Petőfi Népe, 1965. február (20. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-16 / 39. szám

Apróhirdetések 250-ES Jawa motorkerékpár új ál­lapotban eladó, Jawa jeligére Kis­kunhalasi Hirdetőbe. 715 SKODA 1102-es, jó állapotban el­adó. Izsák, Kossuth u. 36 . 9697 CSIK Mihályné, Kecskemét, Zöld­fa u. 47. Egy szoba-konyhás ház­rész eladó. 9698 SKODA Octavio. Super személy­autó kitűnő állapotban eladó. Meg­tekinthető: KISOSZ Iroda, Kecs­kemét Jókai u. 28. sz. alatt Tel.: 16-59. _______________________________9703 KÉ TSZÁZÖTVEN kilogrammos mangalica hízott sertés eladó. Kecskemét, Puskin u. 11._______9701 ßZ ÖLÖ eladó Máriahegyen, 1 kis- hóld jó gyümölcsös. Értekezni: Kecskemét. Bánffy u. 13. 9706 KÜLDÖNCÖT keresek, lehet nyug­díjas is Kecskemét, Hosszú u. 25. 9707 SIK-KÖTÖGÉP eladó, tanítással, 8Qx70-es. Köt vékony fonalat, kár­tolt gyapjút. Megnézhető naponta 2 órától 6 óráiig. Kecskemét, Va- csi köz 1. sz. Népboiittal szemben. 9708 900-AS Wartburg igényesnek el­adó. Megtekinthető: Kecskemét, Ipoly u. 3. sz. alatt. 21-én de. 9— 15 óráig. 9709 DUNA TV garancia van eladó. Kecs­kemét. Árok u. 24. szám. 9710 SZOBA-konyhás házrészt keresek megvételre, fizetési kedvezmény­nyel, leveleket „20 000 Ft-om van*’ jeligére a kiadóhivatalba kérek. 97 U ELADÓ szőlő, 1 % hold. Mária- hegy 80. sz.. elfog látható lakással. Értekezni: Kecskemét, IV. kér. Árok u. 14. 9705 KALOCSA, Petőfi Sándor u. 77. sz. ház beköltözhetően eladó. Abo- nyi János. _____692 BO RPUMPÁT, csak jó karban le­vőt keresek, sürgősen megvétel­re. Városi János, Kiskőrös, Felső- cebe 12. 693 MIND ÉN ÖR ÁS üsző eladó. Purta Lajos Kecskemét, Talfája 288. Va- csi úton 5 km-nél. 701 ELADÓ Ágasegyházán (Sándor telepen) tanya gazdasági épület­iekkel és 1080 négyszögöl terület­tel. Érdeklődni: Virág István, Izsák, Kossuth utca 56. 703 JÓ karban levő Moszkvics 407 személygépkocsi eladó. Megtekint­hető Szabadszállás. József Attila Tsz irodájánál, szombat de. 8—12 óra között. Érdeklődni lehet, tele­fon: 78. 670 ISTÁLLÓTRÁGYA eladó. Érdek­lődni: Kecskemét. Rákócziváros 13. 726 ELADÓ hízott sertés, 160 kg-os. — Kecskemét, Cimbalmos u. 10. 9679 ÁLLANDÓAN kaphatók hálóbúto­rok, konyhabútorok, páros ágyak, szekrények. Kecskemét, Kossuth körút 23. 641 ELADÓK szekrények, fotelok, asz­tal. konyhabútor, kerti garnitúra. Kecskemét, Batthyány u. L9. Szappanos. 727 ELADÓK olcsón modem hálószo­babútorok, szép rekamié garnitú­rák, sezlonok, kedvezményesen, szép konyhabútorok, asztal, szek­rény, ágyak. Kecskemét Vak Boty- tyán u. 9. (Rákóczi út végénél). 728 42 ÉVES elvált motorszerelő férfi, társaság hiányában megismerked­ne hozzáillő lány, vagy elvált asz- szonnyal, házasság céljából. Gyer­mek nem akadály. Fényképes le­vélre válaszolok. „Boldogság 50991” jeligére Kecskeméti Magyar Hir­detőbe. 729 ELADÓ új sötét háló-bútor. Érdek­lődni: Kecskemét. Jókai u. 39 . 730 VESZEK 1000 köbcentis körüli autót, negyvenezer készpénzzel. Kelskemét. Berkes Ferenc u. 3. 731 1 V* HOLD szőlő eladó, vagy kiadó BaliLószögben. Érdeklődni lehet: 4 óra után, Kecskemét, Kupa u. 23. 732 ELADÓ Pannónia motorkerékpár, Kecskemét, Bem u. 10. 733 ELADÓ 6 lámpás német rádió, Stasszfurt. Kecskemét. IV., Mikes U. 2. __________________________734 BÚ TOROZOTT szoba 2 nő részé­re. fürdőszoba használajttai kiadó, lehet diáklány is. Kecskemét; Ka­lap u. 2. 736 ELCSERÉLEM szövetkezeti két szoba, összkomfortos ni. emeleti bérházi Lakásomat, OTP-s kertes házért, megegyezés szerint. Kecs­kemét, Lenin, tér 2. C. lépcsőház IH. 34. Érdeklődni: du. 3-tól. 737 PANNÓNIA csónakmotor eladó. Bá­thory. Kecskemét, Hunyadiváros 25. 702 MAGASNYOMÁSÚ kazán fűtéséhez, szakvizsgával rendelkező fűtőt azonnali belépésre kérés a Kecs­keméti Hűtőház, Rákócziváros 20. 709 SZOBA, konyhás lakást keresek költségmegtérítéssel. Leveleket: „Készpénz 50 983” jeligére Kecske­méti Magyar Hirdetőbe. 710 SÁFÁR-féle szőlő, 3 hold, eladó, beköltözhető lakással. Kisfái 130. — Érdeklődni: özv. Sáfár Andrásné, Kecskemét. Vörösmarty utca 13. 636 A CSONGRÁDI Háziipari Szövetke­zet 160—200 cm-es belméretű szövő­széket keres megvételre. Bizomá­nyin keresztül, ármegjelöléssel. 672 REKAMIÉ. fotel, szék, sezlon ja­vítását vállalja Czinege kárpitos. Kecskemét, Hunyadiváros, Gárdonyi Géza utca. Levélhívásra házhoz me­gyek. 685 KECSKEMÉT, Liliom u. 6. számú ház eladó, cserével beköltözhető. 679 MELEGÁGYKERETEK, 30 db, tize­des mérleg, kalmárrosta eladó. Len­gyeleknél. Kecskemét, Hunyadivá­ros 43/d. 9664 Állandó munkána még veszünk fel kőműves, épüietburkoló, hálózati villanyszerelő, ács-állványozó, és vasbetonszerelő szakmunkásokat, valamint 18 éven felüli férfi segédmunkásokat. ÉM. Bács megyei Állami Építőipart Vállalat, Kecskemét, Klapka utca 34. 683 Uutódukkózást, és minden szerkezeti festést és mázolást vállal a Kecskeméti Fém- és Vas­ipari Ktsz. Szent István város 17. (Fűzfásköz.) Telefon: 84-68. 287 fényezést TÉLI VÁSÁR 1965 február 8-20-üg Sokféle ruházati cikk 30-40 százalékos árengedménnyel a kijelölt áruházakban és szaküzletekben. Est nem lehet kihagyni! Női kabát Nylon harisnya Férfi sportzakó 850,— Ft helyett 510,— Ft 38,— Ft helyett 26,50 Ft 320,— Ft helyett 224,— Ft Kecskeméti és Kiskunfélegyházi Állami Áruházban 526 A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MŰSORA Február 16, kedd este 7 óra Török—Horváth: A GYEREKET A GÓLYA HOZZA Zenés bohózat 3 felvonásban Bérletszünet Február 16-án, kedden: Baja Központi: Füst, Baja Urá­nia: Ne hagyd magad Pitkin, Kalocsa: Doni elbeszélés, Kecs­kemét Városi: Rab Ráby, Kis­kőrös: A dohány, Kiskunfélegy­háza: Az aranyfej, Kiskunhalas: Mese a 12 találatról, Lajosmi- zse: Fekete szárnyak. Közlemények MÉLY FÁJDALOMMAL tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, id. Csi- kai Mihály folyó hó 13-án el­hunyt. Temetése f. hó I6-án du. 3 óraikor lesz a kecskeméti új köz­temetőben. A 'gyászoló család. 735 KÖSZÖNETÉT mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek. szomszédoknak, akik fe­lejthetetlen feleségem és édes­anyánk és nagymamánk, Varga Istvánná temetésén megjelentek, sírjára koszorút és virágot he­lyeztek, s ezáltal fájdalmunkat igyekeztek enyhíteni. A gyászoló család. 9704 KÖSZÖNETÉT mondunk mind­azon rokonoknak, szomszédoknak, ismerősöknek, az Országo«, Neve­lőintézet dolgozóinak, akik szere­tett édesanyánk, nagyanyánk id. Holik Józsefné temetésén megje­lentek. ravatalára koszorút, virá­got helyeztek, ezzei mélységes fájdalmunkat enyhíteni igyskez- ' tek. Gyászoló Holik és Á. Tóth család. 9702 Kecskeméti anyakönyvi hírek SZÜLETTEK; Demeter Erzsébet (anyja neve: Tuza Erzsébet), Kő­cser Julianna (Szarvas Julianna), KíSr István (Antal Mária), Tari Lő­rinc (Kelemen Margit), Király Pál (V asadi-B al ázs Z suzsan na). Szenek Róbert (Tajti Judit), Kiss Gabri­ella (Kalmár Mária), Miklós Pál (Rafael Katalin), Túri Sarolta (Sze- lecziky Julianna), Barna Andrea (Csabai Krisztina), Gazdag József (Mihalik Ibolya). HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Tör­tei! László és Molnár Mária, Kara Sándor és Egerszegi Terézia, Sze­me rédi Gyula és Tornyi Judit, So­mod! Mihály és Antal Katalin, Antal Gábor és Molnár Judit, Zsit- va Imre és Kovács Ilona, Nagy Gergely és Nagy Mária, Szabó Pál és Adorján Rozália, Dómján Já­nos és Szappanos Erzsébet, Raj- noha Árpád és Hermanovszki Ro­zália. MEGHALTAK: Szellő Márta 1 hónapos, Holik Józsefné Tóth Má­ria 64 éves, Beviz Sándor 9 napos, Horváth Tamás 82 éves, Kovács József 18 napos. Varga Istvánná Szekér Mária 65 éves. Ludányi Ferenc 70 éves. Szít km mali «is vizsg&t téliét fél év alatt, ha jelentkezik tanfolyamra vasbetonszerelő, kőműves vagy ács­állványozó szakmára A képzés helye Kecskemét, vasbetonszerelő szakmában Ba­ján is. Az érdeklődők levele zőlapon kérjenek tájékoztatót. ÉM. Bács megyei Állami Építőipari Vállalat, Kecskemét, Klapka utca 34. 684 Eredményesen hirdethet lapunkban1. Keretes Hirdetések milliméterenként és hasábonkint hétköznap 2,50 torint. vasárnap 3,— forint Apróhirdetések hétköznap szavanként 1 forint vasárnap szavanként 2 forint Á Várpalotai Szénbányászati Tröszt férfi munkaerőt vesz fel 18—45 éves korig mélyszinti bányamunkára Kedvezményes munkásszállást és napi három­szori étkezést biztosítunk. Nős és családfenntartók évente 64 q ahydráh szenet kapnak térítés nélkül. Felvételhez szükséges: munkakönyv, két hétné nem régibb tanácsi igazolás és katonakönyv. Jelentkezni lehet folyamatosan a Várpalotai Szénbányászati Tröszt munkaügyi osztályán. 146

Next

/
Oldalképek
Tartalom