Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

88 LÁTKÉPEK 1438. [A C épület nyugat felől.] = Szügyi Elemér: Emi. Budavárából. Bp., [1930.] p. 27. B 911/21 F. 8X11 cm. 1439. A BUDAVÁRI Palota keleti, középső homlokzatszakasza az eredeti kupolával és az elbontott „bajusz-lépcső"-vel. = Műv. tört. Ért. 1978. No 4. p. 234. F. 8x10 cm. 1945 előtt. 1440. HAUSZMANN Alajos: Budavári Palota eredeti középső homlokzata. = Műv. tört. Ért. 1978. No 4. címlap. F. 17x19 cm. Kelet felől 1945 előtt. 1441. A BUDAVÁRI Palota volt középrizalitja és neobarokk „bajusz-lépcső"-je. = Műv. tört. Ért. 1978. No 4. p. 235. F. 7x8 cm. Keleti homlokzat. 1945 előtt. 1442. A ROMOS vár 1945-ben. == M. Hírek 1971. No 7. p. 4. F. 7x9 cm. 1443. NEMZETI Galéria a Hunyadi-udvar felől. = Budavári Palota Beruházási Iroda. (Bp., 1974.) p. [10]. B 725/612 F, 12x8 cm. Színes. 1444. A GALÉRIA főbejárata a Budavári Palotában. = Nép­művelés 1975. No 12. p. 24-25. F. 15x22 cm. Jánosi Ferenc felv. 1445. A KELETI főbejárat a háború után. = M. Ép. műv. 1976. No 5. p. 15. F. 7x8 cm. 1446. A KELETI főbejárat. = M. Ép. műv. 1976. No 5. p. 15. F. 14X17 cm. Heltay László felv. 1447. A MAGYAR Nemzeti Galéria. = Népművelés 1978. No 3. p. [30.] F. 17x24 cm. 1448. A MAGYAR Nemzeti Galéria épülete - az udvarról. — M. Rendőr 1979. No 4. p. [16.] F. 15x16 cm. Csattos Pál felv. 1449. TAVASZ Budapesten. = M. Hírek 1980. No 7. p. 5. címlap. F. 25x34 cm. Kozák Albert színes felv. 1450. A D ÉPÜLET nyugati homlokzata a díszterem 1780 előtt készült F. A. Hillebrandt architektúrájával. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 57. B 725/495 F. 10x13 cm. Az 1857 utáni évekből. 1451. A KIRÁLYI palota kibővített tróntermének homlok­zata. = Ép. Ip. 1896. p. 94-95. között. F. 21 X27 cm. Steindl Imre terve szerint. 1452. A BUDAI királyi palota építése. Az új udvari homlokzat, ahol a trónterem van. = Vas. Újs. 1897. p. 193. M. 16x21 cm. Délnyugat felől. 1453. A BUDAI királyi várlak homlokzata Savoyai Jenő lovas­szobrával. = Szalon Újs. 1903. No 16. p. 4. F. 14x17 cm. Északkeleti nézet. 1454. A DUNA felé néző homlokzat egyik része a várkertből nézve. = Vas. Újs. 1903. p. 588. F. 10x14 cm. Weinwurm felv. 1455. A KIRÁLYI palota. = Bp. [Képes album.] 2. kiad. [Bp., 191?.] p. 11. B 779/330; B 914/275 F. 11 X15 cm. Keleti homlokzat. 1456. UDVARI részlet a díszterem homlokzatával. = Hausz­mann Alajos: A m. kir. vár. Bp., [1912?] p. 29. Bf 725/9 F. 16x23 cm. Nyugati homlokzat. 1457. A KELETI homlokzat déli szárnya. = Hauszmann Alajos: A m. kir. vár. Bp., [1912?] t. 4. Bf 725/9 F. 21 x28 cm. Keleti homlokzat. 1458. A „D" ÉPÜLET nagy udvari homlokzata az 1940-es évek elején. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 72. B 725/495 F. 6x8 cm. 1459. ELSŐEMELETI, Mária Terézia kori ablakkőkeret a D épület keleti homlokzatán a Hauszmann-féle vakolattakaró alatt. 1959. évi állapot. = Czagány István: A Budavári Palota. .. Bp., 1966. p. 114. B 725/495 F. 6x8 cm. 1460. A „D" ÉPÜLET újjáépített, barokk homlokzata. 1963. évi állapot. = Czagány István: A Budavári Palota.. . Bp., 1966. p. 133. B 725/495 F. 6x8 cm. 1461 1. A „D" épület keleti kolonnádjának újjáépített délkeleti pillérei. 1963. évi állapot. = Czagány István: A Budavári Palota.. . Bp., 1966. p. 136. B 725/495 1462. A D ÉPÜLET nyugati homlokzata. = Budapest 1974. No 10. p. 47. F. 7x10 cm. Csigó László felv. Ua. Budapest 1975. No 7. p. 47. 13x21 cm 1463. A MAI E épület déli és keleti homlokzata Oracsek Ignác barokk architektúrájával 1853 után. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 56. B 725/495 F. 9X13 cm. 1464. A MAI E épület északi homlokzata August La Vigne „Királylépcső-kapu"-jával 1857 után. = Czagány István: A Budavári Palota. . . Bp., 1966. p. 56. B 725/495 F. 9x13 cm. Madártávlati felvétel. 1465. A BUDAI királyi palota déli oldala a lépcsőkkel. = Vas. Újs. 1900. p. 410. F. 10x14 cm. Divald fotó. 1466. A BUDAI királyi vár déli oldala. = Bucsánszky Alajos Nagy Képes Napt. 1901. p. 51. B 159/69 F. 9x10 cm. 1467. AZ UDVARI homlokzat részlete. = M. Iparműv. 1903. p. 166. F. 12x14 cm. Senyei Károly szobraival. 1468. AZ UDVARI homlokzat részlete, Sennyei Károly szo­borcsoportzataival. = Vas. Újs. 1903. p. 590. F. 10x12 cm. Weinwurm felv. A BTM bejárata. 1469. A BUDAVÁRI Palota „Oroszlános nagyudvar"-ának déli kapuja 1904 után. = Műv. tört. Ért. 1978. No 4. p. 235. F. 8x10 cm. 1470. UDVARI homlokzat részlete... == M. Pályázatok 1905. No 8. p. 29. B 720/38 F. 12 X 18 cm. Wotitz felv. 1471. HAUPTPORTAL und Einfahrt zur Königsburg. = Bp. u. Ung. Bp., 1910. p. 37. B 914/9010 F. 5x7 cm. 1472. UDVARI nézet belső kapuval. = Hauszmann Alajos: A m. kir. vár. Bp., [1912?] p. 31. Bf 725/9 F. 10x14 cm. 1473. [A PALOTA krisztinavárosi szárnya.] = Magyarság Képes mell. 1932. No 16. p. 16. F. 5x7 cm. Felvétel az Oroszlános kapuból. 1474. AZ „E" ÉPÜLET nyugati homlokzata és az „F" épület csatlakozása. Előtérben a nyugati palotakert. = Czagány István: A Budavári Palota. . . Bp., 1966. p. 68. ^ B 725/495 F. 11x13 cm. A felvétel az Újvilág-kertből készült. 1944 előtt. 1475. PANORAMA southwards from the cupola of the Royal Palace. = Rebuild Bp.! (Bp., 1945.) p. [7.] B 355/382 F. 11 x 20 cm. Manninger János felv. Kilátás a kupolából déli irányba. A háborús pusztítás után. 1476. A PALOTA déli szárnya a második világháború után. = Tóth Rózsa, Feuer [Istvánné]: Középkori kir. palota a B.-i Várban. (Bp.), [1975.] p. [6.] B 943/1035 F. 16x14 cm. Molnár János felv. 1477. AZ „E" ÉPÜLET délkeleti sarka 1951-ben, a bontás megindítása előtt. = Czagány István: A Budavári Palota. . . Bp., 1966. p. 132. B 725/495 F. 7x10 cm. 1478. RÉSZLET az „E" épület földszinti stukkós, barokk bol­tozatrendszeréből. 1951. évi állapot. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 133. B 725/495 F. 6x7 cm. 1479. A PALOTA déli homlokzata a feltárás után. = Mihály Ida-Lócsi Erzsébet-Holl Imre: A középkori B. és P. Bp., 1955. p. 70. B 947/738 F. 7x10 cm. Helyreállítás előtti állapot.

Next

/
Oldalképek
Tartalom