Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 6 - 7 - 8

32 1931. január 20-iki közgyűlés. 8. szám. Nemzeti Demokrata Párt : Kerületi választmányi póttagok: Mellinger Mór, Szőke Henrik, Rusznák Lipót, Kiss Károly, Lakos Márk Márton, Bolgár Albert, Levlinger Lipót, Boschán Jakab, Mellinger Lipót, Natonek Dezső, Schwarz Sándor, Berkovics József, Breuer József, Hasenberger Ödön, Klein Adolf, Windt Sándor, Vajda Gyula, Grosz Mihály, Zsizsek József, Latzkó Béla, Kálmán Imre, Bogén Péter, Grosz László, Menczer József, Weisz Lajos, Farkas Jenő, Weinberger Ármin, Erős Gyula, Weiszenstein Elemér, Pillis Sándor, Korányi Frigyes. Szociáldemokrata Párt : Kerületi választmányi póttagok : Sinkovits János, Mudrony Gáborné sz. Kopinics Irén, Glasner Sándorné sz. Jakab Júlia, Virág Lajos, Kolonits Ferencné sz. Falka Paula, Dávid Ferenc, dr. Révész Mihályné sz. Nobis Margit, Blazsek József, Dobroczky Pál, Papp György, Tihanyi Lajos, Dobos János, Fekete István, Biró Béla, Némedy Sándor, Nagy Endre, Polt Károlyné sz. Solymossy Emma, Németh Ferenc, Bognár István, Buthenuth Rudolf, Tompos György, Sterich János, Reisz Pál, Pollák Miksa, Papp Sándor, Pölle András, Schrettrer János, Vági Károly. X. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt: Kerületi választmányi póttagok: Svéda Mihály, Kabos Gyula, Tokár György, Tolnay Ferenc, Pamuk Lajos, özv. Eisele Jánosné, Ranyák József, Loksay Jenőné, Somogyi Dezső, Robelly Aladárné, dr. Lovászik József, Kovács Ferenc, Barnyik József, Miskay István, Trummer Antal, Vaczula János, Jandus Zoltán, Rigó László, Madarász István, Moschina Antal, Brayer József, Rótt Géza, Mászlay Gyula, Petrik György, Tamaskó Vince, Lelkes Lajos, Bak Gábor. Egységes Községi Polgári Párt: Kerületi választmányi póttagok : Gellért Jenő, Rausz Ágoston, Franciszczy Béla, Haraszthy Imre Lajos, Klekner Ferenc, Keller József, Kerekes József, Szilágyi Gézáné sz. Tóth Krisztina, Lepter Jenő, Grohmann Jenő, Bencsik Péter, Seregély István, id. Nováky Jenő, Borbély Gyula, Bodoczy Gábor, Koller Gusztáv, Szoboszlay Tóth Kálmán, Weiser József, özv. Pataky Sándorné, Kende Jenő, Müller József, Zsebő József, Petrányi Jakab, Fabianek Oszkár, Tatár Árpád, Karai János, Ujváry István, Urbán István, Szabados János. Keresztény Ellenzék : Kerületi választmányi póttagok: Horváth Rezső, Kába Józsefné sz. Stalka Mária, Rémes Vendel, Szeőke Ferencné sz. Gulyás Erzsébet, Bognár János, Terlaba Oszkárné sz. Jelen Erzsébet, Winkler János, Krizsán Lajos, Jelen Margit, Tóth Dezső, Dubik Ede, Paál Andor, Anda Imre, Bulyovszky Dezső, Kézsmárky Lajos, Teofanovits István, Szabó Ferenc, id. Köhler Istvánné sz. Rausch Ilona, Monzák Andorné sz. Wandrich Teréz, Monzák Andor, Timár Lászlóné, Kiss Imréné sz. Vajda Erzsébet, Mazarek Miklós, Raubicsek Nándor, Raubicsek Nándorné sz. Kovács Ilona, Árendás Károly, Árendás Károlyné sz. Jaczenkól Ilona Klára, Berzsenyi Istvánné sz. Hencz Mária, Liptai Sándor, Török Gyuláné sz. Horváth Rozália. Nemzeti Szabadelvű Párt: Kerületi választmányi póttagok: dr. Bognár János, Davidovics Jenő, dr. Székely Hermann, Havas Ernő, Kovács Imre, Dobossy Ferenc, dr. Kéry Pál, Háber Mihály, Zathureczky Ö. Gyula, Prayer Károly, ifj. Potetz Béla, Adlitzer Imre, Hercog Izidor, Csics Géza, Weisz Rezső, Rausch Antal, Hőgye Lajos, Heller Lajos, Hidassy Mihály, Menzibrodszky Vencel, özv. Havas Mártonné, Miklós István, Rákossy György, Adlitzer Imréné, Koch Sándorné, Jablonszky András, Zathureczky Ö. Gyuláné Mózes János, Bakos János, Weisz Samu, Vágó Ignác. Szociáldemokrata Párt : Kerületi választmányi póttagok: Laboda László, Tóth István, Fleischmann A. Adolfné sz. Baumgarten Zsófi, Balián József, Kövessy Gáborné sz. Sebő Erzsébet, Hetesy Géza, Benkes István, Preisz Samu, Terenyey János, Róka István, Bartos Vince, Bán László Géza, László András, Wünschl Jakab, Sólyom Árpád, Rácz József, ifj. Pavlás József, Miskolczy Jenő, Fock Jenőné sz. Kohn Margit, Szigethy István, Kapuváry István, Goldberger Pál, Erdélyi János, Kiss Károly, Takács Imre, Gigor Sándor, Fehér István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom