MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1975

1975-03-14 449. öe. - 1975_VB 449/9

/ hogy a KB 1975. január 1-től határozatban jóváhagyta az adminisztratív állománycsoportnak ügyintézői és ügyvitelt­ellátói állománycsoportra való szétbontását. Ügyvitel­ellátói munkakörben 141 fót foglalkoztatunk, ebből 125 végez kifejezetten adminisztrátori munkát. A kairói útra 115.3 M/Ft-os költség van terhelve, ebben a repülőuti költség 83.ooo Ft volt. A 9. oldal utolsó bekezdésében gépelési hiba van, a "nem" szó kimaradt. Ez a 5.212.6 /mFt. nem vész el, 1975-ben lesz felhasználva. A 2. sz. melléklet utolsó részében a felhasználás százalékánál tűnik ki ez a maradvány. Somogyi elvtárs: Tekintve, hogy a pártgazdasági és ügykezelési osztály és a KISZ jelentést együtt tárgyaljuk van-e kérdés, kiegé­szítés, javaslat? Bihari László elvtárs : Azt irja a jelentés a 2. oldalon, hogy az 1 főre esó tag­díj fizetés 11,7 j-al növekedett. Majd egy másiknál azt irják, hogy a foglalkoztatottak jövedelme 8,8 <>-al növe­kedett. Kérdésem, miért emelkedik 11,7 %-al a párttagsági dig, amikor 8,8 %-al emelkedett a foglalkoztatottak jöve­delme. Uzsoki elvtárs válasza: Az 1 fóré eső tagdíj növekedése összefüggésben van a párt­tagság jövedelmének alakulásával. Miért nagyobb a lakosság növekedésével szemben az emelkedés erre nem tudunk tájékoz­tatást adni. Az biztos, hogy összefüggésben van a párttag­ság jövedelmének növekedésével A párttagság körében vezető munkakörben dolgozók lo ezrei vannak Bxidapesten. Ezek ma­gas jövedelemmel rendelkeznek. Szabó Piroska elvtársnő: Mivel a KB-tói jelen vannak szeretném szóvátenni: mikor rendezik azok munkaviszonyának folyamatosságát, akik az ellenforradalom miatt kerültek elbocsátásra a pártból és ezért megszakadt a munkaviszonyuk. Miért őket sulytjuk az intézkedéseinkkel? Kurucz elvtárs: A 7. oldalhoz. En ertem, hogy miről van sző, de rugalma­sabbá kellene tenni a gazdálkodást, mivel az árak is emel­kedtek pl: napir, írószer stb. Szerintem nem itt, hanem más t e rü 1 e t en kellene j óbban t aka ré k o sk o dn i. 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom