Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1931

1.1 1931. január 20. alakuló közgyűlés jegyzőkönyve - 6 - 7 - 8

1931. január 20-iki közgyűlés. 8. szám. 27 Keresztény Ellenzék (Friedrich) : Kerületi választmányi póttagok : Bácser Béla, Muszkáth György, Lieszkovszky András, Fuchs Kálmán, Tóth Gábor, Eckert József, Drechsler József, Tóth Ferenc, Szeiler Gyuláné sz. Müller Ilona, Geier Ede, Füle József, Lennert Antal, Lindmayer Béla, Szigety István, Obendorfer Sándor, Muskovits Vilmos, pápai Pápay Géza, Papp Miklós, Délczeg Gerő, özv. dr. Plechí Józsefné szül. Werberszky Elza, Kozma József, Vaszarits Vilmos, Kari Ferencné sz. Conrád Hermina, Buzogány Elek, Tamási Péter, Stamusz Pál, Kiss Béláné sz. Oszwald Mária, Tóth András, Szokolay József. Nemzeti Szabadelvű Párt (Rassay) : Kerületi választmányi póttagok : Burger Izsó, Kovács Ernő, Róna László, Sonnen­wirth Fülöp, Borosa Ferenc, Finály Róbert, Weisz Mihály, Hegyi Mátyás, Sonnen­wirth Samu, Perger Gyula, Quitt József, Éliás Gyula, Moskovits József, Vimétál Antal, Éberling Lajos, Hochfelder Géza, Neumann Sándor, Kóza István, Weisz Simon, Diktora Károly, dr. Székely Mihály, Schlemmer Oszkár, dr. Bermann József, Eisler Rezső, Zilcz Ferenc, Gargyi Gyula, Peterdy Béla, Erényi Marcell, Klein S. Lipót, Róna Zsigmond, Kral Lajos. Nemzeti Demokrata Párt : Kerületi választmányi póttagok: Hencze Béla, Tehel Lajos, Hajós Alfréd, Weisz Gyula, Brüll Sándor, Havas Gyula, Preisinger Ferenc, Gyenes Ede, Biró Mór, Klein Leó, Gyöngy Sándor, Grosz Zsigmond, Édelstein Aladár, Grünberg Dávid, Silbernagel Károly Antal, Steiner Miksa, Heil György, Bencze Mór, Freud (Füredi) József, Steiner Ernő, Quittner Leó, Bolgár Miksa, Schwarcz Géza, Büchler Adolf, Engel Ármin, Klein Ignác, Back Dávid, Hutterrer Mór, Klein Benjámin, Blum Samu, Rosenbaum Lajos. Szociáldemokrata Párt: Kerületi választmányi póttagok: Augenstein Lajos, Szőllősi Antal, Tóth Ferenc, Krieger Sándor, Fischer Jenő, SchlögI Sándor, Hittig Géza, Bartos Dezső, Tóth Rezső, Takács István, Salgó László, Erdélyi Lukács, Fúrták Ede, Kratochvila Lajos, Behringer Károly, Mott János, Marczinkievitz Lajos, Fábián Sándor, Dira Ernő, Horváth János, Horváth Károly, Bakos József, Nyilas János, Hirschkovitz Károly, Flórián László, Malik Pál, Cikó Péter. IV. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt: Kerületi választmányi póttagok : Rónay István, Hajdú József, Csehacsek Vilmos, Tereczky Vendel, Porteller Tódor, Peterka Henrik, Csathó István, Dulácska Geyzáné, Grónay István, Mentsik Viktor, Dvoncs János, dr. Okolicsányi Aladárné sz. dr. Halmos -Eleonóra, id. Untener Géza, Hörcher Gyula, Jaloveczky József, Körmendy Géza, Gatska Ferenc, Farnady Gyula, Dávid Lajos, Hadnagy János, Bayer Márton, Polsch Sándor, Horváth József, ifj. Körmendy Gyula. Egységes Községi Polgári Párt: Kerületi választmányi póttagok: Perlaki György, Román Miklós, Nágay Béla, Nagyiván Mihály, Gyulai Aladár, dr. Keil Lóránt, Lajta Pál, Chmura László, Lóránt Dénes, vitéz Konrád Béla, Kocsis László, Kappeter Géza, Magyary Alajos, ifj. dr. Bónis Ferenc, Lázár Júlia, Móni Mihály, Árvái József, Seiwerth Gyula, Közlik János, dr. Rajnik Béla, Vikár Béla, Rónai Ödön, Zostyák Lajos, Molnár Károly, Fürth Emil Viktor, Tarján Ferenc, dr. Csukássy Lóránt, ifj. Wochritzka József, Lisznyai Emil, Somogyi Ambrus Jenő. Nemzeti Demokrata Párt: Kerületi választmányi póttagok: Rónai Ármin, Weisz József, Gombosi Dezső, Pudler Sándor, Kálmán Jenő, Bernauer Magda, dr. Földes Lajos, Blau Dezső, Ádler Richárd, Polatsik Ignác, Lányi Géza, Neumayer Ignác, Singer Adolf, Wachutka Ferenc, Bassa Sándor, Wolf László, Deutsch Mór, Scharle K. Miklós, dr. Hochenberg Józsefné sz. Scheuer Irén, Lukács Ferenc, Schneider János, dr. Hochenberg József, Lakatos István, Horváth József, dr. Simonyi Simonné sz. Margittai Anna, dr. Láng Lajosné sz. Schu'z Ilona. V. közigazgatási kerület. Keresztény Községi Párt : Kerületi választmányi póttagok: Kálnay Béla, Jung Viktória, Szomor Béla, dr. Fehér András, Valentin Antal, Butsovits János, Soós Barna, Ács Mihályné, Nóvák

Next

/
Oldalképek
Tartalom