Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1928

5. 1928. május 18. rendkívüli közgyűlés jegyzőkönyve

BUDAPEST SZÉKESFŐVÁROS TÖRVÉNYHATÓSÁGI BIZOTTSÁGA 1928. ÉVI MÁJUS HÓ 18-ÁN TARTOTT 5-ik, RENDKÍVÜLI, KÖZGYŰLÉSE AAA AAA •••• i TARQYflmmi Lord Rothermerének a képviseletében megjelent Esmond Harmsworth úr útján való üdvözlése. II. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Dr. Ripka Ferenc főpolgármester-elnök elnöklése mellett: dr. Sipöcz Jenő polgármester, Folkusházy Lajos és dr. Buzáth János alpolgármesterek, dr. Berezel Jenő, Édes Endre, Vájna Ede, dr. Lobmayer Jenő, Liber Endre, Borvendég Ferenc és Némethy Béla tanácsnokok, dr. Lamotte Károly tanácsnok-főjegyző, Solty Lajos tanácsnok, Rumbach Dezső h. tanácsnok, dr. Szalay Sándor, Rupp László, dr. Ernőd József, Badál Ede, Wigh János, dr. Unger Béla, Halász Elemér és dr. Hamvasy István kerületi elüljárók, dr. Ágoston Géza árvaszéki elnök, dr Szabó Imre tiszti főügyész, dr. Csordás Elemér tiszti főorvos helyett dr. Szécsi Ernő főorvoshelyettes és Sebő Béla főszámvevő, továbbá: E. Andrássy Béla Andréka Károly Auer Pál dr. Balkányi Kálmán dr. Baracs Marcel dr. Battenberg Lajos Bayer Antal Becsey Antal Bednárz Róbert Bedő Mór dr. Benzsay Károly Bezegh-Huszágh Miklós Bibithi Horváth János Bittér Illés Bittner János Blieszner Ágoston Bódy Tivadar dr. Bohn József Bosnyák Izsó Botzenhardt János dr. Bozóky Ádám dr. Bródy Ernő dr. Brunekker Lajos K. Császár Ferenc Csepregi Horváth János dr. Csécsi Miklós dr. Csilléry András dr. Csilléry Béla dr. Dalmady Ödön Darvas Gyula Deményi Aladár dr. Deutsch Mór Déri Ferenc dr. Dinich Vidor Dirner Gusztáv dr.-né özv. Divényi Károly dr. Dorner Gyula Dörfler Lajos Draskóczy M. László Eckhardt Tibor dr. Elek Hugó dr. Ereky Károly Fábián Béla dr. Feleky Géza dr. Fischer Ödön Fóthi Vilmos Földvári Béla dr. Füzesséry Zoltán dr. Gaár Vilmos dr. Gaiduschek Marcel Gaylhoffer István Girardi Tibor Glücksthal Samu dr. Glück Frigyes Gschwindt Ernő Halász Manó Halter Károly Hann Arnold Harrer Ferenc dr. Hegedűs József dr. Hochenburger Antal Hódossy Gedeon dr. Hoffmann Mihály Holzer Sándor Homonnay Tivadar dr. Horváth Károly Hufnagl Imre Hunkár Géza Ilovszky János Joanovich Pál dr. Kabakovits József dr. Karch Kristóf Kardos Jenő Kerekes Ödön dr. Kirchner Béláné Kiss Menyhért dr. Kivovits Károly Klár Zoltán dr. Kleiner Artúr dr. Kocsán Károly Kollmann Dezső dr. Koós Jenő Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Lakatos Géza dr. Lampel Vilmos Latinak Jenő Láng Lajos dr. Lázár Ferenc dr. Lázár Miklós Lédermann Mór Liszauer Emil Magyar Miklós Mayer Ernő dr. Máté István Melha Armand dr. Mettelka Frigyes Miklós Ferenc dr. Mosdóssy Imre Müller Antal Müller József Leó Nagy Andor Nagy Antal Nagy Ferenc 47

Next

/
Oldalképek
Tartalom