Petőfi Népe, 1968. január (23. évfolyam, 1-25. szám)

1968-01-11 / 8. szám

Angol lapvélemények a Ferencváros győzelméril Szerdán valamennyi lon­doni lap nagy terjedelem­ben méltatta a Ferencváros nagyszerű liverpooli győ­zelmét. Különösen azt emelték ki, hogy a Liver­pool csapata első ízben szenvedett saját pályáján vereséget egy európai együttestől, és amikor a stadion nagyrészt fana­tikus szurkolói a magya­rokat éltették a mérkőzés végén, teljesen világos volt, hogy a magyarok győzelme megérdemelt. A Guardian szerint a Fe­rencváros csatárai egész klasszissal jobbak voltak ellenfelüknél. A magyar védelem pedig olyan jó volt, hogy a liverpooli csa­tárok alig' juthattak szó­hoz. A Morning Star kultu­ráltnak és összhangzato- sabbnak nevezi a magyar csapatot, Branikovics gól­ját pedig ragyogónak érté­keli. A Ferencváros játéka az alkotó futballhagyo- mány nagyszerű példáját nyújtotta. A Daly Mail szerint a Ferencváros „bekorcsolyá­zott” a VVK negyeddöntő­jébe. A Daily Mirror azt írja, hogy a játék egészé­ben véve igen sportszerű volt és egyáltalán nem ha­sonlított a VVK csúnya történetének durva mérkő­zéseire. A Daily Telegraph „Az okos magyarok kiütöt­ték a Liverpoolt” című cikkében azt írja, hogy a liverpooliakat a brazilok elleni nagy magyar győze­lem emléke hatotta át, és a vendégek sikere ezen a pályán a technika és a tak­tika diadala volt. A lap Vargát egy új Kubaiénak nevezi de dicsérőleg emlé­kezik meg Páncsicsról és Rákosiról is. A Times a többi között ezeket írja: A Ferencváros játékosai sok­kal intelligensebben kezel­ték a labdát, mint az an­golok, és ez a magyaros lendület Puskásra és Bo- zsikra emlékeztetett. Tech­nikailag és taktikailag a magyarok kiemelkedtek a mezőnyből és a Liverpool­nak ezért nem kell szé- gyelnie a vereséget. (MTI) Hogyan tippeljilnk E heti totótippjeink: 1. Atalanfa—Sampdoria X 2. Brescia—Napoli X, 1 3. Fiorentina—Lanerossi I 4. Inter—Cagliari 1 5. Mantova—Bologna x, 2 6. Roma—Torino x, 1 7. V ar ese—Milan 2, X 8. Bari—Lazio X, 1 9. Genoa—V erő na 1 10. Novara—Pisa X Ll. Messina—AS Regina x, 2 12. Modena—Lecco 1 13. Livorno—Foggia ?, 1 14. Venezia—Perug ia X, 1, 2 Pótmérkőzések: 1, 1. Kiskunfélegyhózi ajándék Albertnek Nagy csomagot hozott a posta Albert Flórián címé­re az MTI szerkesztőségé­be. Kiskunfélegyházáról ér­kezett. Herédi Imre küldte, s rajta a jelzés: Élelmiszer. Albert a kicsomagolás után meglepve látta, hogy nem disznótoros kóstolót, hanem egy díszes trófeát rejt a láda, s tetejében egy bronz labda díszeleg. A kí­sérőlevél aztán mindent megmagyarázott: „Először engedje meg, hogy mint .egyszerű szur­koló gratuláljak az „Év leg­jobb magyar labdarúgója” és „Európa legjobb labda­rúgója” címekhez, s fel­ajánljam ezt a serleget ön­nek, mint az év legjobb ma­gyar labdarúgójának. Ügy tudom, hogy ehhez a cím­hez eddig nem járt díj, s az az elképzelésem, hogy a labda szeleteibe évről év­re be lehetne vésetni a vé­dő nevét. így lenne ván­dordíj. Lenne még egy ké­résem. Szeretném, hogy az elkövetkező években a ván­dordíját védő játékos csa­pata hírverő mérkőzésre el­látogatna Kiskunfélegyhá­zára. Biztosra veszem, hogy a játékosok is jól éreznék magukat városunkban. Egyébként azért írtam a csomagra „Élelmiszer”, hogy minél előbb megkapja. Mi félegyháziak szeretnénk megelőzni a párizsiakat. Ha ez a labda nem is arany­ból készült, úgy gondolom, a szeretetünk bearanyozza azt.” Albert Flórián legszebb emlékei közé helyezte el vitrinjében a serleget. (MTI) Lyka Untai a KTE edzője Megírtuk, hogy a KTE tárgyalásokat, folytat Lyka Antal edzővel, a Ferencvá­ros volt válogatott fedeze­tével. Kedden a szerződés aláírása meg is történt, s így Lyka Antal a KTE lab­darúgócsapatának az ed­zője lett. Itt említjük meg, hogy az NB II-s kecskemé­ti csapat január 24-től kez- 'dődően két hétre téli elő- alapozásra 18 játékossal Siófokra utazik. A Kecskeméti Dózsa még mindig edző nélkül van, sőt jelöltjük sincsen a lila­fehéreknek. A felkészülést így a csapat Molnár Fe­renc másodedző irányításá- sával kezdi meg. SiAinin Játszmák a XXXV. szovjet sakkbajnokságról Ez a bajnokság rendhagyó j Kh8 26. e5, Vd5 27. ef:, gf: 28. volt, mert nem körmérkőzéses i Bg4, Be4 formában, hanem 126 részve- ! vővel svájci rendszerben bo- j i nyolitották le. A nagymesterek i egy része hiányzott, mégis elég | erős mezőny gyűlt össze. A j harcos, vállalkozó kedvű fia­talok biztosították az ilyen ver- I senyeken szokásos meglepető- j seket. A nagymesterek mellett j több kevésbé ismert fiatal mes- ! tér végzett az első húsz kö­zött. A verseny élcsoportja: I Tál és Polugajevszkij 10, Vasz- I jukov, Tajmanov, Platonov(!) I 9, Szaharov, Antosin 9, Zsurav- j lev, Bagirov, Furman, Holmov, Zseljándinov, Zajcev, Izvezosi­kov, Stenberg, Osznosz, Tuk- makov 8,5 pont. TAR RASCH-VÉDELEM Zajcev Furman Harkov, 1968. 1. dl, Hf6 2. c4, C6 3. Hf3, d5 4. Hc3, c5 ő. cd:, Hd5: 6. e4, Hc3: 7. be:, cd: 8. cd:, Fb4f 9. Fd2, Fd2:t 10. Vd2:, 0—0 11. Fc4, Hc6 12. 0—0, b6 13. Ve3, Fb7 14. Badl, Ha5 15. Fd3, BcS 16. Hg5, Hc4 17. Fc4:, Bc4: 18. f4, Vd7 19. f5!, ef: 20. Bf5:, fí> 21. Hf3, Be8 22. Bf4, Va4 2?. Bfl, Va2: 24. Hh4, Bc2 25. Vg3, A néger sportolók tiltakozó bojkottja A New York-i Atlétikai Klub hagyományos téli fe­dettpályás versenyeit az idén a néger atléták nélkül bonyolítják le. A színes bő­rűek azért maradnak távol a küzdelmektől, hogy ezzel is tiltakozzanak a faji megkülönböztetés ellen — közölte nyilatkozatában Harry Edwards professzor, aki az amerikai néger spor­tolók olimpiai bojkott-moz­galmát is szervezi. A New Többet vártunk! A Bajai Vasas MTE NB lll-as labdarúgócsapatának évi mérlege 1966. végén a Bajai Vasas MTE bravúros, országszer­te elismerést kiváltó őszi szereplés után hajszállal maradt el az NB Il-be ju­Az 1967. évi úszóeredmények A mellúszásban az idén változások történtek az élen. Az elmúlt évi lista­vezetőt, Rados Zsuzsát (Ba­ja) az igen tehetséges Holló Éva váltotta fel, sőt a má­sodik helyre testvére, Holló Ágnes került jó idővel. Holló Éva mindkét szám­ban sokat javult és megyei csúcstartó is lett. Eredmé­nyei megközelítik az orszá­gos serdülő szintet, amit a nyári versenyeken elért eredményei is bizonyítanak. További fejlődéséhez és az országos élvonalba kerü­léshez szükséges a még erő­teljesebb, keményebb ed­zés, mert amennyiben meg­elégszik az eddigi munká­val, a többi úszótársához hasonlóan nem fognak ered­ményei javulni. Holló Ág­nes kevés versenyen in­dult, de még így is biztos pontja volt a kecskeméti csapatnak a városok kö­zötti találkozókon. A ver­senyekre szóló jó felkészü­lésnek köszönheti sikereit. A fedett beindulásával to­vább javíthat eredményein. Kemény Margit (Baja) még néhány évvel ezelőtt me­gyei csúcstartó volt, ered­ményei azonban nem fej­lődtek tovább. Rados Zsu­zsa (Baja) az idén vissza­fejlődött, az edzések el­hanyagolása miatt. A fiata­labbak közül Csapó Zs., Harkai Zs., Farkas J. a jövőben a legjobbaknak is komoly ellenfele lehet. A mellúszók dolgában me­gyénk jól áll, mivel egész sok igen jóképességű úszó­val rendelkezik és ha szor­galmuk fokozódik, akkor az eredmények sem marad­nak el. 100 m női mellúszás: 1. Hollő E. (K. Vízmű) 1:30,8 2. Hollő A. (K. Vízmű) 1:33,6 3. Kemény M. (Bajai Víz.) 1:36,1 4. Rados Zs. (Bajai Víz.) 1:36,4 5. Csapó Zs. (K. Vízmű) 1:36,6 6. Farkas J. (F. Fáklya) 1:41.0 7. Harkai Zs. (K. Vízmű) 1:41,2 8. Makó E. (F. Fáklya) 1:43,0 9. Némedi V. C. (F. Fák.) 1:44,8 10. Dékán E. (Bajai Víz.) 1:44,8 Megyei Ifjúsági és felnőtt csúcs: Holló Éva (Kecskeméti Vízmű) 1:30,8 (1967). 200 m női mellúszás 1. Holló É. (K. Vízmű) 3:15,2 2. Holló A. (K. Vízmű) 3:29,8 3. Kemény M. (B. Víz.) 3'.39,4 4. Csapó Zs. (K. Vízmű) 3:34,6 5. Harkai Zs. (K. Vízmű) 3:36,0 6. Dékán E. (Bajai Víz.) 3:38.2 7. Farkas J. (F. Fáklya) 3:40,3 8. Rados Zs. (Bajai VÍZ.) 3:41,0 9. Némedi V. C. (F. Fák.) 3:43,2 10. Nyilas I. (K. Vízmű)- 3:43,4 Megyei ifjúsági és felnőtt csúcs: Holló Éva (Kecskeméti Vízmű) 3:15,2 (1967). tástól. Az optimisták az újabb bajnokságtól az őszi forma átmentését várták, méghozzá tartósan. A csa­pat valamit gyengült ugyan, de a feljutás nem látszott lehetetlennek, hisz csak kevés igazi rivális maradt a porondon. Nos, a várt eredmény elmaradt. Kétségtelen, hogy számol­ni kellett az eltávozott já­tékosok hiányával, és a csa­pat stílusát is megszabó irányító fedezetjátékos Csongor kiválásával. Egy igazi irányító játékos hiá­nya még a bajnokság si­keresebb szakaszaiban is meglátszott. Számoltak az MTE házatáján az ellenfe­lekkel is, de kevesebb ve- télytársat vártak. Persze a látottak sok mindenre ma­gyarázatot adnak. A bajno­ki címet megszerző Siófok -— anélkül, hogy ezzel le­becsülnénk, vagy érdemeit kisebbítenénk — egyenle­tes teljesítményével érde­melte ki a címet, mert já­tékereje semmivel nem állt az élhely többi tagjáé felett. A tavaszi idény után a csa­pat 2 pont hátránnyal állt a vezető Siófok mögött, gólaránya azonban nem volt biztató. Bár a legtöbb gólt rúgták (36) a vezetők közt a legtöbbet is kapták (22). Ami még feltűnő: az MTE nem játszott döntet­lent. Ekkor még senki sem gondolta, hogy az őszi idény után is döntetlen nél­küli csapat áll az NB vala- menhyi osztályában. Ide­genből 10 pontot hoztak ha­za, itthon kettőt vesztettek. Bár ősszel a riválisokhoz menni kellett, a BMTE sor­sát még mindig sokan lát­ták biztatónak. A csapat néhány barátsá­gos mérkőzésen egész jól játszott, mód volt fiatalok kipróbálására. Több poszton sokan is próbálkoztak, így középhátvédben, fedezet­ben, ugyanakkor kapusgon­dokkal küzdött a csapat egész évben. Sérülések, for­mahanyatlások, iskolai és munkahelyi elfoglaltság miatt kényszerült az edző a csapat ismételt felforgatá­sára. Az őszi siófoki mér­kőzés előtt Jászberényi Já­nos edző egészségi álla­pota romlott le any- nyira, hogy kórházi ápo­lása miatt nem lehetett csapatával. Ha mindezt fi­gyelembe vesszük, érthe­tőbb a szereplés. Előre kell néznünk, egy bajnoki évbe mindezt be kell kalkulálni. Megbomlott egy kész csapat, és most kialakulhat egy hasonló jó, esetleg jobb. A szurkolók türelmét és odaadását jó lenne már valami széppel meghálálni, esetleg úgy, mint a serdülők tették 1967-ben. Egy bajnokság­gal... F. J. I York-i Atlétikád Klub egyébként régóta úgy isme­retes, mint a faji megkü­lönböztetés és az antisze­mitizmus fellegvára, Hosz- szú idő óta egyetlen néger sem kerülhetett a klub tag­jai közé — még akkor sem, ha rengeteg dicsőséget szerzett hazájának. A Síportklub új épülete előtt február 16-án a ver­senyek megnyitásának nap­ján harlemi néger spor­tolók tiltakozó felvonulást rendeznek, ezzel is támo­gatni, kívánják a bojkott- mozgalmat. Edwards professzor ki­jelentette azt is, hogy a New York-i Atlétikai Klub fedettpályás téli versenyei elleni bojkott egyik részét képezi a mexikói olimpiai játékok elleni néger tilta­kozásnak. A tiltakozás a profi spor­tolók táborába is átterjedt. Az St. Lazare Cardinals klub néger, amerikai fut­ball (a rögbi egy durva változata) játékosai nyilat­kozatot adtak ki, amely­ben közlik, hogy az együt­tesben megkülönböztetés­ben részesítik őket, színes bőrük miatt. 29. Hg6t!, hg: 30. Vll4, Kg'8 31. Bg6:f, Iíf8 32. Vf6':t, Ke8 33. Vf8f, Kd7 34. Bf7f — sötét fel­adta. SPANYOL MEGNYITÁS Tál Antosin Hafkov, ígss. 1. e4, es 2. Hf3, Hc6 3. Fb5, a6 4. Fa4, Hf6 5. 0—0, He4: 6. d4, b5 7. Fb3, d5 8. de:, Fe6 9. C3, Fc5 10. Hbd2, 0—0 11. Fel, Hd2: 12. Vd2:, fs 13. ef:, Bf6: 14. Hg5, Ff5 15. b4, Fb6 16. Fb3, He7 iE aä, Bb8 18. ab:, ab: 19. Bel, C6 20. Ve2, Hg6 21. Hf3, h6 22. Hd4, Fd4: 23. cd:, Vd7 24. f3, Be6 25. VÍ2, Bbe8 26. Fd2, Fd3 27. Be6:, Be6: 28. Bet, Bel: 29. Fel:, Ve« 30. Vd2, Ve2 31. Ve2:, Fe2: 32. Kf2, Fd3 33. Ke3, Fbl 34. h4, Ki7 35. b5, He7 36. g4, Hc8 37. Fdl, Hd6 38. Fe2, Hc4f 39. Kf4, Ke6 40. Ffl, Hb2 41. Fc3, Hc4 42. Fh3, Kf6 43. Fel, Hb2 44. Fd2, Hc4 45. Fel, c5 46. be:, Fd3 47. c6, b4 48. C7, Hd6 49. Ke3, Fa6 50. Kd2. Kg5 51. Keif, Kh4 52. Ffl, Ffl: 53. Kft:, Kg3 54. Ke2, b3 55. Kd31, Kf3: egyezett a Beníica és a Vasas A Vasas labdarúgó-csa­pata, útban chilei vendég- szereplésére, kedden rövid időre leszállt Lisszabonban. A repülőtéren az együttes vezetői és a Benfica kép­viselői megbeszélést tartot­tak a BEK negyeddöntőjé­vel kapcsolatos mérkőzések időpontjáról. ^ Rövidesen megszületett a megegyezés. E szerint az el­ső mérkőzésre március 6-án Budapesten kerül sor, míg a visszavágót Lisszabonban ÜP ■V/M. m Ü \m m,\ FIi6:!, Kg4: 57. Fg7:, Kh5: 58. Fe5, Hc8 59. Kc3, Kg6 60. Kb3:, KÍ7 61. Kb4, Ke6 62. Kb5, Kd7 63. Ká6, Kc6 64. Ff4, He7 65. Ha7, Hc8f 66. Kb8, Kd7 67. Kb7, He7 68. Fel — sötét feladta. SZICÍLIAI VÉDELEM Vaszjukov Gurgenidze Harkov, 1968. 1. e4, c5 2. Hí3, d6 3. d4, cd: 4. Hd4:, HfS 5. IIc3, Hc6 6. Fc4, e6 7. Fb3, a6 8. Fe3, Ha5 9. 0—0, Fe7 10. f4, Hb3: 11. ab:, o—0 12. Vf3, Vc7 13. g4, d5 14. e5, Hd7 15. g5, Hc5 16. Vh5, He4 17. Bf3, Hc3: 18. Bh3, h6 19. be:, Vc3: 29. Btíl, Kh7 21. 15, ef: 22. Bg3, Fc3 23. g6t, Kg8 24. FhG:!, Fd4:f 25. Khl, fg: 26. Vg6:, Fe5: 27. Bc3:, Fc3: 28. Bel, Í4 29. Be7 — sötét feladta. Gazfeg propni készül a VÍT-re íí is is unfé íégyh ása ismét as NB ll-hen ? Tavaly ősszel nagy küz-1 vatalos értesítés szerint a delem után, s még nagyobb í Budai Spartacus helyére az balszerencsével az NB II. j MTS a Kiskunfélegyházi Keleti csoportjából kiesett j Vasast osztotta be. A na- rosszabb gólaránnyal a Kis- , , , ,, kunfélegyházi Vasas. Most. I pokban talan mar erro1 hogy Budapesten a két: írásban is megkapják az ér- Spartacus egyesült, nem hi- * tesítést. Több mint száz országból húszezer fiatalt várnak Szófiába a XX. Világifjú- sági Találkozóra, amelyet az idén július 28-a és au- , . , ., . gusztus 6-a között rendez­marcius 14-en játsszák le. [ nek meg a bolgár főváros­ban. A fesztivál állandó előké­szítő bizottsága már elké­szítette a „nemzetközi ran­devú” előzetes program­ját. Egyebek között szoli­daritási demonstrációk egész sorát rendezik. Számos egyéb esemény is helyet kap a VIT prog­ramjában. Például sport- versenyeket rendeznek, é- a különböző delegáció' művész-tagjai is „megmér­kőznek” egymással.

Next

/
Oldalképek
Tartalom