Petőfi Népe, 1965. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-21 / 93. szám

Apróhirdetések A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MŰSORA Április 21, szerda este 7 óra Dévai: POTYAUTAS Zenés vígjáték két részben Bajor-bérlet m Április 21-én, szerdán: Baja Központi: A szép Antonió, Baja Uránia: Saint Tropez-i csendőr, Kalocsa: Hamlet I—II., Kecskemét Városi: A tizedes, meg a többiek, és a Hófehérke és a 7 törpe, Kiskőrös: —, Kis­kunfélegyháza: Sándor Mátyás, Kiskunhalas: Féltékenység: La- josmizse: —. xXXXJCkxX-VXyXX'OOOOOOCOOOOOOoOOOOOCCCKlO.N V-. Közlemények GYÁSZHIR. Fájdalommal tudat­juk, hogy szeretett édesapánk, Simó Mihály műszerész elhunyt. Teme­tése folyó hó 21-én 3 órakor lesz az új köztemetőben. A gyászoló család. 1973 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Kö­szönetét mondunk mindazoknak az Ismerősöknek és rokonoknak, akik felejthetetlen édesanyánk temeté­sén megjelentek, ezzel fájdalmun­kat enyhítették. Faragó-család. 6443 köszönetnyilvánítás. Mind­azoknak, akik drága édesanyám, nagymamánk, özv. Schreindorfer Józsefné halála alkalmából fájdal­munkban osztoztak, ezúton mon­dunk köszönetét. A gyászoló csa­lád., 8444 Férfi segédmunkásokat felveszünk kőművesek mel­lé. Kecskeméti Építőipari Szövetkezet, Bocskai u. 12. ______________________1G93_ Rá diói televíziót és mindenféle háztartási kisgépet gyorsan és szak­szerűen. olcsón javít a Kis­kőrösi Vegyes Ktsz. Kos­suth Lajos u. 12.. telefon: 7 Ugyanitt fenti készülékek­re és gépekre garanciális javítást is végeznek. 285 A Zománcipari Művek Kecskeméti Gyáregysége felvételre keres vizsgázott kazánfűtőt, marós szakmunkást és öntödei férfi segédmunkásokat. Jelentkezés a gyáregység munkaügyi osztályán. 1941 Szabad kapacitásunk van f. év II., III., IV., negyedévé­ben kotrógéppel és dózer­rel történő földmunka végzésére Budapesten és vidéken egy­aránt. Megrendeléseket kér­jük Főv. 'Csatornázási Mű­vek, Budapest, V., Beloian­nisz utca 12., megküldeni. 1815 Bács-Kiskun megyei Ce­mentipari Vállalat, Baja azonnal felvesz férfi segédmunkásokat Bérezés: egyenes darabbér kb. 1500—1800 forintip. Munkásszállás és üzemi ét­keztetés biztosítva. Jelen kezés, Baja. Gránátos uic 2. munkaügyi csoportnál. , 171' A Bajai Mg. Gépjavító Ál­lomás azonnal felvesz lakatosokat, autogán­villanyhegesz tőket, portást, univerzál köszörűst és segédmunkásokat. 1799 Az ÉM. Fémmunkás Épületlakatos és Tömegcikkipari Válla­lat, Vasszerkezeti Gyár, Kecskemét, Árpádváros 17. FELVÉTELRE KERES épületlakatos, általános la'a'cs és hegesztő szakmunkásokat, valamint férfi segédmunkásokat. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a gyár munkaügyi osztályán. 1828 ALKALMAZUNK l!llllllll!l!l!lll!!ll!!lll!il!ll!ll!l!lll!ll!l!l!llllll!ll!l!ll!!l!ll!lllllllll!!imil!!!!!lllllll növényvédelmi áruforgalmi előadói munkakörbe 1 férfi munkaerő#. Követelmény: Középfokú mezőgazdasági technikumi vég­zettség. Legalább 3 év mezőgazdasági üzemi, vagy vállalati gyakorlat. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés személyesen a vállalat titkárságán. AGROKER, Kecskemét, Matkói u. 3. 1952 A kunszentmiklósi Hunya di Tsz-nek 50 mázsa I. oszt. Amsei fajtájú burgonvavei&mag?a elrdó. Rönkvágást bérf firészel est, fűrészelt áruk bérszárítását, kovács- és bog- nármunkát, kocsijavítást vállal a KECSKEMÉTI FÉM- ÉS VASIPARI KTSZ. Szent István város 17. (Fűzfásköz.) Telefon: 24-68 286 Jól jár, ha baromfira és tojásra szerződést köt Kössön szerződést csirkére, kacsára, libára, pulykára, tojásra a helyi földművesszövetkezettel. Takarmányjuttatás állami áron. magasabb átvételi árat és előleget, biztosit szerződéskötés esetén a földművesszövet­kezet. 1253 Azonnal felveszünk kőműves, ács, villanyszerelő, vasbetonszerelő szakmunkásokat, kubikosokat, valamint férfi és női segédmunkásokat ÉM Bács megyei Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét Klapka utca 34. és Baja, Április 4. tér 10. 1936 Motorosok figyelem! Még a jó idő beállta előtt végeztesse el a motorkerékpár téli nagyjavítását a Kalocsai Vas- és Fém- j ipari Ktsz-néL Javítási és szervizmunká­kat gyorsan és pontosan végzi el. Kalocsa, Holmayer tér 2. Telefon: 78. ■ Pannónia, Danúvia, Csepel motorok garanciális javíhá; és szerviz. ______________ .80 10 00-ES Wartburg de Luxe jó álla pótban igényesnek eladó. Kecske mét, Ballószög 390. 638 KÉT hold szántóföld leiéből kiadó Kecskemét, Akácfa u. 27. Somod József né. 644 ELADD családi hóz. Kecskemét Darab utca 1/a. Érdeklődni vasár nap vagy telefonon, 14-52. Puskás ____________________________________195 A MŰSZAKI Anyag- és Gépkeres kedelmi Vállalat (Műszaki Bizivná nyi) április 22-én (csütörtökön Kecskeméten, a Szolgáltató, Javitt és Vegyesipari Vállalat, Kéttemp lomköz alatt, gépek motorok, mű szerek, műhelyberendezések stb becslését, illetve lebonyolítását vég zb________ 189: A KECSKEMÉTI Barnevál felves; gépipari technikumi végzettséggé vagy érettségivel, de 3—10 évi gya­korlattal és felsőfokú normás ké­pesítéssel rendelkező dolgozót. Je­lentkezés a személyzeti előadónál. __________________ 193! EL ADÓK előszobabútor, asztalok székek, ágyak, ágysodróny, lószőr- matrac, konyhaszekrény. Érdeklőd­ni: kecskeméti színház, Gyovai. 1966 Bajai apr< ELCSERÉLEM udvari 2 szobás, konyhás lakásomat hasonlóért. Ba­ja, Attila utca 16. 1G5 BAJA, Dimitrov utca 30. számú ház beköltözhetően eladó. 1875 KISGYERMEK gondozását válla­lom lakásomon. Baja, Róka utca 16. sz. 1962 ELCSERÉLEM Budapest, XX., Pest­erzsébet, Hajnal utca 2. sz. egy szoba, konyha, előszoba, éléskamra, mellékhelyiséges lakásomat hasonló bajai — lehetőleg belterületi — la­kásért. Bővebb fevilágosítá3t ad a fenti címen levélileg vagy szemé­lyesen Kováts István. 180 BAJA, Róka utca 55. számú családi ház (2 szobás) azonnal beköltözhe­tően eladó. 181 Kiskunhalasi HETIPIACI napon tolósúlyos mér­legek kaphatók, javítást, hitelesí­téssel vállalok. Felvilágosítást Móró­né, Kiskunhalas, Ady Endre utca 1/a. Piaccal szemben, Krammer József, mérlegkészítő, Baja. 79 VILLANYSZERELŐKET felveszünk. Jelentkezés írásban vagy személye­sen, DÁV üzemvezetőség, Kiskun­halas. 1878 DANUVIA motorkerékpár jó álla­potban eladó. Kiskunhalas, Gőzön •utca 40. 1879 DANUVIA motorkerékpár kitűnő állapotban eladó. Kiskunhalas, Gyep utca 19. Szegedi út sarok. 1880 ELADÓ Kiskunhalason Bundzsák István utca 12. számú lakóház. Ér­deklődni helyszínen. 118 KISKUNHALASON eladó Dózsa György út 2. számú négyszobás, összkomfortos új ház, strandfürdő mellett. 119 KISKUNHALASON eladó Bem ut­ca 1. szám alatt rekamié, sezlon és kárpitozott székek. 120 KISKUNHALASON eladó Felsőöreg­szőlők 298. számú 3 holdas tanya beköltözhető lakóépülettel. Daróczi Antal. 121 JÓL bejáratott új fekete Pannónia motorkerékpár részletre is, családi okból sürgősen eladó. Kiskunhalas, Kisfaludy utca 3. 122 44 ÉVES iparos megnősülne. Jelige ,;3 éves kisleányának édesanyát keres”. Leveleket a kiskunhalasi Hirdetőbe. 129 ELADÓ jó állapotban levő deszka, 2 személyes, szétszedhető víkend- ház vagy motorgarázsnak használ­ható. Érdeklődni: Kecskemét, Pus­kin utca 22. Fűszerbolt. 1967 FŰSZER, csemege eladói képesítés­sel rendelkező férfiakat árurevizori beosztásba felveszünk. FŰSZERT- fiók, Kecskemét, Kiskőrösi út 5. ____________________________________1968 HÜ S JELLEGŰ 200 kg-os sertés el­adó. Kecskemét, Szarkás 64. özv. Langó Pálné. 1970 30 MÁZSÁIG bíró gumiskocsi eladó. Nagykőrös, V. kér., Táncsics Mi­hály u. 26. 1972 SZ AB AS-VARRÁS TANFOLYAMOT indít a Városi Művelődési Ház kez­dők és haladók részére 1965. máj. 3-tól. A tanfolyam időtartama 3 hónap. Jelentkezni lehet április 15- től Kecskemét, Szilády Károly ut­ca 6. alatt, 9—11 óráig. Délután Rá­kóczi út 3. alatt, a II. emeleten, 2—5 óráig. 1836 BŰTEJELÖ gyengefias tehén eladó. Kecskemét, Talfája 13. Budai úton._______________ 1841 KÉ T hold föld 400 négyszögöl sző­lővel feléből kiadó. Értekezni: dél­után, Kecskemét, Zsinór u. 1. 6446 hirdetések JÓL főző, takarító bejárónőt kere­sek egész napra. Választ „Ti-zta” jeligére a bajai hirdetőbe. 182 BAJA, Bajnok utca 15. sz. alatt 199 négyszögöl háztelek eladó. Ér­deklődni: Petőfi Sándor u. 19. 183 VENNÉK kis családi házat vagy házrészt, szoba, konyha beköltözz hetőséggel, 10 ezer kp. plusz rész­letre, megegyezéssel. Kapás István, Jánoshalma I. 284. 184 500-AS Trabant Combi jó állapot- ban eladó. Rém, Bajai út 5. 185 BAJA, Dimitrov u. 30. sz. ház be­költözhetően eladó. 1875 BÉCSI páncéltőkés, kereszthúros rövid zongora eladó. Részletre is. Somlói tanár, Bátmonostor. 1876 apróhirdetések MAGÁNOS nő jólelkű családot ke­res, aki házvezetés vagy idős há­zaspár gondozásáért lakást adna és megélhetését biztosítaná. Kiskunha­las, Fazekas utca 83. Tóth Judit. 124 KISKUNHALASON eladó 1 szobás fél ház mellékhelyiségekkel, beköl­tözhető. Széchenyi utca 8. 125 ELADÓ Kiskunhalason 2 szobás, összkomfortos, kertes, beköltözhető lakóház. Émeklődni SzÖŐá József u. 3. 126 VILLANYSZERELŐKET felveszünk. Jelentkezés írásban vagy személye­sen. DAV üzemvezetőség, Kiskun­halas. 1878 DANUVIA motorkerékpár jó álla­potban eladó. Kiskunhalas, Gózon u. 40. 1879 DANUVIA motorkerékpár kitűnő állapotban eladó. Kiskunhalas, Gyep u. 19. Szegedi út sarok. 1880 EGY Jawa 250-es motorkerékpár, újj típusú, sürgősen eladó. Kecel, Vasút utca 28. 128 VETÖBURGONYA eladó, 200 mázsa I. osztályú, somogyi sárga után- termesztett vetőburgonya, mázsán­ként 200 Ft. Kossuth Tsz, Balota- szállás, , 19C4 AZONNALI belépésre felveszünk több éves gyakorlattal rendelkező gépkocsiszerelőt kiskunhalasi mun­kahelyre. Cím: Kiskunhalas és Vi­déke Sütőipari Vállalat, Tolbuchin utca. 1963 ELADÓ 2 előhasi fias tehén. Harka- kötöny, külterület 86., Bújdosó Jó­zsef. 123

Next

/
Oldalképek
Tartalom