Budapest főváros törvényhatósági bizottsága közgyűlési jegyzőkönyvei 1927

19.6 1927. november 3. rendes folytatólagos közgyűlés jegyzőkönyve - 1477 - 1478 - 1479 - 1480

510 1927. november 2-iki közgyűlés. 1477—1480. szám. Kertész Miklós Kirchner Béláné Kis Jenő dr. Kiss Menyhért dr. Kivovits Károly Kleiner Artúr dr. Knurr Pálné özv. Koós Jenő Korb Flóris Koréin Dezső Kossalka János dr. Kovács Ernő dr. Kozma Jenő dr. Körmöczi Zoltán dr. Krizs Árpád dr. Lackenbacher György Lakatos Géza dr. Lampel Vilmos Latinak Jenő Lázár Ferenc dr. Lázár Miklós Lédermann Mór Lévai Sándor Liptay Lajos dr. Liszauer Emil Magyar Miklós Mayer Ernő dr. Matos Jenő Géza Máté István Mettelka Frigyes Mihalovics Zsigmond Miklós Ferenc dr. Milotay István dr. Mosdóssy Imre Müller Antal Müller József Leó Nagy Antal Nagy Vince dr. törvényhatósági bizottsági tagok. Nessi Gyula Németh Béla dr. Nits Márton Ortvai Rezső Pakányi Ferenc Pakots József Pap József dr. Paulheim Ferenc Payr Vilmos Pálfy József Pászthy János Pászty Károly Peidl Gyula Perczel Béla Perndl Flóris Petrovácz Gyula Peyer Károly Péter József Piazza Győző Platthy György dr. Pompéry Elemér Posta Sándor dr. Raffay Sándor dr. Ravasz Árpád Rácz Vilmos dr. Rásó Lajos dr. Reisz Móric Repold Károly Révész Mihály dr. Révész Zsigmond Riesz József Rosenák Miksa dr. Rónay Károly dr. Sármezey Endre Sávolt János Scheuer Róbert Schmarilla Géza Schmidt Richárd Schrőder Ferenc Schwarcz Márkusz Spett Ferenc dr. Stadler Nándor Steinherz Simon Sterbinszky Lipót Stern Sándor Stern Szerén Sümegi Vilmos Szabó József Szabó László dr. Szakái Antal dr. Szakái Géza Szentirmay Imre dr.-né Szepessy Albert Székely János Szémann Mihály Szigeti János Szőke Gyula dr. Tabódy Tibor Tauffer Gábor dr. Usetty Béla dr. Valnicsek Béla dr. Vass Béla Várkonyi Kálmán dr. Vértes Emil B. Virágh Géza Vita Emil dr. Vörösváry Miklós dr. Weiller Ernő dr. Weszelszky Gyula dr. Wilheim Adolf dr. Wolff Károly dr. Zala Zsigmond Zelliger Vilmos dr. Ziegler Géza Zimmermann Dezső Zsiros István !1477. Dr. Sipőcz Jenő polgármester-elnök a folytatólagos rendes közgyűlést délután 745 órakor megnyitván, a megjelent tagokat üdvözli és a jegyzőkönyv hitelesítésére felkéri Deutsch Mór, Fóthi Vilmos, dr. Gál Jenő, Koréin Dezső, Matos Jenő Géza, Pakányi Ferenc, Perczel Béla, Révész Zsigmond, dr. Valnicsek Béla és dr. Weiller Ernő bizottsági tagokat, a tanács részéről pedig dr. Lamotte Károly tanácsnok­főjegyzőt. !1478. Az elnök felkéri a közgyűlés tagjait, hogy a november hó 6-án tartandó Kossuth-szobor leleplezési ünnepélyen minél számosabban jelenjenek meg. Tudomásul szolgál és ezzel a közgyűlés áttér a napirend tárgyalására. !1479. Tárgyaltatik folytatólag a háztartás 1928. évi költségelőirányzata. Dr. Gál Jenő bizottsági tag felszólalása után az elnöki széket Folkusházy Lajos alpolgármester, majd Frühwirt Mátyás és Becsey Antal bizottsági tagok felszólalása után dr. Buzáth János alpolgármester foglalja el, aki dr. Bródy Ernő, Karch Kristóf és llovszky János bizottsági tagok felszólalása után a közgyűlést 5 percre felfüggeszti. !1480. Szünet után Folkusházy Lajos alpolgármester a felfüggesztett közgyűlést újból megnyitja és a közgyűlés folytatja a költségvetés általános vitáját. Dr. Rosenák Miksa és Kertész Miklós bizottsági tagok felszólalása után dr. Taufer Gábor, majd ugyancsak személyes kérdésben Kertész Miklós szólalnak fel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom