Petőfi Népe, 1969. augusztus (24. évfolyam, 176-201. szám)

1969-08-14 / 187. szám

Apróhirdetések ELADÓ 1000 kéve nád. Érdek­lődni : a Szikrai állomáshoz 5 perc járásra, S. Tóth István, Lakitelek, Szikra 233. Vasár­nap. 6333 ELADÓ mély modern gyer­mekkocsi. Kecskemét, Mária- hegy 33. Pataiék. 6306 ELADÓ Jakabszálláson 500 négyszögöl szőlő és gyümöl­csös három szoba, kétkonyhás házzal, több rendbeli mellék- helyiségekkel. Vasútmegálló mellett és autóbuszmegállóhoz közel. ________________________6308 E GYETÉRTÉS Mg. Tsz Kun- szentmiklós megvételre kínál ,vasektonizált’’ ksresőkosokat. I. oszt. 35,— Ft/kg, II. oszt. 25,— Ft/kg. Kunszentmiklós, Dabasi út 12. Telefon: 60. _______________________________6260 ELADÓ alighasznált konyha­bútor. Kecskemét, Repülőtér 11-es épület I. emelet 5. Oláh József. 6297 Értesítem a vásárlóközön­séget, hogy KERÉKPAR- ALKATRÉSZ, és MŰSZAKI CIKK KERESKEDÉSEMET Kecskemét, Kada Elek ut­ca 4. alatt (férjem javító­műhelyében) megnyitottam Kerékpáralkatrészek és gumik minden méretben kaphatók. Szíves pártfogást kérve, ^ tisztelettel: co Kecskés Árpádné. BEJÁRATOTT, 5 személyes Citroen személygépkocsi eladó. Kecskemét, n. kér. Nyíri út 4. sz. ________________6314 1 000-ES Wartburg eladó. Kecs­kemét,. Szolnokihegy 1. I. eme- let 15. '_____________________20611 4 03-AS Moszkvics személygép­kocsi eladó. Baja, Dózsa György u. 80. sz.___________6219 M ŰSZAKI vizsgázott Taunus 15. M., személygépkocsi jó ál­lapotban sürgősen eladó. — Szánk, Szekfű utca 8. 6317 750-ES Zasztawa CP-s sürgő­sen eladó. Kiskőrös, Dózsa út 22.___________________________20612 L AJOSMIZSÉN 2 szobás, csa­ládi ház, műhelyhelyiséggelj ipari áram bevezetve eladó, az 5-ös sz. műút mellett^ Lehel U. 4. sz. alatt. 22504 V egyes AUTÓSOK figyelem! Minden típusú gépkocsihoz gömbcsuk­lókat, csapszegeket és minden­nemű futómű alkatrészeket ké­szítünk, javítunk. X-, Sziget u. 40, Füzy._____________________6322 KÜLÖN bejáratú bútorozott szobában intelligens, fiatal férfi szobatársat keresek. Kecske- mét, Szarvas utca 29.______6183 E LCSERÉLEM leninvárosi egy- szoba összkomfortos lakásom* széchenyivárosi kétszobásra, megegyezéssel. — Érdeklődni: Kecskemét, Lenin tér 4. m. emelet 16. 18 órától.________6296 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó fiatal házaspár részére. Kecskemét, Bakonyi Antal utca 11. 6311 KÉT ipari tanuló kislány ré­szére bútorozott szoba kiadó. Kecskemét, Bethlen körút 54. sz.____________________________6300 M OTORSZERELŐNEK tanulót felveszek. Keresztes, Kecske- mét, Bem u. 4. 22502 ORVOSI rendelőnek alkalmas helyiséget keresek. Leveleket „Rendelő” jeligére a kiadóhi­vatalba kérek, 22525 ÉRTESÍTJÜK a propán-bután gázkészülék tulajdonosokat, hogy az ország területén min­den propán-bután gáz csere­telepen kiutalás nélkül vásá­rolhatnak tartalékpalackot. A 11 kg-os P. B. gázpalack ára 511,40 Ft, a 22 kg-os ára 1300 Ft. A befizetést igazoló csekk- lapszelvény ellenében a csere­telepeken a pótpalack azonnal átvehető. 6319 • Köszönetnyilvánítás. — Ezúton mondunk hálás köszönetét ro­konoknak, ismerősöknek, jó barátoknak, s mindazoknak, akik szeretett férjem, édes­apánk, nagyapánk, dédnagy- apánk, testvérünk Dudás László temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel mélységes fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek, özv. Dudás Lászlóné és gyá­szoló családja. 6204 Fogaskerék üregből Asszonyok A kutatások szerint a po- «/ £ A kutatások szerint a po- liamid-üveg keverékekből készült fogaskerekek sok­kal tartósabbak, mint ame­lyek tisztán poliamidiből ké­szülnek. E kerekek fogai­nak eUenállóképessóge az üvegszál-tartalommal ará­nyosan növekszik. Megál­lapították azt is, hogy az üvegszál hozzáadása növeli az anyag rugalmasságát. ;V v A Reszelőgyár rövid határidőre vállal elektromos kemencére hőkezelést bérmunkát Cím: Kecskemét, Szolnoki út 20. Telefon: 15-48. 6086 Megosztja építési gondiait ha különböző téglaféleségek beszerzése ügvében levélben telefonon vállalatunkat értesíti. Kérésére megbízottunk személyesen felkeresi és kedvező ár-, valamint szállítási feltételek mellett a megrendelt téglát az építkezés helyére szállítják. dm: Szolnok megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat. Mezőtúr. Beloiannisz út 17. Telefon: 26 értékesítés. 6009 Az EXPRESS Ifjúsági és Diák Utazási Iroda Csehszlovákia—Magyarország VB visszavágá mérkőzésre csoportot indít: Szeptember 12—15-ig, Irányár: 670,— Ft Zsebpénz: 300.— Ft-ért 200.— KCS. Jelentkezni lehet aug. 27-lg az Express Utazási Irodában. Kecskemét Szabadság tér 1/a. Házasság ELV ALT, 29 éves, barna asz­szony társaság hiányában ez­úton keresi 35—38 év körüli intelligens férfi ismeretségét házasság céljából. Válaszokat „Igényes 075 019”- jeligére ké­rem a Ceglédi Hirdetőbe. Pos­tafiók: 86, 6326 A NYÍREGYHÁZI MEZÖGAZDASÄGI gépjavító vállalat feleslegessé vált erőgépeit és munkagépeit felajánlja megvételre Termelőszövetkezetek, csoportok, és szakszövetkezetek részére megegyezés áron készpénzfizetéssel, egyéb szervek részére pedig könyvj óváírással átadjuk. Erőgépek: Kombájn: Munkagépek: SZ—100-as T—100-as D4K—70 D4K/B MTZ UTOS T—28 Z—30H SZK—8. 21 db 3 db 50 db 2 db 3 db 5 db 3 db 1 db PCW—4. eke 5 db TIGAR 2/3 eke 32 db PK—5—35 eke 57 db PP—50. eke 9 db FE—4. eke 50 db PN—335. eke 1 db FE—3. eke 15 db FET tárcsa 34 db ETB tárcsa 38 db Aroknyitő 1 db Altalajlazító 6 db Talaj simító 4 db Napraíorgóadapter 18 db Orkán j árvazúzó 2 db Rendrearató 3 db ZÚZ kévekötő 4 db Burgonyaszedő Kánó—S. 1 db Fogas 29. levél. Érdeklődni a fenti címein személyesen vagy a 18—55-ös telefonon lehet Kobzos Zoltán ea-nál. tó A közelmúlt napokban a tűzforró betonról nagy ív­ben kanyarodott a gépko­csink a viadukt melletti pa­takszélre, ahol térdig víz­ben asszonyok súlykolták a ruhát. Tréfásan megkérdez­tem tőlük: — Miskére még „nem tört be” a mosógép? — Mint másutt, nálunk is divatjamúlt módszer ez — válaszolta egyikük. — Mo­sógépem, sőt centrifugám is van, de a hőség kicsalt né­hány szomszédasszonnyal együtt a patakhoz. Az idős aszony keze vil­lámgyorsan „lesújt“ a fehé- redő, tisztuló ruhaneműre. Kislánykora óta. azaz már 30—40 éve bőven volt ideje eltanulni a mosásnak ezt a módját.., Tizenhét-tizennyole év körüli lány ruháskosárral közeledett Vele is váltot­tam néhány szót: — így, bikiniben kibír­ható a forróság? — Kellemest a hasznosai! — felelte tömören. — Anyámnak segítek mosni, közben napozom is. Petreczi Lívia idén érett­ségizett a Kalocsai X. István Gimnáziumban. Mint mon­dotta, kozmetikus szeretne lenni. Őszig azonban segít a házkörüli munkában. Látom, az idősek keze ru­tinosabban mozog a mosás­nál, mint Líviáé. Nem szól,' nem rója meg senki ezért, hisz’ a többiek is tudják; mosógéppel alighanem ‘ ő, lenne a „győztes”. — tárnái — Lapelőfizetés Amikor egy évvel ezelőtt Dunaszentbenedeken jár­tunk, a rendkívül csinos kis művelődési ház törzsvendé­gei panaszosan emlegették, hogy nagyon kevés napilap és folyóirat jár a kulturális intézményeknek, távolról se elégítik ki a tájékozódási igényeket. A gyér ellátott­ságnak anyagi okai voltak, a költségvetési keret nem tet­te lehetővé a sajtótermékek nagyobb arányú vásárlását A pénzügyi helyzet tudo­másunk szerint az eltelt idő­ben sem változott meg, épp ezért a múlt héten ismét Dunaszentbenedekre láto­gatva kellemes meglepődés­sel vettük észre milyen bő­séges választék sorakozik a legkülönfélébb lapokból a művelődési ház klubszobá­jában, és a könyvtár pol­cain. Szabó Gábor, a művelődé­si ház igazgatója elmondta, hogy hosszas töprengés után szinte véletlenül jött rá a megoldásra, azaz arra, hogy a Népszabadság szerkesztő­sége mintegy jutalomként előfizet egy-két sajtóter­mékre azoknak, akik rend­szeresen segítik a lap köz­véleménykutató csoportjá­nak munkáját. Nem volt MUNKAALKALOM HANGOS újságárusokat (eset­leg diákokat) felvesz a Kecs­keméti Postahivatal. A BAROMFIIPARI Országos Vállalat Kecskeméti Gyára (Barnevál) szeptemberben kez­dődő baromfiszezonra a mun­kaerő-előjegyzést megkezdte. Jelentkezni lehet a gyáregység munkaügyi osztályán, Ceglédi út U) 5589 VILLANYSZERELŐ szakmun­kásokat, dömpervezetőket, ra­kodó és műhely segédmunká­sokat, valamint portásokat al­kalmazunk. Jelentkezés helye: Eszak-Bács-Kiskun megyei Vízmű vállalat munkaügyi osz­tálya, Kecskemét, Izsáki út 13. sz. 6201 GÖNGYÖLEGEI,!. Axe» Vállalat Kecskemét, Rákócziváros 8. sz. fűrészgép! segédmunkásokat felvesz. 6232 SZERSZÁM- és Gépelemgyár Budapest, Xin. kér. Váci út 95. sz., felvételre keres első­éves kovács (gépi) ipari ta­nulókat. Kollégiumot Buda­pesten 3 évre ösztöndíjjal együtt biztosítunk. 6233 FELVESZÜNK képesítéssel ren­delkező ügyvitelszervezőt, vagy e szakma iránt érdeklődő mér­legképes könyvelőt, továbbá rotalemez készítéséhez gépelni és rajzolni tudó munkaváUalót „Kecskemét” jeligére. Mező- gazdasági Gépjavító vállalat, Kecskemét, Külső-Szegedi út 136. 6303 nehéz 15 vállalkozót kerí­teni, akikből megalakult Dunaszentbenedek újságol: vasó klubja. A megyei lap­kiadó vállalat közreműkö­désével csakhamar sikerült kapcsolatot teremteniök a Népszabadsággal, ahol örömmel fogadták a kezde­ményezést, és több, mint évi 4000 forint értékű hír«' lap- és folyóirat-előfizetést előlegeztek a dunaszéntbe- nedekieknek. Cserébe á klubtagoknak havonta egy-: szer-kétszer el kell monda­niuk véleményüket egy-égy időszerű politikai kérdésről, vagy fontosabb újságcikk­ről a Népszabadság kérdő­ívein. Az újságolvasó klubot természetesen nemcsak lap->: szerző céllal tartják fenn, a község .egyik szellemi fóru­mává kívánják fejleszteni. Ankétokat, újságíró-olvasd találkozókat terveznek^ amelyekre a Népszabadság szerkesztősége népszerű rí-, portereket, publicistákat de­legál A dunaszentbenedekiek ötletessége feltétlenül fi­gyelmet érdemel, érdemes követni példájukat különö­sen azoknak a községeknek,' ahol szűkre szabott a kul­turális kiadásokra fordítha­tó keret Sz . J. 1969. szeptember 5-től 15-ig a BNV területén Nyitva: reggel 10-től este 8 óráig. Vidéki látogatóinknak a vásárigazolvány 33 százalékos utazási kedvezményt nyújt és a vásár egyszeri meglátogatását teszi lehetővé. Vásárigazolvány beszerezhető a MÁV jegypénztárainál az IBUSZ-menetjegyirodáknál, a városi és községi tanácsoknál. Családi jegy szombatra és vasárnapra 4 fő részére 30.— Ft-os áron kapható. Felvilágosítás: HUNGEXPO. Magyar Külkereskedelmi Vásár- és Propaganda Iroda. Budapest. XIV.. Városliget Telefon: 225-008. 5782

Next

/
Oldalképek
Tartalom