Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1929

3. 1929. február 1. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1929. ÉVI FEBRUÁR HÓ 1-ÉN TARTOTT 3-ik, RENDKÍVÜLI, KÖZGYŰLÉSE *i* I. TÁRGY. Negyven bizottsági tag nevében dr. Polónyi Dezső törvényhatósági bizottsági tag által benyújtott indítvány a trianoni béke reviziója ügyében. n. JEGYZŐKÖNYV. Jelen voltak: dr. Ripka Ferenc főpolgármester, közben dr. Sipőcz Jenő polgármester-elnök elnöklése mellett: dr. Berezel Jenő alpolgármester, dr. Csupor József, Édes Endre, Vájna Ede, dr. Lobmayer Jenő, dr. Purebl Győző és Némethy Béla tanácsnokok, dr. Lamotte Károly tanácsnok­főjegyző, Csármann Ferenc h. tanácsnok, Rupp László, Wigh János, Szenté Miklós, dr. Unger Béla, Halász Elemér, dr. Hamvasy István, dr. Spannberger Alajos és Muzsikó István kerületi elöljárók, dr. Szabó Imre tiszti főügyész és Sebő Béla főszámvevő, továbbá: Ambruss Gyula dr. Andréka Károly Auer Pál dr. Baracs Marcel dr. Battenberg Lajos Bauknecht Tamás Bayer Antal Bánóczi László dr. Bárány Oszkár Bechtler Péter Bednárz Róbert Benzsay Károly Berkes Jenő dr. Bezegh-Huszágh Miklós Bibithi Horváth János Bieber József dr. Blieszner Ágoston Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. ' Bresztovszky Ede Bródy Ernő dr. Buday Dezső Büchler József Csepregi Horváth János dr. Csécsi Miklós dr. Csilléry Béla dr. Darvas Gyula Deutsch Jenő Deutsch Mór Déri Ferenc dr. Dinich Vidor Dirner Gusztáv dr.-né özv. Dorner Gyula Dörfler Lajos Draskóczy M. László Eckhardt Tibor dr. Ehrlich G. Gusztáv Erdőssy Antal Ereky Károly Ernszt Sándor dr. Éber Antal dr. Farkas István Farkas József dr. Farkas Zoltán dr. Fábián Béla dr. Fischer Ödön Fóthi Vilmos Földvári Béla dr. Friedrich István Gaár Vilmos dr. Gaiduschek Marcel Gamauf Géza Gaylhoffer István Garai Ármin Gál Benő Gál Jenő dr. Girardi Tibor Glück Frigyes Gonda Béla dr. Grosch Károly dr. Gyulai János Gyürey Rudolf Hajdú Marcel dr. Halász Alfréd Halász Manó Halter Károly Hann Arnold Hegedűs József dr. Hoffmann Mihály Holzer Sándor Horovitz Gábor Horváth Károly Horváth Pál Hunkár Géza Ilovszky János Joanovich Pál Kabakovits József dr. Kalauz Bertalan Karafiáth Jenő dr. Kardos Jenő Katona Sámuel Kállay Tamás Kéthly Anna Kirchner Béláné Kis Jenő dr. Kivovits Károly Klár Zoltán dr. Knurr Pálné özv. Kocsán Károly Kollmann Dezső dr. Kovács Ernő dr. Körmöczi Zoltán dr. Lampel Vilmos Lázár Ferenc dr. Lázár Miklós Lédermann Mór Lévai Sándor Liszauer Emil Magyar Miklós Mayer Ernő dr. Máté István Mettelka Frigyes Miklós Ferenc dr. Milkovits Vazul Munkácsy Gyula Mütler Antal Nagy Andor Nagy Antal Nagy Ferenc Nagy István

Next

/
Oldalképek
Tartalom