Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1928

Név- és tárgymutató

II Alapszabályok: — Védjegyes Árukat Védő Egyesület 88 — Villanyfelszerelők stb. Egyesülete ... 454 — Zsibárukereskedó'k Egyesülete 453 Albert Zsófia dr. orvosi oklevele 1218 Albertiirsai-út csatornázási költsége 280 Alkoholellenes Munkásszövetség segélye 1283 Alkotás-utca és környéke beépítési módjá­nak megállapítása 1375 Almay Károly dr. orvosi oklevele 1108 Alpár Ignác halála 387 — bizottsági tag helyére póttag behívása 619 Alpolgármesteri állás (harmadik) vissza­állítására előterjesztés 613 Alsórákosi Ingatlanforgalmi r.-t. telek­szabályozása 735 — rétek vízellátása 1116 Altisztek, lásd : Székesfővárosi alkalmazottak alatt Altorjai Árpád altiszt nyugdíjszerű ellátása 975 Amatőrfényképészek Országos Szövetsége segélye 1284 Ambrózy Béla átmeneti pótléka 332 Ambruss Gyula dr. az Angolparknak utcai üzletnyitása ellen 474 — tanácsi ügyosztályok visszaállítása .. 613 Amerikai Kossuth-szobor leleplezésére ki­utazó küldöttség vezetésére a közgyűlés a polgármestert kéri fel 61 — a küldöttség visszaérkezése 261 — a polgármester beszámolója az ünnep­ségről 0000 — Magyarok Népszava című lap tisztelet­díja 22 — Magyar zarándokok üdvözlése Buda­pesten 1024 — fogadtatási költsége 1483 — óceánrepülő Brémen repülőgép meg­érkezése és Berlin polgármesterének ez alkalomból való üdvözlése és az uta­sok ünneplése 255,257,382, 383 Andor-utcában vízcsőfektetés 280 Angelotti Mária panasza végkielégítése ügyében 1128 Angolkisasszonyok Sancta Maria intézeté­nek segélye 1282 Angolpark utcai üzletnyitása elleni kifogás 474 Angyalfi Sándor szabadságot kér 240 Angyalföldi ág. hitvallású ev. egyház segélye 1279 — róm. kath. egyház gyermekvédelmi segélye 1282 Antal István dr. orvosi oklevele 1218 Anya- és csecsemővédelmi intézmények fej­lesztése 125,429, 707 Apaffy-, Gyömről'-, Cserkesz- és Szlávy­utcák által határolt terület beépítési módjának megállapítása 353 Apponyi Albert gróf üdvözlése születés­napja alkalmából 617 — Poliklinika segélye 1519 Aréna-úti vasúti aluljáró megépítése 1225 Artézi-kút körüli terület rendezése (Város­ligetben) 134 Asztalos Zoltán dr. orvosi oklevele 1218 Asztalosipartestület alapszabályai 456 Atlétikai Club (VIII. ker) részére telek­átengedés. 993 — Szövetség segélye 1282 Auer Pál dr. autótülkök és a villamosok felesleges csendháborítása ellen 842 — Deák Ferenc-tér és a templom előtti tér rendezése 843 — közlekedési rendőröknek kardjuktól való megszabadítása 841 — Margitszigeti belépőjegyek eltörlése .. 840 — nyugdíjtörvény kiegészítése a választá­soknál kimaradt tisztviselőket illetőleg 159 — zenei hét rendezése 563 — kimentése a közgyűlésből 1427 Autóbuszügyek: — autóbuszközlekedés fejlesztésére a be­ruházókölcsönből költségek engedélyezése 319, 929 — Fő-utcai közlekedés rendezése 154 — garage céljára Hantos-úton telekszerzés 347 — garage tervpályázata ügyében inter­pelláció 158 — garage tervpályázat jury-je — Mávag-Benz-Mercedes-alvázak meg­vétele 1482 — Rába-kocsi beszerzése 70 — Római-fürdőhöz autóbuszjárat létesí­tése 473 — Társaskocsi-szabályrendeletalkotása . 926 — új 100 db kocsi megrendelési költsége 450, 1071 — új útvonalak létesítése 602 — utcai karambolokról interpelláció .... 904 — várbeli járatok megindítása 825 Autóforgalom megrendszabályozása 611 Automobilok (fővárosiak) gépjárműadója . 811 Autonóm Orth. izr. hitközség segélye 1279 Autótaxi ügyek: — árúfuvarozási szabályrendelet 927 — Bérautófuvarozók Egyesülete alap­szabály 45 1 — számszerű szaporítás és a viteldíjak le­szállítása ....: 53,150, 912 — új autótaxiszabályrendelet készítése 445, 927 — új autótaxirendszámok felemelése, a kereskedelmi miniszter ez ügyben el­foglalt álláspontja, a rendszámok ki­osztása és a vonatkozó tárgyalások 445,1111,1119,1229,1332, 1333 — ugyanezen ügyben tartott rendkívüli . közgyűlés 1424 — újabb 100 db autótaxi engedélyezése . 1429 A Ács Ferenc nyűg. főszámvevő halála 253 — Lukács felebbezése 541 — Lóránd dr. orvosi oklevele 1218 Ágh Géza nyugdíjkiegészítése 415 — alapítványa 435 Ágostai ev. főgimnázium segélye 1282 — magyar egyházak segélye 1282 Ágoston Gábor korengedélye 538 Áldás-utcai iskola fűtőberendezésének kija­vítása '. 765 Állami kisegítő iskola segelyezőbizottsága segélye 1282 — közkórház felállítása Budapesten 709 — és községi adók 1927. évi póthitele ... 281 Állategészségügyi telep ebmegfigyelőépület és munkáslakás építésének póthitele .. 281 — igazgatásának póthitele 4771

Next

/
Oldalképek
Tartalom