MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1988

1988-02-08 775. öe. - 1988_VB 775/155

3.9.2 VASUTAK, GYORSVASUTAK ÉS A HELYKÖZI KÖZLEKEDÉS EGYÉB LÉTESÍTMÉNYEI VASÚTI-(MÁ V) HÁLÖZA T A budapesti vasúti csomópont fejlesztése az utazási-szállítási idő csökkentésére, a forgalom biztonságának és az utazások kényelmének javítására, a munkaerővel való takarékoskodásra irányul. Ha a budapesti vasútfejlesztési koncepció egyes részleteit, vagy a fejlesztési teendők ütemezését illetően vannak is alternatív elgondolások, az alapvető, meghatározó jelentőségű teendők ismeretesek. E fejlesztési műveietek a következőkben foglalhatók össze. Hálózatfejlesztés — Budapest déli elkerülése érdekében a Solt-Fülöpszállás közötti vonal megépítése, a csatlakozó szakaszok korszerűsítésével, — az átmenőforgaiom részére néhány új összekötővonal és deltavágány-kapcsolat létesítése, — felüljárók és bújtatások létesítése részint a személy és teherforgalom szintbeni metszés nélküli szétválasztása, részint az állomási keresztező mozgások kiküszöbö­lése érdekében, — műtárgyak korszerűsítése, — az 500 m-nél kisebb sugarú ívek kiküszöbölése a vasút okozta zaj csökkentésére, — második, illetve további vágányok létesítése a szűk keresztmetszetek feloldása érdekében. Állomások, megállóhelyek fejlesztése az ingavándorforgalom szempontjából nagy jelentőségű, nagymértékű az elmaradás: — minden személyvonat-fogadó vágány mellett megfelelő szélességű, legalább 30 cm magas, a vágányok szintbeni keresztezése nélkül megközelíthető és részben fedett peron létesítése, — metró-csatlakozással is rendelkező peremkerületi forduló-állomások kiépítése a környéki forgalom sűrítése érdekében, — a megfelelő fekvésű állomásokon és megállóhelyeken P+R rendszerű parkolóhe­lyek létesítése (kerékpár-, motorkerékpár- és személygépkocsi-forgalomra). Teherkocsi-rendezés, rakodóhelyek — a rendezési tevékenység koncentrálása a korszerűsítendő Ferencvárosra, Rákosren­dezőre és az építendő új mátyásföldi rendezőpályaudvarra, — a közforgalmú rakodások koncentrálása teherpályaudvarokra. A vontatás fejlesztése — a ma még dízelüzemű vonalak villamosítása, — elsősorban a környéki forgalomban villamosüzemű motorvonatok üzembehelye­zése. Egyes vonalak forgalmának átrendezése — a hegyeshalmi vonal belföldi személyszállító vonatainak átterelése a Déli pályaud­varra, — a szegedi vonal forgalmának részbeni átterelése a lajosmizsei vonalra, 3.9.2 - a Kunszentmiklós-tassi vonal környéki személyforgalmának átterelése az új Bp.-Dunapart személypályaudvarra, - a nagykátai vonal környéki személyforgalmának átterelése a Keleti pályaudvarra, - Józsefváros állomáson a személyforgalom megszüntetése, - a legnagyobb ingavándorforgalmú vonalakon elővárosi gyorsvasúti jellegű közleke­dés rendszeresítése, - a fejpályaudvarok tehermentesítése érdekében a több vonalat érintő átmenő személyszállító vonatok számának növelése, - Déli pu. - Kelenföld és Keleti pu.-Rákos között a jobb járatra való áttérés. A BUDAPESTI VASÚTI CSOMÓPONT VÁROSRENDEZÉSI SZEMPONTBÓL LEGFONTOSABB FEJLESZTÉSI TEENDŐIT A KÖVETKEZŐKBEN FOGLAL­JUK ÖSSZE: Hálózatfejlesztés: — Új vonal építése — Vonal korrekció — Részleges kétvágányúsítás — Teljes kétvágányúsítás Harmadik vágány építése Harmadik és negyedik vágány építése Negyedikötödik vágány építése Vonali bújtatás-átemelés Deltavágány-kapcsolat ép. Műtárgy-felújítás, ill. ép. — Villamosítás Kispest-Soroksár, Érd-Érd alsó, Mátyásföldi új rendezőpáiyaudvar kapcsolatai, Józsefváros-Kőbánya-Kispest (posta- és konténerforgalom) Kispest-Pestimre, Újmajor (a Rá­kosplaota-Újpest-Vácrátót vonalon), Pilisvörösvár Angyalföld-Solymár (a Duna-híd fel­szerkezetének kivételével) Rákospa­lota-Új pest-A lagi major Kelenföld-Tárnok, Soroksári út­Kúnszentmikló-Tass, Kőbánya-Kis­pest-Dabas Angyalföldi elágazás-Rendező elágazás Keleti pu.-Rákos-Pécel Városliget elágazás-Monor, Rákospalota-Újpest-Göd Rá kosrendező-Rá kospalota-Újpest Rákoshegy-Rá kos, Dunakeszi-Rá kos­palota-Ujpest, lajosmizsei vonal átemelése a Soroksár-Pestlőrinc kavicsbánya vonal felett soroksári delta Kőbányai út feletti híd, Újpesti vasúti híd, Déli pu. új alagút, déli összekötő vasúti híd vácrátóti, lajosmizsei, és esz­tergomi vonal, összekötővonalak Állomásfejlesztés: — Új személyforg. létesít­mény építése /^T Dunapart személypályaudvar, Jáhn F. kórház mh a Kispest-Soroksár összekötővonalon, Pesterzsébet alsó mh. 155

Next

/
Oldalképek
Tartalom