MSZMP Budapesti Végrehajtó Bizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.4.) 1970

1970-03-06 321. öe. - 1970_VB 321/1

MSZMP BUDAPESTI BIZOTTSÁG Pár"c- és Tömeg3zervezetek Osztálya KEDVES IRATTÁR ! A^Budapesti Párt-Végrehajtóbizottaág 1970* március hó 6-án , / pénteken/ délelőtt 9-órakor illést tart. "" " " Napirend: • 1 mm i mmmmmmm 1./ Jelentéa az 1969. évi budapeati gazdasági eredményekről, az 1970. évi felkészülés gazdasági, politikai tapasz­talatai. Előadó: mészáros Vilmos elvtára 2,/ Tájékoztató a felszabadulás 25. évfordulója alkalmából adományozandó kormánykitüntetési javaslatokban történt változásokról. Előadó: Kutas Jánoa elvtárs 3./ Jelentés a budapesti és pestmegyei termelőszövetkezetek egyesülésével és az állami felügyelet ellátásával kap­csolatos vitás kérdésekről. Előadó: Szépvölgyi Zoltán elvtárs 4./ Különfélék: a./ Fegyelmi ügyek. b./ Pártiskolai javaslat módosítása. c,/ Javaslat pártbizottság létrehozására. Budapest, 1970. március 2. B/VB/6. n. CLcL 9 /Az irásos anyagokat kérjük szíveskedjék az ülésteremben hagyni./ Elvtársi üdvözlettel?

Next

/
Oldalképek
Tartalom