MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1975

1975-03-14 449. öe. - 1975_VB 449/8

- 6 ­3./ Napirend: Javaslat 1975. május 1. megünneplésére. Előadó: dr. Martos Istvánné. Martos elvtársnő kiegészítése: Változatlanul 25«-3oo ezer dolgozó felvonulását tervezik, ezen kivül 15.ooo fős KISZ fiatal, 7.000 sportoló. Itt igényként merült fel, hogy valóban aktiv sportolók vegyenek részt. A felvonulás szerkezete nem változik az eddigiektől. 5 tömben fejezzük ki a tartalmat. Kerületek felvonulása Htin előtt tánckép - orosz tánccal kezdenénk, majd a végén egybeolvadva magyar táncokkal. A majális hangulatot jobban szeretnénk az idén domboritani. A politikai plakátkiállitást a XIII. ker. Láng Gépgyárban rendezzük. Kérése, hogy a KB-tagok - ha erre mód van - a kerületi majálisokon vegyenek részt. A kerületek eligazításánál kéri a fegyelmet felhivni az üzemek, lakóházak dekorálására, amiben a 3o. évforduló is méltatva lenne. /Persze itt probléma merül fel az uj la­kótelepi házak á3BtrH±áxaixH dekorálásával kapcsolatban/. Somogyi elvtárs, - miután hozzászólás nem volt - javasolja a VB-nek elfogadni a javaslatot, figyelembe véve Martos elvtársnő kiegészítését. A VB. a javaslattal, és a kiegészítéssel egyetért. k.f Napirend : Jelentés a budapesti pártszervek és pártszervezetek 197^. évi gazdálkodásáról. Tájékoztató a KISZ Bp-i Bizottsága 197^. évi gazdálkodásá­ról, javaslat az 1975 évi és 1976 első negyedévi költség­vetésére. Előadó: Uzsoki István és Boros Béla elvtársak. Meghívott: Bogotá Béla elvtárs, és Iluber László elvtárs KB. részéről, BPB. ov.h. Somogyi Sándor elvtárs üdvözli a meghívott elvtársakat. Uzsoki István elvtárs kiegészítése az anyaghoz: A harmadik oldalon leírtuk, hogy a BPB státusainak száma hogy alakult és jelezzük, hogy az adminisztrativ állomány­csoportban 194 státus van ebben az időben. Arról is irtunk, 8

Next

/
Oldalképek
Tartalom