. Dózsa—Tatabánya. A VÁLOGATOTT MÉRKŐZÉSEK ŐSZI MŰSORA Szeptember 8., szerda. Stock­holm. Svédország—Magyarország barátságos mérkőzés. Szeptember 22., szerda. Berlin. NDK—Magyarország barátságos mérkőzés. Október 9., szombat. Athén. Görögország—Magyarország VB- selejtező. Október 13., szerda. Becs, Ausztria—Magyarország barát­ságos mérkőzés. November 17., szerda. Népsta­dion. Magyarország—Lengyelor­szág barátságos mérkőzés. KUPANAPOK Szeptember 15., szerda. BEK, KEK, UEFA Kupa. Szeptember 29.. szerda. BEK, KEK, UEFA Kupa. Október 20., szerda. BEK, KEK UEFA Kupa. November 3., szerda. BEK, KEK, UEFA Kupa. November 24., szerda. UEFA Kupa. December 8., szerda. UEFA Kupa. A Petőfi Népe TOTÓ-tanácsadója Harc a bajnoki pontokért A totó 32. heti. augusztus 8-i szel­vényén az 197(5 77. évi bajnoki rajt el­ső mérkőzései találhatók. Az NB II- ből hét mérkőzés került fel a szel­vényre. melynek érdekessége, hogy azon öt újonc együttes is szerepel, akik hazai pályán fogadják ellenfe­lüket. A nyári szünetben keveset hal­lottunk az NB Il-es csapatokról és így nem ismerjük az erőviszonyokat, mely megnehezíti a fogadók dolgát a tippelésnél. Az NB I l-ból kilenc mérkőzés van a szelvényen, közte a Jánoshalma— Láng és az Erzsébeti SMTK—Kecske­méti SC összecsapás. A meglepő csak az. hogy ebből az osztályból'nem ta­lálunk újonc csapatot a szelvényen, de akad több olyan együttes is, aki a Nyári Totó Kupában szerepelt, vál­takozó sikerrel. Tippjeink: 1. BVSC—Oroszlányi Bányász. NB II. Egy jó rajt lélektanilag is előnyt jelenthet bármelyik együttesnek, mely a továbbiakban döntő lehet. Az el­múlt évben a hazaiak voltak a job­bak és most is ők az esélyesebbek. Tippünk: 1. 2. Ganz-M * vág—* *r HA'’ 'G*'őrL NR II. Az úionc MÁVAG hazai pá­lyán esélyesebb, mint a tavaly igen mérsékelten szereplő győri csapat, mely éppenhogy elkerülte a kiesést. Tipnünk: 1. 3. Szolnoki MÄV-Várpalotai Bá­nyász. N5B TT. Itt is az újonc együt­tesnek adluk a nagyobb esélyt, mi­vel a vendégeknél több játékos abba­hagyta a játékot, néhányan pedig más csapathoz igazoltak. Tinoünk: l. 4. Székesfehérvári MÁV—Nagykani­zsai Olajbányász. NB II. A fehérvári együttes volt az NB IT-ből az egyet­len, aki részt vett a Nyári Totó Ku­pában és tudatosan készült az úl baj­noki idényre. Most eldőlhet, hogy eredményes volt-e a kupában való szereplés. Tippünk: 1. x. 5. NIKE Fűzfői AK—Pécsi MSC. NB II. A hazai pálya előnye a fűzfőiket segítheti, ezzel szemben a pécsieket a nagyobb rutinluk alanián tartluk esé­lyesebbnek. Háromesélyes találkozó. Tipnünk: x, 2. 6. Egri Dózsa—Vasas Izzó. NB II. A tavalyi év mindkettőjüknek jól vég­ződött Az egriek bainokok lettek és felkerültek az NB IT-bc. míg a Va­sas izzó igen jó helyen fejezte be az NB Tl-es szereplést. Nagy küzdelem­ben hazai győzelem várható. Tippünk: 1. 7. Szekszárdi Dózsa—Volán SC. NB II. A két együttes közül a Volán lé­nyegesen jobban szerepelt, a tavalyi szezonban, mint a szekszárdi csapat és kérdés, hogy az idei bajnokságra melyikeknek sikerült Jól a felkészü­lés? Tippünk: x. 1. 8. Gyulai SE—Szegedi VSE. NB III. Délkeleti csoport. A gyulaiak kupa- szereplése közepesnek mondható, de arra mindenesetre ió volt. hogy a bajnoki nyitányra formába lendülje- neik és sikereket érjenek el a bajnok­ságban. Tippünk: 1. x. .9. Jánoshalmi Spartacus—Láng Va­sas. NB III. Délkeleti csoport. A ha­zai együttes mérsékelt kupa-szerep­lése után (a negyvennyolc csapat kö­zül egyedül ők nem szereztek pontot) a bajnoki szezonban sokkal jobban kell szerepelniük, mert könnyen meg­lepetés érheti őket. Tippünk: x. 1 10. Erzsébeti SMTK—Kecskeméti SC. NB III. Délkeleti csoport. Az elmúlt bajnokságban váltakozó sikerrel sze­repeltek egymás ellen és bizonyára így lesz ez most is. Döntetlen körüli eredmény a legvalószínűbb. Tippünk: x. 11. Gyöngyösi Spartacus—Debreceni MTE. NB ITI. Északkeleti csoport. A vendégek kunngvöztesek lettek, amit a ló hajrájuknak köszönhetnek. A gyöngyösiek \s javuló játékot nyúj­tottak. Háromesélyes mérkőzés, némi hazai esélytöbblettel. Tippünk: 1. x. 12. Balassagyarmat—Borsodi Bá­nyász. NB III. Északkeleti csoport. A két együttes összecsapásából a hazai pályán játszó Balassagyarmat kerül­het ki győztesen. Tippünk: 1. 13. eMG Sashalom—Siófoki Bányász. tyB III. Délnyugati csoport. Nincs lé­nyeges különbség n két együttes kö­zött. s így az otthoni környezetben játszó Sashalom látszik esélyesebbnek. Tippünk: l. +1 mérkőzés: 14. Péti MTE—Bauxitbányász SE. NB III. Északnyugati csoport. A pé­tiek az utolsó fordulóig esélyesek voltak a kupa elnyerésére, de mivel vereséget szenvedtek. így a másodi­kak lettek. A hazai pálya előnye győ­zelemhez segítheti őket. Tippünk: 1. A további mérkőzésekre tippjeink: 1. 1. D. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom