Petőfi Népe, 1973. szeptember (28. évfolyam, 204-229. szám)

1973-09-25 / 224. szám

iw n >T4S • <»«A f~; Apróhirdetések, apróhirdetések Ingatlan KÉTSZOBÁS garázsos csa­ládi ház eladó, beköltözhe­tően. Kecskemét, Sétatér utca 16. Érdeklődni délután. ______________________________2387 C SALÁDI ház beköltözhe­tően eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Jókai utca 16. Pápaiék.__________________4641 E LADÓ kis családi ház, beköltözhetően. Leveleket „Lakó nélkül 209 056” jel­igére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 4629 CSALÁDI HÁZ, üzlethe­lyiségekkel beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Kecs­kemét, Kuruc tér 1. alatt, szombat délután és vasár- nap egész nap._________4662 C SALÁDI ház sürgősen el­adó: Városföld. Petőfi u. 36-____________-_____________4616 T ANYA eladó 1 hold 307 négyszögöl földdel, Lajos- mizse, Alsólajos 424., Ceg­lédi út mellett. Juhász Jó­zsef-________________________2498 S ZOBA, konyhás utcai ház­rész beköltözhetően eladó. Kecskemét, Bem utca u. _____________________________2501 L AKT ILLEK, Tőserdőben eladó 36 négyzetméter alap- területű, teljesen kész nya­raló, kerítéssel. TZ négy­szögöl területtel, berende­zéssel együtt. 165 000 forin­tért. Ajánlatokat „Jutányos ár” jeligére a kiadóhivatal- ba kérek. 2490 HETÉNYEGYHÁZA. Öli hegy 91. számú ház, 800 négyszögöl szőlővel eladó két részben is. Szabó el­ossz-________2481 9 » négyszögöl szőiő, épülettel, villannyal autó- buszmegállónál, Budai út­nál eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Epreskert utca 29 ■ 2482 Lakás BÚTOROZOTT szoba kiadó két férfi részére. Kecske­mét, vágó utca 22.______2458 K ÉT szobás összkomfortos gázfűtéses öröklakás eladó. Baja, Hild J. u. 4. emelet 6. (Bokodi útról), 709 ELADÓ 3 szobás öröklakás. Kecskemét, Szabadság tér 5. III. 10. (Fehér ház). Ér­deklődni: 4—5-ig.________4643 O LCSÓN és sürgősen eladó háromszoba összkomfortos lakás, 700 négyszögöl jó szőlővel. Cím: Tabdi. Mé­száros Lőrinc 12. 148® Gépjármű 1000 MB-s Skoda eladó. Ér­deklődni: Kecskemét, Bánk bán u. 5, délután S órától. 4639 ZASTAVA, garázsban tar­tott, 38 000 km-rel, kitűnő állapotban, 57 000 Ft-ért el­adó. Cím. Bácsalmás, gyógyszertár.__________ 1496 F IAT 2309-as és Volga M. 21-es, jó állapotban eladó. Kecel. József Attila utca 13._________________________2493 S KODA S—110 L. három­ezer km-rel eladó. Dr. Csa­bai, Tázlár, telefon: Kis­kunmajsa 110. U49 VOLGA személygépkocsi eladó. Érdeklődni: Kecske­mét, Czollner köz 27, este 1» óráitól._________________4665 T ELJESEN új állapotban levő, Wartburg de Luxé el­adó. Kecskemét, Külső-Sza­badság u. 21. 4673 Egyéb adás-vétel JO állapotban levő kisipa­ri átalakítható gyermeklcó- csi igényesnek eladó. Kecskemét, Ady E. u. 20. 1/4. 4663 ELADÓ rekamié, hálóbú­tor, konyhabútor. Kecs­kemét, Kossuth krt. 23. 4500 SERTÉS TRÁGYA eladó. — Kecskemét, Muszáj, Közép utca 23-_________________2499 Z ONGORA eladó vagy bér­beadó. Kecskemét, Kárpát utca L. Csilléritelep. 2497 YAMAHA hangerősítő hang­fallal 90 W-os német elekt­romos bőgő és basszusgitár eladó. Érdeklődni: Kecske­mét, telefon: 12-166. 2495 BONTÁSBÓL eladó fa­anyag, léc. deszka, pala, tégla, vályog. Kecskemét, Simon István utca 4. 2503 Vegyes PRESSZÓGÉPEK szerelé­sében specialista, zenegé­pek javításában jártas, 10 éves szakmai gyakorlattal rendelkező villanyszerelő vendéglátóiparban elhe­lyezkedne. „Lakás szüksé­ges” jeligére az orosházi hirdetőbe. ________________1484 K ÉT kamra és pince ki­adó Kecskeméten, piac kö­zelében. Érdeklődni: Kecs­kémét, Báthori utca 1., Tóthéknál._______________2504 K IADÓ két utcára nyíló nagy udvar, bármilyen üz­let vagy raktár céljára. Kecskemét, Bem u. 18. 2489 NÉGYSZÁRNYAS ablak 240x160 centiméteres festett és üvegezett állapotban el­adó. Kecskemét, Bem utca Ui________________________2502 M ENIVIZOR televízió akku­mulátorral, üzemképesen eladó. Kecskemét, Belső­nyír 41. Nyíri úton, Juhá- széknál. 2500 12, 8, 5, 3 hektoliteres hor­dók, 2 darab 150 literes szőlőprés, eladók. Kecske­mét, Széchenyiváros M. épület, földszint 30, 2486 KÉT sodrott ló, szerszá­mokkal, gumis kocsival, el­adó. Érdeklődni 17 órától, F. Hegedűs Gábor. Kecske­mét, Felsőcsalános 48/2. szám, lres autóbusz Végál­lomásánál. 2509 PROPÁN-BUTÁN gázbojler 10 literes, nyomáscsökken­tővel, palackkal — két neo- Derpetuum kályha, eladók. — Pianinó eladó vagy bér­beadó. Kecskemét, Reisz- mann Sándor utca 21. 2506 KITŰNŐ állapotban levő, kisipari. 11 darabból álló kombinált szobabútor el­adó. Kecskemét, Botond ut­ca 6. H. 3. Érdeklődni: dél­után, 15—17 óráig. 2505 KIADÓ garázs és nagy pince. Kecskemét, Ady Endre utca 3/a._________2488 M EZŐGAZDASÁGI munkát vállal állandóra középkorú rokkant nyugdíjas férfi. Cím: Dóczi. Szolnok, Vár­konyi tér 19. __________2476 S ZÁRAZ raktárhelyiséget bérelünk. PIÉRT Kereske­delmi vállalat Kecskemét, Hornylk János u. 2. 4701 RÖVID határidőre vállalok külső és belső vakolásokat, ajzatbetonozásokat, egyéb kőműves javításokat, átala­kításokat. Kisebb munkához anyagot biztosítok. Dömö­tör kőműves. Kecskemét, Dózsa György út 10. (Jó­falat kisvendéglővel szem­ben.) 4725 Házasság CSINOSNAK mondott, kö­zépmagas, sötét szőke, há­zias leány megismerkedne: független, káros szenvedé­lyektől mentes, intelligens, becsületes, szakmunkással. Természetet kedvelő, ki­sebb testihiba nem akadály. Kézzel írott fényképes le­velekre válaszolok. 35—40 éves korig. ,,Hűség" jeligé­re a Bajai Magyar Hirdető­be. ?45 Közöljük kedves ügyfeleinkkel, hogy a kecskeméti lerakatunk 1973. OKTÓBER 1-TŐL 9-IG VOLÁN 9. sz. VÄLLALAT év végi leltározást végez AUTÓBUSZ-VEZETŐI TANFOLYAMOT A közölt időszak alatt mindennemű árukiadás SZERVEZ szünetel. JELENTKEZÉS A PIÉRT Kereskedelmi Vállalat VÁLLALAT SZEMÉLYZETI ÉS OKTATÁSI OSZTÁLYÁN. Kecskemét, Hornyik János u. 2. KECSKEMÉT, 4539 CSÁKTORNYÁI U. 4—6. 4326 KÖZLEMÉNYEK köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak a rokonoknak, isme­rősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen feleségem, édes­anyánk és nagyanyánk Ohát Istvánná VBVCZE PIROSKA temetésén részt vettek, sírjára Koszorút, virágot helyeztek, ezzel mély fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Gyászoló család. 1517 GYÁSZHlR Fájdalomtól összetört szívvel tudatjuk, hogy a legdrágább feleség, a Iegodaadóbb édes­anya: Cseh Sándorné Pető Julianna kecskeméti (Czollner köz 12. szám alatti) Iaikos életének 55. évében. 1973. szeptember 23-án hirtelen, csendesen elhunyt. Temetése szeptember hő 26-án, szerdán délután fél 4 órakor lesz a kecskeméti kőzteiiiető- ben. Gyászoló család. 2533 A Közöljük kedves ügyfele­inkkel, hogy a Kiskunfél­egyházi Vas-, Fémipari és Gépjavító Ktsz MOTORKERÉKPÁRJA Vl- TÖ ÉS SZERVIZ, valamint RÁDIÓ- és TV-SZERELÖ RÉSZLEGÜNK Móra tér 11. sz. alá (Kápolna mellé). Telefonszámunk: 226. 1452 ♦ Munkaalkalom GYORS- és gépirónőt, valamint por­tásokat felveszünk. Petőfi Nyomda, Kecskemét. MAGYAR—SZOVJET Barátság. Mg. Tsz szakipari részlege, jó kereseti lehe­tőséggel, kőműveseket felvesz. Kecs­kemét, Városföld 127. 2491 MAGYAR Pamutipar kiskunhalasi te­lepére felveszünk őrt és lakatosokat három műszakba. 1150 NÉMET, angol nyelvtudással eladót felvesz „Mintabolt” Kecskemét, Sza­badság tér 1/a. 2486 TAKARÍTÓNŐT 6 órás munkaidőre, szabad szombattal felveszünk. peERT Kereskedelmi Vállalat, Kecskemét, Homyik János u. 2. 4703 HÁZAK, járdák, lépcsőházak stb. ta hárítására férfi és női munkaerőke keresünk felvételre, kiemelt bérezés, sei. Jeléntkezés: Kecskeméti Ingat­lankezelő Vállalat, Kecskemét, Vil lám I. u. 2—4. szám. Munkaügyi cső port. 473. KŐMŰVES, asztalos, bádogos, janyszerelő, tetőfedő, vízvezeték* lő szakmunkásokat, valamint k vesek mellé segédmunkásokat felvételre a Kecskeméti Ingatli zelő Vállalat. Jelentkezés: Ke mét, villám I. u. 2—4. szám. Mi ügyi csoport. BACS megyei Állami Építőipari Vál­lalat felvesz szakmunkásokat, betaní­tott és segédmunkásokat az építőipar jellegének megfelelő szakterületre. Vállalatunknál működő, hagyományos „üzemi Akadémia” keretében, dolgo­zóink részére szakmai alap- és to­vábbképzést biztosítunk. Vidékiek ré­szére munkásszállást, ebédet biztosí­tunk, különélést pótlékot és utazási hozzájárulást flzeaünk. Felvétel: Kecskemét, Klapka utca 34, Illetve vi­déki építésvezetőségeken. 4139 A FEMMUTS Vállalat Kiskun si Gyára azo belépéssel fe betanított sí munkás műnk; be férfi és női ; kavállalókat munkára. Jele zés Kiskunt Középső Ipartelep 8. A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat Kiskunhalasi Gyára női se­gédmunkásokat vesz fel. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi előadójánál. Kiskunhalas, Állomás u. 7. sz. 1144 KÜZÉPFOKÜ végzettséggel rendelke­ző, szerkezetlakatos munkában jártas művezetőt keres, letelepedési lehető­ség biztosításával a Vízgépészeti Vál­lalat III. sz. Gyáregysége, Lajosmizse. 4655 VOLÁN 9. sz. Vállálat felvesz hiva­tásos jogosítvánnyal • rendelkező ra­kodógépkezelőket E-J302-es és Vörös Csillag rakodógépekre. Gyakorlattal rendelkező autóbusz- és tehergépjár­mű-vezetőket, valamint érettségizett férfiakat forgalmi szolgálattevő mun­kakörbe. Jelentkezés: A vállalat sze­mélyzeti és oktatási osztályán, Kecskemét, Csáktornyái utca 4—6. 4483 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat azonnali felvételre keres női segédmunkásokat tollfeldolgozó üzem­be, 3 műszakos foglalkoztatásra. To­vábbá férfi és női segédmunkásokat azonnali belépéssel. A felvételhez orvosi vizsgálati eredményre van szükség. Jelentkezés: Kecskemét, Ceg­lédi út II. 4177 A BACS-KISKUN megye Építési és Szerelőipari Vállalat építőiparra jel­lemző szakmával rendelkező dolgo­zókat: kőműves, ács, vb-szerelő, hi­degburkoló, bádogos, műköves, vil­lanyszerelő, víz-, gáz- és fűtéssze­relő szakmunkásokat, betanított és segédmunkásokat, valamint kubiko­sokat felvesz. Jelentkezni lehet a vállalat szervezési és munkaügyi osztályán, Kecskemét, Tatársor 1/a. 4542 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat esztergályos szakmunkást azonnali belépéssel felvesz. A felvé­telhez szükséges az orvosi vizsgálati eredmény (tüdő, vér, széklet). Jelent­kezés a vállalat munkaügyi osztályán. «422 SOLT—HARTA és Vidéke ÁFÉSZ cukrászüzemébe cukrászt keres azon­nali felvételre. Követelmény: szak- képesítés. Részletes információt az ÁFÉSZ Kér. Főosztálya ad. Solt, Bé­ke tér 3. i476 A KŐBÁNYAI Textilmüvek ultra­modern leányotthonába felvételt hir­det. Felveszünk 16 év feletti lányo­kat fonodái betanított munkára, kol­lektív szerződésben foglalt kedvez­ményekről levélben részletes tájékoz­tatást adunk. Cím: Kőbányai Textil- művek, 1103 Bp., X., Gyömröi út 90. Munkarőgazdálkodás. 1485 VOLÁN 9. sz. Vállalat felvesz hivatá­sos jogosítvánnyal rendelkezőket, ve­zetési gyakorlat nélkül is, segédgép­járművezető munkakörbe, és 8 általá­nos iskolai végzettséggel rendelkező­ket jegykezelő munkakörbe, valamint férfi segédmunkásokat. Jelentkezés a vállalat személyzeti és oktatási osztá­lyán, Kecskemét, Csáktornyái utca *—*• 4605 GABONAFELVASARLO és Feldolgo­zó Vállalat felvételre keres raktárost és targoncavezetőt. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Halasi út 25. Tárháznál. 4676 FESTŐ betanított munkásokat, vala­mint férfi és női segédmunkásokat festő. munkakörbe felveszünk. Fizetés "iegegyezés szerint. Jelentkezés: mun­kanapokon a mezőgép Vállalat munkaügyi előadójánál. 4308 PÁLYÁZATI felhívás! A kecskeméti 8. sz. Városközponti Lakásszövetkezet -pályázatot hirdet a Kada Elek u. 9— 11. sz. alatti régi Szalagházban ház- felügyelői állás betöltésére Kétszo­bás szolgálati lakás van. Előnyben részesülnek: központifűtés, gáz-, víz­vezetékszerelői szakképzettséggel ren­delkezők. A jelentkezést írásban kér­jük benyújtani szeptember 25-ig be­érkezően, a g. sz. Városközpontí La­kásszövetkezet Igazgatósága Kecske­mét, Kada Elek u. 9—11. 4474 A KECSKEMÉTI Baromfifeldolgozó Vállalat Kiskunhalasi Gyára női se­gédmunkásokat vesz fel. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi előadójánál Kiskunhalas, Állomás u. 7. sz. 1043 VILLANYSZERELŐT és váltó raktá­rost keresünk azonnali belépéssel. Gabonafelvásárló Vállalat Kecskemét, Halasi út 25. Tárház. 4506 A KECSKEMÉTI Fémipari Szövetke­zet azonnali belépéssel keres szerke- zeti gyártásban jártas közép- vagy felsőfokú gépipari végzettségű sze­mélyt minőségellenőri munkakör be­töltésére, továbbá marós szakmunká­sokat, valamint fürdőőri és takarítói beosztásba női munkavállalókat. Je­lentkezés a Fémipari Szövetkezet, Szentistvánváros 17. sz. alatti telepén, a személyzeti vezetőnél. Fizetés: meg­egyezés szerint. 1422 BUDAPESTI kiemelt munkára kere­sünk kőműveseket, ácsokat, kubiko­sokat, építőipari gépkezelőket, vasbe­tonszerelőket, komplex brigádokat is — segédmunkásokat — 16 éves kortól is. Jelentkezés: „Április 4” Építőipari Szövetkezet Budapest, VIII., Auróra 23. Munkaügyi osztály. 1426 ÚJPESTI Gépelemgyár Kecskeméti Telepe speciális időszakosan buda­pesti munkahelyen történő munkára szerszámkészítő, marős, köszörűs és szerszámélező szakmunkásokat, vala­mint esztergályosokat felvesz. 4562 AZ ÁLLAMI Biztosító dunavecsei fiókja felvételt hirdet ügyfélszerzői munkakörbe. Elsősorban szabadszál­lási lakosok jelentkezését várjuk. Fel­tétel: érettségi bizonyítvány, és mo­torkerékpárvezetői jogosítvány. Je­lentkezni lehet az Állami Biztosító dunavecsei fiókjánál. Telefon: 89, 37. 1458 KÖZGAZDASÁGI technikumi vég­zettséggel rendelkező anyagkönyvelőt felveszünk. Petőfi Nyomda, Kecske­mét. ÉRETTSÉGIZETT kisegítő gondozónőt felveszünk 4”é®' 8 órás“munkaidővei a Kecskemét, Klapka1 utca 18. szám alatti bölcsödébe. Érdeklődni. 8—12-ig. 4664 AZONNALI belépéssel faipari felső­fokú képzettséggel és nagyüzemi gya­korlattal rendelkező munkaerőt kere­sünk műszaki vezetői beosztásba. Fi­zetés megegyezés szerint. Jelentkezés személyesen a Bátaszéki Kádár- és Faipari Szövetkezetnél, Bátaszék, Bonyhádi u. 7. 731 FONODÁI munkára felveszünk fonó szakmunkásnőket és 16 évet betöltött nőket betanulónak. Betanulási idő 1 hónap. Bérezés: betanulási időre 1200 Ft. Kéthetenként szabad szombat. Vi­déki dolgozók részére szállást és ágy­neműt biztosítunk. Bővebb felvilágo­sítást levélben adunk. Cím: Pamut­textilművek Budai Gyára V. telep, 1113. Budapest, XL, Bocskai u. 90. Munkaügyi osztály. 1121 A KÖZSÉGGAZDÁLKODÁSI Vállalat felvételre keres sírgondozó és portás dolgozókat. Jelentkezés a vállalatnál, Kecskemét, Műkert 9. 4499 DÖMPERVEZETÖKET felveszünk. Je­lentkezés: Kecskemét, városi Tanács Építési Költségvetési üzem, Kecske­mét, Reiszmann Sándor u. 20. 4653 A MEZÖTERMÉK Kirendeltsége pap­rikaszeleteléshez időszaki dolgozókat vesz fel rövldebb, hosszabb időre. Há­ziasszonyoknak, nyugdíjasoknak, fel­nőtt diákoknak könnyű munka, jó kereset. Jelentkezni lehet: MEZÖTER­MÉK Kirendeltség, Kecskemét, Rákó- czlváros 15. sz. 4342 FELVESZÜNK nehézgépkezelőket, hengergépészt, és könnyűgépkezelő­ket. jelentkezés: Városi Tanács Építési Költségvetési Üzeme. Kecskemét, Reiszmann S. u. 20. 4452 CUKRÁSZ- és sütőipari szakmunká­sokat, betanított munkásokat, hegesz- tövizsgával is rendelkező, gyakorlott lakatos szakmunkásokat, általános segédmunkásokat és takarítónőket keres felvételre a Kecskemét és Vi­déke Sütőipari Vállalat. Jelentkezés a vállalat központjában, Szolnoki út 23—25. 1491 HIRDESSEN LAPUNKBAN! SPORTSPORT A Gábor Áron SE nyerte' a soltvadkerti rangadót Kecskeméti Fémmunkás— Tompái MEDOSZ 1:0 (0:0) Kecskemét, vezette: Csonka. Kiegyenlített küzdelemben a 80. nercben szerezte meg győztes gólját a Fémmunkás. A beívelt szögletet Bállá fejelte a kapuba. 1:0. Jók: Palincsár. Kovács, Kál­lai II.. illetve Barta. Füredi. Ifjúsági eredmény: 4:1 a Kecs­keméti Fémmunkás javára. Vaskút—Tiszakécske 2:1 (1:1) Tiszakécske. 300 néző, vezette: Horváth L. A vaskúti csanat kezdett job­ban és a 10. nercben Sinőcz gól­jával vezetéshez jutott. 1:0. A 16. percben Bravik fejelte a hálóba a középre ívelt labdát. 1:1. A 75. percben Lazányi góljával a vas- kútiak szerezték meg a győzel­met. 2:1. Jók: Dombóvári. Vág- ner. illetve Almási. Döme. Ifjúsági eredmény: 3:2 Vaskút javára. Gábor A. SE—Soltvadkerti TE 4:0 (3:0) Soltvadkert. 200 néző. vezette: Cserni. A 2. percben Zsöllér a Gábor Á. SE-nek szerzett előnyt. 1:0. A 28. percben Gulyás növelte az előnyt. 2:0. A 36. percben Maczkó volt eredményes. 3:0. majd a 80. percben a végeredményt is ő ál­lította bé. 4:0. Jók: Ádám, Zsöl­lér. Izsák—Hajós 1:1 (1:0) Izsák. 300 néző. vezette: Daub- ner. Változatos játék után a 23. percben az izsákiak Mezei II. gól­jával jutottak előnyhöz. 1:0. A 84. percben Hajenbacher egyenlített 11-esből. 1:1. A 86. nercben 11-es- hez jutott az izsáki csapat, de Márki lövését a hajósi kapus ki­védte. Jók: Laki. Márki. Mezei II. illetve Bagó, Molnár, Schön. Ifjúsági eredmény: 2:0 Izsák javára. K unszentmiklós—Kiskunma jsa 5:2 (2:1) Kunszentmiklós. 400 néző, ve­zette: Szabó J. Az 5. percben Patai szerzett vezetést. 1:0. A 10. percben Sólya egyenlített. 1:1. A 32. percben Bérezés 11-esből talált a kapuba. 2:1. Az 55. percben Gyengesi, a 60. percben Patai, egy perccel ké­sőbb pedig Pécsik volt eredmé­nyes. 4:2. A 80. percben Mezőfi öngólt vétett. 5:2. Jók: Székely, Patai. Bérezés. Kulisity, illetve Tóth. Makai. Hornyák. Ifjúsági eredmény: 15:1 a Kun­szentmiklós iavára. Tiszaalpár—Érsekcsanád 3:0 (2:0) Érsekcsanád. 300 néző. vezette: Horváth. Nagy iramú mérkőzést vívott a két csapat. A helyzeteit kihasz­náló vendégcsapat megérdemel­ten vitte el a két pontot. Gól­lövők: Tánczos 2. Kamasz. Jók: Tánczos. illetve Szabó. Ifjúsági eredmény: 5:2 Tisza­alpár javára. Fájsz—Bácsalmás 3:0 (2:0) Fájsz. 300 néző. vezette: Nagy L. A fajszi csapat mindvégig nagy fölényben játszott, s akár na­gyobb arányban is nyerhetett volna. A 35. percben Kráczer ta­lált a hálóba, majd a 42. percben tovább növelte csapata előnyét. 2:0. Az 55. percben Rónai sza­badrúgásból lőtt gólt. 3:0. Jók: Débics. Kovács. Rónai. Gombkötő II.. illetve Markó. Molnár. Ifjúsági eredmény: 4:3 Bács­almás iavára. A Radnóti SE—Kun Béla SE mérkőzést elhalasztották. A megyei I osztály állása E Soltvadkert 5 4 — 1 19-9 8 2. Fájsz 5 3 l! 1 10-4 7 Tiszaalpár 5 3 1 1 10-4 7 4. Kunszentmiklós 5 3 — 2 15-9 6 5. K. Fémmunkás 5 3 — 2 10-7 6 6. Gábor A. 5 2 1 2 10-7 5 7. Izsák 5 2 1 2 8-6 5 8. Hajós 5 1 3 1 7-7 5 9. Kun B. SE 4 2 1-1 5-5 5 10. Bácsalmás 5 2 1 2 7-6 5 11. Tompa 5 2 1 2 7-9 5 12. vaskút 5 2 lí 2 8-11 5 13. Radnóti SE 4 2 — 2 8-7 4 14. Tiszakécske 5 1 — 4 7-22 2 15. Érsekcsanád 5 1 4 6-13 1 Ifi. Kiskunmajsa* 5 1! — 4- 5-14 — *A Kiskunmajsától 2 büntetőpont levonva. Szervezett dolgozók Honvédelmi Kupa lövészversenye A Szakszervezetek Megyei Tanácsa és az MHSZ megyei ve­zetősége vasárnap rendezte meg a szervezett dolgozók Honvédel­mi Kupa lövészversenyének me­gyei döntőjét Kecskeméten, a Czollner téri lőtéren. A verseny­zőket Princz László köszöntöt­te, méltatva a fegyveres erők te­vékenységét. valamint az MHSZ fennállásának 25. évfordulóját. Az MHSZ képviseletében rrfteg- jelent Szemők György alezredes, titkárhelyettes. A színvonalas verseny igen jó eredménnyel zá­rult. Az SZMT különdíját a Lampart ZIM kecskeméti gyár­egységének csapata nyerte. Eredmények: Ifi fiú egyéni: 1. Lászki János, 2. Kolompár Mátyás, 3. Fehér József. Csapat: Kiskunfélegy­háza, vegyipari Gépgyár, Kecskemét BRG, Tiszakécske Vegyipari Gépgyár. Ifi leány: 1. H. Simon Hona, 2. Ma­gyar Irén, 3. Juhász Éva. Csapat: Kecskeméti Asztalos Ktsz. Kiskunfél­egyháza VSZM, Kalocsai Sütőipari Vállalat. Nők egyéni: 1. Farkas Már­ta, 2. Koláth Veronika. 3. Mravik Má­ria. Csapat: Kiskunhalas Fémmunkás, Kecskeméti MEZŐGÉP, Kiskunfélegy­háza VSZM. Férfi egyéni: 1. Kerekes Tibor, 2. Mészáros Zoltán, 3. Melkvl János. Csapat: Kecskemét ZIM, Tisza­kécske Vegyipari Gépgyár, Baja KMG. NB II. Keleti csoport 1. FÖSPED 6 5 1 — 21-5 11 2. Bp. Építők 6 4 2 — 13-7 10 3. Sz. Dózsa 6 3 2 1 11-7 8 4. Volán 6 3 2 1 8-5 8 5. Szabó L. 6 4 — 2 7-5 8 6. Hl. kér. 6 3 1 2 16-9 7 7. BVTSK 6 2 2 2 11-10 6 8. Hajdúböszörm. 6 2 2 2 8-7 6 9. Cegléd 6 2 2 2 8-9 6 10. DMTE 6 2 1 3 8-9 5 11. SZVSE 6 — 5 1 3-5 5 12. DEAC 6 1 2 3 7-9 4 13. KTE 6 1 2 3 5-11 4 14. Láng 6 1 1 4 9-13 3 15. Sz. MÁV 6 1 1 4 8-16 3 16. Kkhalas 6 1 — 5 3-19 2 III. kér. TTVE— Debr. EAC 3:1 Debreceni MTE—FÖSPED Száll. 1:1 Szegedi VSB—Hajdúböszörm. 1:1 Szegedi Dózsá—Volán 1 B. Építők—Szolnoki MÁV 2:1 Bcs. VTSK—Vasas Láng 1:0 Az MNK sorsolása Sajnálatos hiba folytán téve­sen jelent meg lapunk vasárna­pi számában a labdarúgó MNK szerdai fordulójának párosítása. A sorsolásból két csapat neve kimaradt. A helyes sorsolás: Já­noshalma—Kecskeméti SC, Ho— mokmégy—Fájsz. A többi mér­kőzés párosítása helyesen jelent meg. TOTÓ 16.44: Hegyeshalomtól—Záhonyig. Riport 17.05: Erkel Ferenc népszínmű­dalaiból. 17.18: Az allergia kutatásáról. Beszélgetés. 17.37: Budapesti Művészeti He­tek. Bemutatjuk új fel­vételeinket. 18.30: A Szabó-család. 19.00: Esti krónika. 19.25: A pódiumon: Eartha Kitt. 20.05: „Kiáltunk emberibb vilá­got.” 21.04: Népzenei Magazin. 21.43: Könnyű orgonamuzsika. Kb: 22.15: Sporthírek. 22.2«: Tíz perc külpolitika. 22.30: Sosztakovics: XI. szimfó­nia „1905. év” 23.30: Nóták. PETŐFI 8.05: Két versenymű. 9.03: Tánczene négy városból. 9.53: Könyvek, tájak, emberek, 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Csárdások. 12.15: Rómeó és Júlia. Részletek Gounod operájából. 13.03: Monteverdi: Négyszólamú mise. tt3.30: Szemtöl-szembe anya­nyelvűnkkel. (Ism.) 14.00: Kettőtől—hatig ... 18.10: Riportműsor. 18.44: Üj könyvek. (Ism.) 18.47: Magyar zeneművek. 20.00: Esti krónika II. kiadás. 21.10: Évfordulóról utódoknak. 21.25: Általános foglalkoztató. Elbeszélés. £2.25: Könnyűzene! — Könnyű­zene? ' 23.15: Fekete Pál operettfelvéte- leiből. 23.30: Brahms: C-dur trió. 3. MŰSOR 15.35: Kapcsoljuk a Zeneakndé­>' mla nagytermét. Kb: 17.05: Gulyás Pál verseiből. (Ism.) 18.20: Iskolarádió, (Ism.) 18.40: A Stúdió—11 felvételeiből. 19.00: Magyar századok. (ISm.) 19.36: Bach: Két- és háromszó- lamú invenciók. 20.31: Üjítási napló. Riport (Ism.) 20.41: Hangfelvételek — felsőfo­kon. 22.11: Luis Armstrong felvételei­ből. 22.38: Kamarazene. A 38. heti totónyeremények az ille­ték levonása után a következők: 13 találatos szelvény 6 darab, nyeremé­nyük: egyenként 111 446 forint. 13 plusz 1 találatos szelvény nem volt. 12-es 214 darab darab. 2083 forint, H talála­tos 2962 darab, nyereményük 150 fo­rint, a tlztalálatosok száma 22 447 da­rab, nyereményük 30 forint. A 39. hétre átmenő lutalonjösszeg 309 563 forint. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. (MTI) A TOTÖ 38. HETI EREDMÉNYE 1. Kecskemét—Komló 2. Olajbányász—Szekszárd 3. Várpalota—Buüafok 4. Békéscsaba—Ganz-MÁVAG 5. KKFSE—DVTK 0. Pénzügyőr—DVSC 7. Eger—Oroszlány 8. Dunaújv.—Szóin. MTE 9. Szóin. MÁV—Bp. Építők 10. Szegedi D—Volán llu DEJAC—IH. kér. 12. K. Táncsics—Győri D. 13. Máza-Sz.—KOMÉP +1 14. SZSE Dózsa—Sabarla X 0:0 X 1:1 1 1:0 1 2:0 L 1:0 1 1:0 1 5:1 1 3:1 2 1:2 X 1:1 2 1:3 X 0:0 1 1:0 X 1:1 ^ ____

Next

/
Oldalképek
Tartalom