Petőfi Népe, 1976. március (31. évfolyam, 52-77. szám)

1976-03-04 / 54. szám

MUNKAALKALOM ÜGYÉSZSÉG takarítót felvesz. Kecs­kemét, Rákóczi út 7. II. em. 219. 27086 AZONNALI belépéssel felveszünk 6—8 fős kőmüvesbrigádot. Fizetés teljesít­ménybérezésben. jelentkezés: Magyar —Szovjet Barátság Mg. Tsz Építő- Szolgáltató részlegénél. Kecskemét« Városföld 127. (Központban« téglagyár mellett.) 840 FELVESZÜNK: autó-motorszerelőt« vontatóvezetőt« gépkocsivezetőt« kő­művest, kőművesek mellé segédmun­kást, útépítési munkást, éjjeliőrt. Je­lentkezés: Kecskemét, Városi Tanács Építési Költségvetési üzeme. Kecske­mét, Reiszmann S. u. 20. 842 SZ£K- és Kárpitosipari Vállalat kecs­keméti gyára felvesz kárpitos szak­munkásokat, betanított munkásokat, varrókat, kárpitos szövetszabászokat. Asztalos üzemcsarnokunkba asztalo­sokat, betanított gépmunkásokat és bútorszerelőket, valamint egyéb fizi­kai munkára anyagmozgatókat. Jó kereseti lehetőség, szabad szombat, üzemi étkeztetés és modern szociális létesítmény biztosítva dolgozóinknak. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi irodáján. Kecskemét, Törökfái 159. |2-es autóbusz végállomása.) 666 KECSKEMÉTI Közúti Építő Vállalat a méheslaposi aszfaltkeverő telepére tmk-lakatos munkakörbe felvesz la­katosokat. Jelentkezés: Kecskemét, Szolnoki út 11. 723 FELVESZÜNK szakképzett élelmiszer­eladókat. Jelentkezés: Alföld Aruház Kecskemét, Május 1 tér 6. sz. Sze­mélyzeti vezetőnél. 754 AGROKER Vállalat Csomagoló Üze­me tmk-villanyszerelőt és női dolgo­zókat csomagoló munkakörbe felvesz. Jelentkezés: AGROKER Vállalatnál. Kecskemét, Matkói út 3. 762 VILLANYSZERELŐKET, esztergályo­sokat felvesz a Petőfi Nyomda, Kecs­kemét, K.-Szegedi út 6. 295 A BACSEP Központi Laboratóriuma felvesz érettségizett fiatal férfi mun­kaerőt, laboratóriumi kisegítő mun­kára. Jelentkezés a Házgyár labora­tóriumában, Kecskemét. 558 NYERSARU átvevői, felvásárlói mun­kakör betöltésére felvételt hirdetünk. Követelmény: megfelelő áruismeret, tiszta erkölcsi bizonyítvány. Jelent­kezés': 1976. április 15-ig a Kecske­méti Konzvergyár nyersanyagforgal­mi osztályán, Kecskemét, Szolnoki út 35. «2* VOLÁN 9. számú Vállalat felvesz taxi gépjármű- vezetőt kiskun­félegyházi telep­hellyel. jelentke­zés Kecskemét, Csáktornyái u. 4—6. Személyzeti ós oktatási osztályon. 809 AZ IZSÁKI Aranyhomok Mg. Tsz azonnali belépéssel keres autószerelő, karosszéria-lakatos, festő, lakatos, esztergályos és mg. szerelő szakmun­kásokat. Bérezés: OSZB. szerint. Je­lentkezni lehet személyesen vagy írásban a műszaki vezetőnél. 266 GANZ-MAVAG Kiskunhalasi Gyár­egysége felvételre keres női dolgo­zókat kártyalyukasztó-gépek kezelé­sére. Általános iskolai végzettség szükséges. A betanítás pár hetes képzéssel Budapesten történik. Bére­zés a kollektív szerződés szerint. Je­lentkezés: a gyáregység Munkaügyi Osztályán, Kiskunhalas. Szénás utca 8. 179 4 ORAS takarítónőt felveszünk. MHSZ Gépjárművezetőképző Iskola, Kecske­mét, Matkói út 6. 761 AZ IZSÁKI Állami Gazdaság azon­nali belépéssel keres gyakorlattal rendelkező szakképzett szakácsokat, üzemi konyha vezetésére. Bérezés kollektív szerződés szerint. Jelentkez­ni lehet írásban, vagy személyesen a gondnokság vezetőjénél. 232 FELVONÓSZERELŐ szakmunkást, több éves gyakorlattal felveszünk. Leveleket „Technikus előnyben 490 948” jeligére .a Kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. 826 AGROSZER KV. Szervizüzem (La- josmizse, Dózsa Gy. u. 76., .telefon:1 II, 87) azonnal felvesz katonaidejüket letöltött fiatal földmunkagép, vagy mezőgazdasági gépszerelőket orszá­gos szerviz- és garanciaellátáshoz, továbbá műhelymunkára gépszerelő­ket, betanított munkásokat gépszere­lőnek és alkatrész-raktárkezelőt. Je­lentkezés fenti címen levélben vagy személyesen. 226 AGROSZER KV. Szervizüzem (Lajos- mizse, Dózsa Gy. u. 76., telefon: 11, 87) azonnal felvesz katonaidejüket le­töltött fiatal gépésztechnikusokat, vagy szakközépiskolát végzetteket, országos szerviz- és garanciaszolgál­tatáshoz. műszaki technikusi munka­körbe. Jelentkezés fenti címen levél­ben vagy személyesen. 225 A FÉMMUNKÁS Vállalat Kiskun- halasi Gyára azonnali belépés­sel felvételre ke­res férfi és női szak- és betaní­tott munkásokat lakatos és he­gesztő munka-, körökbe. Bérezés megegyezés szerint. Vidékieknek útiköltséget térítünk. Je­lentkezés: Kiskunhalas, Középsőipar­telep 8. szám. 722 Tavaszi rágcsáló és rovar eredményes irtását vállaljuk Városföldi Petőfi Mg. Tsz Növényvédő és Kártevőirtó Szolgálata. Kecskemét, Szé­chenyi krt. 32. Tel.: 11-225. — 248 Apróhirdetések, apróhirdetések Ingatlan TANYA eladó. Sok mellék- épülettel, 2 nagy pincével. Sok munkaalkalom. Autó- buszmegállóhoz 10 perc já­rásra. Érdeklődni a hely­színen Tápayéknál, 6132. Szánk. Móricgát Alsó 71. 27077 BALATONBOGLÁRON, Dó­zsa György u. 139. sz. 7-es út mellett 3 szoba, össz­komfortos plusz mellék- épület, 300 négyszögöles tel­ken eladó. Vízhez 300 méter. Érdeklődni a hely- színen. _______________278 L AJOSMIZSE, Táncsics u. 6. sz. alatt 400 négyszögöl telek gyümölcsössel és melléképülettel eladó. Ér­deklődni: Vass Lajos, Kö- zös 213._________2_______27093 E LADÓ szoba. konyhás ház, 200 négyszögöl földdel, építési engedéllyel. Villany van. Kecskemét, Ballószög 225. (Korhánközi úton, a 3-as km-kőnél) Hegedüsék. 823 400 NÉGYSZÖGÖL szőlő, 400 négyszögöl föld He- tényegyházán, vasútállo­máshoz 5 perc járásra el­adó. Érdeklődni: Hetény- egyháza, Belsőnyír 75. Ke­mény Lajos. 818 ELADÓ szoba, konyhás ut­cai házrész beköltözhetően 100 000 Ft. Érdeklődni: Vol­ker telep III. utca 3. 628 ELADÓ Kecskemét, Csong­rádi u. 20 a számú családi ház beköltözhetően, ugyan­ott háromajtós szekrény, heverő, hálószobabútor is. Lakás EGY szoba, komfortos la­kás melléképülettel eladó. Érdeklődni egész nap, Kecs­kemét, Kertváros I. u. 22. I. 7. 27081 KÉTSZOBÁS összkomfor­tos szövetkezeti lakás, ga­rázzsal eladó. Kecskemét, István király körút 6. I. em. 3. 830 Egyéb adás-vétel GYENGEFIAS tehén eladó. Nyárlőrinc, Bem u. 3. sz. _______ 27084 V ESZEK varrógépeket, ke­rékpárokat, alkatrészeit, gyermekkocsikat. Miletics műszerész. Kecskemét, Bem u. 9. _______________755 Ö SZIARPA eladó. Érdek­lődni : Bugac, Bartók Béla u. 16. szám alatt lehet. 808 OLAJKÁLYHA eladó. Far­kas Pál. Kecskemét, Mű- kertváros LU. u. 1-es épü­let, B. lépcsőház, I. em. 2. ___________________________839 G ÁZREZSÓT veszek pa­lackkal. Kállay, Kecske- mét, Szabadság tér 5. 27091 200 MÁZSA jó minőségű széna eladó. Sipos Mihály, Izsák, Szajor d. 29. sz. alatt. 27082 Vegyes GYERMEKGONDOZÓNÖT keresek. Leveleket „Sür­gős” jeligére a kiadóba ké­rem. 27095 ÖSSZKOMFORTOS albérlet diáklányoknak kiadó. Ér­deklődni munkanapokon 8 —16 óráig. Kecskemét, Szé­chenyi tér 11.__________27067 KISKUNHALASON, irodai célra 50—70 négyzetméter alapterületű helyiséget bé­relnénk. Ajánlatokat Ganz- MÁVAG Kiskunhalasi Gyáregysége, Szénás utca 8. címre kérjük megtenni. ___181 E GY kh jó állapotban levő, szőlő feléből vagy meg­egyezés szerint kiadó. Ér­deklődni lehet: Brenner Já­nos. Bácsalmás. Rákóczi u. 35. 290 Házasság 29 ÉVES, vezető beosztás­ban dolgozó, 170 cm ma­gas, barna fiatalember meg­ismerkedne házasság céljá­ból 23—28 éves korig, leány­nyal, vagy gyermektelen elvált asszonnyal. Lakás van. Csak fényképes kéz­zel írt levelekre válaszolok „Fekete tulipán 490 986*’ jel­igére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 841 Ifjú házasoknak, új lakásba költözőknek « ajánljuk Ä Márkás népművészeti tárgyak sokaságából, valamint néhányfajta varrott bébi. és gyermekruhából 50 %-KAL OLCSÓBBAN yASAROLHAT március l.től a kijelölt vidéki boltjaiban. 40°o-kal olcsóbban, nagy választékban kínáljuk az ízléses kötöttárukat, pulóvereket is. Válasszon, amíg a készlet tart! Viszontlátásra boltjainkban. 6500 Baja, Béke tér II. 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 5. 6400 Kiskunhalas, Lenin út 6. NÉPMŰVÉSZETI ÉS HÁZIIPARI VÁLLALAT Közeledik a tavasz, már most vásárolja meg a permetezéshez, víztároláshoz szükséges edényeket! 200 literes víztároló bádoghordók nagy választékiban kaphatók a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI NYERSANYAGHASZNOSlTÓ VÁLLALAT göngyölegkirendeltségén 1132 Budapest, XIII., Kresz Géza u. 45. Telefon: 495-581. A vas-műszaki boltoknak, TÜZÉP-telepeknek, ÁFÉSZ-boltoknak kedvező feltételekkel szállítunk, 294 Ingyenes betanító tanfolyamokat indítunk vasbetonszerelő szakmában Oktatási idő: 8 hónap. Tanfolyamok helye: Kecskemét, Baja. Kezdete: 1976. március 29. A tanfolyam vizsgája vállalati érvényű. Házgyári- és könnyügépkezelö tanfolyam az ÉVM által korszerűsített követelményeknek megfelelően. Helye: Kecskemét, Házgyár. Kezdete: 1976. április 5. Tartama 10 hónap. Feltétel: 8 általános iskolai végzettség. A tanfolyam vizsgája országos érvényű. A tanfolyamokra jelentkezhetnek: 18—45 év közötti férfi és női dolgozók. A jelentkezőkkel a vizsga" utáni időre 1 éves szerződést kötünk. A tanfolyam ideje alatt és után folyamtos munkát biztosítunk. . * Munkásszállást, üzemi étkezést, utazási hozzájárulást, munkaruhát, a kollektív szerződésünk értelmében biztosítunk. Jelentkezés: személyesen vagy írásban. Bács megyei Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét, Klapka u. 34. 831 Jelentkezünk! AFIT X sz. Autójavító Vállalat, Kalocsa Vegye igénybe korszerű szolgáltatásainkat — különféle típusú személy- és tehergépkocsik javítása — alváz- és üregvédelem — műszeres vizsgálatok — fogyasztásmérés — fényezés — teljes szerviz Karbantartó állomások Kecskeméten, Kalocsán, Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán Közlemények KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNY. A Kecs­keméti Ingatlankezelő Vállalat érte-v siti bérlőit, hogy akik elfoglaltságuk miatt bérleményük ügyintézésénél akadályoztatva vannak, azok . részére minden héten, csütörtökön lG—19 óráig ügyeletet tartunk a vállalat házkeze- lőségénél. Villám I. u. 9. szám alatt. Kecskeméti Ingatlankezelő' Vállalat. B13 Gyászhír Fájdalommal tudatom, hogy Sze­retett férjem« SÁTORI BÉLA Kecskemét, Batthyány' u. 5. szám alatti lakos, 72 éves korában hir­telen elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása március 5-én, pénte­ken délután fél 3 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyá­szoló felesége. 866 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazon rokonoknak, isme­rősöknek, akik testvérem, sógor­nőm, nagybátyánk muraküzy pál és neje FAZEKAS JUDIT temetésén megjelentek, vagy rész­vétüket nyilvánították. Gyászoló család. 844 FELAJÁNLUNK MEGVÉTELRE: Sóderkirakó egységet, üzemképes állapotban. IMIA motoros kotró, 3 db sóderszállító uszály, 1 db kikötőponton markolóval.) Ár megegyezés szerint. Dunaföldvári Fa. és Építőipari Szövetkezet, Dunaföldvár, Béke tér 7. Ügyintéző: Kövesd! Zoltán, Telefon: 114. 19T kisajátításra keiül a kiskunhalasi római kato­likus temető Martos Flóta úti (városi halottasházi ut­ca vonalán) 15 méter széles sáv alá eső sírokat exhu­málni kell. Kérjük a hoz­zátartozókat, hogy a kiá- künhalási! Rómái Katolikus- Plébánián jelentsék be az elhaltjaik elhantolt sírját. 292 A Megyei Művelődési Központ műsora KIÁLLÍTÁSOK: II. megyei grafikai kiállítás. Megtekinthető: március 2 L—ig.. Bodri Ferenc festőművész kiállí-; tása. Megnyitó: március 7-én.^ HETI MŰSOR: Március 7-én vasárnap, 10 óra­kor az ifjúsági klubban: Rajz­és mesefilmek vetítése gyerme­keknek, Március 7-én, vasárnap 19 óra­kor a színházteremben: Iskola­színház: Szopboklész: Antigoné. Március 7-én vasárnap, 15 óra­kor a színházteremben: Felnőtt filmklub II. (Amerikai filmsoro­zat.) (Bérletes.) Március 8-án hétfőn, 16 órakor a színházteremben: A megyei ta­nács szakszervezeti bizottságának nőnapi ünnepsége. Március 8-án hétfőn, 19 órakor, a színházteremben: A Szegedi; Nemzeti Színház énekeseinek operaestje. Belépődíj: 20,— Ft.i Gyermekmegőrzés. Március 8-án hétfőn, 17 órakor a folyóiratolvasóban: Jogi tanács­adó szolgálat. Március 9-én kedden, 9.30, H, 14 órakor, a színházteremben: Az Állami Bábszínház előadása. Ka­csalaki rejtély. Belépődíj: 5,— Ftv Március 9-én kedden, a színház­teremben: 18 órakor ifjúsági iro­dalmi bérlet 4. előadása. 20 óra­kor felnőtt’ irodalmi bérlet 5.; előadása. Etűdök. Darvas Iyán kiváló művész előadói e?tje. Gyermekmegőrzés. Március 10-én szerdán, 17 óra^ kor a színházteremben: Pedagó­gus filmklub: nevelésügyi soro­zat, Március 12-én pénteken, 17.30 órakor a felnőttklubban: Collegium Artium zenei tagozata, A variációk útja a barokk zené­ben. Előadó: Iftzés Mihály ad-j junktus. Belépődíj: 4,— Ft. Március 13-án szombaton, 18 óra-j kor a színházteremben: A ma- gyarországon éle görögök népi együttesének vendégszereplése. Belépődíj: 15,— Ft. 291 bontásból AJTÓ, ABLAK, FŰRÉSZÁRU, T, . ___.f­FÜ RDÖKÄD, valamint LAKASFELSZERELÉSI TÁRGYAK és HULLADEKFA Cím: Ingatlankezelő Vállalat Kecskemét, Szolnoki út 6. 402 Különleges stílbútorok érkeztek a Budapest V., Városház u. 4., és a XI., Bartók Béla út 18. sz. alatti bútorboltba. OTP-hitelre is kapható. 286 A Fővárosi 4. sz. Építőipari Vállalat az 1976'77-es tanévre szakmunkástanulókat iskoláz be a következő szakmákra: víz- és gázszerelő, vas- és fémszerkezeti lakatos, szobafestő-mázoló, fapadlózó (melegburkoló), bádogos, épületburkoló, kőműves, villanyszerelő, épületasztalos. Azoknak a fiataloknak a jelentkezését várjuk, akik jelenleg,; { nyolcadik osztályos tanulók, illetve a 8. osztályt már elvé-gfe gezték és a 17. életévüket még nem töltötték be. Jelentkezni lehet: levélben: a Fővárosi 4. sz. Építőipari Vállalat személyzeti és oktatási osztályán-, Búdapest, IX., Hámán Kató u. 3—5. személyesen: vállalatunk tanulóotthonában, Budapest, VIII., Bláthy Ottó u. 6—8. A jelentkezésnél kérjük a választott szakma megjelölését. Ennek alapján részletes tájékoztatót küldünk. A beiskolázott tanulóknak, ösztöndíjat, ösztöndíj-kiegészí- tést, szerszámot, munkaruhát, védőfelszerelést, társadalmi' ösztöndíjat (havi 250,— Ft-tól 500,— Ft-ig), továbbá a vidéki tanulóknak teljes tanulóotthoni ellátást nyújtunk. 283 196

Next

/
Oldalképek
Tartalom