Petőfi Népe, 1974. április (29. évfolyam, 77-99. szám)

1974-04-03 / 78. szám

Apróhirdetések, a Ingatlan C KÉTSZOBÁS fél ház, 154 négyszögöl beépíthető por­tával eladó. Kiskunhalas, Tó u. 33/a. ______ 381 H ETÉNYEGYHÁZAN 3 hold föld feléből kiadó. Kecske­mét, sarkantyú u. 14. Ér­deklődni: 12 órától. 1512 TANYA eladó. Kiskunfél­egyháza, XI. kér. Haleszi úton, 7. dűlőben. Érdeklőd­ni XI. kér. 92. alatt, Tarjá- nyi Istvánnál. _________824 SIÓFOK-SZABADIBAN. vízhez közel, hatszemélyes üdülő vállalatnak, vagy tsz-nek kiadó. Cím a hir­detésszervezőnél, Kiskun­félegyháza, Ady Endre ut­ca 8. _______________ E LADÓ: különportás, há­romszobás ház, két család részére is alkalmas, nagy­méretű szőlőkádak, perme­tező töltőmotor és magas- nyomású permetező. Kis­kunfélegyháza, Attila utca 70, ____________________808 E LADÓ Szabadszállás köz­pontjában, Nap u. 9.. két­szobás beköltözhető, kom­fortos kertes családi ház, gazdálkodásra alkalmas. Ér­deklődni. ápr. 11-én, a helyszínen.______________677 H ÁROMSZOBAS ház pincé­vel. nagv kerttel beköltöz­hetően eladó. Kiskunhalas. Szövetség tér 9._________384 H AROMSZOBAs komfortos lakóház beköltözhetően el­adó. Kiskunhalas. Munkács U. 1._________ 38? K ÖVES út mellett tanya eladó, földterülettel. Ér­deklődni: Kecel, vasút:u. 1- E68 EGY hold föld kiadó Kis­kunhalason, a Dohánybe­váltó közelében. Érdeklőd­ni Gőzön u. 45._________378 A ZONNAL beköltözhető jó karban levő ház. mellék- épületekkel, 400 négyszögöl szőlő, gyümölcsössel tele­pítve eladó. Bátya, Dunai út 1. szám. Érdeklődni Bá­tya. Arany János u. 23. 65 DUNAÜJVAROSI egyszo­bás, harmadik emeleti össz­komfortos szövetkezeti la­kás egyszázötvenezer forint készpénzért eladó. Érdek­lődni: Vasmű út 14. 1, hét­köznaphoz______ 665 K ÉTSZOBÁS társas lakás, garázzsal eladó. Kecskemét. Műkertváros IV. utca 14. I. emelet. Kun Imre. 1230 ELCSERÉLNÉM kaposvári kétszobás, gázfűtéses taná­csi lakásomat kecskeméti hasonlóra. Ajánlatot ,,Sür­gős" jeligére a Kiskunha- lasi Hirdetőbe kérek, 396 kétszobás, kertes lakó-' ház eladó. Kiskunhalas, Hámán Kató u. 23. Négy Után.____________ 387 M ÁSFÉLSZO'BÁs szövetke­zeti lakás eladó. Érdeklőd­ni: Kecskemét, Halasi út 13. III. em. 28. 1 5734 Gépjármű MŰSZAKILAG 1974. már­cius 23-án vizsgáztatott, pi­ros CS 17—50-es Moszkvics 408-as személygépkocsi el­adó. Fájsz, szabadság utca 42. 63 WARTBURG 353 Lim. CX-es eladó. Kiskunhalas, Marko­vics Mária u. 13._______375 M OSZKVICS 412-est. jó ál­lapotban vennék. Hadfi Pál Tázlár, Árpád u. 26.____376* G ARANCIÁLIS Zsiguli el­adó Baja. Szent László ut­ca3. p._______________ 5629 Z SIGULI Combi (garanciá­lis). UB rendszámú eladó. Dunaföldvár. Kéri út 48. _________________ 054 12 00-AS NSU megkímélt ál­lapotban első kézből eladó, juhász József. Szalkszent- márton, Petőfi u. 6. Tele­fon: 6. 666 T—5-ös oldalkocsis motor- kerékpár 1973. dec.-ben mű­szaki vizsgázott eladó. Kis­kunhalas, Kisfaludy u. 73. . 395 TRABANT 601-es, műszaki vizsgázott eladó. Kiskunha­las. Katona u. 9. 394 NAGYOBB családnak al­kalmas lakóház eladó. Kis­kunhalas, Csillag u. 14. _ 374 PIRTÓ központban. Lenin u. 12. számú építési telek eladó Érdeklődni Kiskun­halas, Csaba u. 7. Dongéri­csatornánál. _ 399 8 50 NÉGYSZÖGÖL szőlő, veteményes lakóházzal együtt eladó. Kiskunhalas. Felsőöregszőlők 233. Érdek­lődni Népfront u. 28. 400 I^ÜLÖN bejáratú egyszo­bás. mellékhelyiséges, be­költözhető fél ház eladó Kiskunhalas. Vörösmarty U, 122. 404 KIS udvari lakóház, bekölr tözhetően eladó. Kiskunha­las. Batthyány u. 36.___405 E LADÓ Kiskunhalas, zárt­kertben 1532 négyszögöl ve­teményes, szőlő, gyümölcs­fákkal. Érdeklődni Bat­thyány u. 9. 409 Lakás LAKÁS kiadó, melMläSÖ-0®® letekkel, másfél hold lege­lővel, kerttel. Kiskunfélegy­háza. Csanyi útban, VII. kér. 64. Megbeszélés a tu­lajdonossal. 816 TRABANT 601-es. műszaki vizsgázott eladó. Kiskun­félegyháza. Körösi utca 20. Érdeklődni 17 után, Feke­_te._______________________819 1 700-AS Opel Record eladó. Kiskunhalas. Szövetség tér 2. 17 óra után._________> 388 F ELÚJÍTOTT Trabant 601-es eladó. Kiskunhalas. Szántó Kovács u. 3._____ 386 C T-S Trabant műszaki vizs­gázott eladó. Kiskunhalas, Szathmári Sándor u. 15. 18 óra után.________ 385 I B forgalmi rendszámú Wartburg Limousine sze­mélygépkocsi megkímélt ál­lapotban eladó. Homok­mégy-Hilye 86._______ 64 I E-S Skoda 1000 MR mű­szaki vizsgázott, eladó. Kis­kunhalas. Hámán Kató u. 29. 14 órától. _________403 CG-S Wartburg műszaki vizsgázott eladó. Kiskunha­las, Fazekas Gábor u. 53. c^ucí 3C, . . 398 ■cjßVßl uít 1------fjgrc.f n—■ a- ■■ .MERCEDES 170? V-A- - al fetít- ^éSOTÍSft^*ment®ed P, feladó. Soltvadkert, Kriszt Konrád u. t._______________Ml I C-S Skoda S—100-as. jó állapotbán eladó. Kiskun­halas. Posta u. 7. „ 408 próhirdetések SKODA S—100-as eladó. Kiskunhalas, Kossuth u. 41. n. 12. 17 óra után. 383 CX-ES Skoda 1000-es vilá­gos, eladó. Kiskunhalas. Kosévoj tér 5. 17 órától. 407 Egyéb adás-vétel VESZEK varrógépeket, ke­rékpárokat, alkatrészeket. Miletics műszerész. Kecsike­mét. Bem u. 9._________1111 A Z ALSÖ-DUNAVÖLGYI Igazgatóság felesleges kész­leteiből értékesít, 5300 db 24,5x5 mm-es zsinórüveget, 2,— Ft/db egységáron. Ügy­intéző: Sárossy László, tel.: 59. Baja. 662 KONYHABÚTOR és gáztűz­hely eladó. Kiskunfélegy­háza, Horváth Zoltán utca 4. 2. lépcsőház, i. em. 3. ifo'-A , ■ , - 827 SZÜRKE Tulipán garnitúra eladó. Kiskunfélegyháza. Ű Dayka utca 47._________823 R EK AMIÉ (2) garnitúra és olajkályha eladó. Kiskun­félegyháza, Dózsa György utca 1. i. 3. Érdeklődni 13 órától. _________ 821 K ONYHASZEKRÉNY eladó. Kiskunfélegyháza. Fürst Sándor utca 5. IV. 17. 818 ISTÁLLÓTRÁGYA eladó. Kiskunfélegyháza. Nyomás 6. Vásártér mellett._____829 K UKORICASZAR eladó. Kiskunfélegyháza, VII. kér. Csanyi út 11.____________813 S ZÖNYEGSZÖVÖGÉP és 2 db sezlon eladó. Kiskunfél­egyháza. Kossuth utca 32. I. em. 4._______ 809 K UKORICASZÁR eladó. Pető fisz áll ás, 161-162. Görög László.___________________810 Ó RIÁS gyümölcsű szent­endrei egres, hollandipiros és fekete ribizketövek da­rabonként 10,— Ft-ért kap­hatók. Toronyi kertészet, Békéscsaba, Sztraka u. 27. ____________________*663 T RAKTORHOZ pótkocsi és eke eladó, ugyanott 408-as Moszkvics is Soltvadkert. Bercsényi u. 40. 679 CSEHSZLOVÁK gyártmá­nyú piros, gyermek sport­kocsi eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyháza, Kilián György utca 7tl._________911 N AGY filodendron, bordó mély gyermekkocsi, gyer­mekágy matraccal eladó. Kiskunhalas, Tárnok u. 10. __________________________390 BETONKEVERŐ 3rfo literes eladó vagy bérbe kiadó. Zsana, Kossuth u. 46. 391 10 DB felsőmézteres méh- kaptár, családdal, felszere­lésekkel stb. eladó. Kiskun­félegyháza, Tölgyfa u. 14. . ______________________828 1 50 MÁZSA trágya eladó. Kiskunhalas, Alsószál'lás 8. Vörös szikra Tsz mellett. __________________________410 SZÉNA, szalma, polyva el­adó Kiskunhalas, Hímző u. 26. 406 Vegyes MEGBÍZHATÓ bejárónőt keresünk. Cím Kiskunfél­egyháza. Ady Endre utca 8. hirdetőben.______________830 É DESAPÁNK mellé kere­sünk házvezetőnőt. Lakás, étkezés biztosítva. Fizetés megegyezés szerint. Cím a hirdetésszervezőnél, Kis­kunfélegyháza, Ady Endre utca 8.______ 826 KÉT hold kukoricaföld fe­léből vagy pénzért kiadó Petőfiszálláson. Érdeklődni Kiskunfélegyháza, Klapka utca 32'a.________________820 T ÖLTÉSNEK való föld in­gyen elhordható. Kiskun­félegyháza. Horváth Zoltán utca 14.______ 814 3 HOLD szántó felesbe vagy bérletbe kiadó. Kiskunha­las. Felsőöregszőlők 257. Gubodi útnál. ___________392 K ERESEK állattenyésztési főiskolai, felvételi előkészí­téséhez tanárt matematika, kémia, biológia szakon. Le­veleket ..Tételek megvan­nak” jeligére a Kiskunha- lasi Hirdetőbe kérek. 389 570 NÉGYSZÖGÖL vetemé­nyes kiadó. Kiskunhalas, Gubodi úton. Érdeklődni Mátyás tér 4. 411 BAJAI APRÓHIRDETÉSEK BAJA. Barcs utca 4. ^sz. alatt Il/em. 4., kétszoba összkomfort és hall eladó. _________________________261 É PÜLETBONTÁSI anyagok eladók, hódfankúcserép, ge­rendák, tégla, ajtók. Ér­deklődni: Baja. Ságvári Endre tér 4. alatt.______1446 T RABANT Combi eladó. Érdeklődni: Baja, Petőfi Sándor utca 28.______ 272 C SALÁDI ház eladó. Ér­deklődni lehet: Baja, Nép­front u. 33.______________271 SKODA MB 1000-es, jó ál­lapotban eladó. Érdeklődni Sükösd. Dózsa Gy. út 83. _________________________270 A LUMÍNIUM motorcsónak­test 5. m hosszú, kietés, of- 'JÖéön eladó. Megtekinthető: Rttdnay Gyula 23. szám alatt._________________ 281 4 ? SZEMÉLYES motorcsónak Trabant-motorral eladó. Baja. Batthyányi utca 24/a. Molnár András. 268 Két szoba. fürdőszobás házrész eladó. Érdeklődni: 17 ‘ óra után, Solymoséknál* Baja. Bokányi Dezső 23. •______J_______ 236 K ÉTSZOBÁS konyhás, ker­tes családi ház eladó. Ba­ja. Árok utca 6. ______265 K ÉTSZOBA összkomfortos, . gázfűtéses OTp-s örökla­kás eladó, átvállalással is lehetséges. ’’Belvárosban” jeligére a Bajai Magyar Hirdetőbe._________ 274 T OMAS vízimotort vennék 250 köbcenti alatt. Baja, Szabadság utca 89. 273 ÉRSDKCSANÁD külterüle­tén nyaralóhely eladó, 68 n.égyszögö(l , építőanyaggal. Érdeklődni lehet. Vaskút, Kossuth u. 45.______279 35 000 KM-REL. 601-es Tra­bant Limousine, hozzá szét­szedhető garázs, kedvezmé­nyesen eladó. Baja, Bartók Béla út 4. Bánlaki Ervin. 269 Selejtes gépkocsit leadok, FIGYELEM! Minden típusú selejtes gépkocsit átvesz a Bács-Kis- kun megyében erre kijelölt Közép-magyarországi MÉH Vállalat telepe Kalocsa, Felszabadítók útja 48. sz. Telefon 146. A selejtes gépkocsik leadása-átvé- tele Géderlak, Üj Élet Tsz bontótelepén történik. 592 A tassi Petőfi Sándor Mg. Tsz munkát vállal SZ—100-as erőgépekre — tuskóhúzás — tus- kóletolás — talajforga­tás 40—90 cm — talaj­fésülés — talajsimítás és meliorizációs mun­kát: nyeső ládázás, dó­zerolás, gréderezés, te­reprendezés. Ar: EKN norma, illetve Megegyezés szerint. w Laháskarbantartás Épületek javítását és egyéb szakipari munkát gyorsan, megbízhatóan végez a Kiskőrösi Vegyes- és Építőipari Szövetkezet lakáskarbantartó részlege. Megrendelés a Szolgáltató­házban. Telefon: 261. 9 vízvezctéh- szerelő részleg régebbi építésű, vagy új családi házának bádogos- és vízszerelő munkáit vállalja. Petőfi u. 11. Telefon: 254. KÖZLEMÉNYEK köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét azoknak a rokonoknak, ismerősöknek, szom­szédoknak, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk Munkaalkalom A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat (Kecskemét, ceglédi u. 7—11) közgazdasági érettségivel rendelkező könyvelőket keres, azonnali belépés­sel. Jelentkezni lehet a vállalat sze­mélyzeti osztályán. ( 680 gyenizs^e János temetésén részt vettek, sírjára koszo­rút, virágot helyeztek, ezzel mély fáj­dalmunkban osztoztak. Gyászoló csa­lád, Kiskunhalas. 401 köszönetnyilvánítás Fájó szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősöknek, jó barátoknak, ' szomszédoknak, az Egyesült Lenin Tsz és a Vegyipari Gépgyár dolgozóinak, akik felejthe­tetlen férjem, édesapánk és nagy­apánk csitari József temetésén részt vettek, sírjára koszo­rút, virágot helyeztek és megjelené­sükkel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló Csitári család. Kiskunfélegyháza. 812 köszönetnyilvánítás Ezúton mondunk köszönetét mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen férjem, édesapánk, nagyapánk . míg Kálmán temetésén megjelentek, sírjára koszo­rút, virágot helyeztek, ezzel fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család, Kiskunhalas. 380 GYÁSZHÍR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, anyósom és nagymamánk özv. Fazekas Gergelyné Kéri Mária életének 79. évében, hosszú szenvedés után, csendesen el­hunyt. Temetése folyó hó ápr. 3-án, délután háromnegyed 3 órakor lesz a kecskeméti köz­temetőben. Gyászoló család. 5836 GYÁSZHlR Megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett drága férjem Vadász Péter életének 63. évében, 1974. febr. 27-én hirtelen elhunyt. Ham- vasztás utáni búcsúztatása 1974. ápr. 6-án 14 órakor lesz a kecs­keméti köztemetőben. Szerető felesége özv. Vadász Péterné és fia Péter. 5800 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk hálás köszö­netét mindazon rokonoknak, ismerősöknek, munkatársak­nak, akik felejthetetlen édes­anyám, leányom, anyósom Szabó flttiláné Szarka Kovács Judit temetésén részt vettek, mély fájdalmunkat megjelenésükkel, virággal, vagy koszorúval eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Kiskunmajsa. 822 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat Kiskunhalasi Gyára női se­gédmunkásokat vesz fel Jelentkezni elhet a gyár munkaügyi előadójánál, Kiskunhalas, Állomás u. 7. sz. 393 A KISKUNHALASI Gabonáfelvásárló Körzeti üzeme felvételre kérés azon­nali belépéssel minőségellenőr mun­kakörbe középfokú mezőgazdasági technikumi vagy közép-, illetve felső­fokú élelmiszeripari technikumi vég­zettséggel rendelkező személyt. Je­lentkezés a.körzeti üzem vezetőjénél. Fizetés iskolai végzettség illetve szak­mai gyakorlattól függően. Kollektív szerződés szerint. 397 pályázati felhívás! a soitvad­kerti Szőlőskert Mg Szakszövetkezet vezetősége a .szabadkasszás kiskeres­kedelmi és vendéglátó, egységekről szóló 5 1972. BkM. számú rendelet alapján pályázatot hirdet a Budapest, XX. kerület. Lórév út 4. szám alatt nyitandó és a X 65 szakmai üzletkör­be tartozó bisztróban, egységvezetői munkakör betöltésére. A részletes pá­lyázati hirdetmény a szakszövetkezet hirdetőtábláján és a Soltvadkerti Nagyközségi Tanács hirdetőtábláján megtekinthető. A pályázatot legké­sőbb 1974, április 10-ig kell a szak- szövetkezet személyzeti vezetőjéhez benyújtani, Soltvadkert, Tanács utca 23. szám. alá. * 661 KISKUNFÉLEGYHÁZI Építőipari Szö­vetkezet gyors-gépírót, kőműves szak­munkásokat felvesz. 44 órás munka­hét. Bérezés megegyezés szerint. Je­lentkezés: Kiskunfélegyháza, Szabad­ság tér 7. ^ 645 HELVÉCIÁI, áGASEGYHAZI, BALLO- SZÖGI, JAKABSZALLASI, LASZLÖ- FALVI, LAKITELEKI LAKOSOK FI­GYELEM! A KÖZÉP-MAGYAROR­SZÁGI PINCEGAZDASÁG ÜDÍTŐ­IT ALGY ÁRTÓ ÜZEME JO KERESETI LEHETŐSÉGGEL FELVESZ ÜDlTÖ- IT ALTÖLTÉSHEZ, KÖNNYŰ MUN­KÁRA NŐI ÉS FÉRFI SEGÉDMUN­KÁSOKAT. VIDÉKRŐL BEJÁRÓ DOL­GOZÓINKNAK UTAZÁSI KÖLTSÉG- HOZZÁJARÜLAST TÉRÍTÜNK. NA­PONTA EGYSZERI KEDVEZMÉNYES ÉTKEZÉST BIZTOSÍTUNK. ÖNKÉN­TES ÉJSZAKAI MüNKAVALLALAS ESETÉN 20 SZÁZALÉK BÉRPÓTLÉ­KOT ADUNK. VÉDŐ- ÉS MUNKARU­HÁT BIZTOSÍTUNK A KOLLEKTIV SZERZŐDÉS SZERINT. 44 ÓRÁS MUNKAHÉT (MINDEN MÁSODIK SZOMBAT SZABAD). JELENTKEZÉS: KECSKEMÉT, KISKŐRÖSI ÜT 14. SZ. PALACKOZÓ KOMBINÁT VEZETŐ­JÉNÉL. 681 FÉMIPARI Szövetkezet azonnali be­lépéssel keres marós szakmunkást, valamint férfi és női segédmunkáso­kat. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezés a szövetkezet Kecskemét, Szentistvánváros 17. szám alatti telep­helyén, a személyzeti vezetőnél. 637 SZOLGÁLTATÓ Vállalat felvételre keres lakatos, villanyszerelő, vizsgá­zott hegesztő szakmunkásokat, vala­mint lakatos szakmában jártas se­gédmunkásokat és általános segéd­munkásokat. Jelentkezés és részletes felvilágosítás a munkaügyi csoport­nál. Kecskemét, Külső-Szegedi út 4. 1335 Ar.no*\FR vállalat csomagoló Üzeme férfi és női segédmunkásokat, továb­bá tmk-segédmunkásokat keres fel” vételre, jó kereseti lehetőséggel, 5 na­pos munkahét. Jelentkezés: Kecske­mét, Matkói út 3. 1517 A KISKUNFÉLEGYHÁZI Vegyipari Gépgyár felvételre keres közgazda- sági technikumi érettségivel rendel­kező dolgozót utókalkulátori mun­kakörbe. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés: Személyezti Osztályon, Csányi út 2. 607 PARKMUNKÁSOKAT felveszünk, la­kótelepünkhöz közeleső lakosokat par­kok gondozására, munkaidő, .munka­bér közös megegyezés szerint Szemét­begyűjtéshez rakodómunkásokat és egyéb munkára segédmunkásokat, va­lamint gépkocsivezetőket azonnali be­lépéssel alkalmazunk. Rakodómunká­sok részére külön bérpótlékot fize­tünk. jelentkezni lehet: Kommunális Költségvetési üzem, Kecskemét, Bagi László u. 4. sz. 8—12-ig. Munkaügynél 1489 A FŐVÁROS! 4. SZ. ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT az 1974—75-ös tanévre fiatalokat vesz fel — kőműves, — bádogos, — épületburkoló, — tetőfedő, — műkőkészítő, — vasbetonkészítő, — ács-állványozó, — épületasztalos, — fapadlózó, műanyagburkoló, — villanyszerelő, víz- és gázszerelő, — vas- és fémszerkezetlakatos, — szobafestő-mázoló, tapétázó, — építőgép-szerelő, szakmunkástanulónak. A vidéki szakmunkástanulókat tanulóotthonban helyezzük el.' Ösztöndíjon, szerszámon, munkaruhán, védőfelszerelé­sen kívül kulturális és sportolási lehetőséget is biztosítunk. A kőműves, ács-állványozó, tetőfedő tanulók a fenti jut­tatáson kívül havi 200 Ft ösztöndíj-kiegészítést is kapnak. Külön szerződés alapján társadalmi ösztöndíjat is fizetünk, havi 250 Ft-tól 500 Ft-ig. Jelentkezhetnek: jelenleg VIII. osztályos tanulók, valamint, azok a fiatalok, akik a 17. életévüket még nem töltötték be. Jelentkezni lehet: Levélben: vállalatunk személyzeti és ok­tatási osztályán, 1450 Budapest, Pf. 34. Személyesen: vállalatunk tanulóotthoná­ban, Budapest, VIII.., Bláthy Ottó u. 6—8. 166 MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 9.30: Delta. Tudományos hír­adó. (Ism.) 10.00: „És színész benne minden férfi és nő.’* Kalandozás kétezer év színpadán. A színész kérdez. (Ism.) 11.15: Játék a betűkkel. (Ism.) 11.40: Slágerparádé. Könnyűzene a Szlovák Televízió műso­rából. 15.18: Hírek. 15.25: Tatabányai Bányász—Bu­dapesti Honvéd bajnoki labdarúgó-mérkőzés. Köz­vetítés Tatabányáról. A szünetben: — Reklámműsor. — Az MRT Közönségszol­gálat tájékoztatója. 17.20: Debussy: A játékdoboz. Gyermekbalett. A Svájci Televízió filmje. (Színes.) 17.50: Korunk tudománya. 18.05: Iráni mozaik. Dokumen­tumfilm. 18.50: öt perc meteorológia. 18.55: Esti mese. 19.15: Ünnepi köszöntő. Elmondja: Biszku Béla, az MSZMP Politika! Bi­zottságának tagja, a KB titkára. 19.30: TV-híradó. 20.00: Nem születünk katonának. Magyarul beszélő szovjet film. 22.00: TV-híradó — 2. kiadás. 22.10: Sláger *73. Tánczenei összeállítás. 2. MŰSOR: 20.00: Mozart: Cost fan tutte. Kétfelvonásos vígopera. (Színes.) KOSSUTH 8.45: Boross Lajos pol-beat da­laiból énekel. 8.56: Tavaszi szél. Szabó Pál regénye folytatásokban. V. rész. 9.16: Zenekari muzsika. 10.05: A nagycenki epresek­ről ... 11.20: Gépek az egészségért. 11.30: A Szabó-család (ism.) 12.20: Ki nyer ma? 12.35: (Tánczenei koktél. 13.20: Jónás Mátyás népi zene­kara játszik, 13.45: Válaszolunk hallgatóink­nak. 14.00: A magyar muzsika múlt­jából. 14.30: Nőkről — nőknek. 15.10: Hars an a kürtszó! 15.49: Sbestyén András dalaiból. 16.05: Atlasz. 16.30: Szovjet népek zenéjéből. 17.20: Hangverseny munkásfia­talok között. 18.20: Ünnepi köszöntő. 18.40: Liszt: Les Préludes — szimfónikus költemény. 19.25: A Rádiószínház bemutató­ja. 20.32: Magnósok, figyelem! 21.20: Talabér Erzsébet és Mo­zsár Imre nótákat éne­kel. 22.20: A dzsessz világa. 23.20: Musicalekből. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI 8.05: Hándel-művek. 9.03: Tamássy Zdenkó szerze­ményeiből. 9.30: Lakatos Antal népi zene­kara játszik. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.55: Néhány perc tudomány. 12.00: Borisz Godunov. 12.40: Házunk tája. 13.03: Kodály és Ravel művei­ből. 13.40: Orvosi tanácsok, 14.00: Sport kettőtől hatig ... 18.20: Máthé Jolán és Holla Ti­bor népdalokat énekel. 18.40: Tulipánfák (ism.) 19.26: Chopin: h-moll szonáta. 20.25: Kis magyar néprajz. 20.30: Tornyos György: Rondo. 20.38: Hogyan tanuljunk meg al­kotni? (ism.) 21.08: Rossinl-rciklus — I. 3. MŰSOR 18.25: Magyar művészek opera- hangversenye. 19.25: Külföldi tudósoké a szó. 19.40: A Stúdió 11 felvételeiből. 20.13: Beethoven-művek. 21.09: Szellemi munkások — diplomások — értelmisé­giek. 21.39: Romantikus zene. ffl UNIVER Szövetkezet Kecskemét, Szakipari Részlegéhez áltatópgs la­katost, vagy épületlakatost keres. Fizetés megegyezés szerint. Jelent­kezni; Kecskemét, Mindszenti út 3. sz. Központi telep. > 1336 SZOLGÁLTATÓ Vállalat felvételre ke­res vízvezeték-szerelő és villanyszere­lő szakmunkásokat. Jelentkezés és részletes felvilágosítás a szolgáltatási osztálynál, Kecskemét, Katona József tér 1. 1667 HAZAK, járdák, lépcsőházak stb. ta­karítására férfi és női munkaerőket, éjjeliőröket, rakodó segédmunkásokat, kőművesek mellé segédmunkásokat, valamint fűtésszerelő szakmunkást keresünk felvételre. Jelentkezés: Kecs­keméti Ingatlankezelő Vállalat, Kecs­kemét, Villám István u. 2—4. sz. Mun­kaügyi csoport. 1264 FELVÉTELRE keresünk gyors- és gépírni tudó nőt titkárnői beosztásba. Leveleket „Perfekt 123 679" jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 1582 FELVÉTELRE keresünk technológiai munkakör­be üzemmérnököt, gé­pészmérnököt, elektro­technikust. Gyártmány- fejlesztői munkakörbe: gépészmérnököt, üzem­mérnököt. Szerszámké­szítői munkakörbe: üzemmérnököt, gépészmérnököt. Termelési irányítói munkakörbe, üzemmérnököt, gépész­mérnököt. Irodagépipari Vállalat Sok­szorosítógép Gyára, Kecskemét, Mat­kói út 2. Jelentkezés a személyzeti vezetőnél. 1216 Útburkolat jel-festéshez se­gédmunkást felveszünk. Jelentkezés: Közúti Igazgatóság géptelepén. Kecs­kemét, Szentistvánváros 6. 687 A BAJAI Kismotor és Gépgyár azon­nali belépéssel felvesz férfi és női munkaerőket esztergályos, marós, fú- rós. lakatos, fémcsiszoló szakmába. Üj munkaerők betanítását is vállal­juk. Jelentkezni lehet: a gyár Szege­di úti központjában. 262 1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1 Hirdessen lapunkban! „GABI” Kisáruházában, BAJA Tóth Kálmán tér 8. sz. Rögzített áras gyermekruházati cikkek forgalmazására kijelölt szaküzlet. y.

Next

/
Oldalképek
Tartalom