Petőfi Népe, 1965. április (20. évfolyam, 77-101. szám)

1965-04-21 / 93. szám

Drámai küzdelemben győzött a Dózsa Szegeden Kecskeméti Dózsa—Szegedi VSE 3:1 (0:1) Kosárlabda NB I. Bajai MTE—Diósgyőri VTK 73:58 (35:29) Újszeged, 1500 néző, vezette: Borzási. K. Dózsa: Czéh — Winkler, Keltái, Menczel — Morvái, Sző- czei — Tanács, Kiss, Takács, Serényi, Rozgonyi. Edző: Titkos Pál. ' S2VSE: Budavári — Réti, Halász, Szécsi — Karsai, Szá­lai — Tóth III., Sonkó, Vöi'ös, Csordás dr., Kalmár. Edző: dr. Veszelovszky László. Szegeden kétnapos esőtől fel­ázott, igen rossz talajú pályán kezdődött a játék. A csapatok nehezen mozogtak az első per­cekben és inkább tapogatódzó játék folyt a két tizenhatos kó zött. Az első veszélyes táma­dást a hazaiak vezették az 5. percben, ekkor a kifutó Cz íh mellett Csordás dr. a kapu mellé lőtte a labdát. Ezután a Dózsa percei következtek es egy mintaszerű támadás végen a szegedi kapus merész ábra- vetődéssel tisztázott Tanács elől. A 10. percben Taná;s adott jó labdát Kissnek, ő azon­ban kivárt, így oda lett a nagy­szerű gólszerzési lehetőség. A 13. percben veszélyes hazai tá­madás futott a jobb oldalon Menczel szerelése nem sikerült, szerencsére Csordás dr. nagy helyzetben fölé bombázott. A 14. percben Rozgonyi pompásan adott a középre, ahol Kiss tisz­ta helyzetben fejelhetett a ka­pura, de a gyenge fejest £ ka­pus védte. Nagy helyzet volt. Ezután néhány percig a hazaiak uralták a mezőnyt és a 21. percben fölényük góllá érett. Szabadrúgáshoz jutottak a vas­utasok. A védők nem tudtak fel­szabadítani és a tisztán álló Tóth III. nagy lövést zúdí­tott Czéh hálójába. 0:1. A gól után felváltva táma­dott mindkét csapat. A csúszós talajon sokat szabálytalankod­tak a játékosok. A játékvezető sípja szinte állandóan szólt. A félidő végéig inkább a hazaiak voltak veszélyesebbek, de a Dó- zsa-védelem, élén Koltaival, sorra visszaverte a támadáso­kat. Szünet után még nagyobb irammal folytatódott a küzde­lem. A vasutasok léptek fel tá­madólag és ekkor úgy látszott, hogy a rendkívül nehéz talajon az erősebb felépítésű hazai csa­pat tovább növeli előnyét. Nem így történt. A Dózsa-já- tékosok egyre inkább belelen­dültek és formás támadásokat vezettek a szegedi kapu e”en. Már az 5. percben Tanács ki­egyenlíthetett volna, de igen jó helyzetben lövés helyett beível­te a labdát. A kiegyenlítő gól a 8. percben esett. Szőczei—Kiss—Serényi lá­bán vándorolt a labda, a védők nem tudtak felszaba­dítani, Tanács elé került a labda, aki védhetetlenül bombázott a szegedi háló­lóba. 1:1. A kiegyenlítő gól nagy örömöt keltett a Dózsa játékosai és a kisszámú, de annál lelkesebb kecskeméti szurkolók körében. Sajnos, a gól előtti jelenetné1 Takács olyan súlyosan megsé­rült, hogy le kellett vinni a pályáról, ahová már vissza sem térhetett. Támadásban maradt a Dózsa és a 11. percben csaknem a ve­zetést is megszerezte. Kiss tel­jesen tiszta helyzetben a ka­pusba lőtte a labdát. A 22. percben Serényi tört a tizenha­toson belülre, de lövése mesz- sze elkerülte a kaput. A 25. percben a játékvezető Tanácsot kiállította. Borzási már előzőleg figyelmeztette a feleselő kecs­keméti csatárt. Kilenc emberre’ folytatták a kecskemétiek a küzdelmet. A szegediek beszorí­tották a Dózsát, azonban a 31. percben fordulat következett be a játékban. A védelem felsza­badító rúgása Serényihez ke­rült. A csatár a kapura húzott, amikor a I6-oson belül járt és éppen lőni készült, Réti felvágta. A 11-est Rozgonyi értékesítette. 2:1! A közönség hazai része sokáig tüntetett a játékvezető ítélete ellen. A hősiesen küzdő Dózsa kilenc emberrel is tovább roha­mozott és lényegesen jobb erőn­létével a 39. percben még be is biztosította a győzelmét. Ismét Serényi vitte fel a labdát. A támadáshoz felzárkózott Rozgo nyi is. Serényi ezt látva, pon tos labdát tálalt a balszélső elé, aki a tizenhatosról hatalmas gólt lőtt a szegediek hálójába. 3:1. Ez maradt a végeredmény. A kecskeméti csapat ritka nehéz körülmények között vív­ta ki szép győzelmét. A Sze gedi VSE mindig nehéz ellen­fele volt a Dózsának. Most is úgy látszott, hogy a SZVSE győzedelmeskedik, különösen akkor, amikor döntetlen állás­nál kilenc főre olvadt a Dózsa csapata. Nagy lelkierőre volt szükség, hogy ilyen balszeren­csés mérkőzésalakulás után is ki tudták vívni a győzelmet. Éppen ezért a lelkes és odaadó játékért valamennyi játékos di­cséretet érdemel. Ha továbbra is ilyen lelkesen játszik a csa pat, akkor még sok öröme telik a kecskeméti szurkolóknak eb­ben a gárdában. A szegediek mindent megtet1 tek a győzelem érdekében, de tőlük ezen a mérkőzésen elpár­tolt a szerencse. A második fél­időben a csapaton kiütközött az erőnléti fogyatékosság. Borzási játékvezető rendkívül határozottan vezette a kemény küzdelmet. Erénye, hogy a kö­zönségtől nem hagyta magáw befolyásolni. M. I. AZ NB II. KELETI CSOPORT Állasa 1. Eger 7 4 2 1 14: 4 10 2. Szóin. MÁV 7 5 — 2 9: 5 10 3. Bp. Előre 7 3 3 1 u: 3 9 4. -Bp. Spartacus 7 4 1 2 i5: 8 9 5. Miskolci B. 7 4 1 2 9: 5 9 6. Szóin. MTE 7 3 3 1 6: 4 9 7. Kecskemét 7 4 1 2 10: 7 9 8. D. Honvéd 6 3 2 1 6: 4 8 9. Pénzügyőr 7 2 3 2 6: 7 7 10. Kisterenye 7 2 3 2 7:10 7 11. V. Izzó 7 2 2 3 5:5 6 12. Martfű 7 2 2 3 10:12 6 13. Borsodi B. 7 2 1 4 7:12 5 14. Gyula 7 1 3 3 4: 7 5 15. Nagybátony 7 2 l 4 7:13 5 16. Békéscsaba 7 1 2 4 6:10 4 17. KISTEXT 7 2 — 5 8:17 4 18. Szegedi VSE 6 — 2 4 5:12 2 A forduló eredményei: Szolnoki MÁV—V. Izzó 1:0, Szolnoki MTE— Debreceni Honvéd 0:0, Kisterenye— KISTEXT 2:0, Bp. Előre—Pénzügyőr 0:0, Borsodi B.—Gyula 1:0, Martfű- Egri Dózsa 2:2, Miskolci B.—Nagy- bátonyi B. 4:1, Bp. Spartacus—Bé­késcsaba 2:0. II Bp. Vasas labdarúgó-csapata Baján A bajai labdarúgó-szurkolók­nak április 22-én, csütörtökön délután 5 órakor igen érdekes­nek és színvonalasnak ígérkező mérkőzésben lesz részük. Itt vendégszerepei az NB I-es Bp. Vasas labdarúgó-együttese a Ba­jai MTE ellen. A mérkőzés iránt nemcsak Baján, hanem a kör­nyékén is igen nagy az érdek­lődés. Az I. félidőben kellett volna győzni KISKUNFÉLEGYHÁZI VASAS—SZEGEDI ÉPÍTŐK 2:2 (1:0) Kiskunfélegyháza, 1000 néző, vezette: Rékasi. F. Vasas: Cseh — Bense, Ta- lárcsik, Kovács — Síkár, Sahin II. — Ádám, Lengyel, Sánta, Makai, Vass. Edző: Kanyó Já­nos. Kezdés után mindjárt 11-eshez jutott a hazai csapat. A kitörő Sántát az ötösön felvágták. A büntetőt Sahin II. értékesí­tette. 1:0! Továbbra is a Vasas támadott. A 13. és a 15. perc­ben a gólvonalról mentettek a vendégek. A 19. percben Len­gyel már a harmadik gólhely­zetet hagyta ki. Ezt is a gólvo­nalról mentették a szegedi vé­dők. A 23. percben az elfutó Molnár II. hatalmas lövését Cseh csak szerencsével húzta le a jobb felső sarokból. Az Épí­tők pontosabban adogat,, de a félegyházi védelem jól hárít. Szünet után a szegediek ke­rekedtek felül és a kapkodó hazai védelem mellett több gól. helyzetet dolgoztak ki, de Cseh mindig menteni tudott. A fél­idő közepén ismét a Vasas vet­te át a játék irányítását, a sze­gedi védelem jól zárt, sőt a 28. percben váratlanul egyenlítet­tek. Egy előrevágott labdával Szekeres megugrott, 20 méter­ről lőtt. Cseh csak kiütni tudta, és a befutó Szekeres másod­szorra már nem hibázott. 1:1! A szegediek most láthatólag az eredmény tartására törekedtek. A 38. percben Makai balról ívelt, és az előrevetődő Len­gyel gyönyörű fejessel juttatta a szegediek hálójába a labdát. 2:1! Két perc múlva sikerült a szegedieknek egyenlíteniük. Cseh a 16-oson kívül kézzel mentett. A megítélt szabadrú­gást Molnár I. a lyukas sorfal között vágta a hálóba. 2:2! A félegyházi csatársor az I. félidőben a helyzetek egész so­rát hagyta ki. A szünet után pedig a védelem bizonytalan­kodott, különösen a hajrában. Jók: Bense, Sahin II., Lengyel, Vass. A TOTÓ 16. HETI EREDMÉNYE törölve, x, 2, 1, x, x, x, x, x, 2, 2, 2, x, 2. Pótmérkőzés: l. Késilabda Békéscsabai Kötött— Kiskunhalasi MÄV 14:6 (9:2) Kiskunhalas, 100 néző, vezet­te: Katona. MÁV: Békési — Csontos, Pa- czolayné, Horváth — Modok, Gyenizse. Csere: Lazarovits, Szi­lágyi, Gombos, Papp. Edző: Hor­váth István. Halas kezdett jobban és Hor­váth, majd Paczolayné góljaival kétszer is vezetéshez juttatták csapatukat. A 3. perctől azon­ban a lényegesen jobb csabai csapat vette át a játék irányí­tását és a félidőig 7 gólos előny­re tettek szert. Fordulás után a vendégek tovább növelték elő­nyüket. Gyenge játék végén megérdemelt vereséggel vonul­tak le a pályáról a halasiak. Darabost, a mezőny legjobbját nem tudták tartani a védők, s ő tetszés szerint lőtte a gólokat. A MÁV csapatából Horváth és Paczolayné igyekezett, de az égés csapat rossz felfogásban játszott. NB I. női. Baja, 100 néző, ve­zették: Marek és Kamer. Baja: Vassné (9), Pásztor (5) — Bognár (11) — Sztipity (14), Csá talajai (25). Csere: Állaga, Mándi (4), Dikán (5), Jenővári. Grünfelder I. Jól kezdtek a bajai lányok, és ez alkalommal már rég nem látott nagy kedvvel is játszot­tak. A 3. percben 8:0-ra vezet­tek. A félidőnek voltak percei, amikor a hazai csapat 10—12 ponttal is vezetett. Ezután több büntető dobást, majd kosár alat­ti biztos helyzetet hagytak ki a bajai lányok, a diósgyőriek vi­Bajai Bácska Posztó—Dió NB I. férfi. Baja, 150 néző. vezették: Marék és Karner. Baja: Kovács (28), Vétek (6), Weidinger (10), Halmos (23), Pi- szárovics. Csere: Karácsonyi (17), Ilkotity (3), Vörös, Mihálovics, Gádor (2), Győrfi. Egy kicsit keményen játszot­tak a diósgyőriek. Lassan len­dült játékba a bajai csapat és csak fej-fej mellett tudták elő­nyüket tartani. A 10. perctől kezdve úgy játszott a Bácska csapata, mintegy jól olajozott gépezet. A nagyszerű cselek, szellemes megoldások és az ezt követő kosarak sokszor ragad­tatták tapsra a nézőket. A II. félidő elején néhány eladott lab­szont a magas játékosaik révén felzárkóztak. A II. félidő elején is a vendégek szerezték a ponto­kat és hamarosan 36:36 lett az eredmény. Közben Dikán és nem egészen egy perc múlva Bognár pontozódott ki a hazai csapatból, de a vendégek leg­jobbjai is sorban a kispadra ke­rültek. Az utolsó 5 percben a bajaiaknak 13—15 pont volt az előnyük. A vendégcsapatból any- nyi játékos pontozódott ki, hogy a végén csak négy emberrel tudtak játszani. Jók: Pásztor, Csátaljai, Sztipity. igyőri VTK 101:64 (48:28) dából szereztek pontokat a ven­dégek. De ezután a hazaiak egész sorozatot dobtak. A mér­kőzés végére helyet kaptak a csapatban a fiatalok is. A vé­gén a bajaiak megfeledkeztek a védekezésről és a vendégek 12 pontot dobtak egymás után. Az utolsó másfél percben beállt az addig edzői minőségben a kis- padról irányító Letek és igyeke­zett megakadályozni a hazaiakat a 100 pont elérésében. Ez azon­ban nem sikerült. A csapatból Weidinger, Kovács, Halmos és Karácsonyi voltak a legjobbak. A DVTK legjobb dobói: Király 25, Rádik 14. Csepel—Kecskeméti Petőfi 82:67 (34:25) NB I. férfi: Kecskemét, 600 né­ző, vezette: Mészáros, Nagy. Petőfi: Tóth (11), Sahin-Tóth (17) — Gábor (3) — Kovács (10), Király (11). Csere: Sárkány (7), Fellegi (4), Fekete (2), Szabó (2), Pankotai, Kenyeres. Edző: Guóth Iván. Megilletődötten kezdett a Pe­tőfi és az elején a Csepel 7:0-ra, majd 10:4 arányban elhúzott. A kecskeméti csapat zónavédeke­zéssel próbálkozott és a játék lassítására törekedett, a Csepel pedig a megszerzett labdákkal szinte robbanásszerű gyors indí­tásokat hajtott végre. A félidő végéig 9 pontra nőtt a vendégek előnye. Egészpályás letámadással kezdte a második félidőt a kecs­keméti csapat, de Bálint távoli tempódobásai és a rendkívül magas Fekete palánk alatti já­téka ellen nem sokat tehettek. A csepeliek fokozatosan elhúz­tak. A hajrában még egyszer fellángolt a Petőfi, és ismét csak 6 pont volt a vendégek előnye, de a végén biztos 15 pontos győzelmet arattak. A Petőfi-játékosak sok „zic­cert” és büntető dobást hagytak ki. Jók: Tóth Sahin-Tóth, Ko­vács, Szabó. A Csepel legjobb­jai: Fekete (26) és Bálint (22). Kettős győzelem a kosárlabda NB Il-hen Kecskeméti Dózsa—Szigetvár NB II. női. Szigetvár, 200 néző, v.: dr. Garamvölgyi, Ka­pusi. K. Dózsa: D. Kovács (13), Li- borné — Czégai (2) — Koroknai (10), Túri (20). Csere: Molnár (7), Volni (3), Nagy (2), Szabó- né, Bende, Bene, Fekete. Egészpályás letámadással kez­dett a Dózsa és az elején hat pontos vezetésre tett szert. A szigetváriak a félidő közepén 13:13-nál egyenlítettek, de ez­után ismét a Dózsa percei kö­vetkeztek. A szünet után hig­gadt, nyugodt játékkal a kecs­keméti csapat tovább növelte előnyét. Ebben a játékrészben többnyire 10 ponttal, majd a hajrában már 20 ponton felül F. Reménység—J NB II. férfi mérkőzés. Kiskunfélegyháza, 200 néző, vezette: Szamosi. KRVSC: Szolnoky, Görög (27) — Bottlik (9) — Kerék (31). Rá- di dr. (6). Csere: Kiss J. (7), Fe­hér (4), Sulyok (2), Borda (2), Tornyos. Edző: Soltész Dezső. A Vasutas könnyen szerezte meg első NB II-s győzelmét. Az első félidőben nagyon jól ját­szott a hazai csapat, és jelen­vörös Meteor 57:34 (25:19) vezetett a Dózsa és végül meg­érdemelten győzte le az ottho­nában közel egy éve veretlen szigetváriakat. Nyugodt, fegyelmezett csapat­játék — ezzel lehet leginkább jellemezni a Dózsa teljesítmé­nyét. Egyénileg két játékos, Túri és D. Kovács egészen ki­váló teljesítményt nyújtottak. A Dózsa két védőjátékosa uralta az egész pályát és mindketten nemcsak irányítottak, hanem pontokat Is szereztek. A többiek a csapatjátékban tűntek ki. A Szigetvár legjobb dobói: Füle 11, Hegedűs 8. Ifjúsági mérkő­zés: K. Dózsa—Szigetvári VM 33:32 (7:22). :TK 88:64 (47:24) tősen elhúzott. Ekkor gyors, kor­szerű akciókat láthattak a né­zők — és remek kosarakat. A II. félidőben főleg a cserejáté­kosok voltak a pályán, a szét- esően játszó MTK ellen azonban így is biztosan győztek. Az MTK legjobb dobói Gellér S. (20), Yiátz (14), Fülöp (11). Szamosi egye­dül vezette a mérkőzést, mert a másik játékvezető nem érke­zett meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom