Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

120 LÁTKÉPEK 2708. FRANZ Anton Hillebrandt: A Szent István-kápolna szignálatlan homlokzata. Készült 1777 előtt. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 54. B 725/495 R. repr. 6x7 cm. 1890-es évek. 2709. Az ÚJ Szent Jobb-kápolna belseje Lötz Károly mozaikjai­val, tabernaculumában Lippert József neogótikus ereklye­tartójával. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 92. B 725/495 F. 6 X 6 cm. A Szent Zsigmond-kápolna szentélye mögött. Szent jobb fülke. 2710. A SZENT István-kápolna belseje. = Vas. Ujs. 1903. p. 590. F. 10x12 cm. Weinwurm felv. 2711. A SZENT Jobb-kápolna. = Hauszmann Alajos: A m. kir. vár. Bp., [1912?] p. 53. Bf 726/9 F. 11x12 cm. 2712. OLTÁR a budavári Szent István-kápolnában, amelyben a a Szent Jobbot őrzik. = Élet 1913. p. 1115. Fe. 10x17 cm. Lötz freskója, alatta a Szent Jobb oltár. 2713. A SZENT Jobb az oltár mögött levő őrzőkápolnában. = Magyarság Képes mell. 1928. No 33. p. 3. F. 19x25 cm. Sztrókay Kálmán felv. 2714. A SZENT jobb az ereklyetartóban. = Magyarság Képes Mell. 1928. No 33. p. 5. F. 19x25 cm. 2715. A SZENT Jobb fülkéje a Várkápolnában. = Tolnai Világi. 1930. No 34. p. 6. F. 14x25 cm. 2716. SZENT István jobbjának díszes ereklyetartója. = Tolnai Világi. 1930. No 34. p. 7. F. 14X25 cm. 2717. A KIRÁLYI udvar és várplébánia, ahol a Szent Jobbot őrzik. = M. Kat. Alm. 1930-1931. Bp., [1930.], p. 662. B 059/867 F. 7x10 cm. 2718. A SZENT Jobb fülkéje a Várkápolnában. = Tolnai Vi­lági. 1932. No. 34. p. [2.] F. 12x9 cm. Belső felv. 2719. A Szt. JOBB-kápoIna, a főoltár mögött. = Uxa József: A budavári kir. kápolna... tört.-e. Bp., (1934.) p. 192. B 934/392 F. 9x15 cm. 2720. A SZENT Jobb otthonában: a budavári Zsigmond-ká­polnában. = Uj Idők 1939. p. 257. F. 9x13 cm. 2721. A SZENT Jobb mai őrzési helyén, a budai király Vár­kápolnában. = Szt. István léptei nyomán. (Összeáll. Uj­házy György). Bp., 1941. p. 9. Bq 929/140 F. 15x20 cm. Belső felv. a kápolnáról. Szobrok a palota területén 2722. A BÉKE. = Új Idők 1902. 1. köt. p. [93.] F. 8x12 cm. A palota E épületének (BTM) udvari bejáratát díszítő szobor. 2723. A „BÉKE" bronzcsoportja. = Hauszmann Alajos: A m. kir. vár. Bp., [1912?], p. 43. Bq 725/9 F. 10X18 cm. 2724. KAPUZAT a Háború és Béke szobraival. = Mesterházy Jenő: A budavári kir. palota hajdan és most. Bp., 1929. p. 24. B 725/204 F. 5x7 cm. 2725. SENNYEI Károly: A Béke szoborcsoportja. = Czagány István: A Budavári Palota... Bp., 1966. p. 73. B 725/495 F. 6x8 cm. 2726. BONFINI, Mátyás király történetírójának szobra... Magyarság Képes mell. 1934. No 52. p. 2. F. 9x10 cm. Farkas Zoltán alkotása a palotában. 1945-ben elpusztult. 2727. A PALOTA belső udvarának szoboralakjai még kijaví­tásra várva. = M. Hírek 1961. No 18. p. 5. F. 9x13 cm. Diszitő szobrok a palota homlokzatán. 2728. HELYREÁLLÍTOTT oszlopok és szobrok. = M. Hírek 1963. No 21. p. 7. F. 19x25 cm. 2729. Az ÚJJÁSZÜLETŐ budai Vár. = A M. Hírek Kincses Kai. 1963. p. 35. F. 14x19 cm. 2730. A BELSŐ udvart díszítő szobrok a palota homlokzatán. = M. Hírek 1971. No 7. p. 5. F. 10x13 cm. 2731. SZOBORSOR a Nemzeti Galéria mellvédjén. == Tükör 1973. No. 52. p. 16. F. 13X15 cm. Kékesdy Károly színes felv. 2732. A HARC. = M. Iparműv. 1900. p. 107. F. 10x18 cm. Weinwurm felv. Felállítás előtt, mint kiállítási darab. 2733. A HARCZ. Senyei Károly szoborműve a budai királyi várpalota új épülete számára. A szobor jelenleg a párisi világkiállításon van. = Vas. Újs. 1900. p. 272. F. 10x18 cm. Weinwurm felv. 2734. A HÁBORÚ. = Új Idők 1902. 1. köt. p. [93.] F. 8x12 cm. 2735. A KIRÁLYI várpalota egyik kapuja. Tervezte Hauszmann Alajos műegyetemi tanár. = M.o. képes albuma. Bp., (1906.), p. [153.] Bq 914/167 F. 10x12 cm. Wottitz Vilmos felv. 2736. A HÁBORÚ bronzcsoportja. = Hauszmann Alajos: A m. kir. vár. Bp., [1912?], p. 44. Bf 725/9 F. 10x18 cm. 2737. A KÖLTÉSZET. = Vas. Újs. 1901. p. 404. F. 4x11 cm. A palota homlokzatát díszítő szoboralak még felállítás előtt. 2738. HAUSZMANN Alajos-Stróbl Alajos: A budai várpalota Mátyás-kútjának első terve... = A M. művtört.-i munkaközösség évk.-ve. 1954-55. Bp., 1957. p. 259. B 058/52 R. repr. 12x18 cm. A kútszobor a hátterét alkotó C épületszárnnyal, 1895. 2739. A BUDAVÁRI királyi palota Mátyás-király kútja. = Ép. Ip. 1899. p. 4-5. között. 1. mell. R. repr. 16x19 cm. Hauszmann Alajos rajza. A kút és háttere. 2740. MÁTYÁS király vadászata. = Bp.-i Képek. Bp. [190?] p. [20.] B 910/327 F. 9x10 cm. 2741. MÁTYÁS királyi kútja. = M. pályázatok 1905. No 9. p. 31. Bq 720/38 F. 12x18 cm. Wottitz Vilmos felv. Stróbl Alajos szobra. Ua. Mo. képes albuma. Bp. (1906.), p. [72.] Bq 914/167, 14x20 cm. 2742. MÁTYÁS király kútja a budai királyi várpalota udvarán. = Vas. Újs. 1905. p. 196. F. 17x22 cm. 2743. MÁTYÁS király vadászszobra. = Kain Albert: M.o. Bp., 1909. p. 29. B 914/83 F. 9x14 cm. Erdélyi Mór felv. Ua. View of Trianon's Hung. Bp., (1928.) p. [25.] B 308/109, 15x21 cm. 2744. MÁTYÁS király vadászata. = Bp. [Képes album.] Bp., 1909. p. 20. B 779/310 F. 10x11 cm. 2745. MÁTYÁS király kútja a budai kir.[ályi] várpalota udva­rán. = Ország-Világ 1909. p. 746. F. 7x10 cm. 2746. STATUE of King Matthias. = Bp. and Environs. Bp., 1910. p. 36. B 910/52 F. 5x8 cm. 2747. MATHIAS-Statue der Königsburg. = Bp. u. Umg. Bp., 1910. p. 36. B 914/300 F. 5x8 cm. 2748. MÁTYÁS király vadászata. Szoborcsoport. = Bp. [Képes album.] 2. kiad. [Bp., 191?.] p. 10. B 779/330; B 914/275 F. 10x11 cm. 2749. RÉSZLETEK a budavári Mátyás-kútról. Stróbl Alajos műve. = Művészet 1911. p. [52.] F. 10X14 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom