Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 3. 1686-1950 Gazdaság (Budapest, 1964)

IPAR - Kézművesipar, kisipar - Műszer - Órás

130 Ipar K. M.: Topogr. Beschreibungen des Königreiches Ung. 1824. p. 185—188. B 384/242 Életrajzi adatok. Készítményeinek ism. Műhelye: Országút, Huszár-ház. 3104. VÁLLALATI feltételek Budapest székesfővá­ros közönsége részére szükséges lakatos javítási munkák... iránt. Bp., Háziny. 1905. 18 p. Bq 389/95 3105. KISS Gy. János: A kardkovács. Ill. — M. Hí­rek 1960. No 3. p. 9. Beszélgetés Zágon Rezsővel, az utolsó magyar kardkováccsal, a régebbi híres Kozák kardkovács vejével, Rökk Szilárd u.-i műhelyében. 3106. DAS ETABLISSEMENT für Wasserleitungs­Anlagen des M. Zellerin in Pest. Ill. = Pester Lloyd 1869. No 268. Beil. p. [3]. Hirdetmény. Üzlet: Sebestyén tér. Üzem: Kétnyúl u. 4—9. Lakás-, gyári, kerti berendezések készítése. Műszer 3107. EGY új vállalatról értesíthetjük olvasóin­kat, ...= M. Hírl. 1851. jan. 7. p. 1572. Dr. Bach engedélyt kapott egy „orvos-sebészi gyógyeszközök intézete" létesítésére a főv.-ban. 3108. DEZSŐ Béla: Természettudományi mű- és tanszerek telepei Magyarországon. = Bp. Szle 1881. (28.) p. 316—318. A Calderoni és tsa cégnél kapható mű- és tansze­rek. Rendelései hazai iparosoknál 1872—1881. — A Közokt. Min. 10 000 Ft kölcsönt és évi 1000 Ft se­gélyt ad a Görög István cégnek, hogy ez önköltségi áron adja szemléltető eszközeit. 3109. ERL ANDER D. Optikus und Mechanicus in Pest. =Pressb. Ztg 1811. p. 838., 865. Optikai eszközeit 2 hétig Pozsonyban árusítja. 3110. D. ERLANGER opticus. = Hazai 's Külf. Tud. 1816. (1.) No 41. told. p. [3—4]. Hirdetés. 3111. AUGENPFLEGE. = Gem. Bl. 1828. p. 690— 691. Erlanger D. p-i optikus hirdetése. Címe: „... im B. Brudern'schen Hause, das Eck Gewölbe der Herren- und Schlangen Gasse." 3112. GREINER Christian, Glaskünstler zu Pest. = Gem. Bl. 1817. p. 335—336., 1824. p. 464., 1827. p. 45., 1829. p. 197. Művészi mintáinak és műszereinek (hőmérő és egyéb mérőműszerek) hirdetése. Lakik: „zu Pest... im sogenannten Postgässel, nächst der goldenen Hand, Nro 32, im obern Stock,..." 3113. [HAURANT Mihály matematikai eszközök ké­szítőjének hirdetése.] = M. Kurir (Bécs) 1820. No 25. p. 206. Lakik: „... Pesten, az Újvárosban, a' Három Fe­kete Ló utszában (Drei Rappen Gasse), a' Zitter­barth házban. Nro. 233." 3114. HAURANT Michael [hirdetése.] == Gem. Bl. 1823. p. 737. H. M. p-i születésű műszerész, Elsőrangú mérő- és matematikai eszközöket készít. Címe: „Leopold­stadt, unweit der Kirche Nro 413, an der Waitzner Strasse." 3115. HOFFMANN J. B. erő gépek műhelye Dohány utczában 11. sz. a. Pesten. Ill. [H. ny. n. 183?] Röpív. B 621/2/[183?] A műhelyben készült gépek képeivel. 3116. HUSZKA András pesti műszerész... = M. Hírl. 1851. febr. 7. p. 1692. 2 évig dolgozott egy takaréktűzhelyen, amelyet be­mutat a londoni iparműkiállításon. A tűzhely röv. leírása. 3117. JUNGK Christian [pesti műszerész hirdetése.] Gem. Bl. 1830. p. 105—106. Orvosi műszert készít a húgyhólyagban képződött kő széttörésére. 3118. JUNKG Christian bürgerl. chirurgischer In­strumentenmacher in Pesth, ... [o. O. u. Dr. 183?] Flugbl. B 681/1/[183?] Üzlete az Úri u-i Trattner—Károlyi-ház kapuja alatt. 3119. A FŐVÁROS védekezése a községi szállítók ellen. = Az Est 1916. máj. 21. A községi műszerüzem létesítése, első két évének eredményei. 3120. AZ ÖNÁLLÓSÍTOTT Műszerüzem. = Főv. Hírl. 1918. dec. 18. A főv. üzemét önálló keresk. vállalattá szervezik. 3121. FEUER-SPRITZEN zu verkaufen. = Ofner Ztg 1798. p. 252. Karl Remold p-i tűzifecskendő-készítő hirdetése. „Wohnhaft in Pest ausser dem Hatvaner Thor beym weissen Schwan." 3122. JELENTÉS. = Hazai 's Külf. Tud. 1813. (2.) No 5. told. p. [8]. Remold Károly vízipuska-készítő hirdetése. Címe: P, Országút u. 590. 3123. MECHANIKUS lakása. = Hazai 's Külf. Tud. 1816. (2.) No 28. told. p. [1]. Steinweg Friedrich Auguszt, az egyet, mechanikusa lakást változtatott. Új címe: „a' Dunánál felfelé", Fesel-ház. Órás 3124. JELENTÉS. = Hazai 's Külf. Tud. 1816. (2.) No 35. told. p. [1—2]. Bayer Károly p-i órás a Kecskeméti u.-ban. Hirde­tés. 3125. CSÁNYI Károly: Régi magyarországi órások. = Műbarát 1921. p. 99 100. Budán: Bleyer András (178?), Hoser, Müller István, Weber Antal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom