Petőfi Népe, 1965. május (20. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-30 / 126. szám

A napokban töltötte be hatvana­dik évét Mihail Solohov, a szovjet próza és a XX. századi európai irodalom kiemelkedő alakja. VÍZSZINTES: 2. Solohov regé­nye; első része 1932-ben, második kötete 1959-ben jelent meg. 11. A baskír főváros. 13. Kétszeres Kos- suth-díjas matematikus. 14. Mulat rajta. 16. A szomjat oltja. 13. Mun­ka. 19. Rag. 20. Szarvas nősténye. 21. Férfinév. 23. Vissza: abrak. 24. O. S. 25. Rossz tanácsadó. '26. . . .- hajrá! 27. Község a gödöllői já *ás- foan. 28. Taliga. 29. Lám! 31. Házi­állat. 32. Érdektelennek tart. 33. Keselyű. 34. Tekintélyes nagyságú. 36. Bolgár kikötőváros. 38. T. T. 39. Kérdőszó. 40. Bűn. 41. Női név. 43. Régi szovjet vadászgépek. 44. Orosz helyeslés. 45. Nem vak. 46. A vízszintes 2. sz. egyik fő hőse. 49. Kíván. 50. Jegyzőkönyv. 51. Fo­lyóágy. 52. Rugalmas testszövet. 53. Holt nyelv. 54. Olasz férfinév. 55. Barátságtalan megszólítás. 57. Szín. 58. Színművész. 59. Híres orosz ló- íajta. 61. Női név. 62. A. T. 63. Hoz­zátartozóim. 65. Mozi. 66. Ilonka. 67. Solohov fő műve: négy kötet­ben az I. világháború és a polgár- háború éveinek küzdelmeit, a szov­jethatalom megszilárdulását mutatja be. 68. A függőleges X. is ez. FÜGGŐLEGES: 1. A vízsz. 67. sz. főalakja. 2. Bálvány. 3. Hollandiai város. 4. Talál. 5. Személyes név­más. 6. R. K. 7. Már nem köt le. 8. Község a mezőcsáti járásban. 9. Angol folyó. 10. Majdnem rege. 11. Közterület. 12. Solohov 1959-ben megjelent regénye, a honvédő há­ború hőseinek állít benne emléket. 15. A nagy író „Doni elbeszélések” c. kötetéből e címen adtak ki ha­zánkban válogatást. 17. Nem dol­gozó méh. 19. Francia filmcsillag. 21. Időjelző. 22. Növény. 23. Hentes­szerszám. 25. Jogfosztott ember. 26. Síkság. 28. Homorú. 30. A sors há­rom istennője a görög mitológiá­ban. 33. Pamutszövet. 35. Gavay- vers hőse. 37. Rendelkezésre bocsát. 42. Gyorsan beszél. 44. A debreceni múzeum névadója. 46. Zrínyi ,Szi­geti veszedelem” c. művének egyik szereplője. 47. Sebolaj-márka. 48. Nőszirom. 49. Csacsieledel. 52. Te­tőfedő anyag. 54. Kézi mérték. 56. Fejlődés. 57. Csattanó (—’). 58. Eu­rópai főváros. 60. IRE. 61. Csonthé­jas gyümölcs. 62. Névutó. 64. M. E. 65. K. D. 66. Zamat. Megfejtendő a vízszintes 2., 46., 67., 68. és a függőleges 1., 12., 15. sorok. A május 23-i rejtvény fő sorai­nak megfejtése: Mali — Bászutó- föld — Rabat — Libéria — Tana tó — Algéria — Malawi — Marokkó — Uganda — Tananarive — Nigéria — Tanzania — Kamerun — Gabon — Lomé KATONA JÖZSEF SZINHÄZ Május 30, vasárnap délután 3 óra Tsz- és nyugdíjas-bérlet este 7 óra Madách-bérlet Shakespeare: A MAKRANCOS HÖLGY Vígjáték 5 felvonásban, 2 részben Május 30-án, vasárnap: Baja Központi: Nem, Baja Urá­nia: Ki volt űr. Sorge? Kalocsa: A tizedes meg a többiek, Kecs­kemét Városi: Gyávák bandája, Kiskőrös: Limonádé Joe, Kis­kunfélegyháza: Egy nyáron át táncolt, Kiskunhalas: Az éjszaka világa, Lajosmizse: Kár a ben­zinért. Május 31-én, hétfőn: Baja Központi: Nem, Baja Urá­nia: Ki volt dr. Sorge? Kalocsa A tizedes, meg a többiek, Kecs kémét Városi: A generális é Harakiri, Kiskőrös: Komédia í kilinccsel, Kiskunfélegyháza Könnyű élet. Kiskunhalas: Gá bor diák, Lajosmizse: Az éjsza ka világa. Közlemények GYASZHIR. Mélységes fájdalom­mal tudatjuk, hogy a legdrágább férj, nagyapa, dr. Borsányi Bittner József, Hetényegyháza körzeti or­vosa, f. hó 27-én, életének 65. éve­ben hirtelen elhunyt. Temetése jú­nius l-én délután fél 4 órakor lesz a hetényegyházi temetőben. A gyá­szoló család. 2839 EZÜTON mondunk hálás köszö netet mindazoknak, akik a drága édesanya és nagyanya, özv. Magyar Károlyné temetésén részt vettek és fájdalmunkban osztoztak. Selmcczi Kőműveseket, kubikosokat, férfi és női segédmunkásokat, önálló brigádokat is, budapesti munkára felve­szünk. Szállást biztosítunk. Jelentkezés személyesen az ÉM. 43. sz. Állami Építő­ipari Vállalat központjá­ban, Budapest, XI. Domb­óvári u. 19. szám alatt. (Megközelíthető: 4-es, 47-es villamossal). 1401 Kecskemét város helyi autóbuszjáratainak menetrendje Érvényes 1965. május 30-tól 1. sz. vonal: Nagyállomás—Tanács- háza—Homokbánya Vasútállomástól 5.10-től 22.10-ig a járatok 15 percenként minden óra 10-kor, óra 25-kor, óra 40-kor és óra 55-kor indulnak. 21.55-kor járat nem indul. Tanácsházától vasútállomás felé 5.15- től 22.15-ig a járatok 15 percen­ként, minden óra 15-kor, óra 30- kor, óra 45-kor és egész órakor in­dulnak. (21.45-kor járat nem indul.) Tanácsházától Homokbánya felé 5.15- től 22.15-ig 15 percenként min­den egész órakor, óra 15-kor, óra 30-kor és óra 45-kor indulnak a járatok. 22 órakor járat nem in­dul. Homokbányától 5.30-tól 22.30-ig 15 percenként minden órakor, óra 15- kor, óra 30-kor és óra 45-kor indul­nak a járatok. 22.15-kor járat nem indul. 2. sz. vonal Tanácsháza—Agroker— Tégla/) ^ár A Tanácsházától: 5.15, x5.30, 5.45, X6.00, 6.15, X6.30, 6.45, X7.00, 7.15, X7.30, 7.45, X8.00, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, Sz 12.30, 12.45, Sz 13.00, 13.15, Sz 13.30, 13.45 Sz 14.00, 14.15, X14.30, 14.45, X15.00, 15.15, T 15.30, 15.45, T 16.00, x6.15, T 16.30, 16.45, T 17.00, 17.15, T 17.30, 17.45, T 18..M), 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 2045, 20.45. 21.15, 21.45, 22.15- kor inúulnak a járatok. 3. sz. vonal Tanácsháza—Méhesla- posí Iskola—Kísérleti Gazdaság A Tanácsházától: 5.15, x5.30, 5.45, X6.00, 6.15, X6.30, 6.45, X7.00, 7.15 X7.30, 7.45, X8.00, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, Sz 12.30. 12.45, Sz 13.00, 13.15, Sz 13.30, 13.45, Sz 14.00, 14.15, X14.30, 14.45, X15.00, 15.15. T 15.30, 15.45, T 16.00, 16.15, T 16.30, 16.45, T 17.00* 17.15, T 17.30, 17.45, T18.00, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15, 21.45, 22.15, 22.45-kor indulnak a járatok. 4. sz. vonal Tanácsháza—Repülőtér —Mintagyümölcsös A Tanácsházától: 5.15, X5.30, 5.45, X6.00, 6.15, X6.30, 6.45, X7.00, 7-15, X7.30, 7.45, X8.00, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, Sz 12.30, 12.45, Sz 13.00, 13.15, Sz 13.30, 13.45, Sz 14.00. 14.15, X14.30, 14.45, X15.00, 15.15, T 15.30, 15.45, T 16.00, 16.15, T 16.30, 16.45. T 17.00, 17.15, T 17.30, 17.45, T 18.00, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21 15, 21.45, 22.15, Sz éfi +22.45, Sz és +23.45-kor indulnak a járatod 5. sz. vonal Tanácsháza—Jász utca —Máriavárosi pályaudvar 5.20- tól 21.50-ig a Tanácsházától 30 percenként minden óra 20-kor és óra 50-kor indulnak a járatok. A Máriavárosi pályaudvarról 5.30- tól 21.00 óráig minden egész órakor és óra 30-kor indulnak a járatok. 6. sz. vonal Tanácsháza—Szelei- falu 5.20- tól 9.20-ig és 14.20-tól 18.20-ig a Tanácsházától 30 percenként min­den óra 20-kor és óra 50-kor indul­nak a járatok. 9.20- tól 14.20-ig és 18.20-tól 20.20-ig a járatok a Tanácsházától óránként minden óra 20-kor indulnak. Szeleifaluból a járatok 5.30-tól 9.30-ig és 14.30-tól 18.30-ig félórán­ként minden egész órakor és óra 30-kor indulnak a járatok. 9.30- tól 14.30-ig és 18.30-tól 20.30-ig a járatok a Szeleifaluból óránként minden óra 30-kor indulnak. 8. sz. vonal Tanácsháza—Nyomási iskola A Tanácsházától: 5.15, x5.30, 5.45, X6.00, 6.15, X6.30, 6.45, X7.00, 7.15, X7.30, 7.45, X8.00, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, Sz 12.30, 12.45, Sz 13.00, 13.15, Sz 13.30, 13.45, Sz 14.00, 14.15, X14.30, 14.45 X15.00, 15.15 T 15.30, 15.45, T 16.00, 16.15, T 16.30, 16.45, T 17.00, 17.15, T 17.30. 17.45, T 18.00, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45-kor indulnak a járatok. 9. sz. vonal Tanácsháza—Talfáji köz 5.20- tól 9.50-ig és 13.50-től 18.50-ig a járatok a Tanácsházától félórán­ként minden óra 20-kor és óra 50- kor indulnak. 9.50-től 13.50-ig és 18.50-től 20.50-ig a járatok a Tanácsházától óránként minden óra 50-kor indulnak. 5.30- tól 10.00 óráig és 14.00 órától 19.00 óráig a járatok Talfáji közből félóránként minden egész órakor és óra 30-kor indulnak. 10.00 órától 14.00 óráig és 19.00 órától 21.00 óráig a járatok Talfáji közből óránként, minden egész óra­kor indulnak. 10. sz. vonal Tanácsháza—Budai út, 22. sz. vegyesbolt 5.45-től 20.45-ig a járatok a Ta­nácsházától 60 percenként minden óra 45-kor indulnak. Munkanapokon a Tanácsházától1 2 3 4 5.15-kor kisegítőjárat indul. 6.00 órától 21.00 óráig a 22. sz. vegyesbolttól a járatok óránként, minden egész órakor indulnak. Munkanapokon 5.30-kor a 22. sz. vegyesbolttól kisegítőjárat indul. 11. sz. vonal Tanácsháza—Bogo- vicsfalu 5.20-től 20.20-ig a Tanácsházától a járatok óránként minden óra 20- kor indulnak. Bogovicsfaluból a járatok 5.30-tól 20.30-ig óránként minden óra 30-kor indulnak. 12. sz. vonal Tanácsháza—Közte­mető A Tanácsházától: X5.20, +5.30, X5.50, +6.00, X6.20, +6.30, X6.50, +7.00, X7.20, +7.30, X7.50, +8.00, 8.3ö, 9.00, 9.30. 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, T és +12.00. Sz 12.20, T és +12.30, Sz 12.50, T és + 13.00, Sz 13.20, T és + 13.30, Sz .3.50, +14.00, X14.20, +14.30, X14.50, +15.00, X15.20, +15.30, T 15.50, Sz és +16.00, T 16.20, Sz és +16.30, T 16.50, Sz és +17.00, T 17.20, Sz és +17.30, T 17.50, Sz és +18.00, 18.30, 19.00. 19.30, 20.00, 20.30-kor in­dulnak a járatok. 2/A sz. vonal Tanácsháza—Alsó­pályaudvar Tanácsházától: x5.30, 5.45, x6.00, 6.15; xf.30i 6.45, X7.00, 7.15, x7.30, 7.45, X8.00, 8.15, 8.45, 9.15, 9.45, 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, Sz 12.30, 12.45, Sz 13.00, 13.15, Sz 13.30, 13.45, Sz 14.00, 14.15, X14.3C, 14.45, X15.00, 15.15, T 15.30, 15.45 T 16.00, 16.15, T 16.30, 16.45, T 17.00, 17.15, T 17.30, 17.45, T 18.00, 18.15, 18.45, 19.15, 19.45, 20.15, 20.45, 21.15-kor indulnak a járatok. A járatok Alsópályaudvarról fen­ti időadatokhoz viszonyítva 5 perc­cel később indulnak. Körjárat: Vasútállomás—Bethlen krt.—Széchenyi krt.—Máriavárosi pályaudvar—Dózsa Gy. út—Árpád krt.—Erzsébet krt.—Kuruc krt.—Vas­útállomás. Vasútállomástól Kuruc körút felé: X5.20, X5.5G. +6.00, X6.20, X.6.50, X7.00, X7.20, X7.50, +8.00, X8.20, 9.00, 10.00, 11.00, T és +12.00, Sz 12.20, Sz 12.50, T és +13.00, Sz 13.20, Sz 13.50, T és +14.00, X14.20, X14.30, + 15.00, X15.29, T 15.50, Sz és +16.00. T 16.20, T 16 50, Sz és +17.00, T 17.20, T 17.50, Sz és +18.00, T 18.20, 19.00, 20.00-kor indulnak a járatok. A Vasútállomástól Bethlen körút felé: 5.30 x6.00, 6.30, X7.00, 7.30. X8.00, 8.30 9.30, 10.30, 11.30, Sz 12.00, 12.30, Sz 13.00, 13.30, Sz 14.00, 14.30, X15.00, 15.30- T 16.00, 16.30, T 17.00, 17.30, T 18.00, 18.30, 19.30, 20.30-kor in­dulnak a járatok. Jelmagyarázat: x = munkanapo­kon közlekedik; Sz = szombaton közlekedik; -+■ * munkaszüneti na­pokon közlekedik; T = a hét utolsó munkanapján és munkaszüneti na­pokon nem közlekedik. 9. sz. Autóközlekedési Vállalat Igazgatósága 2694 Apróhirdetések ELADÖ 2 db 5 éves mindenórás te­hén. Pólyák József, Kisfái 217. sz. 6953 HASZNÁLT könnyű gumiskocsi, parasztkocsi és stráf kocsi eladó. Kecskemét, Zöldfa u. 3. 6952 HAT méhcsalád Nagyboconádi kép­tárakban, mézes kanna, vasvázas üvegtető, 3,5x2,5 m, üvegfalak el­adók. Kecskemét, Kenderessy u. 8. S/. 6951 SKODA Colonial, DKW Junior 600-as felújítva, alkalmi áron el­adó. Megtekinthető bármikor. Tele­fon munkanapon 228. Nagykőrös, GEV-telep, Hatvani. 695Ü 900-AS Wartburg eladó. Kecskemét, Voelker-telep, X. u. 3. 6948 BEJÁRD alkalmazottat felveszek. Dr. Frigyes, Kecskemét, Csáky u. 2. 6947 ELCSERÉLEM 1 szoba, összkomfor­tos lakásomat kétszobásra, meg­egyezés szerint. Kecskemét, Külső- Szabadság út 16. I. e. 4. Dózsa la­kótelep. 6946 MINDENNEMŰ bognármunkát vál­lalok, tsz-eknek munkaegységre is. Kecskemét, Simon I. u. 12. 6945 KECSKEMÉT, Vacsihegy 6L íz. alatt 10 hónapos süldők eladók. Gyurász János. 6944 ELADÓK városföldi Petőfi Tsz mel­lett kisebb-nagyobb süldők. Márto- néknál. 6938 HÍZOTT hússertés eladó. Kecske­mét, Cserhát u. 6. Halasi úti isko­lánál. 6934 ELADÓK egyéves süldők. Balló- szög 201. sz. Űj Tavasz Tsz, Ben- csik-major. 6888 ZOMANCOS tűzhely eladó. Kecske­mét, Ojtozi utca 8. (Muszáj.) 2759 MOSZKVICS 407. tip. gépkocsi kifo­gástalan állapotban, garázsban tar­tott, eladó. Kecskemét, Árok u. 7. szám. 6541 ELADÓ Hetényegyházán a Jókai ut­cában fél hold szőlő, felszereléssel együtt. Érdeklődni: Kecskemét, Batthyány utca 16. szám alatt. 2308 SZOBA, konyha, speizos házrészt veszek. Ajánlatokat: ,,35 ezer 88373’!* jeligére a kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek. 2811 TRABANT 601-es személykocsi el­adó. Kecskemét, Megyei Kórház, dr. Karsay. 2812 11 HÓNAPOS süldők eladók. Kecs-f kémét, Budaihegy 97. Burda Gvu- láné. 2815 FÉRFI segédmunkást felvesz azon­nali belépésre a kecskeméti, Sza­badság téri csemegebolt. 2816 ELADÓ ház, azonnal elfoglalható. Kecskemét, Füzes utca 27. szám alatt. 2817 GARÁZS kiadó. Kecskemét, Bercsé­nyi utca 24. 2819 HÁZHELY eladó. Kecskemét, íiju- ság utca. Érdeklődni Kőrösihegy 110. szám alatt. 2820 ELADÓ fejőstehén, kilenchónapos bikaborjú. Kecskemét, Talfája 279. Szabó Béla. 2821 ELADÓ 4 db 10 hónapos süldő. Kecskemét, rendőrfalui húsbolttal szemben. 6939 BEDOLGOZNA új telepítésű szőlő­be, de inkább veteményt kapáim tsz-be, holdszámra, azonnali fize­tésért, 4 személy, ha harmados ku­koricaföldet és egy egyszerűbb la­kást a tsz biztosít Kecskemét kör­nyékén. Leveleket „Dolgozni aka­runk” jeligére a kiadóhivatalba ké­rünk. 6942 TÖLTÖKÉPES boros hordókat vásá­rolnék 25—30 hl-ig. Cím: Molnár László, Keszthely, Kossuth L. u. 85. szám. 2753 VILLANYSZERELŐ tanulót és szak­munkást felveszek. Mányoki Ferenc villanyszerelő mester. Kecskemét, Erdősi Imre utca 6. 2700 SZOBA, konyha, mellékhelyiséges lakást keresek' költségmegtérítéssel. Cím: Kecskemét, Horog u. 14. fie­gedűs István. ______________________6902 WA RTBURG 900-as kifogástalan ál- lapotban eladó. Megtekinthető hét­köznap du. 5 órától. Kecskemét, Arany János u. 8. I. em. 1. Váradi István. 6876 ÉRTESÍTJÜK AZ UTAZÓKÖZÖN­SÉGET, hogy 1965. május 30-tól új helyi járatot indítunk be Kecske­mét város közlekedésének megja­vítása érdekében. A körjárat út­vonala a következő: Vasútállomás —Czollner köz—Bethlen krt—Széche­nyi krt.—Puskin krt.—Szentmiklósi út—Máriavárosi pu.—Tatár sor— Izsáki út—Dózsa Gy. út—Árpád krt. —Vasútállomás. A körjárat megállóhelyei: Vasút­állomás, MÁVAUT pu, Bethlen krt. —Talfája út kereszteződése, Budai kapu, Kodály tér, Trafóház, Mária­városi pu., Katona József Gimná­zium, Lenin tér, Erzsébet krt.—Baj- csy-Zs. út kereszteződése, Kuruc tér, Lőwy S. utca, Aluljáró, Vasút­állomás. A körjárat átszállási lehetőséget biztosít az összes sugár irányú já­ratra. A járatok csúcsforgalmi idő­szakban mindkét irányban félórán­ként közlekednek. A körjárat beindításától az 5. sz. vonal járatait Tanácsháza—Széche­nyi tér—Kodály tér—Honvédkórház —Jász u.—Kupa u.—Tatár sor—Má­riavárosi pu. nyomvonalon közle­kedtetjük. — Bővebb felvilágosítá­sért kérjük, forduljon a 9. sz. AKÖV-hőz. 9. sz. Autóközlekedési Vállalat Igazgatósága 2693 KEDVES UTAZÓKÖZÖNSÉG! Szí­ves tudomására hozzuk, hogy 1965. május 30-tól (vasárnaptól) Kecske­mét város helyi járatain új vitel­díjbeszedési formát rendszeresítünk. A viteldíj minden vonalon egysé­gesen 1 Ft, melyet 1 Ft-os pénzér­mében az autóbuszon elhelyezett perselybe kell bedobni. Az átszállójegy, a szakaszjegy és a gyermekjegy megszűnt. A gyer­mekek iskolaköteles korig kísérővel díjmentesen utazhatnak, iskolaköte­les kortól a teljes viteldíjat köte­lesek megfizetni. Felszállás az első, leszállás a hátsó ajtón történik. 1965. június 6-tól (vasárnaptól) kezdődően új típusú havi bérletje­gyeket rendszeresítünk. Az egyvo­nalas dolgozó havi bérletjegy ára 40 Ft. Az összvonalas dolgozó havi bérletjegy ára 60 Ft. Az egyvonalas tanuló havi bérletjegy új ára 20 Ft. Az összvonalas tanuló havi bér­letjegy új ára 30 Ft. Fenti időponttól a dolgozó heti bérletjegy megszűnik. A havi bér­letjegyek minden hó 6-tól a követ­kező hó 5-ig érvényesek. A havi bérletjegyek felmutatóra (tehát naponta többszöri utazásra is) és naptári napokra (tehát mun­kaszüneti napokra is) érvényesek. A havi bérletjegyek csak a MÁVAUT autóbuszpályaudvaron válthatók meg, munkanapokon 6—20 óráig, munkaszüneti napokon pedig 7—14 óráig. 9. sz. Autóközlekedési Vállalat Igazgatósága 2695 RAKTÁRI segédmunkásokat azon­nali belépéssel felveszünk. Jelentke­zés a Kecskeméti Gazdasági Ma­lomban. 6954 KERTES családi ház eladó. Cím: Baja, Bajnok utca 11. ?823 SZÉP hálószobabútor eladó. Kecs­kemét, Külső-Szabadság út 14. 2829 ELADÓ 3 szobás, összkomfortos családi ház. Kecskemét, Hunyadivá­ros, Mátyás király körút, jobbról a 3. ház. 2830 JUGOSZLÁV Colibri motor eladó príma állapotban. Örkény, Szent- péteri Béla. 2832 6 EVES gyengefias, bőtejelő teáén eladó 7500 Ft-ért. Kecskemét, Bal- lószög, I. kerület 78. Kosa Mihály. 2833 DUNA oldalkocsi sürgősen eladó. Kecskemét, Cimbalmos utca 3. 2834 LABÁPOLO pedikűrös, Kecskemét* Budai utca 31. Solti Kálmánná. 2042 ELADÓ Pannónia motorkerékpár* gerenda és 200xl40-es redőnyös ab­lak. Kecskemét, Zöldfa u. 28. 2835 EGY szoba, összkomfortos lakásom elcserélem két szoba, ősz komfortos, udvarosra. Érdeklődni: Kecskemét, Nyár utca 1. Gergelyek. 17 órától. 2837 ELADÓ mangalica sertés hathetes fiaival vagy külön is. Érdeklődni: Kecskemét, Czollner tér 54/a. Mar- sáék. 2040 NYOLC méter hosszú szívócső 2 colos bőségü, eladó. Garaczi Ká­roly, Kecskemét, Közép utca 7. 2841 ÉRETTSÉGIZETT, katonaviselt fia­talembert keresünk eladási ügyin­tézői munkakörbe, 1002-es TUZÉP­telep. Kecskemét. _________________2789 ZO NGORA, fekete, rövid, szép ál­lapotban. Alkalmi vétel. Hangszer­üzlet. Kecskemét, Nagykőrösi utca 7. sz._____________________________ 2770 ZO NGORA, egészen rövid, bérbe­adó. Hangszerüzlet, Kecskemét. = Nagykőrösi utca 7._______________2767 WARSZAWA személykocsi kifogás­talan állapotban eladó. Végh Bálint, Orgovány, III, kér. 41. 2758 SÜLDŐK eladók. Kecskemét, Tál- fája 143. Szabó Pál.____ 2757 EL ADOK választási malacok. Kecs­kemét. Szolnokihegy 29., Horválhék- nál, volt halászcsárdával szemben. 2745 MÁSFÉLÉVES heréit sertések el­adók. Kecskemét, Talfája 23. 7-es km-nél, Bogos András. 2792 LÖ eladó. Méntelek. Sóhordó úti ls^ kólánál. Héjjas-tanya. 6914 SIMCA Aronde eladó. Megtekint­hető vasárnap 7—13 óráig. Kecske­met, Báthori u. 4. fíq?n NAGYKÉPERNYÖS Tv, Erkel mag- no, 320-as betongerenda eladó. — Kecskemét. Báthori u. 4. 6921 Tiszaugi strandon 3 helyiséges, íe- dett terraszos nyaraló eladó. Érte- kezni Kecskemét, Báthori u. 4. 6922 HÍZOTT sertés eladód Kecskemet' Fgnér u._3^______________________ 6925 EL ADÓ 2 db vízhúzó szivattyús mo- Í°J\. Érdeklődni Kecskemét, nagy­kőrösi betonút mentén, Kúti bol­tossá^ szemben. 6908--------------------------——_________________U.7UO EL ADÓ 6 éves, bőtejelő fias tehén". Kecskemet Talfája 20. Budai úton a 6. km-nél. Bogos Sándor 6906 STU KATÓ KMAD, nádpalló kapható. váí?i István u„ X. kér U] ház, Szaniszló István 6883 ÉVES süldők eladók. Koncz Gábor­nál. Kecskemét, Nagykőrösi beton- ut mellett, 6. km-nél. 6898-------------------------í------- ------- -----------------------------uotio 26 ooo km-t futott Moszkvics el­adó. Kecskemét, IV. kér., Semmel- weisz u- 11- 6897 ^ALYOG nagyobb mennyiségben is eladó a Magyar—Szovjet Barátság Tsz-nél, Törökfái. 689f Ü.J KÉTSZEMÉLYES REKAMIE, 2 fotel, 4 szék fizetési kedvezmény- nyel eladó. Kecskemét, Rákóczi ut ä- 2328 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom