MSZMP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.1.a.3.) 1961

1961-11-28 31. öe. - 1961_PB 31/15

-42. ' Baranyai Aladár elvtárs /Ikarus PB. titk./ Milyen problémák vannak az üzemben. Az emberek gondolkodását megrázták az események. A XXII. kongresszus vitái elkezdődtek, ri röpgyülesek voltak. Amióta megjelent a személyi kultusz azóta mi' mit ártott a nemzetközi munkásmozgalomnak, ezek voltak a fő témakörök. Mi is csak az ujsag cikkekre tudtunk támaszkodni. Ami megzavarta az emberek fejét a személyi kultusszal kapcsolat­ban, itt volt az 56 ami szintén a személyi kultusz következ­ménye volt. Nehogy az mégegyszer visszatérjen. Jönnek a decemberi taggyűlések, fel kellene figyelni a Budapesti Pártbizottságnak, hogy ne a személyi kultusz kérdése kerüljön előtérbe. Vannak akik szinte várják, hogy csemegézzenek, olyan emberek, akik az ellenforradalom alatt szidták Sztálint, most azt mondják szegény Sztálin. Yan egy 180 fokos fordulat, most védik. Sok mindent kell az embereknek megmagyarázni. Nemcsak a kisebb emberek agyában, hanem magasabb funkcióban levő em­bereknél is adódnak zavarok. Mesterházi elvtárs felé egyet szeretnék mondani, nincsenek olyan élénk viták és viharok. Tudok én is olyat, hogy összevesztek emberek, mert 2 azt mondta van személyi kultusz, 3 azt mondta nincs, Aztán kezet fogtak. Ami szintén foglalkoztatja az embereket, várják, hogy Kádár elvtárs tartson ilyen beszámolót a Sportcsarnokban. Azt mondják majd Ő mindent megmagyaráz. Vessük fel Kádár elvtárs felé. Nagyon mej^rné. Sokat foglalkoznak az emberek a kinai kérdéssel. Féltik Kinát nehogy kilépjen a szocialista táborból, nehogy gyengitse a szocialista tábort. Ettől félnek. Van néhány probléma amikkel jó le::ne foglalkozni. Meglepődtem azon, a gimnáziumban, a technikumban vetették fel a Sztálin kérdést. Ifjúsági vonalon adjunk választ ezekre a feltett kér­désekre. lehet, hogy eltúlozom, de van a fejekben egy kis zavarosság. A német kérdésnél felvetődik egy-két probléma. Semleges német államot akarnak létrehozni - jöttek hozzánk ezzel. Én nem va­gyok ezzel tisztában. Ismét arra kérem az elvtársakat a taggyűlésen odahatni nehogy elvigye az egészet a személyi kultusszal való foglalkozás és az épitésről kevés szó essék. Gtetlakoznék azokhoz az elvtársakhoz, akik felvetették, hogy későn kapunk információt. Egyéb helyeken, presszókban beszél­nek az emberek arról pl. hogy katonatiszteket letartoztattak, Kádár elvtársat akarták fizikailag megsemmisíteni. Még egyet szeretnék felvetni. Kispesten ellenséges röpcédulá­kat dobáltak. 4 ember lebukott, akik a röcédulázásban benne voltak ^ JSk

Next

/
Oldalképek
Tartalom