Petőfi Népe, 1965. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-21 / 93. szám

Unalmas mérkőzésen biztos győzelem bajai mte—sárbogárdi petöfi 2:o (i:0) Baja, 800 néző, vezette: Csor­dás. BMTE: Disztl — Varga, Pán- csics II., Bisztrovics — Csongor, Gyulavári — Bality, Czeglédi, Rizsányi, Petrich, Boros. Edző: Ónody Béla. Az első percekben mindkét kapu előtt adódott egy-két hely­zet, de a csatárok sorra elügyet- lenkedték. Utána álmos, csap­kodó játék következett. A 16. percben Czeglédi középen kiug­rott három védő díszkíséretében — s bár erősen szorongatták — a kifutó kapus mellett a hálóba talált. 1:0! Ezután a bajaiak többet tárr. - dtak, de komo'-abb helyzetet nem tudtak kidolgozni. A II. félidő szemerkélő eső­ben kezdődött. Ettől sem lett Újszeged, 500 néző, vezette: Dobos. H. MEDOSZ: Horváth —Csa­bánké, Kiss, Lipák — Hornyák, Tóth I. — Tóth II., Csermák III., Vanyiska, Dobszai, Cser­mák II. Edző: Várhegyi Fei'enc. Szombaton délután került sor a két csapat találkozójára. Az I. félidőben a halasiak irányí­tották a játékot. A 6. percben mégis az UTC szerezte meg a vezetést. Egy jobb oldalról átvá­gott labda már túljutott az alap­vonalon, amikor a balszélső visszakanalazta és a berobbanó szegedi középcsatár közelről a hálóba lőtt. 1:0! A következő percben egyenlíthetett volna a MEDOSZ, de Csermák II. lab­dáját Dobszai elhamarkodva az üres kapu mellé lőtte. Továbbra is a Halas irányított, de előre­vágott labdáik sorra elakadtak a feneketlen sárban. Sorozatos támadások után — bár öngóllal — a 27. percben egyenlített a MEDOSZ. Csermák III. beadá­sát Vanyiska elől az egyik sze­iramosabb a mérkőzés. Rend­kívül sok eladott labda és cél­talan csapkodás jellemezte eb­ben az időszakban a játékot. Említésre méltó esemény csak Czeglédi kapufája volt a 18. percben. Ezután a játék telje­sen ellaposodott. Csak a végén ébredt fel a bajai együttes. A 41. percben Bality a bal szélen elfutott. Magára vonta a védel­met, majd Petrich elé játszott, aki néhány lépés után a 16-os- ról, a kifutó kapus fölött a há­lóba ívelt. 2:0! A mérkőzésről túl sok jót nem lehet mondani. Igen ala­csony színvonalú játékot hozott a két csapat találkozója, ame­lyen végül is a nagyobb tudású bajaiak biztosan győztek. — Jók: Disztl és Bality. gedi hátvéd menteni akarta és lábáról saját hálójába vágódott a labda. 1:1! A 31. percben Csermák III. a középen kitört, de a 16-oson belül felvágták. A játékvezető sípja néma maradt. Fordulás után némi hazai fö­lény alakult ki, a halasi véde­lem azonban biztosan hárította a szegediek támadásait. Egy bal- szerencsés gól végül is az UTC javára döntötte el a mérkőzés sorsát. A 26. percben egy hosz- szán előre vágott labdára Hor­váth kifutottt. A labda a sárban elakadt és a hazaiak összekö­tője nyúgodtan lőtte az üres kapuba a labdát. 2:1! Az utolsó percekben egyenlíthetett volna a MEDOSZ. A kiugró Csermák III-at a 16-oson belül kézzel húzták vissza, Dobos játékve­zető ezt sem látta. A játék képe és a helyzetek alapján a Kiskunhalasi ME­DOSZ legalább a döntetlent megérdemelte volna. — Jók: Kiss, Hornyák és a két Tóth. MaróSh világbajnok A rotterdami ifjúsági vi­lágbajnokság hétfői, utolsó ver­senynapján kardban végre ma­gyar győzelem született. A há­rom versenyző közül Nagy Zsolt és Maróth Péter a nyolcba ju­tást is kiharcolta, Gerevich itt kiesett. Utána Nagy és Maróth az újabb akadályt is biztosan vette, s a négyes döntő résztve­vője lett. A döntőben Maróth mindhárom ellenfelét legyőzte, így vereség nélkül nyert világ- bajnokságot. Az ifjúsági kardvívó világ­bajnok: Maróth Péter (Magyar- ország), 2. S. Komisszarov (Szov­jetunió), 3. Nagy Zsolt (Magyar- ország), 4. V. Nazlimov (Szovjet­unió). A bajnokság harmadik fordu­lójában csak bácsalmásiak katy- mári veresége okozott meglepe­tést. Sajnálatos esemény is tör­tént. A G arára utazó soltvad- kerti csapatot Császártöltésen baleset érte. A vendéglő előtti kanyarnál egy szembejövő te­hergépkocsi pótkocsija megcsú­szott és nekivágódott a soltvad- kertiek autóbusza elejének. — Csaknem valamennyi utas ki- sebb-nagyobb mértékben meg­sérült. Közülük a legsúlyosab­ban Lehóczky, a vadkertiek ne­ves játékosa, akit a kalocsai kórházba szállítottak.. Részletes eredmények: ÉSZAKI CSOPORT Kecskeméti TE—Lajosmizse 3:0 (1:0) Kecskemét, 1200 néző, v.: Pénzes. — Végig hatalmas KTE- fölényben zajlott le a mérkő­zés. A KTE megérdemelte a győzelmet, de csatársorának já­téka még döcögött. Nem tudták megtalálni a jól tömörülő la- josmizsei védelem ellenszerét. — Gl.: Szabó 2, Laczi IX. 11-es- ből. — Jók: Nagy L., Vass, La­czi II., Bozsó, illetve Danics (a mzőny legjobbja), Parádi, Kis- juhász I. Kecskeméti légierők— Kkhalasi MÁV 2:1 (2:0) A kalocsaiak végig tíz emberrel játszottak JÁSZBERÉNYI VASAS—KALOCSAI HONVÉD 2:1 (0:1) Balszerencsés vereség ÚJSZEG EDI TC—KISKUNHALASI MEDOSZ 2:1 (1:1) Jászberény, 400 néző, vezette: Pengő. Kai. Honvéd: Bencsik — Kiss II., Kapitány, Kiss I. — Balogh, Kohut — Prockl, Eszenyi, Csa- la, Urbán, Menrath. Edző: Ma­lomszegi Ottó. Jól előkészített pályán kezd­tek a csapatok, a kalocsaiakra nézve kellemetlen eseménnyel. Menrath hirtelen rajtolt egy meredeken előreadott labdára, rosszul lépett, súlyosan megrán­dult a lába és végleg ki kellett állnia. Ennek ellenére a Hon­véd támadott és a 15. percben Urbán jól kidolgozott hely­zetet szalasztott el. Öt perc múlva Csala került jó helyzet­be, de gyöngén lőtt, amit a ka­pus könnyen hárított. Utána is a Honvéd támadott, és a 21. percben a vezetést is megsze­rezte. Eszenyi a félpályáról in­dulva kicselezte a védelmet és Csalához gurított, aki a jobb alsó sarokba lőtte a vezető gólt. 0:1! A félidő második felében még Baloghnak volt jó hely­zete, de a védők az utolsó pil­lanatban mentettek. Szünet után mind keményeb­bé vált a játék. Előbb Eszenyit, majd Procklot kellett jó tíz per­cig a partvonal mentén ápolni. A Honvéd nyolc emberrel is lelkesen küzdött. Az utolsó ne­gyedórában a védelmük kétszer is megingott és előbb egy sza­badrúgásból egyenlítettek, majd az utolsó előtti percben egy hosszan előre vágott labdára a hazaiak jobbszélsője ráfutott és védhetetlenül a kalocsaiak háló­jába fejelte a győztes gólt. 2:1! A Kalocsai Honvéd nem ad­hatott egy emberelőnyt az ott­honukban kitűnő jászberényiek­nek. így is csak két súlyos vé­delmi hibából az utolsó percben vesztettek. A helyzetek alapján az egyik pontot feltétlenül meg­érdemelték volna. — Jók: Ba­logh, Csala, Eszenyi és Kohut. Kiskunhalas, 200 néző, v.: Mi­hala. — A Légierők nagy erő­vel kezdett és már a 10. perc­ben Kócsó II. és Ábrahám gól­jával 2:0-ra vezetett. A hala­siak csak szünet után lendültek játékba, de Vikor távoli lövé­sével csak szépíteni tudtak. — Jók: Farkas, Zubriczky, Parádi III. és Kócsó II., illetve Vikor, Horváth, Tóth I. Társadalmi munkában épül a kézilabdapálya. A kecskeméti Belső Városi Sporttelepen hetek óta szorgos munka folyik. Az ipa­ritan uló-iskola és a Bánya Júlia Gimnázium tanulói kézilabda- és röplabdapályát építenek. Képünkön az ipari tanulók egy csoport­ja a kézilabdapálya lelátóján dolgozik. Nagyobb arányú is lehetett volna a győzelem KALOCSAI KINIZSI—MEZŐTÚRI HONVÉD !:• (1:0) Kalocsa, 800 néző, vezette: Tóth F. Kai. Kinizsi: Kerekes — Kol­lár, Tóth, Bálint — Tamási, Páncsity — Farkas, Débity, Va- tai, Martin, Miskei. Edző: Csóti Lajos. Kezdés után a kalocsaiak lép­tek fel támadólag és a 3. perc­ben Débity nagy lövése alig ke­rülte el a vendégek hálóját. So­rozatos kalocsai támadások után a 11. percben nagy kapu előtti kavarodásnál Martin ügyesen gurította a labdát a mezőtúriak hálójába. 1:0! Utána a Kinizsi nagy fölénybe került, ami gó­lokban nem fejeződött ki. A 17. percben Miskei elhamarkodot­tan mellé lőtt. A 21. percben szögletrúgásnál ismét Miskei hi­bázott. A vendégek szórványos támadásait a kalocsai védők jól hárították. A 25. percben a me­zőtúri Bánhídi szabadrúgása alig kerülte el a kalocsai ka­put. A 31. percben Miskei éles szögből — beadás helyett — a kapu mögé vágta a labdát. Me­zőnyjátékkal ért véget az I. fél­idő. Szünet után meglepetésre a vendégcsapat vette át a játék irányítását. A mind veszélye­sebb mezőtúri támadásokat a kalocsai védelem kitűnően há­rította. A 17. percben Martin és Farkas összefejeltek és odalett a jó helyzet. A félidő második felében változatos játék alakult ki, de komolyabb gólhelyzetet egyik csapat sem tudott kiala­kítani. A Kalocsai Kinizsi jobb já­tékfelfogásban nagyobb arány­ban is győzhetett volna. A gól- képtelenségnek egyik fő oka a fedezetpár gyengébb játéka volt. — Jók: Débity, Kollár, Tóth, Farkas. Megyei I. o. labdarúgó-eredmények Tiszakécske— Kecskeméti Fémmunkás 1:1 (1:0) Tiszakécske, 300 néző", v.: Kor­mányos. — A hazai csapat kez­dett jobban és a félidő köze­pén vezetéshez jutott, amikor az egyik kecskeméti védő kéz­zel ütötte el a labdát. A 11-est Barvik értékesítette. A kecské­méi együttes csak szünet után jöt lendületbe és a félidő kö­zepén szabadrúgásból egyenlí­tett. A tiszakécskei Szőke meg­rúgta ellenfelét, mire kiállítot­ták. A megítélt szabadrúgást Tóth M. nagy erővel lőtte a ha­zaiak hálójába. A két csapatból csak a tiszakécskei Varga játé­ka érdemel dicséretet. Kkfélegyházi Honvéd— Kiskőrösi Honvéd 1:0 (0:0) Kiskőrös, 500 néző, v.: Bo- ronkay. — Nagy csalódást kel­tett a félegyházi együttes. — Egyenlő ellenfelek küzdelme, amely csak a II. félidő elején Savanya 11-esővel dőlt el a vendégek javára. — Jók: Sava­nya és a kiskőrösi közvetlen védelem. Szabadszállási Honvéd— Kecskeméti Szállítók 1:0 (1:0) Kecskemét, 200 néző, v.: Ko­vács. — Egyenlő ellenfelek küzdelme, amelyet végül is Ba- racsi öngólja döntött el. A Szál­lítóknak volt több helyzete, mégis szabadszállásiak győzel­me megérdemelt, mert csatár­soruk két gyors szélsőjük ré­vén sok veszélyes támadást ve­zetett. Izsák—Kecskeméti MÁV 3:0 (1:0) Izsák, 600 néző, v.: Sári. — Az I. félidő egyenlő erők küz­delmét hozta. Az izsáki együt­tes szünet után korszerű játé­kot mutatott és biztosan győ­zött. Még három kapufát is lő- tek. Gl.: Filus, Juhász I., Kál­lai. — Jók: a két Juhász, Kor­mos (a mezőny legjobbja), il­letve Laczkó, Gál, Balanyi. Kecskeméti Dózsa II.— Dunavecse 4:2 (1:2) Dunavecse, 200 néző, v.: Peák. — Közepes színvonalú mérkőzésen a nehéz talajt job­ban bíró kecskemétiek szünet utáni jó játékukkal megérde­melten győztek. — Gl.: Kasza, Kerepesi, Vékony, Gács öngól, illetve Faragó I. és Faragó II. — Jók: Kerepesi, Kelemen II., Vékony, illetve Bujdosó, Hor­váth, Faragó II. DÉLI CSOPORT Kiskőrös—Császártöltés 6:0 (3:0) Kiskőrös, 1800 néző, v.: Ke­mény. — Az első negyedórában még jól tartotta magát a lelkes császártöltési csapat, de azután felülkerekedett a Kiskőrös és ilyen arányban is megérdemelt győzelmet aratott. — GL: Pa- luska II., 4, Markó és Szent- györgyi II. — Jók: Patznyik, Gacs, Kállai, illetve Heiser és közvetlen védelem. Kalocsai Spartacus— Bajai Honvéd 1:1 (0:1) Kalocsa, 200 néző, v.: Fehér L. — A játék nagyobbrészt a két 16-os között folyt le. A ka­locsaiaknak volt több helyzete — kihasználatlanul. A vendé­gek Németh szép góljával sze­rezték meg a vezetést. Szünet után mindinkább csapkodóvá lett a játék. A Spartacus csak az utolsó előtti percben tudott egyenlíteni Okner góljával. — Jók: Rhusz, illetve Németh. Mélykút—Kkhalasi Honvéd 4:2 (2:0) Mélykút, 300 néző, v.: Molnár L. — Izgalmas jó iramú mér­kőzésen a lelkesen játszó ven­dégcsapat szünet után kiegyen­lített. Ezután a tartalékos mély­kúti csapat erősítettt és két gyors góllal a maguk javára tudták fordítani az eredményt. — Gl.: Bényi 2, Bendula, Hor­váth Il-esből, illetve Szvorény, Fenyvesi. — Jók: Horváth, Bé­nyi, illetve Szvorény, Fenyvesi. Kecel—Hajós 5:1 (4:1) Kecel, 700 néző, v.: Kristóf. — Élvezetes, gyors iramú mér­kőzést vívott a két csapat. A rutinosabb keceli csapat már I. félidőben bebiztosította a győ­zelmet. Szünet után kiegyenlí­tettebb lett a játék. — Gl.: Weisz 2, Balázs 2, Raffai, illet­ve Soltész. — Jók: Kiss I., Weisz, Balázs, illetve Soltész, Baracsi, Schön. Katymár—Bácsalmás 1:0 (1:0) Katymár, 500 néző, v.: Győri. — Az I. félidőben Katymár tá­madott többet és Tumbász egy 14 méteres éles lövéssel meg­szerezte a vezetést. A 28. perc­ben a katymári Csegődi meg­sérült és végig csak statisztált. Szünet után is egyenrangú el­lenfél volt Katymár és egy nagy kapufát is lőttt. A bácsal­másiak az utolsó negyedórában nagy hajrába fogtak, de nem sikerült a hazaiak hálóját be­venni. — Jók: Tumbász (a me­zőny legjobbja), de valameny- nyi katymári játékos dicséretet érdemel, illetve Jagity és Bor- csik. Bajai Bácska Posztó— Vaskút 3:1 (1:0) Vaskút, 300 néző, v.: Száll. Végig jó iramú mérkőzésen a bajaiak játszottak egységeseb­ben, s megérdemelt biztos győ­zelmet arattak. A Gara—Soltvadkert mérkőzés a soltvadkertiek autó­buszbalesete miatt elmaradt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom