Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 6 - 7 - 8

26 1931. január 20-iki közgyűlés^ 8. szám. Keresztény Ellenzék: Kerületi választmányi póttagok: Rippl József, Christofoletti Lajos, Bastius János, Csengery Géza, vitéz Zsömlye Gyula, Stoltz Jenöné sz. Glatz Irén, Kovács Lajos, Witkovszky Károly, Főidényi Elekné sz. Kardos Kornélia, Bodó György, Miké Zoltán, dr. Esser Károly, Hirschberger József, Papp Károly, Vicén Ádám, Klimkó Antal, Farsang Ferenc, Andrássy Gyula, Bikszegi Ferenc, Bircsák István, Eckl Rudolf, Tézli József, Szokolay János, Stuhl Ignác, Busák Sándor, Breznay László, Hermann József, Molnár Károly, Hegedűs Jánosné sz. Öszterreicher Mária Ágotha, Dobi Mátyás, Gálfi János. Nemzeti Szabadelvű párt: Kerületi választmányi póttagok: Krasznay Istvánné, Röckel János, Kun Tabáni János, Reschny János, Dénes Vilmosné, Báder József, Laczkó Pál, Szálai Ödön, Ballá S. Sándor, Kertész Károly, dr. Obláth Sándor, Bauer Lajos, Schvébl István, Ruzitska Ferenc, Pásztor Béla, Sándor Emil, Szegvári Rogányi Gusztáv, dr. Sirovicza Mihály, Magyar László, Háberl Rólánd, Kádár Endre, Borsy István, Ehrenwald Andor, Kiss Márton, Háberl Rólándné, Stark Dezsőné, Hacsak István, Wilheim Leó, Hegedűs Imre, Sándor Ferenc. Nemzeti Demokrata Párt : Kerületi választmányi póttagok : Grozdits Antal, Székely Vilmos, Apor Albertné, Perl Jenő, Halmay Lajos, Róna Ignác, Vajda Frigyes, Fülöp Marcell, Frank József, Márkus Ferenc, Bunczlauer Ö. Jenő, Angyal Ignác, Kenyeres Győző, Kalmár Mihály, Haidinger György, Grünhut Vilmos, Pick Henrik, Tyrmann Béla, Bán Sándor, Vass Zénó, Varga Ernő, Gottesmann Mór, Dánn Hugó, Spiller Fülöp, Gaiduschek Mór, Bass Géza, Gubits Alajos, Grosz Ábrahám, Porjesz Pál, Vájna Pál, Rott­mann Izidor. Szociáldemokrata Párt: Kerületi választmányi póttagok: Munka Lajos, dr. Neufeld Ervin, id. Knurr Ferenc, Kerék Lajos, dr. Székely Hugó, Beumler Ottó, Pirbos László, Gózon Imre, Tomacsik Nándor, Schwarz Dezső, Kürschner Pálné sz. Fleischer Eleonóra, Latkóczy Lajos, Róhrbeck Ferenc, Lőw Alajos, Csefó Lajos, Hohe József, Scháner Károly, Acker­mann János, Fekecs Antal, Szabó Sándor, Hollerik Adolf, Neumann Sándorné sz. Koritz Teréz, Monkhárt Béla, Losó Sándor, Barocsay István, Krébesz Kálmán, Lepuschán Károly, Csik József, Blaskó Artúrné sz. Urbanetz Lenke, Mijits József. III. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt : Kerületi választmányi póttagok: Bély József, Gungl Márton, Stachmann Alajos, Gebhardt Róza, Bedők József, dr. Hilbert László, Zaratin Károly, Trenkó József, Lehoczky István, Gyarmathi Antal, Schrőder Sándor, Adamek József, Lindmayer Antal, Szőke Béla, Pachinger Ferenc, Borhy Kálmánná, Nánay Lajos, Horváth Imre, Füzy Antal, Schmidt József, Gatterer Károly, Szédelyi Gábor, Hujber Ernő, Emmerling Lajos, Barankay Alajos, Nilitz Károly, Hegedűs Károly, dr. Tarlós Béla. Egységes Községi Polgári Párt : Kerületi választmányi póttagok: Halaman János, Breitner Rezső, Horváth Lajos, Halasy Lajos, Truschenfels Trausch Frigyes, Gloetzer József, dr. Rózsa Zsigmond, Bartók Béla, Sándor Mátyás, Polacsek József, bárcziházy Bárczy Lajos, Eder Ernő, Wertheimer Samu, dr. Téry Miklós, Varga Ernő, dr. Huszár József, Motl Gyula, Kiss Sándor, Marcinkoch Ferenc, Nemes Édes Béla, Gönczöl László, Krecsárevits Miklós, Buzál Pál, Soraues Mór, Thomasz Vilmos, Andor Mihály, Franzosó Richárd, Bodó Rezső, Kampiss Antal, Lenger Antal. Egyesült Nemzeti Párt (Front) : Kerületi választmányi póttagok: Szűcs Kálmán, vitéz Szűcs István, vitéz Végső Károly, Holly Rezső, vitéz Mátyási Brunóné sz. Franzosó Gizella, Appl Ferenc, vitéz Szűcs Istvánné sz. Pórffy Erzsébet, özv. Heberger Károlyné sz. Mihályi Julianna, vitéz Boros Antal György, vitéz Komárnoky Gyuláné sz. Terstyánszky Sára, vitéz Barthalos Gusztáv, Rockstroh Eleonóra, vitéz Végső Károlyné sz. Pintér Mária, Frey Ede, vitéz Mátyási Brúnó, vitéz Komárnoky Gyula, Hlinka Béla, Spendler Endre, vitéz Lukászy Károly, vitéz Pajor Márton, Rusvay Jenő, vitéz Figán Simon, vitéz Cseh Pál, vitéz Móra Mihály, Steiner Ferenc, Áppl Ferencné sz. Heberger Lenke, Tóth Lajos, Brecska Imre, vitéz Lendváry György, Csontos Géza, Pápai Gyula.

Next

/
Oldalképek
Tartalom