MDP Budapesti Pártbizottságának ülései (HU BFL - XXXV.95.a.) 1952. november 11. - 1952. november 18.

1952. november 18.

cm Jegyzőkönyv Ké s zvlir^^pfim^^i ! felvéve 1352.november 18.-án, a Budapesti Pártbizottság ülésén. A J 0 apirend: 1./ A 3ányagyutacs és Aluminiumgyár pártbizottságának titkárs be­számol a tervteljesités elősegítésének politikai munkájáról. Előadó: Németh János elvtárs /Bányagyutacs titkára/ Ozinák István elvtárs. /Aluminiumgyár titkára/ 2. / Budapesti DISz.Eizottság jelentése a Központi Vezetőség VI. 27.-28.-i határozatának végrehajtásáról. Előadó: Bacsó Perenc elvtárs /BISz.Bpi Biz.titkára/ 3. / Jelentés a Földalatti Vasútépítő Vállalat üzemi kollektív­szerződésében foglalt kötelezettségek végrehajtásáról. Előadó: Valkó Márton elvtárs /Földalatti igazgatója/ 4. / Szóbeli információ az oktatás helyzetéről. Előadó: Schurecz József elvtárs. 5. / Különfélék: a. / Káderjavaslatok. b. /-FegArelmi ügyek. c. / Javaslat az lS52.XI.25.-i PB.ülés napirendjére. ./ A Bányagyutacs és Aluminiumgyár Pártbizottságának titkára beszámol B terv teljesítés elősegítésének politikai munkájáról. Flőadó: Németh János elvtárs /Bányagyutacs titkára/ Németh elvtárs: A Központi Vezetőség nagy súlyt fektet üzemünk politikai ás gazdasági fej lődésére. Ennek tudatában végezzük pártépitő ss szervező munkánkat. A )t vezetőségi üléseket rendszeresen megtartjuk és ide meghívjuk az alapszer­vi titkárokat és egy-egy napirendi ponthoz az egész vezetőséget. Igy elvi és gyakorlati segitséget nyújtunk munkájukhoz. Az alapszervezeteket ez év elején alakítottuk meg. Ma már mindnagyobb önállósággal dolgoznak, műnk? terv alapján. A párttagság létszáma 32o fő, ebből 272 tag, 48 tagjelölt. Múlthónapban a tagdíjfizetés 92?2-os volt. Tagjelöltnek 21, tagnak 21 főt vettünk fel, eb bői 7 visszaminősített. Kizártunk lo főt, visszaminősítettünk egyet. A párttagság mindjobban átérzi felelősségét a Párt tisztasága iránt. Nagyobb feladatok mozgósítására kibővített aktíváértekezleten tárjuk fel hiányosságainkat és szabjuk meg feladatainkat pártépités, termelés és az ellenség elleni harc kérdés 'ben. Üzemünk dolgozóiban elmélyítettük az é­berség, a hazafiasság kérdését. Egyik üzemrésznél a klerikális beállított ságuakat a dolgozók kérésére el tivolit ottuk, s következményekánt emelkedett a termelékenység és megszilárdult a munkafegyelem. A hazafiasság, a munka fegyelem és az áldozatvállalás a veszélyes területeken bátor kiállásban mutatkozik meg. Fokozott gondot forditunk a tömegszervezetekre, összehangoljuk munkáju­kat, különcsen a USz.-t és a szakszervezetet segítjük a legtöbbet. A DISz.legjobb segítőtársa a Pártnak. Rákosi elvtárs születésnapjára indi­tott munkaversenynél a tömegszervezetek patronáltak egy-egy üzemrészt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom