Zoltán József: Budapest történetének bibliográfiája 3. 1686-1950 Gazdaság (Budapest, 1964)

IPAR - Kézművesipar, kisipar - Pék

Kézművesipar, kisipar 131 Pesten: Fellner József (183?), Juventus, Králik, Le­chner József a 19. sz. közepén, Seewald A. M., Sei­fer Antal. 3126. [GRUMÜLLER Vince órás hirdetése.] = Nemz. Újs. v. Hazai 's Külf. Tud. 1819. (2.) p. 321—322. Többek között asztronómiai függőórát hirdet, ame­lyet csak havonta egyszer kell felhúzni. 3127. KÜLÖNÖS óra. = Tud. Gyűjt. 1818. (9.) p. 113. Hillrich János p-i órás művének nemcsak a szer­kezete, de felhúzási módja is különleges. 3128. HORVÁTH Árpád: Az óra regénye. Ill. Bp., Táncsics K. 1957. 276 p. 10 t. Bibliogr.: p. 267—269. 8—31798 Az óraszerkezetek tört. p. 231.: P-i és b-i órások említése. Lőhr p-i órás pedométere (lépésmérő). p. 236.: A modem m. óraipar. 3129. JUVENTUS A. polg.órásnak Boltja van a' Kígyó utczában Gamperl házban 1. sz. alatt az István Tornyához Pesten. Ill. Buda, Szakmáry ny. (1859). Röpív. M. és ném. ny. B 681/1/1859. 6. 4. J. A. aláírásával. 3130. KIFFLER Xav. Ferentz. Pesti Polgár és Órás ajánlja szolgálat] át... Boltja vagyon a' T. T. Franciskánusok Piatzán az K. Universitás Könyv­tárának ellenben által, Kir. Tanácsos Ambrózy Úr ö Nagysága Házában a' 436. szám alatt. [H. ny. é. n.] Röpív. B 681/1/18? 3131. A PESTI ipariskola taneszközei... = M. Hírl. 1851. febr. 8. p. 1692. Králik Sámuel p-i órás az iparisk. számára készí­tett órát a londoni iparműkiáll.-on fogja bemutat­ni a bécsi ítélőbiz. hozzájárulásával. 3132. KRÁLIK Sámuel óraműves... = M. Ip. 1881. p. 36. A Kígyó u.-i műhely. 3133. PATITS K. Polg. órás Pesten Boltja va­gyon Kishíd utzában 6. sz. a , } vas tuskó" átelle­nében. [H. ny. n.] (1857.) Röpív. M. és ném. ny. B 681/1/1857. Hirdetés. Hátlapján P. K. aláírása. 3134. PRITZ István: Régi magyar órák. Ill. = Szép­műv. 1944. p. 319—324. Neves órások: a 18. sz.-ban B-n Bleyer András, P-en Teller. A 19. sz. elején P-en Engelschallth Já­nos és Klenner Ferenc. 3135. RAUSCHMANN Joseph [budai órás hirdetése.] = Gem. B1. 1826. p. 689—690. Toronyórát készített Alcsuton. 3136. [TREFFLER József pesti órás 22 mázsás órát készít Nádorfehérvár számára.] = Sürgöny 1840. okt. 1. p. 105. Elszállítás előtt a városi táncteremben állítják ki. A belépti díjat jótékony célra fordítják. 3137. NACHRICHT. = Ofner Ztg 1798. No 18. p. 152. Ziegler Friedrich p-i órás hirdetése. 3138. [ZIEGLER Jakab Friedrich pesti órásmester hirdetése.] = M. Hírm. (Bécs) 1799. (1.) p. 654. „Boltja a Sebestyényi uttzában 347. sz. alatt. Most költözik a Hatvani uttzába, a Jesuita Házzal ellen­benn, 894 sz. alatt levő ú. n. Svedritzi házba." 3139. ZIEGLER Friedrich: Jelentés. = M. Kurír (Bécs) 1808. (2.) p. 672. ... ,,a' Hatvani utszában Nro 501..." Z. F. órás­mester elköltözött... „az Urak utzájában a' Báró Orczy házban ..." Pék 3140. t: BÁKEREIEN. = Der Spiegel 1844. (1.) p. 328. Miért sütnek jobban a b-i pékek? 3141. BUDAPESTI sütőüzemek statisztikai adatai az 1932. év végén és 1933. év elején. = Élelmezé­si Munkás 1934. febr. p. 2. 3142. EHMANN Ferenc: Az Angyalföldi Katonai sütődében. = M. Turista-Egy. Tanítói Oszt. Közl.1894. mára 15. p. 17. B 796/102 Tanúim, kirándulás leírása. 3143. —d.: EINE neue Militär-Zwiebackfabrik. = Pester Lloyd 1888. No 160. 1. Beil. p. [2]. Jún. 10-én megnyílt az Angyalföldi úton az új sütő­üzem. 3144. HARCZ a kenyéruzsorások ellen. = Népszava 1904. szept. 6. p. 6. A főv. tan. hatósági pékműhely és sütőkemence fel­állítását tervezi. 3145. HATÓSÁGI pékműhelyek. = B. Hírl. (Fi­scher) 1904. szept. 11. p. 3—4. A hiv. pékműhelyek nem engedik az árak felszöké­sét. 3146. AZ IPAR diadala. = B. és Vidéke 1896. No 17. p. 2—3. Lőwenstein Antal sütödéjének (I., Attila u. 77.) részi. műsz. leírása. 3147. A KENYÉRUZSORA. = B. Hírl. (Fischer) 1906. febr. 25. p. 3. Válaszul a kenyérárak ismételt emelésére a főv. munkások elhatározták, hogy szövetk. alapon pék­műhelyeket építenek, ahol a tagok olcsón kapják a kenyeret. 3148. KÉT óra egy külvárosi pékműhelyben. = Esti Újs. 1917. máj. 10. Riport.

Next

/
Oldalképek
Tartalom