Berza László: Budapest története képekben 1493-1980 - Képkatalógus 1. kötet (1-31978. tétel, 1982)

BUDA LÁTKÉPE - I. KERÜLET

BUDAVÁRI PALOTA — HALÁSZBÁSTYA 121 2750. RÉSZLETEK a budavári Mátyás-kútról. = Művészet 1911. p. [53.] F. 10x13 cm. 2 felv. ugyanarról a dárdát tartó férfialakról (elöl- és hátul nézet). 2751. STRÓBL Alajos: Kürtös alak a Mátyás-kútról. = Művé­szet 1911. p. 126. F. 6x10 cm. 2752. MÁTYÁS király-kút. = Hauszmann Alajos: A m. kir. vár. Bp., [1912?], t. 7. Bf 725/9 F. 21x29 cm. 2753. MATHIASBRUNNEN (Kgl. Schloss). = Wegweiser durch Bp. Bp., 1913. p. 51. B 910/326 F. 6x9 cm. 2754. ROYAL Palace Matthias' Spring. = The Danube. Bp., 1913. p. 59. B 910/59 F. 4x7 cm. Közelkép. 2755. FONTAINE Mathias. = Bp. et environs... (Bp.), [1913.], p. 21. B 910/297 F. 6x7 cm. Közelkép a Mátyás kútja szoborról. Ua. 111. description of Hung. (Bp.) [1913.], p. 21. B 910/633, 6x7 cm; Bp. und Umg. ... (Bp.), [1913.], p. 21. B 910/632 6x7 cm. 2756. MATHIAS-Statue der Königsburg. = Bp. u. Umg. Bp., 1914. p. 36. B 910/518 F. 6x7 cm. 2757. A BUDAI Mátyás-kút Stróbl Alajostól. = Ép. Ip. - Ép. Műv. 1915. p. 196. F. 10X13 cm. 2758. MÁTYÁS király kútja a királyi várpalota udvarán. = Bp. (Bp., 1926.) p. [46.] Bq 910/162 F. 13X18 cm. 2759. MÁTYÁS király kútja a budai várudvarban. = Dräsche Lázár A[lfréd]-Tábori [Kornél]: ... Jöjjön M. o.-ra! Bp., 1927. p. 15. Bq 910/145 F. 9x10 cm. Borsodi felv. 2760. MÁTYÁS király kútja. = Szt. István ünnepe Bp.-en. Emlékkv. 1929. évre. p. 41. B 394/55 F. 9x13 cm. Közelkép. Ua. Szt. István és Szt. Imre ünnepe Bp.-en. 1930. p. 69. B 394/55, 9x13 cm. 2761. MÁTYÁS kútja. = Mesterházy Jenő: A budavári kir. palota hajdan és most. Bp., 1929. p. 23. B 725/204 F. 5x8 cm. 2762. ZSIGMOND-kápolna a budai királyi várban. = Szügyi Elemér: Emi. Budavárából. Bp. [1930.], p. 30. B 911/21 F. 11x15 cm. A képen a Mátyás-kút látható. 2763. RÉSZLETEK Mátyás király kútjáról. = Szügyi Elemér: Emi. Budavárából. Bp. [1930.], p. 31. B 911/21 F. Különböző méret 2 db. 2764. FONTANA con la statua del Re Mattia Corvino, nel Castello reale. = Ung. Milano, 1930. p. 37. B 910/286 F. 11 X16 cm. 2765. MÁTYÁS kútja. = Liber Endre: Bp. szobrai... Bp., [1934.], p. 249. B 310/144 F. 8x11 cm. 2766. MÁTYÁS király kútja Budapesten, a budai királyi Vár­ban. = Liber Endre: Bp. fürdőváros kialakulása. 1. köt. Bp., 1934. p. 231. B 310/269 F. 7x9 cm. 2767. MÁTYÁS király kútja. = Az utas könyve. [Bp.], 1935. p. 101. B 910/428 F. 6x10 cm. 2768. [MÁTYÁS-kút a háború pusztítása után.] = Luknickij, Pavel: Vengerszkij dnevnik. Moszkva 1973. t. [7.] B 355/358 F. 7x10 cm. 2769. STRÓBL Alajos: Mátyás-kút. = Bp. szobrai. Bp., 1955. p. [97.] Bq 730/46 F. 17x23 cm. 2770. A MÁTYÁS-kút romjai a Várban. = Urbán Ernő: Eleven tört. Bp., (1975.), p. 128-129 között, t. [2.] B 355/365 F. 13x20 cm. 1945. 2771. [A HÁBORÚS károkat szenvedett Mátyás-kút a Vár­ban.] = Luknickij, Pavel: Vengerszkij dnevnik. Moszkva 1973. t. [7.] B 355/358 F. 7X10 cm. 1945. 2772. MÁTYÁS király-kút. = Henszlmann Lilla: Stróbl Alajos. Bp., 1955. 24. kép. B 730/47 F. 17x23 cm. 2773. ...RESTAURÁLJÁK Mátyás király kútjának egyik fő­alakját, Szép Ilonkát. = Tükör 1967. No 2. p. [4.] F. 8x11 cm. Fényes felv. Öntödei felv. 2774. ÖTVEN év után ismét működik ... a híres Mátyás-kút. = M. Hírek 1972. No 13. p. [16.] F. 9x15 cm. 2775. BRUNNEN des Königs Matthias Corvinus. = (Csőrre Pál): Geschichte der Ung. Jagd in Bildern. Bp., 1974. p. 36. Bq 799/44 F. 15 x23 cm. Schopper Tibor felv. 2776. FALKNER der Matthias-Statuengruppe. = (Csőrre Pál): Geschichte der Ung. Jagd, in Bildern. Bp., 1974. p. 37. B 779/44 F. 9x12 cm. Schopper Tibor felv. 2777. A NEMZETI Galéria ablaksora a Várban. = Nemzetközi Vásármag. 1979. No 1. p. 31. F. 15X15 cm. Színes felv. 2778. A MÁTYÁS-kút részlete. = Budapest 1979. No 7. p. [6.] F. 10x15 cm. Csigó László felv. 2779. STRÓBL Alajos: Mátyás-kút (részlet). Csigó László fel­vétele. = Budapest 1979. No. 7. címlap belső. F. 23x32 cm. 2780. A NAGYTEREM helyreállított homlokzata a rene­szánsz kúttal. = Budapest 1966. No 3. p. 20. F. 8x8 cm. Dobos Lajos felv. 2781. DÍSZKÚT Mátyás és Beatrix címerével. = Műv. 1967. No 9. p. 5. F. 11 x15 cm. 2782. RENESZÁNSZ kút Mátyás király és Beatrix királynő címerével. = Lőrincz György: A b.-i vár. Bp., (1967.) 77. kép. B 914/460 F. 17x19 cm. Lőrinczy György felv. Ua. Budapest 1972. No 6. p. 22. 10x15 cm; Zolnay László: Középkori dísz­kutak B.-n. Bp., 1974. p. 254. Bq 725/600, 5x8 cm. 2783. DÍSZKÚT Mátyás és Beatrix címerével. = Műv. 1967. No 8. p. [5.] F. 11 X15 cm. 2784. MÁTYÁS és Beatrix kútja. = A M. Hírek Kincses Kai. 1968. p. [169.] B 059/447 F. 6x7 cm. 2785. A NAGYTEREM déli homlokzata, előtérben Mátyás díszkútja. = Budapest 1968. No 3. p. 5. F. 6x10 cm. 2786. MÁTYÁS és Beatrix kútja. = A M. Hírek Kincses Kai. 1968. p. 169. B 059/447 F. 6x6 cm. 2787. A MÁTYÁS-ciszterna. = Nők L. 1968. No 23. p. 16. F. 14x14 cm. Nádor Ilona felv. Színes. 2788. KÚT Mátyás és Beatrix címerével. = Tükör 1969. No 40. p. 9. F. 9x13 cm. Langer Klára színes felv. 2789. [DÍSZ-kút Mátyás és Beatrix címerével.] = Ostrom­verte várak. Bp., [1969.], 48. kép. B 728/48 F. 18x23 cm. Gink Károly felv. Közelkép Mátyás címeréről. 2790. A DÉLI zárt udvar. = Granasztói Pál: Bp. egy építész szemével. Bp., 1971. p. [183.] B 725/541 F. 11 X17 cm. 2791. MÁTYÁS és Beatrix címerével díszített kút... = Bp. tört.-e a későbbi középkorban és a török hódoltság idején, írta: Kubinyi András-Gerevich László-Fekete Lajos stb. Bp., 1973. p. 299. Bq 943/1002/2 F. 8x10 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom