Petőfi Népe, 1973. április (28. évfolyam, 77-100. szám)

1973-04-10 / 83. szám

10 • PETŐFI NÉPE • 1973. április 10. Apróhirdetések, apróhirdetések Expressz GAZPALACK nyomáscsök­kentővel eladó. Kecske­mét, Rákóczi út 8. (udvar­ban). ___________________1655 E LVESZETT a Városföldi Állami Gazdaság 14, 20, 32. számú bélyegzője. Használata április 6-tól ér­vénytelen._______________1678 T RABANT 601-es CO-s el­adó. Kecskemét, Erkel ut­ca 5. 23987 Ingatlan ELADÓ Kecskemét, Mar­git utca 3. számú ház bel­ső fele. Kétlakásos, egyik kétszobás, másik egyszo­bás, mellékhelyiségekkel A kétszobás üres, elfog­lalható. Értekezés a hely színen, vagy dr. Sahin, 12-405 telefonon, Kecske­mét, Városi Tanácsháza, I. emelet 19 ajtó. 23980 ELADÓ 800 négyszögöl sző­lő gyümölcsös, új családi házzal. A 10-as autóbusz- megállótól SOO m-re, főút­vonal mellett. Kecskemét, Talfája 4.________________1383 M EZŐ Imre utca 21. szám alatt beköltözhető ház, melléképületekkel, garázs- zsal, 146 négyszögöl telek­kel eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Hunyadiváros. Eszperantó utca 2. 1460 BÜDÖSTÓN 2 szobás nya­raló eladó. Kecskemét, Mathiász u. 7.________ 1440 700 négyszögöl bőtermő szőlő eladó, épülettel, Kullai közben. Érdeklődni: Kiskecskemét, Egyetértés u. tf. 23895 KECSKEMÉT, Belső-Sze- gedl út 21. alatti kertes, háromszobás családi há­zunkat eladnánk vagy el­cserélnénk kisebb, össz­komfortos bérházi la- kásért._________________ 23911 E LADÓ kétszoba összkom­fortos házrész garázzsal. Kecskemét, Munkácsy u. 1. __________________________1410 U RIHEGYBEN eladó 800 négyszögöl szőlő, vasúthoz, autóbusz megállóhoz kö­zel. Érdeklődni: Kecske­mét Sőrház utca 30. __________ 1401 L AKÓHÁZ 626 négyszögöl szőlővel eladó.. Érdeklőd­ni : mindennap Kecskemét, Felsőcsalános 24. Pólyák. ___________________________1534 APOSTAG belterületén 1200 négyszögöllel lakóház eladó. Érdeklődni lehet: Bolvári. Apostag,_______1428 E LADÓ egyszoba össz­komfortos lakás mellék- helyiséggel OTP-átválla- lással. Kisméretű szoba, konyhás lakást beszámítok. Érdeklődni: minden szom­bat és vasárnap 3—5-ig. Kecskemét, Kertváros I. u. 16. földszint L______138v E LADÓ 960 négyszögöl szőlő Alsószéktóban Izsáki úton, volt Kullai bolt utáni köz, hobby-kertnek. háahelyjiek alkalmas, eset­leg részletekben Is, villanv közel. Érdeklődni: 2 után. Kecskemét, Szélmalom u. 26.___________________1461 T ANYA eladó áron alul. Lászlóíalva, Olasz dűlő 45., épülő új műúthoz, villany­hoz, 300 méterre. Érdek­lődni: Kecskemét, Kandó Kálmán utca 26., Bútor- raktár. Seres. 23918 HAROMSZOBAS ház, mel­lékhelyiségekkel eladó Garázs, víz von. Azonna' beköltözhető. Kecskemét. Zöldfa utca 17. 23985 HÁZRÉSZ (két szoba, konyha, spájz. kamra) ki­sebbre cserélhető, vagy eladó. Kecskemét, Kossuth körút 15 a.____ ______2392C E LADÓ 8ÖÖ négyszögöl föld. lakóépülettel részie­tekben is. az úi köztMne- tő mellett. Érdeklődni • B. Horváth György. Kecs­kemét. Vörösmarty u. 8. __________________________1454 E LADÓ 2 szoba összkom­fortos garázsos ház. Ér­deklődni délután 3-tól. Kecskemét, Sétatér u. 16. 1505 KÖLCSEY ' utca 13. szám alatt levő melléképület el­adó. Érdeklődni lehet: Kecskemét, Alkotás u. 8. Kovács József, este 7 után. __________ 1447 F ÉL ház eladó, vagy ház­rész, Kecskemét, Pacsirta utca 19.________________23793 K ECSKEMÉT. Ceglédi út 40. számú ház, 2 szoba konyha eladó, részben el-, foglalható. Érdeklődni: 17—19 óráig.____________23834 H ÁZ, 1 hold telekkel, Kecskemét, Szarkás 60. .szám alatt eladó, azonnal beköltözhető. Érdeklődni lehet: hátsó szomszédban Kiss Rónánál._________ 23856 K ÉTSZOBA összkomfortos ház beköltözhetően eladó. Érdeklődni hétköznap: 15 órától, szombat, vasárnap egész nap. Kecskemét, Csáktornyái utca 2S. 23890 ELADÓ garzonlakás! Kecs­kemét, Széchenyiváros, XI. épület, n. emelet 45. Érdeklődni: 17—lú-lg. 1462 ELADÓ gázfűtéses, ker­tes házrész, magán vagy bérházi kétszobás lakást beszámítok. Érdeklődni délután, vasárnap egész nap. Kecskemét Jókai u. 33.________________________1644 SÜRGŐSEN eladó Kecske­mét, Rendőrfalu, Csókás József utca 7. számú csa­ládi ház és műszaki vizs­gázott Volga személygép­kocsi, felújított állapotban. _________________________»3947 K ECSKEMÉT, szalagházi lakás, augusztusi beköltö­zéssel eladó. Leveleket „Előleg 190 545" jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek.______________1514 C SALÁDI ház eladó. Kecskemét, Lőwy Sándor utca 7. 23927 Gépjármű Jó állapotban levő bordó Volga személygépkocsi tartalékalkatrészekkel, 60 000 forintért eladó. Ér­deklődni lehet az Arany­homokban, Szabó Dénes üzletvezetőnél.__________23858 T RABANT Limousine sze­mélygépkocsi, ID rendszá­mú eladó. Megtekinthető egész nap, Kecskemét, Bem u. 8. szám alatt. _________________________23854 2 6 LÓERŐS Trabant 601-es eladó. Kecskemét, Kada Elek u. 9—11., III. emelet 57.________'__________1506 O LDALKOCSIS Pannónia motorkerékpár eladó. Kecs­kemét, Műkertváros VIII. utca 10, 23919 TRABANT Combi SÖO-ao személygépkocsi eladó. Kecskemét, Schönherz Zol­tán tér 6. Kűri._______1409 S KODA S 100-as megkí­mélt állapotban 30 000 km- rel eladó. Tázlár, Árpád 19, Dr, Csabai.__________380 4 08-as Moszkvics személy- gépkocsi műszaki vizsgá­zott eladó. Kecskemét. Reiszmann Sándor u. 3. ________________ V 1457 S 100-as Skoda teljesen új állapotban eladó. Ér-, deklődni: Badak Zsófia. Izsák, Jókai u. 4.______isit 1 300-as Volkswagen eladó. I-s rendszámú Trabantot beszámítok, Kecskemét. Kaszap u. 13.___________1507 G ARÁZSBAN tartott CR forgalmi rendszámú L— 601-es Trabant, Jó álla­potban. bőrüléssel javított fűtéssel eladó. Kocsér Gyógyszertár, Szabadság u. 57.____________________1560 E LADÓ Tátraplán sze­mélygépkocsi. üzemképes. Kecskemét, Kinizsi u. 2. 1396 Egyéb adás-vétel ELADÓ Kecskemét, Szi- lády Károly utca 8. szám alatt, szép hálószobabú­tor. ebédlőszekrény és tá­laló. Megtekinthető va­sárnap kivételével min­den nap délután 2—6 óráig 23949 VILLANYFÜRÓ transzfor­mátorral eladó. Kecske­mét. Mathiász u. 7. ___1445 B ONTÁSBÓL Kecskemét, Simon István utca 6. sz. alatt: tégla, vályog, mo­zaik, cserép, kitűnő fa­anyag, lécek, padlódesz­ka, ajtó, ablak eladók. Érdeklődni egész nap a helyszínen._____________23982 SÜLDŐK 6 hónaposak és száraz vályog, eladók. Ér­deklődni: Bera Miklós, Kecskemét. Körösi hegy 64. vagy Csengery utca l. 23879 BEÉPÍTETT szép cserép­kályha eladó. Kecskemét, Szarvas utca 29.________1360 V ESZEK kerékpárokat, var­rógépeket, gyermekkocsi­kat, mindenféle gyermek­járművet. Miletics, műsze­rész, Kecskemét, Bem u. 9. ____________________1600 E LADOK modern hálószo­babútor. sezlon, rekamié, ágybetét, háromajtós szek­rény. Modem konyhabú­tort veszek. Kecskemét. Vak Bottyán utca 9. (Rá­kóczl út végén.)_______1342 R EKAMIÉ, hálóbútor eladó. Kecskemét, Kossuth körút 23._______________________1314 SZAMÁR eladó, 3 éves. ko­csival vagy anélkül. He- tényegyháza, Szarkás 2. ________________________23791 L AUBBRGER Gloss pianínó eladó. Érdeklődni: Kecs­kemét, Kada Elek utca 7. IV. emelet 116. ________1621 F EHÉR ágy, matraccal, sodronnyal eladó. Kecske- mét Erkel u. 5._______1465 H lZO sertés két darab, egy mázsa körüliek, el­adók. Kecskemét, Orrét Ml. szám, Vargáéknál, Nyomás szélénél. 23956 HÜSS ÉRTÉS 190 kg-os el­adó. Szabó Imre, Kecske­mét, Vacsihegy 46., Talfái köz. ____________ 23951 B OKOR- és futórózsák kaphatók, változatos szí­nekben. Tsz-közi Kereske­delmi Iroda, Kecskemét, Arpádváros 10—12. 1499 DÍJNYERTES szülőktől “ 6 hetes kuvasz kölykök, törzskönyvi előjegyzéssel, eladók. Kecskemét-Mária- város, vasútállomás, D. Tóth. __________________23936 4 7 CSALÁD méh eladó. Érdeklődni: Hidegéknél, Lakitelek, Szikra 123. szám alatt, Világosi megálló mel­lett. ____________________23922 T EHÉN, vemhes, 9. hónap­ban, eladó. Kecskemét, Méntelek 166. Kállai Jó­zsef.________________ 23903 FEHÉR zománcozott palac­kos gáztűzhely eladó. — Kecskemét, Lenin tér M., földszint 14, _________ 1468 Ö THÖNAPOS süldők el­adók. Kecskemét, Kisfái (Csongrádi úton 6 km-nél). Józanéknál._____________1384 A LBA Regia nagyképer­nyős tv kitűnő állapotban eladó. Kecskemét, Botond u. 2. I. lépcsőház, H. eme- let 11, délután 6—8-lg. 1519 MODERN hálószobabútor olcsón eladó. Kecskemét, Széchenyiváros VI. épület, I. emelet 42,_________ 23355 T YÜKTRAGYA 45 mázsa. 3 ablak, 1 ajtó, bontásból igen jó állapotban eladó. Kecskemét, Szarvas u. 5. _______________________23907 K EMPING személygépko­csi-utánfutó eladó. Kecs­kemét. Kossá sétány 8 — Berkel-mérleget vennék. 23916 Vegyes AUTÓJAVÍTÓ műhely át­adó Tiszakécskén. Érdek­lődés: Tiszakécske, Béke utca 55., vagv Kecskemét. Zentai utca 14., telefon: 13-308.__ 23943 P ÉNZTÁROST azonnal fel­veszünk. 1002 sz. TÜZÉP- telep. Kecskemét, Rákó- cziváros 30. Jelentkezni lehet a telepvezetőnél. i631 A KECSKEMÉTI Tejüzem havi 240 -órás elfoglaltság­ra férfiportásokat keres. Fizetés kollektiv szerződés szerint. Erkölcsi bizonyít­vány szükséges. Jelentke­zés Kecskemét, Róbert Károly krt. 6,__________1652 IDEGGYÓGYÁSZATI ren­delés ideje áprjlls elsejé­től szombat, vasárnap ki­vételével naponta 19—114 óra között Kiskunhalason. Szilády utca 6. sz. alatt dr. Katona József. 373 GARÁZS MESTER állást változtatna Kecskeméten, esetleg gépkocslelőadónak Is elhelyezkedne. Leveleket „Nagy gyakorlattal 190 506” jeligére a Kecskeméti. Ma­gyar Hirdetőbe kérek. ______________ WK E GYSZOBA összkomfort albérletbe kiadó, vállalati hozzájárulással előnybe. Kecskemét, Mátyás király körút 21. (Köztemető felé). _______________________ 1396 SZAKKÉPZETT női szabó elhelyezkedne egy műszak­ba Kecskeméten. Leveleket „Állandó munkahely 196 581” jeligére a Kecske­méti Magyar Hirdetőbe ké­rek. _______________1548 K IADÓ külön bejáratú szoba. Kecskemét, Közép utca 25.___________ 1560 S ÖDHRSZALLItAST válla­lunk ár: 220,— Ft. Rózsa­barack Mg. Szakszövetke­zet, Kecskemét, Szolnoki út 7. (Aluljáró mellett.) 1475 KERESEK költségmegtérí­téssel, kétszobás bérházi vagy magánlakást, sürgő­sen. Leveleket „Kilenc­venezer forint 190 578" jel­igére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. _______1545 ' KISGYERMEK nappali gondozását vállalom. Kecs­kemét. Máriaváros, Sör­ház utca 16/a. Utas! Ba- lázsné. 23863 SZABÁS—varrás tanfolyam indul kezdők és haladók részére, április 16-án. Je­lentkezni lehet április 2-től 14-ig. 9—18 óráig. Kecske­méti Városi Művelődési Központon. Rákóczi út 3. 1442 ELCSERÉLEM miskolci kétszoba összkomfortos, ta­nácsi lakásom hasonló, vagy kisebb kecskemétire. Érdeklődni; Kecskemét, Budai utca 27. __ J391 UDVARRA nyíló bútoro­zott szoba házaspár részé­re kiadó. Kecskemét, Pász­tor u. 17. 1500 Házasság 165 23 EVES, jó megjelené­sű, korrekt, kedvező anya­gi helyzetű, intelligens leány, házasság céljából megismerkedne 25—S5-ig, hasonló adottságú Jól szi­tuált, táncolni is szerető, érettségizett férfival. Fény­képes levelet: „Megértés és szeretet” jeligére a ki- adóhivatalba kérem. 23926 39 ÉVES, dolgozó nő lakás­sal megismerkedne házas­ság céljából komoly, jól szituált magas férfival 40— 43 évig. Leveleket „Fáj a magány 190 472" jeligére a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. 1444 63/173 cm 17 hold földdel rendelkező, gazdasági Isko­lát végzett mintagazda, község mellett, egyedülélő férfi, házasság céljából ez­úton keresi azt a nőt. aki szereti a jószágot, tanya rendezett, jószágtartásra alkalmas, konyha szoba padolt, nagy istálló, ólak. Leveleket „Jövő biztosít­va” jeligére a kiadóhiva­talba kérek. 23912 ■KÉT barátnő, 20—21 éves, megismerkedne, házasság céljából, korban hozzáillő, modem gondolkodású fér­fival. Csak fényképes le­velekre "válaszolunk. Leve­leket: „Álmodj velem” jel­igére a kiadóhivatalba kér­jük. 23900 SPORT-SPORT Négy mérkőzés — hét pont Kiskunhalasi MEDOSZ—Szolnoki MÄV 1:0 (1:0) Hajóson nyert az Izsák Tizenegy sárga lap a 18. fordulóban Még hat nyeremény gazdára vár A 23. percben Oláh a kapu­fát találta el, s a visszapattanó labdát Tóth IV. nagy erővel az üres kapura vágta. A labda Sülé lábáról szögletre pattant. Ez nagy kettős gólhelyzet volt. A 30. perc­ben Oláh 20 méteres szabadrú­gása a sorfalban akadt eL A 37. percben Holler beadását Jáger kotorta el a berohanó Tóth elől. A 45. percben Oláh hatalmas lövését Fehér bravúrosan fogta. Az 56. percben Oláh lesről lőtt gólt. A 60. percben Oláh az alap­vonalról a kapu elé lőtte a lab­dát. A védők elhibázták, de két halasi csatár is zavarta egymást, és odalett a. helyzet. A 60. perc­ben Oláht buktatták a 16-os előtt. A 80. percben Kovács nagy lövését Dömény a felső sarokból ütötte ki. A 83. percben Udvari ugrott ki, de elhirtelenkedve mellé lőtt. A MEDOSZ az első félidőben nyújtott játékával nyert. Jók: Dömény, Juhász, Jáger, Udvari, illetve: Sülé, Kollár, Kovács. Kabal I„ Barta, Csapiáros, Illetve Ga­lambos. Ifjúsági eredmény: 1:9 Tompa Ja­vára. Kun Béla SE—Szamuely SE 2:1 (1:1) Kalocsa, 850 néző, vezette: Gyökér. Nagy iramú mérkőzésen, a 30. percben Tóth szerzett vezetést a Sza­muely SE-nek. A 45. percben Rácz egyenlített. 1 :V. Szünet után nagy fölényben játszott a Szamuely SE. Magyar révén mégis a klskunfélegy- háziak értek el gólt. Ekkor Magyar lőtt a kapuba. 2:1. Jók: Zelenka, Ma­gyar. ill ítve Lakatos. Ifjúság eredmény: 3:3. Kalocsai VTSK—Alpár 2:1 (1:1) Kalocsa, 869 néző, vezette: Tóth M. A kalocsai csapat a M. percben szerzett vezetést. Matos átadását Vén II. lőtte a hálóba. 1:0. A 38. percben Kanalas 30 méteres lövése lepte meg a kalocsai kapust. 1:1. A találkozó hátralevő részében az alpáriak gör­csösen védekeztek. A 89. percben Kapitány fejesgólja hozta meg a VTSK-nak a győzelmet. A mérkőzés hevességére jellemző, hogy három alpári és egy kalocsai labdarúgó ka­pott sárga lapot. Jók: Romslcs, Szarvas. Vén II., illetve Kecskeméti (a mezőny legjobbja) Bálint dr.. Ka­nalas. Ifjúsági eredmény: 6:0. a Kalocsai VTSK javára. Kecskeméti SC II—Vaskút 2:1 (1:1) Ifjúsági eredmény: 1:1, A megyei I. osztályú 1 abd a r ú gó-ba j nokság állása u Kai. VTSK 19 1*5 2 2 75-15 32 2. Tompa 19 12 4 3 38-16 28 3. Hajós 19 11 3 & 412-29 25 4. Soltvadkert 19 11 2 8 30-20 24 5. Gábor A. SE 17 8 5 4 39-28 21 «. Kiskunmajsa 19 •8 3 8 31-38 19 T. Radnóti SE 1« 7 4 7 34-33 1* 8. Fájsz 17 5 7 5 16-17 1/7 9. Vaskút 1(8 5 7 6 23-27 17 10. Kun Béla SE 19 6 5 8 31>43 17 11. Bácsalmás 19 7 — 1x2 23-44 14 12. Alpár 18 9 2 lit 26-31 12 13. Tiszakécske 19 •4 4 11 29-41 12 14. Izsák » 3 6 10 20-34 12 15. Szamuely SE 19 3 4 12 33-54 80 Kecskeméti SC II. 4 4 — — 15-9 8 Munkaalkalom SZIKVlZ és üdítőital üzemünkbe, felveszünk férfi és női munkaerőket üvegmosásra és üdítőiül töltésre. Bé­rezés megegyezés szerint. Jelentkezés Kecskemét, Mindszenti u. 3. UNTVER Szövetkezet központi telepe, szikví2- üzem. 1667 AZ ÜLTET VBnYTERVEZÖ Vállalat kultúrtechnikusi munkakör betölté­sére geodétát keres. Gépjárműjogo- sftvány szükséges. Kecskemét BaJ- csy-Zs. u. 14. sz. 1657 A FÉMMUNKÁS Vállalat Kecskeméti Gyára felvételre keres műszaki kö­zép- vagy felsőfokú végzettséggel rendelkező személyeket elökalkulá- tori és szerkesztői munkakörök be­töltésére. Jelentkezni a gyár személy­zeti osztályán lehet Kecskemét, Izsá­ki út 2—6. 1394 KERTÉSZETBEN Jártas férfi munka­erőt felveszünk. Petőfi Nyomda, Kecskemét. 555 AZONNALI belépéssel keresünk fizi­kai munkakörbe férfi raktári dolgo­zókat központi gyógyszerraktárunk­ba. Szabadszombatos munkahely. Je­lentkezés : Kecskemét, Izsáki út 8. sz. alatt. Raktárvezetőnél. 1473 MUNKÁSSZÁLLÁS takarítására taka­rítónőket havi fizetéssel felveszünk. Bács megyei Állami Építőipari Válla­lat Kecskemét, Klapka u. 34. 1359 GABONAFELVASARLÖ és Feldolgozó Vállalat azonnali belépéssel felvételre keres közgazdasági technikumi érett­ségivel beosztott könyvelőt, továbbá gyakorlattal rendelkező gyors- és gépírót. Jelentkezni lehet a vállalat központjában a személyzeti vezető­nél, Kecskemét, Villám István u. 12. szám alatt. sn A BÁCS-KISKUN megyei Allatforgal- mi és Húsipari Vállalat felvételre ke­res ttzemszervezőt. Jelentkezni lehet levélben a vállalat személyzeti vezető­jénél: Kiskunfélegyháza, Fürst S. u. 39. 641 KARBANTARTÓI munkára asztalos szakmunkást, szakképzett eladót, sütő szakmunkásokat, sütő- és cuk­rászipar! betanított, és segédmunká­ra férfi és női munkavállalókat, éj­jeliőröket, üzemi adminisztrátort, valamint villamosipari végzettséggel és gyakorlattal rendelkező energe­tikust felvételre keres a Kecskemét és Vidéke Sütőipari Vállalat. Jelent­kezés: Szolnoki üt 23—25. sz. 533 ÜDÍTŐITAL-ÜZEMÜNKBE női mun­kaerőt felveszünk. Ugyanitt gyors­gépírónőt keresünk. BKM Szesz- és Szikvizipari Vállalat, Kecskemét, Kisfaludy u. 17. sz. Idl KÖZLEMÉNYEK A DÉMASZ értesíti a lakosságot, hogy Ménteleken a Felsőménteleki iskola számára létesített 20 kv-sps vezetéket és transzformátorállomást 1973. április 10-én feszültség alá he­lyezi. Fenti Időponttól a létesítmény érintése és megközelítése életveszé­lyes és tilos! 1625 A DÉMASZ értesíti a lakosságot, hogy Kecskeméten a Műszaki Főis­kolán létesített falazott transzformá­torállomást, a Luther udvari Ruhá­zati Ktsz részére létesitett 1 kV-os földkábelt 1973. április 10-én feszült­ség alá helyezi. Fenti időponttól a létesítmények érintése és megközelí­tése életveszélyes és tilos! 1532 * KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak. Ismerősöknek, jó bará­toknak, az Építőipari Vállalat veze­tőségének a tmk dolgozóinak és mindazoknak, akik szeretett férjem és édesapánk: GALOVICS JANOS temetésén részt vettek, sírjára koszo­rút vagy virágot helyeztek, mélységes fájdalmunkban együttéreztek. A gyászoló család, Kecskemét. 23 995 köszönetnyilvánítás Hálás köszönetünket fejezzük ki a Jő Ismerősöknek, bará­toknak a Bács-Kiskun me­gyei Gabonafelvásárló Vállalat vezetőségének és dolgozóinak, akik drága Jó férjem és édes­apánk : Szívós István temetésén részt vettek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, és nagy fájdalmunkban velünk együttéreztett. Szívós Istvánné és gyermekei, Kecskemét. 1 23 973 GYASZHlR Fájdalommal tudatom hogy Imre József Kecskemét, Dárdai telep II. ut­ca 4. szám alatti lakos életé­nek 67. évében tragikus hir­telenséggel elhunyt. Temetése I. hó lá-én, szerdán délután negyed 4 órákor lesz a kecs­keméti ÚJ köztemetőben. Gyászoló család. 1712 GYASZHlR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen drága jó férjem, apám, testvérünk, nagyapánk Bende László nyugdíjas Kecskemét, Alsószéktó VI. ut­ca 5. szám alatti lakos életé­nek 66. évében, rövid szenve­dés után elhunyt. Temetése f. hó 10-én, kedden délután ne­gyed 4 órakor lesz a kecske­méti új köztemetőben. Gyászoló család. 1706 GYASZHlR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett fiam, testvérem, sógorom Ferkó István szakoktató életének 54. évében hosszú szenvedés után elhunyt. Teme­tése április lO-én, du. három­negyed * órakor lesz a kecs­keméti köztemetőben. Gyászoló család. GYASZHlR Mély fájdalommal tudatjuk, hogy felejthetetlen drága Jó férjem, édesapánk, fiúnk, ve­lünk, testvérünk, sógorunk: Sípos József hentes-mészáros kisiparos lakiteleki lakos április 6-án, életének 44. evében tragikus hirtelenséggel elhunyt. Teme­tése 1973. április 10-én, dél­után 2 órakor lesz a laklteleki temetőben. özv. Sipos JAzsefné és a gyászoló család. 24 004 Kiskunhalas, 700 néző. Vezette: dr. Jármai. Kiskunhalasi MEDOSZ: Dö­mény — Juhász, Rádi, Jáger — Lévai, (Bugán), Tóth IV. — Kar­sai, Vaszari (Somogyi), Kocsis, Oláh, Udvari. Edző: Virágh 1st-; ván. Szolnoki MÁV: Fehér — Sülé, Abonyi, Kucser — Kollár, Pin­tér — Tóth (Tatár), N. Szabó, Kormos (Szatmári), Kovács, Hol­ler. Edző: Himer István. Az 5. percben Kocsis elől láb­bal mentett a kapus. Egy perc múlva már Juhász szerelt szög­letre. A szögletnél Vaszari meg­sérült és percekig ápolták. A 15. percben a védőkről Kocsis elé pattant a labda, aki egy csel. után mellé lőtte. A 17. percben Kormost buktatták, és ebből Abonyi szabadrúgása a kapu fö­lé szállt. A 22. percben Tóth IV. szöglete átszállt a védők fölött és a túlsó oldalon a befutó Ko­csis a léc alá fejelte. 1:0. Kiskunmajsa—Gábor A. SE 2:2 (2:1) Kiskunhalas, 100 néző vezette: Ró­nai. A kiskunmajsai csapat gyors csa­tárai révén két alkalommal is veze­téshez jutott. A 30. percben Homyák lőtt gólt. mire Zsöllér szépített. 1:1. A 44. percben Czifrlk góljával Jutott előnyhöz p kiskunmajsai csapat. 2:8. Az ao. percben Nagy beívelt szögle­téből Krisztin egyenlített. 2:2. Jók: Hegedűs, Trenka. Terbe, illetve Gön- czöl, Nagy. Izsáki MEDOSZ—Hajós 1:0 (1:0) Hajós, 480 néző, vezette: Ihos. Az 5. percben Tóth védelmi hibá­ból az Izsáki csapatnak szerzett veze­tést. 1:0. A találkozó hátralevő ré­szében mindvégig a hajósiak támad­tak de a túl keményen Játszó Izsáki védelmet nem tudták áttörni. A mér­kőzés folyamán három Izsáki és tegy hajósi labdarúgó kapott sárga lapot. Jók: Mezei I., Bakonyi, illetve Szeitz. Ifjúsági eredmény: 3:1, az Izsáki MEDOSZ javára. Radnóti SE—Tiszakécske 2ü (2:1) I Szabadszállás, 100 néző, vezette: öze. A Radnóti SE támadott többet és a 25. percben Juhász révén gólt ért el. IS). A 30. percben Kerekes egyenlí­tett. 1:1. A 37. percben Litovszki szerzett újabb vezetést a szabadszál­lásiaknak. 2:1. A 70. percben Váczi ll>-esből lőtt góljával mentette meg az egyik bajnoki pontot a tiszakécs- kei csapat számára. Jók: Tamon, Szombati. Juhász. Illetve Szabó Bal­la I., Kerekes. Ifjúsági eredmény: 3:3. Soltvadkertl TE—Bácsalmás 1:0 (0:0) Soltvadkert, 400 néző, vezette: Sza­bó J. Unalmas, csapkodó játékot hozott a két csapat találkozóia. Egyetlen említésre méltó esemény a második félidő 65. percében volt. amikor Fá­bián buktatásáért H-est ítélt a játék­vezető. A büntetőt Meskó értékesítet­te. 11S). Ifjúsági eredmény: 3:0 a Soltvad- kerti TE Javára. Tompa—Fájsz 2:0 (1:0) Tompa, 700 néző vezette: Nyári. Változatos támadások után a 25. percben szabadrúgáshoz jutott a tom­pái csapat. Kabal I. húszméteres lö­vése a sorfal mellett talált utat a há­lóba. 1:0. A második félidő 48. per­cében ismét Kábái I. volt eredmé­nyes. 2:0. A mérkőzés folyamán Szűcs és Simity I. (Tompa), valamint Kiss (Fájsz) sárga lapot kapott. Jók: Kecskeméten a KSC—Békés­csaba NB I. B-s mérkőzés szü­netében tombolasorsolást rendez­tek, amelyen számos értékes nye­remény talált gazdára. Hétfőn délelőtt a sportirodában átvette a főnyereményt, a Verhovina kismotorkerékpárt, a nyertes LIs- ku János, a Sütőipari Vállalat dolgozója. A rendezőség tájékoz­tatása szerint még az alábbi nye­remények vehetők át szombaton déli 12 óráig. 4845. sz. 1 db. Bole­ró állólámpa. 1300 sz. 30 1. dísz­hordó, 6701. sz. AG díszdoboz, 2032. sz. ÁG kishordó. 6778 sz. ÁG dífzkárton, 1078. sz. 1 db női kerékpár. TOTÓ MAI MŰSOR TELEVÍZIÓ 9.00: „Elő múlt”. Díszszemle— 70. A TV politikai tanfo­lyamának adása a hon­védség részére. 9.40: Szünidei matiné. 1. Félidő 0:1. Lengyel filmsorozat (Ism.) 4. rész: A szökés, 2. Korda kapitány, Cseh­szlovák Játékfilm (Ism.) 11.40: Ki a hetes7 Orosz nyelv­lecke 5. osztályosoknak. 14.00: Jégkorong VB: (SZÍNES 1) Csehszlovákia—Svédor­szág. 16.15: A Kaukázus barlangjai­ban. Lengyel rövidfilm. 16.25: Kuckó. 16.45: Hirek. 16.50: Ipar az Alfőldön. Riport- film. 17.30: Zsebtévé. 18.05: Gondok, tervek, elképze­lések ... Riportműsor. 18.45: Játék a hetükkel. V. rész. 19.05: Reklámműsor. 19.10: Esti mese. 19.30: TV-hiradó. 20.00: önök kérték . . 21.10: Mit Jelent az On számára Európa? Róbert László és Edelényi János riport­filmje. 22.20: TV-hiradó — 2. kiadás. KÍSÉRLETI (*.) MŰSOR: 17.25: Jégkorong VB: (SZÍNES!) Szovjetunió—Finnország. 20.00: Kalendárium (Ism.) 20.20: Rövidfilmek a képernyőn. 1. Cg és Föld között (SZÍNES) NDK rövid­film, 2. Kaleidoszkóp. Szovjet rövidfilm. 20.40: TV-hiradó — 1. kiadás. (Ism.) 21.10: Látogatás Borlnyik Sán­dor festőművésznél (SZÍ­NES) (Ism.) KOSSUTH-HAD!*) 8.20: Harsán a kürtszó! A Gyermekrádió műsora. 9.50: Offenbach — Hoffmann mesél. Háromfelvonásos opera elő- és utójátékkal. 10.05: Hangjáték Kopernlkusz- ról. V. rész. 10.25: Az operaközvetítés foly­tatása. 12.20: KI nyer ma? 12.35: Melódiakoktél. 13.45: Választás előtt. Riport. 14.00: TV. Nemzetközi Rádiójá­ték Fesztivál gyermekek­nek. Radlnka és a Nagy Hazug. Irta: Ivan Osztrl- kov. 14.49: Éneklő Ifjúság. 15.10: Réti József operettdalokat énekel. 15.24: Rádióiskola. 86.05: Petöfi-kalendárium. 16.10: A modern külkereskede­lem. ül. rész. 16.10: Bemutatjuk új felvételein­ket. 16.34: önarckép. Hidas Antal Írása. 17.05: Népdalgyüjtőúton Bartók Béla nyomában. XXVI. rész. 17.30: A kórusirodalom mesterei. Brahms: Siratóének. 17.45: Felgyorsult fejlődés — megváltozott személyiség. 10.00: Könnyűzenei híradó. 18.30: A Szabó család. 19.25: Népzenei magazin. 20.05: A költészet hete. „Nyisd fel s versek héját...” 21.00: Berlioz: Faust elkárhozása — drámai legenda. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: A dráma közvetítésének folytatása. 23.36: Nóták. PETÖFI-RÄDIÖ 0.05: Liszt-rapszódiák és -dálok. 0.40: Karda Beáta és Payer András felvételeiből. 9.03: Népi zene. 9.53: Könyvek, tájak, emberek. 10.00: A zene hullámhosszán. 11.45: Három sziget — három vi­lág. Előadás. 12.00: Szimfonikus zene. 14.00: Bandevú kettőtől — ha­tig... A Petőfi Rádió ze­nés délutánja. 18.10: Ml lett vele? Az ember, akinek Bt találata volt. 10.45: „Zúgni kezd a térkép ten­gere ...” IV. rész. 19.10: Daróczl Bárdos Tamás: Csángó lakodalmas. 10.21: Auber és a Marsellalse. Hontl Irma előadása. 19.51: DJ könyvek. (Jsm.) 50.05: Vörösök és feketék. Do­kumentumműsor. I. rész. 20.25: Miljutyln — Nyugtalan boldogság. Közben: 81.36: A költészet hete. 81.49: Az operettkőzvetltés foly­tatása. 92.49: Toronyzene. 23.15: Énekegyüttesek műsorá­ból. 23.36: Bach: d-moll partita. URH 19.10: ÜJ lemezeinkből. 10.22: Sergio Mendes és a Brazil 6C-egyttttes műsorából. 19.50: Hangfelvételek — felsőfo­kon. A Bartók-vonósné- gyes játszik. 21.0C: A Rádióból Indult el (1000). Makbegy. Részletek. 22.29: A dzsessz kedvelőinek. 22.40: Báral Tibor: De profun­dis — kantáta József Atti­la verseire. A TOTO 14. HETI EREDMÉNYE 1. Salgótarján—MTK 1 2:0 2. Diósgyőr—Pécs x 0:0 3. Komló—Videoton 1 1:0 4. Szeged—ETO x 2:2 5. Előre—Oroszlány 1 1KI 6. Várpalota.—Dorog 2 1:3 7. Esztergom—Vác x 0:0 8. Nagybátony—Lenlnváros 1 3:1 9. Cagliari—Lazio 2 0:1 10. Palermo—Lanerossi 2 0:1 11. Sampdoria—Milan 2 1:4 12. Verona—Napolt x 0:0 13. Ascoli—Genoa 1 1:0-fi 14. Mantova—Varese x 0:0 A M. heti totónyeremények az ille­ték levonása után a következők: 13 találatos szelvény, amely egyben 13 plusz l találatos is. egy darab, a nyeremény és a Jutalom együttes összege 8 207 166 forint. 12 találatos 2? darab, nyereményük 21751 forint. 11 találatos 506 darab, nyereményük 1038 forint. A 10 találatos szelvények száma 9056 darab nyereményük egyenként MS forint. A közölt ada­tok tájékoztató Jellegűek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom