Petőfi Népe, 1976. március (31. évfolyam, 52-77. szám)

1976-03-04 / 54. szám

1976. március 4. PETŐFI NÉPE • 7 SPORT • SPORT Miért jutott Kecskemétnek az országos úszóbajnokság? A KAC nyerte a Halas Kupát Válaszol ifjú dr. Bodóczky László, a megyei úszószövetség elnöke. •A Császár uszoda nem ké­szült el a tervezett időre, így ‘ kényszer szülte a Magyar Üszó- szövetségnek azt az elhatározá­sát, hogy Kecskemétre adta az idei magyar bajnokság rendezé­si jogát. Az olimpiai felkészülési programnak megfelelően ugyanis március 17—21. között le kell bo­nyolítani a magyar bajnokságot, még pedig 50 méteres medencé- . ben. Erre egyetlen pályázó lehe­tett: Kecskemét, mert csak itt van 50 méteres fedett uszoda. Ezek a körülmények játszottak tehát közre abban, hogy a sport­ág történetében először vidéken kerüljön megrendezésre a ma­gyar úszóbajnokság. A város ve­zetői felajánlották segítségüket c rangos verseny méltó megrende­zése érdekében és felkérték a megyei úszószövetséget, hogy működjön közre a verseny le bo­nyolításában. A felkészülés két m részből áll: szakmai és szervező munkából. Az előkészületek megkezdődtek. Jelenleg van ■fo­lyamatban az elektromos ered­ményjelző felszerelésének előké­szítése, az uszoda világításának, a megfelelő fényerőnek a bizto­sítása. A mi feladatunk a ver- : senybírói gárda biztosítása, amely máris úgyszólván készenlétben várja a verseny kezdetet. A ver­seny a tervek szerint öt na­pon keresztül zajlik majd a kecs­keméti fedett uszodában. Délelőtt 9.30rkor .az előfutamokat, délután 18 órától.a középfutamokat és a döntőket binynlítjuk le. A város vezetőivel történt megbeszélé­sünk szerint elmondhatom, hogy szeretnénk ünnepélyessé, feled­hetetlenné tenni az első vidéken megrendezésre kerülő magyar úszóbajnokságot. Ennek érdeké­ben a magunk szerény módján minden tőlünk telhetőt ' megte­szünk. — bi — A harmadízben megrendezett Halas Kupa teremkézilabda-baj- nokság férfi' küzdelemsorozata vasárnap befejeződött. Az utolsó' versenynap is tartogatott megle­petéseket, váratlan eredménye­ket. Ilyen volt a II. Rákóczi F. Mezőgazdasági Szakközépiskola csapatának biztos győzelme a Kecel együttese ellen. A legna­gyobb meglepetés a Kiskörös- Kiskunhalasi AC mérkőzésen született, ahol a kiskőrösi csapat aratott váratlan, de megérdemelt győzelmet. Ezzel az A-csoport- ban a KAC, a Kiskőrös és a Soltvadkerf azonos pontszámmal végzett az első három helyen. Ezért jobb gólkülönbségével a KAC játszhatott az első helyért. A B-csoportban a kiskunmaj- sai csapat biztosan győzött a Szilády Á. Gimnázium együttese ellen. Ebben a csoportban is csak* a gólkülönbség döntötte el az első hely sorsát, a Kiskun- majsa javára. Az első helyért lejátszott mérkőzésen, a KAC— Kiskunmajsa találkozón csak az első félidőben volt szoros küzde­lem. Szünet után a halasi csa­pat játéktudásban felülmúlta el­lenfelét és harmadízben nyerte el a Halas Kupát. II. Rákóczi F. Mg. Szakközép.— Kecel 24:16 (13:8) V.: Farkas, Dani. Gd.: Lukács 11, Kovács 4, He­gedűs és Deményi 3-—3, Piuko- vics 2, Bajnok 1, illetve Pálin­kás 8, Paplanos 4, Gubik 2, Or- csik és Polgár 1—1. Kiskunmajsa—Szilády A. Gimn. 27:15 (14:6) V.: Antal, Hegedűs. Gd.: Balogh 9, Fekete és Mé­száros 4—4, Szaántai 3, Csontos, Fáber, Kun 2—2, Klucsó 1, il­letve Zag 6, Sípos Szakács, Fa­ragó, Horváth 2—2, Faldum 1. Kiskőrös—Kiskunhalasi AC 21:17 (lia2) V.: Keszi, Orczifalvi. Gd.: Valyon 6, Faragó 5, Czér- na 4, Németh és Gyötkér 3—3, il­letve Kocsis 8, Szipán 5, Király 2, Ppstrovics és Ronkó 1:1. Soltvadkert—Kalocsa 29:21 (11:11) V.: Antal, Hegedűs. Gd.: Boros 9, Bajusz 6, Keré- nyi 4, Barta 4, Schiszler 2, Wein- hardt 2, Szilasi 1, Boros G. 1, il­letve. Juhász 8, Kákonyi 7, Tóth 2, Demeter 2, Raffai 1.. Szakái 1. Bácsalmás—Baja 23:18 (10:12) V.: Farkas, Dani. Gd.: Kerényi 10, Becker 5, Scs, Hajdú 3—3, Snyehola 2, il­letve Rácz 4, Füle 4, Béres 3, Szűcs 2, Lövész, ftozsnyai, Rozs- nyai J., Kmetovics, Posgay 1—1. Döntők, az I. helyért: Kiskunhalasi AC—Kiskunmajsa 29:17 (12:9) V.: 'Antal, Hegedűs. Gd.: ^Ronkó 10, Szipán 7, Ki­rály 5, Kocsis 4, Pastrovics 3, il­letve Balogh 5, Szántai 4, Klu­csó, Fehér, Fáber, Kun 2—2. A III. helyért: Kiskőrös—Bácsalmás 13:11 (6:<5) V.: Keszi, Orczifalvi. Gd.: Németh T. 5. Gyökér 3, Cérna 2, Faragó, Németh G., Va­lyon 1—1, illetve: Sós 7, Korá­nyi 2, Becker, Szakáll 1 —1. Az V. helyért: Soltvadkert—Baja 26:23 (11:12) V.: Farkas, Dani. Gd.: Barta, Boros T. 6—6, Ba­jusz 4, dr. Kerényj, Boros G. 3—3, Weinhardt 2, illetve: Ráez 8, Rozsnyai J. 5, Kmetovics 3, Lövész, Rozsnyai 2—2, Füle, Bé­res 1-—1. A kötöttfogásban kalocsai győzelmek, szabadfogásban bajai siker Taps és fütty Február 29-én Baján rendezték meg a megyei kötött- és szabad­fogású birkózók felnőtt verse­nyét. Kötöttfogásban 11, szabad­fogásban 38 versenyző lépett szőnyegre, Eredmények, kötöttfogás 48 kg: 1. Muhi András (Kalocsai SE), 62 kg. 1. Horváth Sándoi (KSC), 68 kg. 1. Bíró Gábor (Szamuely SE), 2. Fábri (Kalo­csai SE). 74 kg. 1. Kovács Árpád (Szamuely SE), 2. László (Bajai SK). 82 kg. 1. Fábri Sándor (Ka­locsai SE), 2. S. Tóth (KSC). 90 kg. 1. Fejes László (Szamuely SE). 100 kg. 1. Péli Antal (KSC), + 100 kg. 1. Erdei István (Sza­muely SE). Szabadfogás, 48 kg. 1. Dudás János (Soltvadkert! TE), 2. Turá­ni (Bajai SK), 52 kg. (6 ind.): 1. Bénák János (Bajai SK), 2. Fe­kete Pál (Bajai SK), 3. Busziló (Bajai SK). 57 kg: 1. Mihálovics István (Bajai SK), 2. Madarász (Bajai SK). 62 kg. (g ind.): 1. Faldum József (Soltvadkert! TE), 2. Varga (ßoltvadkerti TE), 3. Kovács (KSC). 68 kg; (8 ind.): 1 Kovács Ferenc (Bajai SKf, 2 Losonczi (Kunszent miklósi SK), 3. Losonczi (Kiskőrösig Petőfi SK), 74 kg. (4 ind.): 1. Ignácz Sándor (Bajai SK), 2. Kollar (Bajái-SK)7: 3. Zimmermann (Bajai- SK). 82 kg. (7 ind.): 1. Seres -Járlös (KSC), 2. Szeg (Soltvadkerti TE), 3. Nádas (Radnóti SE). 90 kg. (3 ind.): 1. Ugrin András (Soltvad- kerti TE), 2. Mészáros (Soltvad- kerti TE), 3. Kmetovics --(Bajai SK), + 100 kg. 1. Szuszics Lajos (Bajai SK), Felszabadulási Kupa labdarúgó-mérkőzések Megyei IL osztály I. CSOPORT Hetényegyháza—Lakitelek 2:1 (1:0) Lakitelek, 100 néző, vezette: Karácsonyi. A hetényegyházi csapat sze­rencsés góllal nyert. Góllövők: Rózsa 2, illetve Kakó I. Jók: Sip­ka, Söröli, Horváth, illetve Gang- li, Kakó I. MFSC—Kkfh. Vasutas 4:1 (3:1) Kecskemét, 250 néző, vezette: Danis. A fölényben játszó MFSC Ko­csis és Amigó 2—2 góljával nyert. A vendégek, Palásty révén szépí­tettek. 4:1... Jók:_Kozma.. Jánosi, Szabó: illetve Palásty, Görög. Lajosmizse—Tiszaalpár 1:0 (1:0) Lajosmizse, 200 néző. Szerencsés góllal nyert a La­josmizse. Góllövő: Görög. II. CSOPORT Császártöltés—Kecel 1:0 (1:0) Császártöltés, 500 néző, vezet­te: Martinez. Közepes színvonalú mérkőzé­sen a hazai csapat Lakner 11-esével nyert. Jók: Ober, Lak­ner, illetve Vajda, Hermann. Szamuely SE—Solt 1:1 (0:0) Kalocsa, 300 néző, vezette: Tö­rök. A Szamuely SE a helyzetek so­rát hagyta ki. 11-es rúgásokkal Solt nyert 5:4 arányban. Góllö­vök: Gémes, illetne Vjtfek^^Jökí'; Barabás, Korsós, Csörgő, '"illétvé^ Vitek, Szilágyi. III. CSOPORT Katymár—Madaras 2:0 (1:0) Katymár, 300 néző. A helyzeteit jobban kihasználó katymári csapat nyert. Góllövők: Besir, Pilcsuk. Jók: Besir, Dunai, illetve Varga. Dávod—Bácsbokod 3:0 (0:0) Dávod, 300 néző, vezette: Schaffär. í Élvezetes, jó iramú mérkőzé­sen nyert a dávodi csapat. Az 53. percben Valkai II. elhibázta a 11-est. Góllövő: Valkai II. 3. Jók: Valkai II., Bársony, Raskó, illetve Kolos, Tóth, Papp. Kongresszusi lövészverseny A KISZ KB és az MHSZ Országos Központ a KISZ IX. kongresszusa tiszteletére „Kongresszusi lövész rajversenyt” hirdetett meg az ifjúgárdisták részére. Ä versenysorozatba — amely alegységver­sennyel kezdődött és országos döntővel ér véget — megyénk ifjúgárdistái is bekapcsolódtak. Február 29-én, vasárnap, Kecskeméten a Czollner téri /MHSZ lőtéren! rendezték meg Kecskemét já­rás és város ifjúgarda alegységei részére a váló-. gatót. A versenyt Farkas György százados, az ifjú gárda megyei parancsnokhelyettese nyitotta meg. .A vasárnapi versenyen tizenkét szakasz győztes rája küzdött a járási, illetve a városi bajnoki cí­mért. A verseny eredményei, Kecskemét járás: 1. Ti- szakécske községi csapat, 2. Tiszakécske gimná­zium, 3. Lakitelek. Kecskemét város: 1. Zománc­ipari Művek, 2. Bács megyei Építőipari Vállalat, . 3. Berkes Ferenc Kollégium. Az első helyezést elért rajok részt vesznek már­cius 21-én, a FIN rendezvénysorozat keretében sor­ra kerülő megyei döntőn. Volkov és Ovcsinnyikov nélkül rajtolt a mezőny A göteborgi műkorcsolyázó és jégtánc világbaj­nokságon a férfiak mezőnyéből hiányzik a tavalyi Colorado Springs-i aranyérmes szovjet Szergej Vol­kov és honfitársa, Jurij Ovcsinnyikov. Alekszandr Vegyenyin, a szovjet csapatvezetés szóvivője: — Mindkettőjük formájával elégedetlenek vol­tunk a genfi Európa-bajnokságon és az innsbrucki téli olimpián. Természetesen nyitva áll az út előt­tük a visszakerülésre, de most a VB-n két tehet­séges újoncot szerepeltetünk helyettük: Igor Bob­rin és Konsztantyin Kokora kap bizonyítási lehető­séget. Innsbruckban szerzett sérülését nem heverte ki teljesen a kanadai Ron Shaver, így ő is távol ma­radt a küzdelmektől. Foghíjas a párosok mezőnye, a svájci Künzle-testvérek nem neveztek. Egy ma­gyar vonatkozású hír: az angol Green—Watts duó sem indul a jégtáncosoknál. Ok a Regőczy Krisz­tina—Sallay András kettős nagy riválisai voltak. A verseny kedden reggel kezdődött. Az elmúlt hét vége ugyancsak bővelkedett .sporteseményekben. Szombaton úgyszólván „uborka- szezon” volt, vasárnap aztán an­nál nagyobb volt a versenysoro­zat. Kezdődött és folytatódott a - női, férfi kosárlabda-mérkőzések­kel Kecskeméten és Baján. Köz­ben Kiskunfélegyházán elkezdő­dött a mezei futóverseny megyei döntője. Kecskeméten pedig a labdarúgócsapatok váltották egy­mást a Széktói Stadion gyepsző­nyegén. Hol maradtak a hiányzók ? Kiskunfélegyházán érthetően nagy érdeklődés nyilvánult meg a futóverseny iránt. Nagy mező­nyök küzdöttek valamennyi kor- . Pólyán beiül — ás ; “húíPI: -is saiáfcTSí — Nem hiába küszködtünk az előkészítéssel, az atlétikai hatá­rozat végrehajtásával — értékelt Kovács Gergely, a megyei atléti­kai szövetség főtitkára — már csak Kiskőrös, Kunszentmiklós és Bácsalmás képviselői hiányoztak a névsorolvasáskor. Rejtély, hogy mit csináltak ebben a szép nap­sütéses időben... — Akadt kellemesebb megle­petés is? ■— A versenyen több meglepő eredmény született. Ilyen volt .például az orgoványi 14 éves Fi- csor Mária győzelme, az ugyan­csak nyárlőrinci Czinege Erzsé­bet, Németh II. Géza és a 36 éves kiskunhalasi Tabajdi érté­kes helyezése. Imponáló fölény­nyel nyert bajnokságot a kecske­méti Gyenes Klára és Zsámboki Anna, valamint a bajai Dancsa Bálint és a kiskunfélegyházi Gu­lyás János. Egyéb érdekes esemény nem történt. A kitűnő rendezést és a verseny szervezését — kivéve. Amely a résztvevők szerint ez­úttal is a verseny magas szín­vonalával vetekedett. A városi sportfelügyelőség jóvoltából. Vereség és.. A KSC férfi kosárlabdázóinak nem sok örömet hozott a baj­nokság nyitánya. A MAFC elle­ni hétfői vereség után Kégel Ta­más edző hívott fel bennünket. A téma mi is lehetett volna más, mint a vereségek és — ami majd utána következik... — Lejátszottunk hat fordulót — kezdte az értékelést az edző. — Az ellenfelek az őszi bajnok­ság első hét helyezettje közül ke­rültek ki. Titokban két győze­lemben reménykedtünk. Hogy ez mégsem valósult meg, az részben annak tulajdonítható, hogy Far­kas,- Pajor megbetegedett. Szé­ked! pedig sérült volt. A látottak alapján azonban nem vagyok elégedetlen: a fiúk becsületesen küzdöttek. Ennyire voltunk ké­pesek ... Reménykedünk, hogy a táblázat alsó felével való talál­kozásaink alkalmával behozzuk a pillanatnyi hátrányunkat. ­— Vasárnap a Videoton együt­tesét fogadják....----Igen, még pedig a KTE— K SC labdarúgó-mérkőzés után. Várjuk a szurkolókat. — Milyen ígérettel? — Minden tőlünk telhetőt megteszünk a győzelemért! A ' fiúk nevében, jlg^rhetepv: .neru fognak csalódni.' Vaklárma A megyei birkózószövetség a közelmúltban Kiskunfélegyházán rendezte meg a kötött- és szabad­fogású bajnokságot. A verseny olyan csendben zajlott le, hogy mi is csak egy héttel később ér­tesültünk róla. Méghozzá Szaba­dos Imre, bajai edző jóvoltából. „A versenykiírásban vastagon aláhúzva szerepel, hogy amelyik szakosztály nem szerepel kellő létszámú versenyzővel, attól meg­vonják az állami támogatást” — írja Szabados Imre, majd így folytatja': „Bizonyára értesültek már'róla, hogy ilyen kevés indu­ló még sohasem volt megyebaj- nckságon. A KSC, amely a leg­több támogatást kapja, egyetlen versenyzővel sem szerepelt, de a kiskunfélegyháziak is indíthattak volna több versenyzőt, hazai „sző­nyegen”. Remélem, hogy a me­gyei szövetség végre már meg is valósítja és a pénzt a jól mű­ködő szakosztályoknak adja.” — Az a versenykiírás, amely­ben ilyen kitétel szerepel. — rossz! — tájékoztatott bennünket Borszéki Lajos, a megyei TSH elnöke. — A megyei birkózószö­vetségnek nincs pénze, tehát nem is adhat, ennélfogva nincs is mit megvonnia. Mint szakszövetség legfeljebb javaslatot tehet a tá­mogatásra. És a jövőben pontosabb ver­senykiírással „fenyegetheti” meg a kiskunfélegyházi példa szerint nem nagyon rémüldöző egyesüle­teket ... B. I. MAI MÍ SOR TELEVÍZIÓ 8.00: 8.05: 9.00 9.05: 11.05: 13.05: 14.00: 14.05: 15.55 16.48 16.55: 17.30: 18.00: Tévétorna, (ism.) Iskolatévé: Földrajz (ált. isk. 8. oszt.) Énekeljünk együtt! Környezetismeret (ált. isk. 4. oszt.) Kémia (ált. isk. 7. oszt.) Iskolatévé: Földrajz (ism) Énekeljünk együtt! (ism.) Környezetismeret (ism.) Kémia (ism.) Hírek. Dúdoló. Bartók Béla: Este a székelyeknél. Határok nélkül. Az APN és a Magyar Televízió filmje '(ism.) Telesport. 18.25: Néhány nappal nőnap előtt. Aktuális politikai műsor, 19.10: Reklámmüsor. 19.15: Esti mese. 19.30: TV-híradó. 20.00: Tévétorna. 20.05: Önök kérték .. • A Televízió kívánságmű­sora a nézők levelei alapján. 21.05: A TV-híradó különkiadása az SZKP XXV. kongresz- szusáról. (színes!) 21.25: Kezdőkör. 22.25: TV-híradó 3. 2. MŰSOR: 20.00: Annaliese Rothenberger. Zenés film. (színes!) 21.20: TV-híradó 2. 21.40: Kiből lesz mester? Látogatás szovjet iparmŰ- •vészeti iskolákban. II. rész. (színes!) KOSSUTH 8.27? Mezők, falvak éneke. 8.50: Harsan a kürtszó! 9.20: Zenekari muzsika. 10.05: Iskolarádió. 11.19: Másodállásban. Riport. 11.34: Hét bagoly. XV. (befeje­ző) rész: A történet vége. 12.35: Melódiakoktél. Közbeni 13.15: Házunk tája. 13.30: A Melódiakoktél folytatá­sa. 14.00: Szabadpolc. Világirodalmi könyvszemle. 14.30: Kóruspódium. 14.42: Filmsztárok énekelnek. 15.10: Szimfonikus könnyűzene. 15.28: Ezeregy délután. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.10: Ránki C>órgy müveiből. 16.41: Dévai Nagy Kamilla nép* dalfelvételeiből. 17.05: A munkahelyi demokrá­cia lépcsőin. 17.25: Kálmán Imrét Cigányprí­más — keringő. 17.35: Mindenki zeneiskolája. 18.15: Kritikusok fóruma. 18.15? Ül könyvek. 19.15? Nótaest. 19.58: -Mozart ? Figaro házassága. Négyíelvonásos opera. Közben:' 22.15: Jelentés a magyar—fran­cia tenisz EK-mérkőzésröl. 22.20: Az operaközvetítés folyta­tása. 23.37: Tánczene éjfél előtt — éj* fél után — I. rész. PETŐFI 8.05: Filmzene. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Balettzene operákból. 9.00:" Tánczene Párizsból. ­9.23: 9^3: 9.42: 10.00! 11.55: 12.00: 12.33! 12.55: 13.33: 14.0V; 14.35: 17.00: 18.38: 20>.25: Délelőtti torna. Egyveleg Künnecke meló* diáiból. „Maradj velem, mert be* esteledett!** Tolnai Gábor útinaplója — ■ IV. rész. A zene hullámhosszán. Ifjúsági- könyvespolc.. Népi zene. Győri stúdiónk jelentke­zik. Dvorzsák: Dumky-trió. Német fúvószene. Louis Armstronggal Ma­gyarországon. Szórakoztató stúdió. Az Ifjúsági Rádió órája. Hétvégi panoráma. Aján­lóműsor sok muzsikával. Jelentés a magyar—fran­cia tenisz EK-mérkőzés­ről. Munkásakadémia. 21.30: Népdalok, néptáncok. 22.33: Slágermúzeum. 23.28: Szimfonikus zene. 3. MŰSOR 20.33: 21.03: Fiatal- színészeink sanzon­felvételeiből. 14.05 16.03 16.36 16.56 18.03 19.15: 19.33 19.50: 20.31 21.01: 21.47 Zenekari muzsika. A hét műsorából. Fonotéka. Különkiadás a Forradalmi ifjúsági napok jegyében. Ötórai tea. Wagner: A walkűr — ÜL v felvonás. Iskolarádió. Versek világa. Zenekari muzsika. : Tip-top parádé. A Loko­motív GT együttes műso­rából. Papp Imre: Nagyapám és a többiek. Dokumentum­játék. A Budapesti Kórus Kodály hangversenye. Apparátusértekezlet a megyei TSH kecskeméti székházéban, amelynek keretében a járási-vá­rosi sportfelügyelőségek vezetői számolnak be a közgyűlések ta­pasztalatairól. Kezdete: 8.30. Ezt követően pedig Borszéki Lajos, a megyei TSH elnöke ad tájékoz­tatást a labdarúgás új bajnoki rendszeréről és a kézilabdaszö­vetség átszervezéséről. Az esélyesek fordulóját?) Az Európa Kupa 13. fordulójá­ban ma a magyar válogatott Franciaországot fogadja Budapes­ten a Körcsarnokban, ugyanak­kor Svédországba utazik Olasz­ország csapata, Jugoszláviában vendégszerepei Spanyolország együttese, Sunderlandöan pedig Nagy-Britannia—NSZK összecsa­pás lesz. Így minden valószínűség' szerint az élen nem történik változás, mert a papírforma sze­rint Magyarország és Nagy-Brit- tannia is győz otthonában. Az első hely sorsa minden va­lószínűség szerint az utolsó, 14. fordulóban dől el, március 7-én, vasárnap.. Magyarország három­féleképpen is első lehet: Ha legyőzi az NSZK-t, és akkor az sem számít, ha Nagy-Britan­nia is nyer -... A magyar * csapat pontelőnye megmarad akkor is, ha együtte­sünk és az angolok is vereséget szenvednek a hajrában. A magyar csapat lenne a végső győztes 2 pont előnnyel, ha ide­genben legyőzné az NSZK-t, és ugyanez nem sikerülne a britek­nek a franciák ellen. Nagy-Britannia a papírforma szerint akkor lehetne első, ha legyőzné idegenben Franciaor­szágot, Magyarország pedig alul­maradna az NSZK-val szemben. Ebben az esetben jobb mérkőzés- arányával a brit csapat nyerné az Európa Kupát. Népes mezőnyök Kiskunhalason is • Tabajdi József a felnőttver- seny győztese. (Rádi József felvétele) A Kiskunhalasi Járási-Városi Atlétikai Szövetség szombaton délután a Kuruc vitézek terén rendezte meg az 1976. évi járási mezei futóversenyt. A kellemes időben több mint félezer ver­senyző, 236 férfi és 281 nő indult.- Részletes eredmények, serdülő leány 1964—65-ös születésűek, 600 m (44 ind.); 1. Bagyinszki Mária (Kiskunmajsa), 2. Kovács (Kh. Szüts J. Isk.), 3. Pet­ro vies (Kb. Szüts J. Isk.). Csapatban: 1. Kiskunmajsa, 2. Szüts J. Isk., 3. Alsóváros. Serdülő leány, 1962—63-as születésűek. 1000 m (36 ind.): 1. Pa- tyi Anna (Kkmajsa), 2. Harkai (KAC SI)( 3. Tóth (Kkmajsa). Csapatban: 1. KAC Sí, 2. Kiskunmajsa, 3. Alsó­városi Isk. Ifjúsági leány, i960—61-es születésűek, 1400 m (83 ind.): 1. Fá­bián Agnes (618 ITSK), 2. Kószó (Kis­kunmajsa), 3. Huszti (Szilády A.. Gimn.). Csapatban: 1. Szilády Gimn., 2. 618 ITSK. 3. KAC. Ifjúsági leány, 3958—59-es születésűek, 1600 m (118 ind.): 1. Rékási Julianna (Szilády Gimn.), 2. Tallér (648 sz. ITSK), 3. Sándor (Szilády Gimn.). Csapatban: 1. Szilády Gimn. n. 2. Szilády Gimn. I. . 3. Szilády Gimn. ni. csapata. Ser­dülő fiúk, 1964—65-ös születésűek, 1300 m (37 ind.): 1. Savanya István (Szüts J. Isk.), 2. Fehér (Alsóvárosi Isk.), 3. Pólyák (KAC Sí). Csapatban: 1. Al­sóváros! Isk. L, 2. Alsóváros EL, 3. KAC Sí. Serdülő fiúk. 1962—63-as szü­letésűek, 2000 m (50 ind.): 1. Szuha- nek Antal (Jánoshalma), 2. Á. Tóth (Kiskunmajsa), 3. Dávid (Harkakö- töny). Csapatban: 1. Kiskunmajsa L, 2. Kiskunmajsa EL, 3. Kh. Alsóvárost Iskola. Ifjúsági fiúk, 4000 m (86 ind.): 1. Hofi Sándor (II. Rákóczi F. Mg. Szakközép.). 2. Péter (618 sz. ITSK), 3. Halász (Jánoshalmi Radnóti Gimn.) Ifjúsági fiúk. 5000 m (51 ind.): 1. Csá- nyi Mihály (Szilády Gimn.), 2. Rapa- vi (Sziládv Gimn.), 3. Körösi (Kh. 618. sz. ITS&). Csapatban: i. Szilády Gimn., 2. Kh. 618. sz. ITSK. 3. IL Rá­kóczi F. Mg. Szakközépisk. Felnőtt férfi. 6000 m (12 ind.): 1. Tabajdi Jó-, zsef (KAC). 2. Mészáros (Gábor A. HSE), 3. Üjvári (KAC). Csapatban: k KAC, 2. Gábor Áron HSE. A győz­tesek és helyezettek oklevél és érem* díjazásban részesültek. Szal&l László

Next

/
Oldalképek
Tartalom