Petőfi Népe, 1971. december (26. évfolyam, 284-308. szám)

1971-12-28 / 305. [306!] szám

NAPTAR 1971. december 28, kedd Névnap: Kamilla Napkelte: 7 óra 31 perc. Napnyugta: 16 óra. Holdkelte: 12 óra 43 perc. Holdnyugta: 3 óra 50 perc Mai műsor HÍREK Kossuth-adó: 4.30, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 22.00, 24.00. Petőfi: 8.00, 11.00, 13.00, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.00, 20.00, 23.00, 24.00. URH: 18.00, 20.30, 23.00. KOSSUTH-RÁDIÖ 8.18 9.09 10.05 10.50 Rádió­Kedveit régi melódiák iiarsan a kürtszó! Hallgassuk együtt! Szüléimhez. Petőfi Sán­dor versei Olasz muzsilaa Melódiakoktél Jean Christophe, játék Hl. rész Éneklő ifjúság Rádióiskola Bánáti román népzene Telemann: Három menü­ett 16.28: A rivalda túlsó oldalá­ról .., 17.20: Pacsirta. Részletek Lehár Ferenc—Martos Ferenc ^ operettjéből ^ Atlasz Könnyűzenei híradó A Szabó-család Népdalest Bemutatjuk új felvéte­lünket A Stúdió 11 játszik Az őrházikó. Gleb Usz- penszkij orosz író elbe­szélése rádióra A Lonesome Valley énekegyüttes műsorából A Svájci Fesztivál ének- és zenekarának hangver­senye az 1971. évi Luzer­ni ünnepi Heteken 23.45: Nóták 11.05 12.35 14.03 14.49 15.10 16.05 16;23 17.35: 18.00: 18.30: 19.25: 20.20: 20.41: 21.03: 21.40: 22.20: PETÖFI-RÄDIO 8.05: Operarészletek 9.10: Külpolitikai figyelő 9.25: Népi zenekarok műsorá­ból 10.00: A zene hullámhosszán 12.00: Haydn-művek 13.03: A közélet fóruma 13.23: Operaötösök 14.00: Stark Tibor szerzemé­nyeiből 14.18: Rimszkij—Korszakovi Hópehely — szvit 14.35: Tánczenei koktél 15.20: Rendkívüli esemény nem történt 15.33: Sebestyén János csem- * ballőzik 15.45: Hidas Frigyes: Az embe­riségért — kantáta 15.56: Bridzselők ötperce 16.01: Népszerű fúvósátiratok 16.15: Hangverseny a stúdióban 16.34: Csúcsforgalom 18.10: Az ég törvényhozója. Dokumentumjáték 18.45: Hangverseny a stúdióban 19.35: Magyar szerzők kórus­műveiből 20.25: Üj könyvek 20.28: Kapr: Oda trombitára és fúvószenekarra 20.41: Rose Bamton énekel 21.0,5: Népizene 21.29: Századunk mestermüvei­ből 22.20: Táncdalainkből 23.15: Jolanta. Részletek Sulli­van—Gilbert operettjéből URH 18.10: Magnósok, figyelem! 18.55: Händel: Alcina. Három- felvonásos opera Közben: 19.54: Láttuk, hallottuk 20.14: Az operaközvetítés foly­tatása 22.15: A dzsessz kedvelőinek 22.25: Két vonósnégyes TELEVÍZIÓ Szünidei matiné. Hírek. Trófeák.. Dokumentum- film. Tárlatról tárlatra .. I Olombetüs vallomások. Falusi vasárnap. Dokumentumfilm. Esti mese. TV-híradó. Dosztojevszkij: A fél­kegyelmű. Dráma három felvonásban. A Nemzeti Színház előadása felvé­telről. TV-híradó — 2. kiadás. „Sáv-főorvosi" rendszer Dunaújvárosban a be­tegellátás javítása érdeké­ben bevezették az úgyne­vezett sáv-főorvosi rend­szert. Ezzel megszüntették az alap-, a szak- és a kór­házi betegellátás közötti széttagoltságot A városban minden három SZTK or­vosi rendelői körzet egy belgyógyász főorvost ka­pott. A tapasztalt belgyó­gyászok nemcsak saját kör­zetükkel, de a kórház bel­gyógyászati osztályaival is szorosan együttműködnek. A kórház belgyógyász fő­orvosaival hetenként egy­szer konzultálnak az ott kezelt, .majd onnan kike­rülő betegek további, bel­gyógyászati kezeléséről. (MTI) — Karácsonyi „díszelő­adást” rendezett a turis­táknak az Etna tűzhányó. A 2000 méter magasságban húzódó felhőtakaró elfed­te a színes robbanások lát­ványát a tengerparton idő­zök elől, de azok, akik autókkal és autóbuszokkal ennél magasabbra mentek, napsütésben élvezhették a tűzhányó működését. ' Nyúlok exportra A Pécsett működő Me­csek Kisállattenyésztő Szakszövetkezet legnagyobb Maurice Chevalier magyar nyúlexportáló sző- egészségi allapota, 3e" vetkezetté fejlődött. Az év lentette be a párizsi Nec NEGYES IKERBORJAK A szlovákiai Velka Macán, Galánta mellett, egy állami gazdaságban négyes ikerborjakat hozott a világra egy tehén. Mint képünkön látható: mind a négy boci (egyébként egyen­ként 25 kiló súlyúak) egészséges és jól érzi magát. (Fotó: CTK—MTI—KS) — A FELNŐTTEK KLUBJA társadalmi veze­tősége, Baján, a József At­tila Művelődési Központ­ban kedden, ma este 6 órakor ülést tart. Az ülé­sen megvitatják a január havi klubprogramot, és összegyűjtik a javaslatokat a jövő évi műsorokhoz, elő­adásokhoz, egyéb összejö- vetelekhez. Az év utolsó bélyegei A posta december 30-án jelenteti meg az év utolsó bélyegeit. Csütörtökön hoz­zák forgalomba a sapporói téli olimpiai bélyegsort és blokkot. A nyolc értékből — 40, 60, 80 filléres, vala­mint 1, 1.20, 2, 3, és 4 fo­rintos bélyegekből" — álló sorozat, a téli sportok egy- egy jelenetét ábrázolja. A tízforintos blokkon egy Buddha-szobor és egy mű- korcsolyázó pár látható. A bélyegsorozatot és blokkot Földiák György grafikus- művész tervei alapján a Pénzjegynyomda készítet­te. Ugyancsak december 30-án adják ki az „Évfor­dulók — események 1971” bélyegsorozat utolsó érté­két, a „Fajgyűlölet és a fa­ji megkülönböztetés elleni harc éve” elnevezésű egy­forintos emlékbélyeget. — V1NCZE JÁNOS: Ta­vaszodik című képét (a Kecskeméti Fotóklub tag­ja) kiállították a Foto Club Argentino nemzetkö- szi^ fotókiállításon. Chevalier halálos beteg Fokozatosan rosszabbo­A karácsony fekete krónikája Négy halálos, tíz súlyos sérülés folyamán kereken 170 ezer *ler kórház igazgatója. El­házinyulat értékesítettek a tagok a szakszövetkezet út­mondta, hogy a művesék­kel nem terveznek újabb ján, s ez úgyszólván tel- operációt, s ez egyszer­jes egészében külföldre, — Olaszországba — került, Pécsről valóságos karavá­smind vagy azt jelenti, hogy a beteg szervezet már nem viseli el a művese bekap­nok szállították egész éven csolasat, vagy hogy az mar át az élő vagy vágott nyu- felesleges. (AFP) lakat Olaszországba. Most indult el az utolsó szállít­mány összesen mintegy 45 vagonnyi nyúlhúst küldött exportra a pécsi társulás. Dr. Nemere Zoltán eltiltása zetnek, a 153 269 darab két­8.58: 17.38: 17.45: 18.00: 18.25: 18.45: 19.05: 19.30: 20.00: 22.55 KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ December 28, este 7 óra CIGÄNYSZERELEM Bérletszünet MOZIMŰSOR December 28. KECSKEMÉTI VÁROSI Fél 4, háromnegyed 6 és 8 érakor! CSARDASKIRALYNO KECSKEMÉTI ARP AD 3, fél 6 és háromnegyed' 8-kor! CSARDASKIRALYNO Ä disszidált dr. Nemere Zoltán párbajtőrözőt, a ha­záját és csapatát hűtlenül cserbenhagyó sportolót a versenyzéstől eltiltotta a Magyar Vívó Szövetség El­nöksége. Döntéséről érte­sítette a Nemzetközi Vívó találatos szelvény nyere- S^övetséget. (MTI) ményösszege 15 forint. Karácsonytól — szilveszterig ötfordulós gyermekrejtvény 2. TÉLI ÖRÖMÖK 4 A téli Is számta­lan örömmel, szóra­kozással, játéklehe­tőséggel kedveske­dik. A rejtvény két vízszintes sorában is egy-egy téli játékot rejtettünk el. Be­küldendő: a vízszin­tes 9. és 33. sorok megfejtése. Beküldé­si határidő: 1972. ja­nuár 8. VÍZSZINTES: 1. Kötőszó. 2.' Ilosvai Selymes keresztne­ve. 7. Ételízesítő. 11. Játékvezető. 12. Van epéje. 14. Részvény- társaság. 15. Muta­tószó. 17. AT. 19. Hektár rövidítése. 20. Péterrel együtt emlegetik. 21. Fél tucat. 22. A vízszintes 26.- szá­mú fordítottja. 25. Lakó más­salhangzói. 26. Énekhang. 27. A fa koronájának egy darab­ja. 29. Tetőfedő anyag. 31. Az egyik szülő. 36. Allatlakás. 37. Körülbelül. 38. Juttat. FÜGGŐLEGES: 1. Lángol. 2. Lajosmizse határában az nére motorkerékpárra ült 5-ös számú főútvonalra Hazafi Károly kiskőrösi szabálytalanul, figyelmet- fiatalember, s elütötte a lenül kanyarodott ki ke- kerékpárján közlekedő Má- rékpárjával Szabó Zoltán té János kiskőrösi lakost, Lajosmizse, Templom tér 5. akit életveszélyes sérülés­szám alatti lakos. A fék- sei a kórházba szállítottak, távolságon belül érkező Lakitelek határában test- Kárdelis Vladisláv jugo- vérek okoztak egymásnak szláv állampolgár személy- súlyos sérülést. Ökrös Ka- gépkocsijával a kerékpá- talin Kecskemét irányába rosnak ütközött. A 30 éves motorozott, aki,t szintén fiatalember olyan súlyos motorral követett öccse, sérüléseket szenvedett, Ökrös János. Ökrös Káta- hogy a helyszínen meghalt, lin fékezett, ezt öccse ké- A megállapítások szerint a sőn vette észre és nekiüt- személygépkocsi vezetőjét között. A fiatal lány sú- felelősség nem terheli. • lyosan, öccse könnyebben Nem rendelkezett veze- megsérült. ra intő nvereménvösszesek V-* igazolvánnyal Görög golt belterületén nem ra jutó nyereményösszegek Jozsef 17 eves, Kiskunfel- dt elsőbbséget a------------------------------------ egyháza, IX kerület, 33. ^ígasTbb rendű utvolaíon szá m alatti lakos, s Ma- közlekedő személygépko- gitatlan motorkerékpárja- csinak vincze va az 5-os számú foutvo- lakos személygépkocsijá. nalon közlekedett. Gyakor- a siarsfs £ seruleseket szenvedett, megsérültek- vincze Józse­Totónyereményefe 13 találatot 227 fogadó ért el, a szelvényenként! nyeremény 2796,— forint 13 plusz 1 találata 91 fo­gadónak volt, szelvényen­ként! nyereményük a juta­lommal együtt 8024,— fo­rint. A 12 találatos szelvények száma 1029 darab, szelvé- nyenkéntj nyeremény 105,—• forint. 11 találatot 32 259 fogadó ért el, szelvényen­ként! nyereményük 16,— forint. Á 10 találatos szel­vények száma 127 943 da­rab, a szelvényenként! nye­remény 6,— forint. A telitalálatos szelvény: X, x, x, 1, 2, 1, 1, 1, 1, x, 1, 2, x, x. Rendkívüli lárgynyeremény* sorso ás a Tótéban A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság az 1971. évi 52. sz. fogadási szelvények kö­zött rendkívüli tárgy nyere­mény-sorsolást rendezett. A nyeremények a münche­ni olimpiára történő egy- és kétszemélyes utazások. A hétfőn megtartott sof- soláson a következő számú szelvények tulajdonosai nyertek. 2 hasábos szelvények? 722 607. sz. (Y személyes utazás), 6 hasábos szelvé­nyek : 22 203 sz. (1 szemé-, lyes utazás). Kollektív szelvények: DK jelzésű 97 625 sz. (2 személyes utazás), ED jel- ..zésű 26 838 sz. (1 .szemé-; lyes utazás). Ugyanilyen nyeremények 'sorsolására kerül sor az 1972. évi 1. sz. fogadási szelvéhyek között. (MTI) Az 52. játékhéten öt ta­lálatos lottószelvény nem akadt. Az egyes osztályok­a nyereményilleték levoná sa után a következők: a négytalálatos szelvények száma 46 darab, a nyere­mény egyenként 81 512 fo­Ä SZáUítóS szállították a kórházba. Kiskunfélegyháza hatá­1 © 2 3 4 5 6 • 7 8 $■ 9 10 • • 11 m 12 • 13 € 14 & , Z': 15 • 16 17 18 • • 19 20 • • 21 22 23 •' 24 • 25 c 26 27 28 © m 29 30 • 31 • 32 • 33 34 • 35 36 © 37 • 3S után meghalt. A rendőrség őrizetbe vet­te Szőlősi Sándor 28 éves gépkocsivezetőt, Baja, Ta- rában szabálytalanul ká­nya, IV. kerület 3. szám nyarodott el kerékpárjá- alatti lakost. Szőlősi Bács- val Buri László kiskunfél- bokod külterületén ittas egyházi lakos, s a vele állapotban vezette sze- szemben szabályosan mo- mélyképkocsiját, áttért a torozó Gyenes József — műm Várható időjárás: párás, sokfelé napközben is ködös idő. Többfelé ködszitálás, zúzmaralerakódás. Éjszaka gyenge, napközben kissé élénkeb b szél. Várható leg­alacsonyabb éjszakai hő­mérséklet: 0, mínusz 5 fok, legmagasabb nappali hő­mérséklet a tartósan ködös helyeken 0 fok körül, más­hol kevéssel 0 fok felett. •— Ittasan vezette motor­kerékpárját Lakitelek és Kecskemét között Varga József Kecskemét, Szolno­kihegy 6/c. szám alatti la­kos, s elütötte az út szélén gyalogoló Zámbó Imrét. A fiatalember könnyebben megsérült. Varga József el­len a rendőrség eljárást in-, dított. az ütközést elkerülendő — hirtelen fékezett, s emiatt Bejárat, kapu. 3. Végre jó, [ zepe. 32. Igavonó állat. 34. Tű- egynemű betűi. 4. Tompa Mi- j ró belseje. 35. Ifj. ellenkező- hály. 5. Kutyája. 6. Hasad. 8. I Je. bal oldalra, s ott összeüt­között Szem Sándor 51 éves Bácsbokod, Ságvári elesett. Gyenes József sú- utca 24. szám alatti lakói lyosan rhegsérült. Buri el- személygépkocsijával. Az len eljárást indítottak. Kis- ütközés következtében kuni élegyháza külterületén Szem Sándor olyan súlyos Gyapjas János tiszaújfalui sérüléseket szenvedett, Tiszatáj Tsz vontatójával, hogy a helyszínen meg- amelynek a féktierendezé- halt, felesége és 15 éves se nem működött, elütöt- fia életveszélyes, Lazsányi te az út szélén szabályo- István 24 éves Bácsbokod, san kerékpározó Pelikán Ságvári utca 26. szám alat- Ferencné, Kiskunfélegyhá- ti lakos súlyos sérüléssel za, V. kerület 102. szám került kórházba. alatti lakost. Pelikán Fe­Kecel belterületén ke- rencnét eszméletlen álla- rékpározott Benedeczki Pál pótban a kórházba szállí- 66 éves földműves. Kecel, tották. Nagy sebességgel Kossuth utca 46. szám alat- vezette személygépkocsiját ti lakos. Az idős ember Csontos György 55 éves, út 55. szám is. Edény. 19. vízi állat. 23. A ve(jett, rosszul lett. leesett alatti lakos, amely Mély­üzem. 2f.yevisszafai.' 23.°' Agyar kerékpárjáról, s olyan sú- kút határában megcsúszott, közepe, ’so. vonatkozó név- lyosan megsérült, hogy a s az árokba borult. Cson- ™ -rol helyszínen meghalt. tos György súlyosan meg­Nem rendelkezett vezetői sérült, igazolvánnyal, ennek eile- G. G. Véd. 9. Hírlap fele. 10. Színes- fém. 13. Ragad. 16. Lovak lá­bára és csizma sarkára verik, magas vérnyomásban szén- Rém, Bajai Ä holnapi lapunk tartalmából: Várossal együtt születő palota Kiskőrösi építők válla­lása * Számvetés előtt Két Duna menti tsz * Látogatás a Kalocsai Művelődési Központban PETŐM \FPK i Magyar Szocialista Munkáspárt Bacs-Kiskun megyei Bizottsága lapja — Főszerkesztő: dr. Weither Dániel - Kiadja a Bács megyei Lapkiadó Vállalat — Felelős kiadó* Prelszlnger András — Szerkesztőség: Kecskemét Városi Tanácsház — Szerkesztőségi telefonközpont: 12-619. 12-516 — Szerkesztő Bizottság 11-038. Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadsás tér Un. Telefoni 11-709. Terjeszti a Magyar Posta — Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél. - Előfizetési díj: 20,— Ft. Postautalványon, valamint átutalással a KHL B 815-9616! pénzforgalmi lelzőszámára. — Bács-Kiskun megyei Nyomda V. Kecskemét, Telefon; 12-213. — Index; 25 065.

Next

/
Oldalképek
Tartalom