Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

BUDAVÁRI PALOTA — HALÁSZBÁSTYA 89 1480. LEVÉSETT csigás falpillérfejezet az „E" épület falából. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 114. B 725/495 F. 6x6 cm. 1950-es évek. 1481. FESTETT akantuszleveles oszlopfő és tölgyfaágas empire táblamotívum az „E" épület faláról. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 115. B 725/495 F. 6x8 cm. 1950-es évek. 1482. ROMANTIKUS, fűzött díszítményű falfestés az „E" épü­let faláról. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 115. B 725/495 F. 5X6 cm. 1950-es évek. 1483. EMPIRE páfrányleveles díszítőfestés az „E" épület falá­ról. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 115. B 725/495 F. 5X6 cm. 1950-es évek. 1484. A VÁR képe Buda felől. = Bp. Bp., (1961.) p. 336-337. között. 8-55469 F. 8x11 cm. Színes felv. Nyugati homlokzat. 1485. A KIRÁLYI palota déli szárnya. = Lőrinczy György: A b.-i Vár. Bp., (1967.) 84. kép. B 914/460 F. 12x17 cm. Lőrinczy György felv. 1486. Az ÚJJÁÉPÍTÉS kezdete. = M. Hírek 1971. No 7. p. 4. F. 9x12 cm. A palota déli szárnya beállványozva. 1950-es évek vége. 1487. A BUDAPESTI Történeti Múzeum részlege a Várban; feljárat. = Bp. Lexikon. Bp., 1973. p. 181. B 033/13 F. 6x9 cm. 1488. [A BP-i Tört.-i Múz. bejárata, a palota belső kertjével.] = Budavári Palota Beruházó Iroda. (Bp., 1974.) p. [8.] B 725/612 F. 17x13 cm. Színes. 1489. TÖRTÉNETI Múzeum. = Budapest 1974. No 12. p. 2. F. 6x9 cm. 1490. A PALOTA déli szárnya az ásatások és az újjáépítés után. = Tóth Rózsa, Feuer [Istvánné]: Közéokori kir. palota a B.-i Várban. (Bp.), [1975.] p. [7.] ' B 943/1035 F. 10x14 cm. Molnár János felv. 1491. [AZ ÚJRA épített Vármúzeum, az egykori királyi palota déli szárnya.] = Der Königspalast und die gotischen Statuen des mittelalterlichen Buda. .. [Bp., 1977.] p. [10.] B 943/1079; B 943/1080 F. 14x19 cm. Nyugat felől. 1492. A KIRÁLYI palota új szárnyának alapkőletétele. = (Tarr László): Az ezredév. Bp., (1979.) p. 184-[185. között]. B 309/96 M. repr. 8x8 cm. Előtérben, kalapáccsal a kezében a király, háttérben az alap­kőletételnél résztvevők. Neues Politisches Volksblatt, 1896. jún. 7. F épület 1493. MUNKÁLATOK a királyi palota új építkezésénél. = Vas. Újs. 1893. p. 313. R. repr. 11x19 cm. Keleti Gábor rajza. A krisztinavárosi szárny építésének földmunkái. 1494. A BUDAI királyi vár. A déli oldali torony és kerti tá­masztó falak. = Vas. Újs. 1900. p. 413. F. 18x23 cm. Divald fotó, déli nézet, előtérben a Buzogány-torony. 1495. A PALOTA Krisztina városi szárnya a Váralja utca rész­letével 1900 körül. = Vár nyugati lejtő rendezésének ta­nulmányterve. Bp., 1971. 30. kép. Bf 725/697 F. 13x19 cm. Északnyugati nézet. 1496. Az ÚJ királyi palota a Krisztinaváros felől. = (Bp.) Jóakaróinak ajánlja... Bp., (1902.) p. 20. B 914/38 F. 5x16 cm. Wottitz Manfréd felv. Nyugati homlokzat. 1497. A DÉLNYUGATI rész a kerti folyosókkal. = Vas. Újs. 1903. p. 589. F. 11 x14 cm. Weinwurm felv. 1498. A KIR. várpalota krisztinavárosi része. = Szabad polgár 1911. No 7. p. 5. F. 10x13 cm. Balogh Rudolf felv. Előtérben tabáni házak. Ua. Vas. Újs. 1914. p. 289. 14x23 cm. 1499. DÉLOLDALI homlokzati részlet. = Hauszmann Alajos: A m. kir. vár. Bp., [1912?] p. 28. Bf 725/9 F. 11 X14 cm. Déli homlokzat. 1500. A BUDAI királyi vár krisztinavárosi szárnyépülete 1920­ban délnyugatról. = Lux Kálmán: A b.-i várpalota... Bp., 1920. p. 98-100. között. Bq 0941/372 F. 10X15 cm. 1501. A KIRÁLYI palota nyugati szárnya. == Szügyi Elemér: Emi. Budavárából. Bp., [1930.] p. 123. B 911/21 F. 10x14 cm. 1502. A KIRÁLYI palota krisztinavárosi oldala. = Zádor István: Bp. 1945. Bp., 1945. t. [2]. Bq 355/179 R. repr. 16x23 cm. Zádor István rajza a háború pusztította várról. 1503. A VÁR. = Németh József: Képek-emlékek. [Bp.], 1946. p. 177-178. között 1. kép. Bq 779/156 F. 15x22 cm. Németh József felv. A kiégett krisztinavárosi szárny. 1504. A BUDAI várpalota krisztinavárosi Ybl-féle szárnya helyreállítás közben. = Béke és Szabadság 1953. No 34. p. 12-13. F. 15x30 cm. Ráth Károly felv. Nyugat felől. 1505. A VÁRPALOTA a Tabán felől. = Bp.-i táj. Bp., 1956. p. 14. B 914/355 F. 7x8 cm. Nyugati homlokzat. 1506. KIRÁLYI várpalota. = Szöllősi Ernő-Koós Tamás: Bp.-i képes térképkalauz. Bp., 1957. p. 3. B 910/490 F. 5x7 cm. 1507. [BUDAVÁRI Palota.] = Budapest 1978. No 7. p. 3. F. 15x19 cm. Tahin Gyula felv. délnyugati irányból a Gellérthegy oldaláról nézve. 1508. ORACSEK Ignác kupo/óinak egyik kivitelre nem került, szignálatlan terve. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 53. B 725/495 R. repr. 6x10 cm. 2 db. 1509. A PALOTA új középrésze a kupolával a kerti teraszról. = Horler Miklós: Bp. műemlékei. 1. köt. Bp., 1955. p. 301. Bq 725/384/1 F. 16x22 cm. A Hauszmann-féle átalakítás utáni állapot. 1510. AZ OROSZLÁNOS nagyudvar északi sarka; felette Hauszmann Alajos kupolája 1904 után. = Czagány István: A Budavári Palota. .. Bp., 1966. p. 71. B 725/495 F. 13x17 cm. 1511. A KIRÁLYI palota kupolája a Naphegyről, távcsőlen­csével felvéve. = Vas. Újs. 1907. p. 1031. F. 13 X17 cm. Balogh Rudolf felv. 1512. A VÁRPALOTA középső része a 62 m magas kupolával. = Mesterházy Jenő: A budavári kir. palota hajdan és most. Bp., 1929. p. 24. B 725/204 F. 3x4 cm. Keleti nézet, előtérben a Savoyai szobor. 1513. A KIRÁLYI palota kupolája. = Szügyi Elemér: Emi. Budavárából. Bp., [1930.] p. 28. B 911/21 F. 10x14 cm. Az udvar felőli felvétel. 1514. A BUDAI várpalota világhírű kupolája. = Magyarság Képes mell. 1937. No 1. p. [1.] F. 13x18 cm. Dulovits Jenő felv. Közelkép a kupola felső részéről a koroná­val. 1515. Of The ROYAL Palace. = The multilated Bp. Bp., (1946.) 4. kép. B 355/182 F. 16x22 cm. Küblin Tamás felv. A Habsburg-lépcső és a kupola keleti nézete a teraszról. 1945 előtti állapot. 1516. A BUDAI Várpalota kupolája és a Habsburg-lépcső 1944 előtt. = Bp. Lexikon. Bp., 1973. p. 146. B 033/13 F. 6x7 cm. 1517. [A KUPOLA.] = Bp. ersteht neu! Bp., (1945.) p. 3. B 361/76 F. 8x10 cm. A háborús pusztítás után. 1518. The CUPOLA of the Royal Palace. = Rebuild Bp.! (Bp., 1945.) p. [3.] B 355/382 F. 8x10 cm. Manninger János felv. A királyi palota, a megsérült kupolával. 1519. A KIRÁLYI palota elpusztult kupolája. = Bp. Lexikon. Bp., 1973. p. 409. B 033/13 F. 6x8 cm. 1945 utáni állapot. 1520. A KUPOLA a várkert felől. = Pfannl Egon: B. az ostrom után. Bp., 1945. t. 12. Bf 943/786 R. repr. 25x38 cm. A kupola és a C épület középrésze a háborús pusztítás után.

Next

/
Oldalképek
Tartalom