MSZMP Budapesti pártértekezletei (HU BFL - XXXV.1.a.2.) 1962

1962-10-31 3. öe. - 1962_PE 3-II/128

/ÍD. OS müveket kiválóan tudja felhasználni az Ikarus 50-as kocsi utáni utánfutó részhez. Egyedüli problémát jelent az autóbusz csukló­sitásánál a motor kérdés , mert a motort el jesitmémryel a iiivánt értékre felmenni nem lehet és ezáltal a csuklósitásból kifolyóan a motorok erősebb mértékben túlterhelődnek. A EEÉV óármüveloiél is elsősorban mennyiségi szempontok voltak az uralkodók és a kéttengelyes motorkocsik gyártása a mai modern kö­vetelményeknek és a kívánatos utazási sebesség emelése csak ezen keresztül válik lehetővé. Ezt alátámasztja az a tény, hog y a BHEV mo torkocs i állománya zömében korszerűtlen kéttengelyű és 81 %-a 4-0 éven felüli. ~ i A tervszerűség biztosítása érdekében több évre előre kell gondos­«- — koclni a fejlesztés ütemének jne^határozás áró 1. Ezt megszabja az a tény, hogy a jármüvek gyártása az iparnál hosszú átfutású, igy több évre előre kell a járműfe jlesztési igénnyel az iparnál je­le nstkez ni. llem ilyen ke dvező a helyzet a trolibusz oknál. Közle­\ kedéspolitikailag nincs el döntve a trolib uszok jövőbeni kérdése. ' Szó vsn arról, hogy a Budakeszi vonalon az Autóbuszüzemet fel kell váltani egy hegyi trolibusz üzemmel. Ezt a gazdaságosság indokol­ná is, mert ezen a lejtős terepen az autóbuszüzem motorjai erősen igénybe vasnak véve és a lejtmenetben történő motorfékezés is ener­giafogyasztással jár. Ugyanakkor a villamosmotorokról közismert, hogy jobbak a nyomaték-viszonyaik, jobban terhelhetőek és lejt­menetben a fékezés villamos rövidzár fékkel történhet, rekuperá­ciós üzemben. Ezáltal a lejtmenetben a trolibuszok nem energiát fogyasztanak, hanem energiát termelnek vissza a hálózatra. Komoly problémát jelent a trolibuszok vonalán az a tény is, hogy a szovjet tipusu trolibuszok használati ideje 1965-ben lejár. A pótkocsis üzem, valamint a csuklós üzem fokozottabb mértékben veszi igénybe az Ikarus 60. tipusu trolibuszokat, és ezek kihasználódása is rövidebb idő alatt várható. Nem történt gond oskodás arravonatkozóan, hog y az idejét lejárt trolibuszok milyen jármüvekkel lesznek pótolva és ha a trolibusz­üzem marad ezen a vonalakftn, a trol ibuszok beszerzése honnan tör­ténik. Az Ikarus K-180-as tipusu csuklós autóbusz tervcélban a Eővárosi Villamosvasút előírta azt, hogy a tervezésnél figyelemmel kell lenni arra, hogy az trolibusznak is használható legyen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom