Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 6 - 7 - 8

1931. január 20-iki közgyűlés. 8. szám. Keresztény Ellenzék: Kerületi választmányi póttagok : Schubert János, Márkus Lajos, Sunyál Rezső, Magyari Ferenc, Ürge László, dr. Halász Lászlóné, Schőn Lajos, Müller Gyula, Krapács Antalné, Hebensreit Károlyné, dr. Claus György, Koch Tamás, Gömöri Ferenc, dr. Kecskéssy Tiborné, Parrag Sándor, Szabó József, Schubauer Ferenc, dr. Davidovics József István, Varga Ferenc, Székely Ferenc, Hanisch F. Ernő, Ricsár József, Czirbus Bálint, Farkas Imre, Nebel Béla, Manajla Pál, Angyal Pál, Urbányi Emília, Pagani Frigyesné, dr. Weiss Konrádné, Horváth Vendel. Nemzeti Szabadelvű Párt: Kerületi választmányi póttagok: dr. Várkonyi Gyula, Schwartz Ignác, Schwarz Ármin, Zöldi Nándor, dr. Bárdos Dezső, Benedek Dezső, Farkas Imre, Fodor László, Grünhut Ödön, Gosztonyi Gyula, Gyurina János, Halmos Jenő, Hébenstreich Ferenc, Bihari Sándor, dr. Lénárt Béla, Mátray Zoltán, Miklós Adolf, dr. Nagy Béla, Neufeld Károly, Schöntag Jenő, Seiler Ármin, Stróbl Mihály Géza, Tauszig Tibor, Wallner Nándor, dr. Weinberger Lipót, Weisz H. Ármin. Nemzeti Demokrata Párt: Kerületi választmányi póttagok: Erdős Dezső, Schmiedek Miksa, Lissauer Armand, Komlós Emil, Griinfeld Sam, Rőmer Miklós, Salamon Antal, Fried Aladár, Fehér Adolf, Weisz Sándor, Schön Izsó, Biró Miksa, Pach Rezső, Bandi József, Deutsch Hermann, Schwitzer Izidor, Gergely Jenő, Szabadi Sándor, Móhrberger Lajos, GoWstein József, Dér István, Steiner Ödön, Pfeifer Dóri, Weisz Tivadar, Deutsch I. Jenő, Weisz Pál, Krausz Izidor, Kozma Arnold, Rónai Emil, Fischer Ferenc, Schnur Adolf. Szociáldemokrata Párt: Kerületi választmányi póttagok: Tieder Izidor, Rózsa Mór, Schreiber Ede, Krempánszky Ervin, Szenes Erzsébet, Lévai Zsigmondné, Steczka László, Berger Ignác, Verasztó Gyula, Árkovits Péter, Wirth Ádám, Németh Sándorné, Arácsy Mihály, Baán Béla, Iványos Sándorné, Kaufmann Antal, Szűcs József, Józan János, Gregor Antal, ifj. Maár József, Bártfay József, Pataky Lajos, Blazsenák Lajos, Mondvay Viktor, Ipi Lajos, Fürth Mór, Winkler Fülöp. IX. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt: Kerületi választmányi póttagok: Janszky Józsefné, Kompanovits Nándor, Gregersen Lujza, Sárváry István, Kosch Artúrné, Keresztes József, Szendrey Zsigmond, Bukova Lajos, Balázsy Zoltán, Nősek Broniszláv, Scholtz Ede, Gajárszky József, Sztarill Endre, Lampl Hugó, Tóth János, Sziránkó Géza, Garbatz Pál, Márton Ferenc, Csatáry István, Vass Béláné, sipeki Bálás Stefánia, Kutlik József, Kreck Irén, Szekeres István, Póka Etel, Debertolisz Ferenc, Dezső Ferenc. Egységes Községi Polgári Párt: Kerületi választmányi póttagok: Resch József, Veszély Ferenc, dr. Oláh Imre, Plech Gyula, Ladók Sándor, Iby Dénesné, Králl Ferenc, Kleineisel Károly, Sánta Antalné, Kamerlor Antal, Stumpf Imre, vitéz dr. Sághelyi Lajos, Szilágyi Mihály, Tomasoff Sándorné, Kintzler Gyula, Metzler Béla, Nagy Jánosné, Bencze János, Görög József, báró Gudenus Hugó, Honig Ede, Bogram Elemér, Kucsmarik Rezső, Tóth József, Zsin Zoltán, Urbán János, id. Vodráska Béla, Guttmann Jenő, Deák Imre. Keresztény Ellenzék: Kerületi választmányi póttagok: Szenes Sándor, Decker Albert, Becsei János, Ketykó Imre, Schrammel Jánosné sz. Klecker Teréz, Madách Mihály, Vonyák József, Erdélyi János, Kiss Gábor, Práger György, Baki Lajos, Payer Ernő, Bus Éva, Theil Adolfné sz. Mahacek Mária, Kabáth Lajos, Sárik Elek,, Dietrich János, Rikker Kálmán, Kasper Lipót, Csernus Gyula, Soós Márton, Orbán Ferenc, Csizmadia Ferenc, Varga Mátyás, Lovász Kálmán, Kern Lajos, Jeszenszky Ferenc, Kováts Béla, özv. Bende Jánosné, Mészáros Józsefné, Nikelszky Zoltán. Nemzeti Szabadelvű Párt: Kerületi választmányi póttagok: Hecht Jenő, Czitrom Mihály, Képes Sándor, dr. Budinszky László, Schneider Béla, Hajdú János, Háusler Ferencné, Wimmer Mór, Sugár Jenő, dr. Sicher József, dr. Patzauer Rezső, Tóth Lajos, Haas Aladár, Bloch Jenő, Vadász Jenő, Jávorszky Ferenc, Kelen József, Biermann Gyula, dr. Kádár István, Lendvay János, Pauncz Artúr, Kapossy Károly, Lőwy Simon, Wix Aladár, Klein József, Szűcs Pál, Lőwy Ignác, Tolmár Antal, Dénes Mór, Vértes Izidor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom