MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1980

1980-08-22 592. öe. - 1980_VB 592/19

- 18 ­Összegezve tehát: a Fővárosi Tanács vezetői intézték Kovács elvtárs lakásügyét, a Budapesti Pártbizottság első titkárának kérése alapján, és a helyreállítás során sem történt olyan, ami törvénytelenséget takar. Még egy gondolatot: Kovács elvtársat terhelte a két lakás közöt­ti értékkülönbözet, melyet használatbavételi dijként /5.5oo Ft./ 1978. novemberében befizetett. Lakáskérdéshez kapcsolva Fehér Istvánná lakáscseréjének megol­dásáról: Fehérné elvtársnő a XI. kerületben lakott egy 3 szobás tanácsi bérlakásban. Kovács elvtárs lakásának felszabadulása után Fehér­né elvtársnő lakásigényt adott be, melyben megjelölte, hogy ala­csonyabb szobaszámú lakást is elfogadna. Ez jogilag lehetővé teszi azt, hogy névjegyzékre kerülés nélkül a lakásigény kielé­gítésre kerüljön. A kerületi tanács a kérelmet névjegyzéken kivül teljesítette a Föv.Tanács 3/1978. 2o §. /2/ bekezdés a./ pontja alapján és kiutalta Kovács Károly elvtárs korábbi lakását, amely 2,5 szobás 91 m2-es összkomfortos lakás. Fehérné elvtársnő is rendbehozatta a lakást. Mivel a lakásban az átlagostól eltérő anyagokat is szerettek volna felhasználni, ezért kértek és kaptak engedélyt az IKV-tól, hogy a kivitelezést végző JAVSZER-től maguk rendeljék meg a munkák elvégzését. Előzetes költségvetés nem készült, a kivitelező számlájából került megállapításra a visszatéríthető összeg. Az elvégzett munkáért összesen 45 ezer forint került kifizetésre, melyből 2o ezer forint az IKV-t és 25 ezer forint Fehérnééket illette. Az a lakás, amibe Fehérné elvtársnő költözött a korábbi 3 szobás helyett 2,5 szobás, igy ötezer forintot kapott lakáshasználatba­vételi dij különbözetként. Garázsépítés: évekkel ezelőtt 1974-ben kapta ezt a helyet Kovács elvtárs. A garázs használatbavételi diját 8,4oo Ft-ot kifizette, a bérleti dijat /252,-Ft/ azóta is rendszeresen fizeti. A garázs azért lett kialakítva, mert az csak szenes vagy lomtárnak hasz­nosítható. Tulajdonképpen a kerület Lipótvárosi részének távfűtés­re történő átállása után a ház korábbi kazánházából alakította ki a kerületi IKV. gépkocsitárolónak. A garázs és a mellette lévő lakások egybecsatolásával pártkörze­ti helyiséget kialakítani nem lehet. Azt megállapítani ma már nem lehet, hogy lett volna olyan hivatalos kezdeményezés, amely arra irányult volna, hogy ezt pártkörzetnek használják. Erre Írásbeli kérelem nem érkezett be. A garázs ilyen célra nem alakitható ki, arra nem alkalmas. Bozsik elvtárs garázsügye: A garázs a XIII., Radnóti M.u.39. sz. alatt van, amely korábban üzletlakás volt. Bérlője, aki 1971-ben lakáskérelmet nyújtott be a kerületi tanács felé, átmeneti lakást kapott a XIII., Ipoly u.24/b. fsz.4.sz. alatt. A felszabaduló helyiséget a kerületi tanács igazgatási osztálya garázsként meg­hirdette, kifüggesztette hirdetményben. Három jelentkező volt erre a hirdetményre, az egyik az Omega együttes, aki raktározási célra //3

Next

/
Oldalképek
Tartalom